НАЧАЛО    ПУБЛИКАЦИИ    БИБЛИОТЕКА    КОНТАКТЫ    E-MAIL    ГОСТЕВАЯ    ЧАТ    ФОРУМ / FORUM    СООБЩЕСТВО  Наши счётчики

Яндекс цитування

 

      
Институт стратегического анализа нарративных систем
(ИСАНС)
L'institut de l'analyse strategique des systemes narratifs
(IASSN)
Інститут стратегічного аналізу наративних систем
(ІСАНС)тексти

 

Туранли Ферхад Ґардашкан Оглу

Заместитель директора ИСАНС по международных связях и сотрудничеству

кандидат історичних наук, доцент

e-mail: spm111@yandex.ru; spm111@yandex.ru

tel.mob. 067 703 72 94, 093 029 86 71
tel. cл. (044) 425 60 75;

Skype: ferhad_ua;
ICQ #369074032


Кредо:аlea jacta est

Основна тема наукових досліджень

Проблеми історії міждержавних відносин України, зокрема з Туреччиною в XVI-XVIII століттях та османської палеографії

Сфера наукових інтересів

Археографія, джерелознавство, етнолінгвістика

Освіта

1992 Закінчив історичний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту імені Василя Стефаника

1997 - Захист кандидатської дисертації “УКРАЇНСЬКО-КРИМСЬКІ МІЖДЕРЖАВНІ ВІДНОСИНИ У СЕРЕДИНІ XVII СТОЛІТТЯ (за тюркськими історичними джерелами)” зі спеціальності 07.00.02 - Всесвітня історія.

2000 – 2003 - Навчання у докторантурі Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ)


Досвід професійної діяльності

1993 - 1997, 2001 Стажування в Стамбульському міжнародному університеті та дослідження теми дисертації в турецьких архівах i бібліотеках.

1997 – 2000 Доцент кафедри культурології та релігієзнавства філософського факультету Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

2000 – 2006 Доцент кафедри тюркології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2006 – 2008 Доцент кафедри міжнородних відносин Українсько-Арабського інституту імені Аверроеса МАУП.

2007 – дотепер Доцент кафедри загального і слов’янського мовознавства факультету гуманітарних наук Національного університету “Києво-Могилянська академія”.

2011 – водночас завідувач кафедри сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича факультету філології Львівського національного університету імені Івана Франка.


Професійна активність

З 2003 – заступник директора і керівник сектору східних досліджень Інституту стратегічного аналізу наративних систем ІСАНС) / (L'institut de l'analyse strategique des systemes narratifs (IASSN) http://www.narratif.narod.ru

2003-2006 роки – керівник відділу тюркології збірника «Мова та Культура».

Із 2007 року – керівник тюркологічних студій Центру сходознавства НаУКМА.


Громадська активність

З 2005 р. – Президент Асамблеї азербайджанської та української інтелігенції http://www.az-ua.narod.ru

З 2010 р. – член Міжнародної асоціації Центр Сходу і Заходу «МезоЄвразія» http://www.mesoeurasia.org

З 2011 р. – член Ради Директорів Консалтингової Формації «Примордіал-Альянс» http://alliance.primordial.org.ua


Курси, читані в НаУКМА

• “Турецька мова” (бакалаврська програма)

• “ Основи етнолінгвістики”

• “Ісламська культура” (бакалаврська програма)

• “Суспільства і державність у країнах арабського і тюркського культурного історичного простору” (магістрська програма)


Участь в авторитетних професійних форумах

2011 Всеукраїнська наукова конференція присвячена 85-літтю професора Ярослава Дашкевича, 15 грудня 2011 р. Львівський Національний університет ім. І.Франка.

2010 Міжнародна наукова конференція, присвячена 75-літтю Я.Полотнюка, 14-15 жовтня 2010 р. Львівський Національний університет ім. І.Франка.

2009 ІІ Міжнародна наукова конференція, присвячена пам’яті Омеляна Пріцака 21-22 травня 2009 р. Національний університет «Києво-Могилянська академія».

2009 VIII Костомарівські читання «Іван Мазепа і Батурін в історії України», Чернігівський історичний музей імені В.В. Тарновського. 23-24 квітня 2009 р., Чернігів-Батурин.

2008 Міжнародна наукова конференціа «Нижньодунайський регіон в XV-XX ст.: історичні, етнічні та культурні трансформації», 7-11 травня 2008 р., Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова та Нижньо-Дунайський університет в м. Галац (Румунія)

2008 Міжнародна наукова конференція «Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки». Національний університет «Києво-Могилянська академія».

2007 Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток еллінізму в Україні у XVIII- XXI ст.» (м.Маріуполь).

2006 Міжнародна наукова конференція «Україна-Монголія: 800 років у контексті історії», Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського (м.Київ).

2006 Перша міжрегіональна наукова конференція «Проблеми вивчення та викладання східних мов та літератур». м.Дніпропетровськ.

2006 Міжнародна наукова конференція присвченої 140-літтю професора М.С.Агабекзаде 2006 р., Львівський Національний університет імені Івана Франка.

2006 Х Сходознавчі читання А. Кримського присвячені 135-річчю від дня народження А.Ю. Кримського (м.Київ).

2003 Еволюція турецького письма в світлі розвитку літературної мови / Східний Світ (The word of the orient). – К., 2003. – Вип. 4. – С.148-155.

2003 ІсторІсторія Хотина за даними турецьких джерел та історіографії / Збірник наукових статей Міжнародної наукової конференції. – Хотин, 2003. – С. 74-82.

2002 Міжнародна наукова конференція „Україна-Туреччина: мануле, сучасність та майбутнє” (м.Київ).

2001 Ethnic Cultural Heritage of Caucasian Albania. International Scientific Conference. Baku, Azerbaijan

та інші.


Публікації:

Авторські монографії та книжки

Туранли Ф.Ґ. Літописні твори М. Сена’ї та Г. Султана як історичні джерела. –К.:, 2000. Видавництво Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. –328 с. (фіз. арк. 20,05).

Туранли, Ферхад. Тюркські джерела до історії України. – К.: Видавництво Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – К.: 2010. – 368 с. (умов. друк. арк. 21, 38).

Короткі публікації
o Разом 80


o Перелік за останні роки

– Туранли Ф. Приазовські греки: історико-етнографічна ретроспекція / Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток еллінізму в Україні у XVIII-XXI ст.». Збірник матеріалів конференції. – Маріуполь, 2007р., 21-23 травня. – С.208-211.

– Туранли Ферхад. Османські архівні джерела про міжнародні відносини та відбудову Хотина ( XVIII ст.) / Збірник матеріалів «Проблеми Балканістики, Сходознавства та Міжнародних відносин». Національна Академія Наук України, Інститут Історії України. – Київ, 2007. – С.226-234.

– Turanly F. Ozdzan K. Ottaman Arshival Dokuments Relating to International Relations and the Reсonstrution of Hotyn (XVIII Century) / “Silva rerum” A Collection of Scholarly Papers to honour professor A Pernal (Canada). – Lviv, 2007. Lіterary Agency PIRAMIDA. – P.426-442. – 520 p. (Туранли Ф., Озджан К . Османські архівні джерела про міжнародні відносини та відбудову Хотина ( XVIII ст.) / Збірник наукових праць на пошану професора А.Перналя (Канда). –Львів, 2007. Літературна Агенція ПІРАМІДА. – С.426-442. –520 с. УДК 930 (71) (092) (082) + 001 (082).

– Туранли Ф. Монгольська культура та історія в дослідженнях В.В. Бартольда / Україна-Монголія: 800 років у контексті історії: зб. наук. праць. НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2008. – С.52-55. –142 с. УДК 94 (477) (06)+94 (517.3) (06).

– Туранли Ферхад. Слово про вчителя / На вівтар історії України. Ювілейний збірник наукових праць на пошану академіка Володимира Грабовецького. – Івано-Франківськ, 2008 р. Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – С. 66-68. – 564 с.

– Туранли Ферхад. Роксолана в Стамбулі / Історико-краєзнавчий збірник. Івано-Франківськ, 2008 р. Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – С.32-34. – 96 с.

– Туранли Ферхад. Методологічні проблеми дослідження османської історії / Матеріали міжнародної наукової конференції «Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки» (28-30 травня 2008 р.). Національний університет «Києво-Могилянська академія». – К.: ТОВ «Видавництво Аратта», 2009. – С.269-281. – 328 с.

– Ferhat Turanl?. XVII yy. Turk kaynaklar?na gore Osmanl?-Lehistan-Ukrayna iliskileri / Т?ркі ?лемі: тіл, ?о?ам, м?дениет: Халы?аралы? ?ылыми-теориялы? конференция материалдары. ?л-Фараби атында?ы ?аза? ?лтты? университетіні?, ?аза? филологиясы кафедрасы, профессор Берікбай Са?ынды??лыны? 70 жылды?ына арналады. – Алматы ?., Ы. Алтынсарин атында?ы ?ылыми-зерттеу академясыны? баспаханасы, 2009. – Б. 65-70. – 684 б.

– Туранли Ф. Османсько-тюркська палеографія у контексті розвитку писемності // Маґістеріум (НаУКМА). Мовознавчі студії, 2009. – № 37. – С. 90-92.

– Turanl? Ferhat. Divan Edebiyat?nda Nesr ve Ukrayna Hakk?nda Bilgiler / Birlik. ATXEM Ictimai Birliyi D?rgisi. – № 1 (06). – Bak?, 2010, May. – S.16-17.

– Туранли Ферхад. Добрим словом і Божою благодаттю / ОСВІТА (Всеукраїнська громадсько-політичний тижневик), № 5-6 (5388-5389), 20-27 січня 2010 р., – С.11.

– Туранли Ф. Історія турецької літератури по-українському / Институт стратегического анализа нарративных систем (ИСАНС) L'institut de l'analyse strategique des systemes narratifs (IASSN) Інститут стратегічного аналізу наративних систем (ІСАНС). / – К., 2010. www.narratif.narod.ru/turanly02.htm

– Туранли Ферхад. У блакитний тюльпан закоханий… / Літературна Україна (щотижнева газета. Орган правління Національної спілки письменників України) від 16 вересня 2010 р., 33 (5365). – С.6.

– Туранли Ф. Кримська війна у 1854-1856 роках: передісторія, дипломатія, документи / Актуальні питання сходознавства, славістики, україністики: (Пам’ті Омеляна Пріцака) / відп. ред. В.В. Лучик. – К.: ВПЦ НаУКМА, 2010. – С.202-210. – 246 с.


Відзнаки та нагороди

2002 Відзнака «За вагомий особистий внесок у розвиток сходознавства в Україні».

2009 Відзнака «За бездоганну багаторічну працю, відданість справі Академії та значний внесок у розбудову Національного університету «Києво-Могилянська академія».

2010 “За високі досягнення в навчальній науковій, організаційній, громадській роботі та у зв’язку з 50-річчям від Дня народження, Наказ № 626 від 16.12.2010 р. Національного університету «Києво-Могилянська академія»”;

Почесна Грамота за активну громадську діяльність, спрямовану на відродження та розвиток культури, вагомий особистий внесок у справу збереження міжнаціонального миру і злагоди в Україні та з нагоди 50-річчя від Дня народження (№ 143, 2010 рік) Державного комітету України у справах національностей та релігії;

“Почесна відзнака” за вагомий внесок у відродження духовності та особисті досягнення в літературній творчості Національної Спілки Письменників України.


Хобі

гра в шахи

nationalvanguard 

   
вверх  Библиография г. Ивано-Франковск, Группа исследования основ изначальной традиции "Мезогея", Украина


Найти: на:
Підтримка сайту: Олег Гуцуляк spm111@yandex.ru / Оновлення 

  найліпше оглядати у Internet
Explorer 6.0 на екрані 800x600   |   кодування: Win-1251 (Windows Cyrillic)  


Copyright © 2006. При распространении и воспроизведении материалов обязательна ссылка на электронное периодическое издание «Институт стратегических исследований нарративных систем»
Hosted by uCoz