Ќј„јЋќ    ѕ”ЅЋ» ј÷»»    Ѕ»ЅЋ»ќ“≈ ј     ќЌ“ј “џ    E-MAIL    √ќ—“≈¬јя    „ј“    ‘ќ–”ћ / FORUM    —ќќЅў≈—“¬ќ  Ќаши счЄтчики

яндекс цитуванн¤

 

      
»нститут стратегического анализа нарративных систем
(»—јЌ—)
L'institut de l'analyse strategique des systemes narratifs
(IASSN)
≤нститут стратег≥чного анал≥зу наративних систем
(≤—јЌ—)стать¤

јрутюн –ушан¤н

—оц≥альна м≥фолог≥¤ ¤к феномен культури та його пропаганда засобами масовоњ ≥нформац≥њ


« м≥фотворчою реальн≥стю пов'¤зана вс¤ ≥стор≥¤ людства, його одв≥чне прагненн¤ до п≥знанн¤ навколишнього св≥ту та самоп≥знанн¤. —тосовно сучасноњ культури правом≥рно ф≥ксувати своЇр≥дний ренесанс м≥фолог≥њ. ѕроблеми м≥фотворчост≥ анал≥зуютьс¤ у прац¤х украњнських ф≥лософ≥в ј.Ѕичко, ¬.Ћ≥сового, ј.Ћо¤, Ќ.ѕол≥щук, ¬.“абачковсь-кого, ¬.Ўинкарука, ¬.ярошевц¤ та ≥н. “лумаченню специф≥ки нац≥онального м≥фу присв¤чен≥ науков≥ розв≥дки ћ.ѕоповича, ¬.ћалахова, Ќ.’ам≥това, ќ.√риценка, √.√ра-бовича. —учасн≥ украњнськ≥ досл≥дники розгл¤дають м≥ф у св≥тогл¤дно-ф≥лософському аспект≥, спираючись на зах≥дноЇвропейськ≥ методолог≥чн≥ парадигми. ћ≥ф ¤к уособленн¤ ц≥нн≥сного вим≥ру та сусп≥льного ≥деалу ≥нтерпретуЇтьс¤ украњнськими вченими ¤к установка на бажане майбутнЇ в ус≥й повнот≥ його про¤в≥в. Ѕажане в систем≥ м≥фотворчост≥ виступаЇ ¤к такий тип можливого, в ¤кому вт≥люЇтьс¤, реал≥зуЇтьс¤, саморозкриваЇтьс¤ потенц≥ал людини, в≥дбуваЇтьс¤ њњ самовизначенн¤ та самовиробленн¤. ћ≥ф, таким чином, фокусуЇ, наближаЇ до людини бажане. ÷е - одна з проективних детерм≥нант, з допомогою ¤коњ зд≥йснюЇтьс¤ передбаченн¤ соц≥окультурного майбутнього. ¬ останн≥ дес¤тил≥тт¤ бурхливого розвитку набуло практичне ≥м≥дж-мейкерство (штучне конструюванн¤ образ≥в пол≥тик≥в), що стало також ¤скравим ви¤вом тенденц≥њ в≥дродженн¤ м≥фотворчост≥ на сучасному р≥вн≥.

ўо ж стосуЇтьс¤ соц≥альноњ м≥фолог≥њ, то вона виступаЇ засобом ≥деолог≥зац≥њ та пропаганди, ефективн≥сть ¤кого зумовлена прихованими передиспозиц≥¤ми масовоњ св≥домост≥. —учасна ф≥лософ≥¤ влади анал≥зуЇ соц≥альну м≥фолог≥ю у св≥тл≥ досл≥дженн¤ проблеми механ≥зм≥в формуванн¤ соц≥альних ≥люз≥й, розробленн¤ конкретних прийом≥в безпосереднього ц≥леспр¤мованого впливу на ≥ндив≥дуальну й масову св≥дом≥сть з допомогою ¤к пр¤моњ, так ≥ латентноњ пропаганди, використанн¤ можливостей mass- media й multi media у процес≥ формуванн¤ та впровадженн¤ ≥деологем соц≥альноњ м≥фолог≥њ в масов≥ стереотипи св≥домост≥ (’.Ў≥ллер, ’.Ѕлумер, ’.Ћассуелл, Ѕ.Ѕерельсон, ‘.Ѕалль).

«азначена проблема Ї актуальною й дл¤ сучасноњ ”крањни, де процеси сусп≥льно-економ≥чних трансформац≥й та пов'¤зан≥ з ними м≥фи (¤к спроба тлумаченн¤ незрозум≥лих ¤вищ), що спонтанно виникають, мають низку особливостей. √оловною з них Ї втрата сусп≥льством духовних, моральних, ≥деолог≥чних ор≥Їнтир≥в, н≥вел¤ц≥¤ ц≥нностей, розмиванн¤ меж≥ м≥ж добром ≥ злом, пор¤дн≥стю й непор¤дн≥стю, г≥дн≥стю й розпустою. ћета пропонованоњ статт≥ - досл≥дити природу соц≥ального м≥фу ¤к феномену культури сусп≥льства, особливо в кризов≥ пер≥оди його розвитку.

ѕоза науковими досл≥дженн¤ми соц≥альний м≥ф ¤к феномен культури за¤вив про себе у XX ст. ѕ≥д впливом нов≥тн≥х сусп≥льних реал≥й в≥дбуваЇтьс¤ суттЇва трансформац≥¤ структури м≥фу, виникаЇ особливий феномен соц≥альноњ м≥фолог≥њ. ÷е своЇр≥дний реЇстр соц≥альних ≥люз≥й, ¤кий св≥домо поширюютьс¤ у сусп≥льств≥ дл¤ дос¤гненн¤ певних соц≥ально-пол≥тичних ц≥лей. ћ≥ф стаЇ виразником неусв≥домлених прагнень та бажань великих мас людей, засобом соц≥альноњ ор≥Їнтац≥њ натовпу.
” структур≥ м≥фу в≥дбуваЇтьс¤ виразн≥ша кристал≥зац≥¤ соц≥ального досв≥ду та спод≥вань людей, н≥ж та, ¤ка реал≥зуЇтьс¤ засобами анал≥тичноњ думки. ‘еномен м≥фу допомагаЇ формулювати ¤сн≥ше у¤вленн¤ про почутт¤ та настроњ людей, вектори њхн≥х устремл≥нь, енерг≥ю порив≥в, ан≥ж з допомогою ≥деолог≥чноњ догми.

—учасна ф≥лософ≥¤ анал≥зуЇ соц≥альну м≥фолог≥ю в контекст≥ проблеми механ≥зм≥в формуванн¤ соц≥альних ≥люз≥й, напрацюванн¤ конкретних прийом≥в безпосереднього ц≥леспр¤мованого впливу на ≥ндив≥дуальну й масову св≥дом≥сть засобами пропаганди, використанн¤ можливостей «ћ≤ та телекомун≥кац≥й у процес≥ формуванн¤ та прищепленн¤ ≥деологем соц≥альноњ м≥фотворчост≥ в масов≥ стереотипи св≥домост≥. (√.Ѕлумер, Ѕ.Ѕерельсон, ‘.Ѕалль).

Ќин≥шн¤ техногенна цив≥л≥зац≥¤ в≥дчужуЇ в≥д духовного, ≥деального компоненту бутт¤ людини, ¤ка волод≥Ї можливост¤ми проникненн¤ у таЇмничий св≥т духу, оск≥льки позбавлена можливостей п≥знанн¤ св≥ту з допомогою м≥ф≥в, вит≥снених рац≥онал≥стичними засадами й ц≥нност¤ми.

” зв'¤зку з цим ћ.–оспен, автор книги "≤деал, утоп≥¤ ≥ утоп≥чна рефлекс≥¤", зауважуЇ, що сусп≥льству бракуЇ ≥деал≥в ≥ ц≥нностей, ¤к≥ народжуютьс¤ в стих≥йн≥й реал≥стичн≥й св≥домост≥. ¬они спри¤ють ≥дейн≥й регул¤ц≥њ житт¤ сусп≥льства, програмуванню життЇвих ор≥Їнтац≥й людей [1]. ѕри чому феномен соц≥ального бутт¤ часто коригуЇтьс¤ процесами, незалежними в≥д соц≥ального знанн¤.

 .–юс переконаний, що "–еальна д≥йсн≥сть визначаЇтьс¤ лише за певних умов ≥ т≥льки до певноњ м≥ри: ¤кщо вона видаЇтьс¤ шк≥дливою ≥ неприЇмною, терпл¤ч≥сть людини уриваЇтьс¤. —прийн¤тт¤ блокуЇтьс¤, захищаючи св≥дом≥сть в≥д р≥зних небажаних видовищ. якщо ж реальна д≥йсн≥сть уперто напол¤гаЇ, щоб њњ не уникали, оск≥льки завжди можна п≥ти прогул¤тис¤ у потойб≥чч¤" [2, с. 538].

Ћюдин≥ потр≥бн≥ ≥люз≥њ, щоб переборювати в соб≥ "принцип жорстокост≥", в≥дкинути в≥дчутт¤ лиха й болю, внутр≥шньо притаманн≥ реальн≥й д≥йсност≥. якщо не ≥снуЇ потойб≥чного св≥ту, що лежить в основ≥ нев≥дворотно траг≥чноњ буттЇвост≥, тод≥ залишаЇтьс¤ т≥льки повн≥стю визнати реальне та ≥стинне, ¤к≥ можуть давати рад≥сть, попри усв≥домленн¤ незначущост≥ й конечност≥ ≥ндив≥дуального людського житт¤. ѕричому руйнац≥¤ ≥люз≥й або ≥деолог≥й не обов'¤зково породжуЇ скептичн≥ судженн¤, але часом спри¤Ї пл≥дному перегл¤дов≥ попередн≥х ≥дей.

« огл¤ду на це, XX стол≥тт¤ правом≥рно квал≥ф≥кувати ¤к епоху глобальноњ м≥фолог≥зац≥њ сусп≥льного житт¤, п≥дкоренн¤ масовоњ св≥домост≥ пол≥тичним ≥нтересам, коли природа м≥фотворчост≥ нерозривно пов'¤зана з соц≥альною ≥стор≥Їю та сусп≥льною психолог≥Їю. ўе  .√ельвец≥й зауважував, що людина не може жити без забобон≥в, тому њњ можна легко поневолити. ѕотреба в соц≥альних м≥фах характерна не т≥льки дл¤ нашого часу. ¬они покликан≥ осв¤чувати смисложиттЇв≥ процеси впор¤дкуванн¤ соц≥уму, емоц≥йно забарвлюючи сусп≥льну пал≥тру. ѕроте насильницька експлуатац≥¤ емоц≥йного випром≥нюванн¤ м≥фу владних структур призводить до нездоровоњ сусп≥льноњ екзальтац≥њ.

ћ≥ф ¤к запропонована ≥де¤ несе в соб≥ ≥нше - ц≥нн≥сно ор≥Їнтуючий початок. ‘.Ќ≥цше, ј.Ўопенгауер доводили, що людська природа, њњ св≥дом≥сть улаштован≥ таким чином, щоб адаптац≥¤ до навколишнього св≥ту в≥дбувалас¤ лише з допомогою ≥люз≥њ. ћр≥њ, м≥ф допомагають людин≥ переносити бол≥сн≥ кол≥з≥њ житт¤. –еальний св≥т, за ‘.Ќ≥цше, Ї безупинним хаотичним бутт¤м; об'Їктивн≥ закони ≥ причинно-насл≥дков≥ зв'¤зки - це ф≥кц≥њ, створен≥ дл¤ дос¤гненн¤ практичних ц≥лей. Ћюдський же розум не в змоз≥ забезпечити правильний в≥дбиток зовн≥шнього св≥ту, в≥н його неминуче спотворюЇ [3]. ћ≥ф, космогенна природа ¤кого впор¤дковуЇ р≥зн≥ життЇв≥ сили та надаЇ доц≥льност≥ орган≥зованому буттю, виступаЇ своЇр≥дною "стратег≥Їю виживанн¤" дл¤ людини, сусп≥льства.

—оц≥альна м≥фолог≥¤ поЇднуЇ два необх≥дних компоненти ц≥Їњ стратег≥њ виживанн¤: соц≥альну м≥фотворч≥сть та адаптац≥ю вже утворених ≥деолог≥чних м≥фологем у масов≥й св≥домост≥. «окрема, ѕ.√уревич розгл¤дав м≥ф ¤к своЇр≥дну форму св≥домост≥, а ≥деолог≥ю - ¤к специф≥чний феномен духовного житт¤, њњ сусп≥льн≥ функц≥њ, властиву њй ц≥нн≥сну природу [4].
—оц≥альна м≥фотворч≥сть створюЇ модел≥, в≥дпов≥дно до ¤ких кожний народ намагаЇтьс¤ усв≥домити й оц≥нити св≥т та своЇ м≥сце в ньому (перв≥сне в≥дчутт¤ ц≥л≥сност≥, гармон≥њ з≥ св≥том). ¬ њњ основ≥ лежать мр≥¤, фантаз≥¤ (наприклад, американська мр≥¤ - в≥ра в можлив≥сть швидкого усп≥ху, особистого збагаченн¤ завд¤ки на¤вним зд≥бност¤м ≥ працьовитост≥, або ж комун≥стична мр≥¤ - в≥ра у св≥тле майбутнЇ).
 лючовою виступаЇ спроможн≥сть м≥фотворчост≥ бути ор≥Їнтиром дл¤ ≥ндив≥да, визначати його повед≥нку в≥дпов≥дно до певних пристрастей, прагнень ≥ оч≥кувань. «м≥ст соц≥альних м≥ф≥в, не претендуючи на ≥стинн≥сть, спроможний одначе спри¤ти ≥нтеграц≥њ людськоњ сп≥льноти, ≥ в цьому пол¤гаЇ њхн¤ ц≥нн≥сть.

ћ≥фолог≥чна св≥дом≥сть у сучасн≥й заруб≥жн≥й ф≥лософськ≥й думц≥ ≥нтерпретуЇтьс¤ не ¤к ≥сторично плинна форма ≥дейних у¤влень, а ¤к в≥чний стан ≥дей та мотив≥в людськоњ повед≥нки. ≤люз≥њ виконують сусп≥льно необх≥дну функц≥ю: зм≥цнюють, стаб≥л≥зують сусп≥льн≥ в≥дносини, оск≥льки допомагають ≥ндив≥дов≥ виражати його спонуки й почутт¤.

ќсобливу роль в осмисленн≥ ≥деолог≥њ ¤к соц≥альноњ м≥фолог≥њ в≥д≥грали прац≥ ј.Ўопенгауера, ‘.Ќ≥цше, ∆.—о-рел¤, «.‘рейда,  .-√.ёнга. «окрема, програмна установка "новоњ ф≥лософ≥њ" ‘.Ќ≥цше пол¤гала у св≥домому творенн≥ м≥ф≥в та ≥люз≥й. ѕричому м≥фи розгл¤далис¤ ¤к альтернативи науковоњ ≥нтерпретац≥њ сусп≥льних в≥дносин. ‘≥лософ не виключав нав≥ть рол≥ пон¤т≥йного мисленн¤ в конструюванн≥ м≥фу, вважаючи, що саме м≥фи м≥ст¤ть найпосл≥довн≥ш≥ та найпродуман≥ш≥ життЇв≥ принципи, слугують соц≥альним ор≥Їнтиром дл¤ ≥ндив≥да, спри¤ють ≥нтеграц≥њ й гармон≥зац≥њ сусп≥льних в≥дносин.

‘.Ќ≥цше в≥дстежив у м≥фов≥ життЇв≥ умови будь-¤коњ культури, ¤ка, на його думку, може розвиватис¤ лише в окресленому м≥фом горизонт≥. √оловна хвороба сучасност≥ - ≥сторична хвороба, й кор≥нитьс¤ вона у зруйнуванн≥ цього замкненого горизонту надлишком ≥стор≥њ, тобто звиканн¤м до мисленн¤ п≥д знаком все нових ≥ нових ц≥нн≥сних символ≥в [3].

∆.—орелем розгл¤дав соц≥альну м≥фолог≥ю ¤к базову структуру сусп≥льноњ св≥домост≥, що грунтуЇтьс¤ не на знанн≥, а на в≥р≥. —аме в цьому, на переконанн¤ вченого, пол¤гаЇ перевага соц≥альноњ м≥фолог≥њ щодо аналог≥чного ≥деолог≥чного феномену - утоп≥њ: будучи побудованою на в≥р≥, соц≥альна м≥фолог≥¤ неп≥двладна рац≥онально-лог≥чн≥й репарац≥њ, а, отже, критиц≥. ћ≥ф, за ∆.—орелем, акумулюЇ бажанн¤, прагненн¤, чеканн¤ певноњ соц≥альноњ групи та стимулюЇ активн≥сть будь-¤коњ сп≥льноти. ¬ ≥ндив≥дуальн≥й св≥домост≥ м≥ф функц≥онуЇ ¤к психолог≥чний ≥мператив, що ор≥ЇнтуЇ на соц≥альн≥ д≥њ, в масовому ж вим≥р≥ - ¤к ≥нтегруюча сила, що задаЇ напр¤м, векторизуЇ стан натовпу [5, с. 67].

—учасна ф≥лософ≥¤ влади анал≥зуЇ соц≥альну м≥фолог≥ю в контекст≥ досл≥дженн¤ проблеми механ≥зм≥в формуванн¤ соц≥альних ≥люз≥й, розробленн¤ конкретних прийом≥в безпосереднього ц≥леспр¤мованого впливу на ≥ндив≥дуальну та масову св≥дом≥сть засобами пропаганди, використанн¤ можливостей mass-media та multi-media у процес≥ формуванн¤ стереотип≥в св≥домост≥ (’.Ў≥ллер, ’.Ћас-суелл, Ѕ.Ѕерельсон, ‘.Ѕалле).

ѕроцес дем≥фолог≥зац≥њ в сучасному св≥т≥ поступивс¤ м≥сцем п≥двищеному ≥нтересов≥ до м≥фу з боку письменник≥в, л≥тературних критик≥в, культуролог≥в. ÷е ¤скраво ви¤вилос¤ ≥ в драматург≥њ, ≥ в поез≥њ, ≥ в жанр≥ роман≥стики; в останньому найч≥тк≥ше виражена специф≥ка нового м≥фо-лог≥зму. …ого пафос у XX ст. спр¤мований не т≥льки на за-
настроњ людей, вектори њхн≥х устремл≥нь, енерг≥ю порив≥в, ан≥ж з допомогою ≥деолог≥чноњ догми.
nationalvanguard 

   
вверх  Ѕиблиографи¤ г. »вано-‘ранковск, √руппа исследовани¤ основ изначальной традиции "ћезоге¤", ”краина


Ќайти: на:
ѕ≥дтримка сайту: ќлег √уцул¤к spm111@yandex.ru / ќновленн¤ 

  найл≥пше огл¤дати у Internet
Explorer 6.0 на екран≥ 800x600   |   кодуванн¤: Win-1251 (Windows Cyrillic)  


Copyright © 2006. ѕри распространении и воспроизведении материалов об¤зательна ссылка на электронное периодическое издание Ђ»нститут стратегических исследований нарративных системї
Hosted by uCoz