Ќј„јЋќ    ѕ”ЅЋ» ј÷»»    Ѕ»ЅЋ»ќ“≈ ј     ќЌ“ј “џ    E-MAIL    √ќ—“≈¬јя    „ј“    ‘ќ–”ћ / FORUM    —ќќЅў≈—“¬ќ  Ќаши счЄтчики

яндекс цитуванн¤

 

      
»нститут стратегического анализа нарративных систем
(»—јЌ—)
L'institut de l'analyse strategique des systemes narratifs
(IASSN)
≤нститут стратег≥чного анал≥зу наративних систем
(≤—јЌ—)стать¤

ѕ¤тк≥вський –.ќ.

—уб'Їкт ≥ руш≥йн≥ сили нац≥онально-в≥дроджувального процесу в погл¤дах украњнських ф≥лософ≥в к≥нц¤ XIX - першоњ чверт≥ XX ст.

јвтор статт≥ розгл¤даЇ питанн¤ нац≥онально-в≥дроджувального процесу, звертаючись при цьому до ≥сторичного досв≥ду. ” процес≥ анал≥зу погл¤д≥в в≥тчизн¤них мислител≥в к≥нц¤ XIX - першоњ чверт≥ XX ст. автор д≥йшов висновку: њх заслуга в тому, що внасл≥док тривалих активних пошук≥в, сп≥взвучних епос≥ й доленосних дл¤ њхнього народу, вони поставили в центр ≥стор≥њ суб'Їкт колективний - нац≥ю ¤к орган≥чну Їдн≥сть народу та ≥нтел≥генц≥њ (ел≥ти), а також визначили основн≥ умови (об'Їктивн≥ та суб'Їктивн≥) њњ витворенн¤ й ≥снуванн¤. Ѕ≥льш≥сть ≥з них наголошувала на багатофакторн≥й причинн≥й основ≥ будь-¤кого ≥сторичного процесу, в тому числ≥ нац≥огенезу.

Ќа долю сучасного покол≥нн¤ украњнського народу випала велика м≥с≥¤; на закладених п≥дмурках украњнськоњ державност≥ збудувати монол≥тне й затишне помешканн¤ - державу ”крањна. ”же понад дес¤тил≥тт¤, ¤к ми зд≥йснили св≥й виб≥р на користь незалежност≥ й рухаЇмос¤ обраним шл¤хом. „асу пройшло достатньо, щоб визначитис¤ й у напр¤мках (соц≥альному, економ≥чному, пол≥тичному тощо) ≥ темпах, що зумовл¤ть ефективн≥сть нашого руху до важливоњ мети - в≥дбутис¤ ¤к нац≥¤-суб'Їкт, що витворила себе й бере повноц≥нну участь у творенн≥ св≥ту. «розум≥ло, що вона зд≥йсненна лише за умови дос¤гненн¤ високого р≥вн¤ самосв≥домост≥. ” недостатност≥ цього р≥вн¤ й пол¤гають причини складнощ≥в нашого народу, ¤кий залишаЇтьс¤ у своњй мас≥ мл¤вим ≥ безд≥¤льним щодо власного самовизначенн¤ чи то через брак досв≥ду самост≥йного житт¤, чи, може, через послабленн¤ енерг≥њ нац≥онального в≥дродженн¤ внасл≥док њњ розпорошенн¤ та перенесенн¤ зусиль б≥льшост≥ на вир≥шенн¤ проблем власноњ матер≥ально-побутовоњ сфери. «алишаЇтьс¤ незаперечним: нац≥онально-в≥дроджувальний процес в ”крањн≥ упов≥льнив свою ходу. ќсь тут ≥ виникаЇ необх≥дн≥сть п≥дн¤тт¤ проблем визначенн¤ суб'Їкта, ¤кий виступаЇ джерелом активност≥ та руху, й тих руш≥йних сил, що визначають нац≥ональне в≥дродженн¤, через ¤к≥ суб'Їкт реал≥зуЇ його.

” пошуках цих суб'Їкт≥в ≥ руш≥йних сил неаби¤к може прислужитис¤ вивченн¤ ≥сторичного досв≥ду розв'¤занн¤ под≥бних питань. Ќасамперед йдетьс¤ про погл¤ди в≥тчизн¤них мислител≥в к≥нц¤ XIX - першоњ чверт≥ XX ст., ¤к≥ намагалис¤ њх визначити, одночасно власними зусилл¤ми закладаючи п≥дмурки украњнськоњ нац≥ональноњ ≥дењ: њхн≥ пошуки Ї тим великим досв≥дом, ¤кого потребуЇмо.

XIX ст. ≥ перш≥ дес¤тил≥тт¤ XX ст. - це епоха кардинальних зм≥н ≥ великих потр¤с≥нь в ≥дейн≥й ≥ пол≥тичн≥й ≥стор≥њ людства. ƒосить ц≥л≥сна та структурована до цього часу, вона розлилас¤ бурхливими нац≥ональними потоками й почала вигравати р≥зними ≥дейними барвами. –ац≥онально-позитив≥стськ≥, матер≥ал≥стичн≥ тенденц≥њ, психолог≥чн≥ та соц≥олог≥чн≥ теч≥њ, романтизм, ≥ррац≥онал≥зм та ≥нш≥ напр¤ми ф≥лософського св≥торозум≥нн¤ "ос≥ли" й на украњнському грунт≥. —постер≥гаЇтьс¤ своЇр≥дне розшаруванн¤ суб'Їкта ≥сторичного д≥¤нн¤. —аме в цей час "особа, клас, народ (нац≥¤) ≥ людство за¤вили однаково р≥вн≥ права на сп≥вавторство в "драм≥ св≥тового духа" (√егель), ≥ сусп≥льна думка XIX стол≥тт¤ оберталас¤, властиво, довколо того, ¤к би впор¤дкувати, "≥Їрарх≥зувати" цю "команду"" [1, с. 24].

≤сторичн≥ обставини т≥Їњ епохи - початок творенн¤ нац≥ональноњ ел≥ти, ¤ка прагнула поширити св≥й вплив на власний соц≥окультурний ареал ≥ виконувала ≥нтегративну функц≥ю в сусп≥льств≥, спри¤ючи бурхливим процесам нац≥огенезу бездержавних" народ≥в, пробудженн¤ нац≥онального житт¤ й нац≥ональних рух≥в, глобал≥зац≥¤ ≥стор≥њ внасл≥док ≥ндустр≥альноњ революц≥њ зумовили визнанн¤ пров≥дними dramatis personae ≥стор≥њ насамперед колективних суб'Їкт≥в.

” середин≥ XIX ст. завд¤ки "ви¤вленню" кириломефод≥Ївц¤ми духовноњ ос≥бност≥ украњнського народу украњнство отримало власну нац≥ональну ≥дею. ¬≥дпов≥дно до Ївропейськоњ традиц≥њ, вона була од¤гнена в романтичн≥ шати, а значить, законом≥рно, п≥дсилена певною "ворож≥стю до материнського лона цив≥л≥зац≥њ" [2, с. 58], ¤ке дл¤ украњнськоњ ≥нтел≥генц≥њ уособлювали польськ≥ й рос≥йськ≥ культурн≥ св≥ти. ќдночасно спостер≥гаЇтьс¤ зростанн¤ в ел≥ти теплого нац≥онального почутт¤ до всього народного, "народноњ душ≥" ¤к найвищоњ ц≥нност≥ та прагненн¤, злитис¤ з масою в орган≥чне ц≥ле.

¬се це спр¤мувало зусилл¤ значноњ частини украњнськоњ ≥нтел≥генц≥њ на позиц≥њ народництва та культурництва, ¤к≥ надовго визначили зм≥ст њњ д≥¤льност≥ й ≥дейних пошук≥в. ѕроте надм≥рно ревне дотриманн¤ цих принцип≥в ≥ сприйн¤тт¤ всього, що в≥дходить в≥д них, ¤к неукрањнського, часто ускладнювало пол≥тичний поступ украњнства вперед.

Ќаступний крок було зд≥йснено "громад≥вц¤ми", ¤к≥ на р≥вн≥ ф≥лософськоњ рефлекс≥њ виокремили ”крањну ¤к суб'Їкта ≥сторичного процесу з суверенними культурними запитами. ѕроте т≥льки культурними, оск≥льки вир≥шенн¤ питанн¤ повноњ самост≥йност≥ нац≥њ не вважалос¤ першочерговим ≥ поступалос¤ м≥сцем необх≥дност≥ пошук≥в "всесв≥тньоњ правди, котра б була сп≥льною вс≥м нац≥ональност¤м" [3, с. 469]. ѕ≥д нею розум≥вс¤ поступ людства через пол≥тичний, соц≥альний, культурний розвиток людини та громади, спр¤мований на побудову громад¤нського сусп≥льства, в ¤кому панують загальнолюдськ≥ ц≥нност≥. « огл¤ду на це, нац≥ональн≥сть, що трактувалас¤ ¤к асоц≥ац≥¤ ≥ндив≥д≥в, об'Їднаних сп≥льними ознаками (до найважлив≥ших належали, зокрема, мова та територ≥¤), сприймалас¤ лише ¤к "необх≥дний "атом" серед ≥нших атом≥в"-нац≥й, котр≥ разом складають людство. ¬ ≥нтересах цього загального однаково неприпустим≥ ¤к послабленн¤ "народност≥", шкода њњ культурному, духовному розвитку, так ≥ нац≥ональний егоњзм, розпалюванн¤ нац≥ональноњ ворожнеч≥. “аке "гармон≥йне" поЇднанн¤ нац≥онал≥зму з ≥нтернац≥онал≥змом, ¤ке зустр≥чаЇмо в ћ. ƒрагоманова, ќ. ѕотебн≥, —. ѕодолинського, могло забезпечити украњнському народу (чи, швидше, окремим його територ≥альним громадам ≥ общинам) т≥льки р≥вноправне м≥сце на правах автоном≥њ у в≥льн≥й федерац≥њ народ≥в, оск≥льки "украњнц¤м найл≥пше виступати з думками не ст≥льки нац≥ональними, ск≥льки автономними й федеральними, до котрих пристане завше багато людей ≥ з других крањв ≥ пород" [4, с . 321]. Ќац≥ональна Їдн≥сть не вважалас¤ мислител¤ми наст≥льки важливою, ¤к Їдн≥сть демократична. загальнолюдська a тому й розв'¤занн¤ нац≥онального питанн¤ дл¤ ”крањни в≥дкладалось до перспективи побудови в≥льноњ Ївропейськоњ конфедерац≥њ держав. ќтже, запал св≥товий, на думку "громад≥вц≥в", мав вир≥шити справу, ¤ка завжди залежала насамперед в≥д запалу нац≥онального.

ќднак цей етап, уособлений у постат≥ ћ. ƒрагоманова, був ¤к≥сно новим, адже на ньому, на думку √. √рабовича, завершуЇтьс¤ процес нац≥онального самоусв≥домленн¤ ¤к такого, в≥дбуваЇтьс¤ оформленн¤ характерних дл¤ нього параметр≥в: секул¤ризац≥¤, соборн≥сть ≥ ц≥л≥сний Ївроцентризм. ¬≥дбуваЇтьс¤ остаточний перех≥д в≥д романтичних мотив≥в на позиц≥њ рац≥онального, ерудованого самоусв≥домленн¤, в ¤кому Ї м≥сце ≥ ун≥версальному, ≥ нац≥ональному [5, с. 90-94].

÷е було важливо дл¤ подальшого творенн¤ нац≥ональноњ ≥дењ й остаточного визнанн¤ нац≥њ творцем ≥стор≥њ, що було зд≥йснено покол≥нн¤м "ћолодоњ ”крањни" та мислител¤ми початку XX стол≥тт¤. ”сл≥д за культурницьким ≥ вже триваючим ≥деолог≥чним етапами становленн¤ нац≥ональноњ ≥дењ, незабаром зд≥йснено перех≥д до усв≥домленн¤ нац≥њ ¤к пол≥тичноњ, ¤к самост≥йного суб'Їкта ≥сторичного процесу. ÷е в≥дбувалос¤ незважаючи на умови бездержавного ≥снуванн¤, хоча, на думку √.  ась¤нова, саме "конфл≥ктний фактор" (пол≥тика пересл≥дуванн¤ украњнськоњ мови та культури в –ос≥йськ≥й ≥мпер≥њ в друг≥й половин≥ XIX стол≥тт¤, конкуренц≥¤ з польським нац≥онал≥змом у √аличин≥) ≥ м≥г "спри¤ти поглибленню ≥ загостренню (пол≥тизац≥њ) нац≥онального сентименту д≥¤ч≥в епохи "нац≥онального в≥дродженн¤", його еволюц≥њ в нац≥ональну св≥дом≥сть, ≥ дал≥ - у спроби ≥нституц≥йного оформленн¤ в≥дпов≥дноњ протид≥њ" [6, с. 325].

Ќац≥ональна ≥де¤, що просто на очах стала одн≥Їю з найвеличн≥ших Ївропейських тенденц≥й, перетворилась на "принцип ф≥лософ≥њ ≥стор≥њ", все б≥льше опановувала ≥ захоплювала украњнську ≥нтел≥генц≥ю. Ќародн≥сть розгл¤далас¤ украњнськими мислител¤ми ¤к "жива колективна одиниц¤" (“. «≥нк≥вський), "жива нац≥ональна ≥ндив≥дуальн≥сть" (ћ. √рушевський), що об'ЇднуЇ в нац≥ональну ц≥л≥сть населенн¤ на основ≥ сп≥льних ≥сторичних психоф≥зичних ≥ культурних прикмет, ¤к≥ в≥др≥зн¤ють њњ в≥д ≥нших. —аме завд¤ки творчому д≥алогу ≥ сп≥льним зусилл¤м таких суб'Їкт≥в зд≥йснюЇтьс¤ ≥сторичний поступ людства, в ¤кому беруть участь вс≥ народи, що збер≥гають свою ≥ндив≥дуальн≥сть. ¬трата ж њњ неодм≥нно веде й до втрати здатност≥ виступати таким суб'Їктом, оск≥льки, за словами “. «≥нк≥вського, "знищити творчу силу в народу однаково, що вбити силу особистоњ ≥н≥ц≥ативи в одиниц≥" [7, с. 36]. ÷е означало, що нац≥онал≥зм, ¤к "почутт¤ природне", Ї гарантом практичного вт≥ленн¤ в житт¤ "космопол≥тичних гуман≥тарних бажань та ≥дей".

ќднак в≥льний нац≥ональний розвиток можливий лише за умови пол≥тичноњ свободи. ѕостановка цього питанн¤ "ћолодою ”крањною" ч≥тко вир≥знила њњ позиц≥ю в≥д попередн≥х покол≥нь. ≤ хоч ц¤ свобода реал≥зовувалась у рамках демократичного федерал≥зму, вже по¤ва ц≥Їњ ≥дењ була знаменною. «алишилос¤ зовс≥м небагато часу до проголошенн¤ в програмному документ≥ украњнських нац≥онал-демократ≥в (1899) наступноњ тези: "ќстаточною метою наших народних змагань Ї д≥йти до того, щоб ц≥лий украњнсько-руський народ здобув соб≥ культурну, економ≥чну ≥ пол≥тичну самост≥йн≥сть та з'Їднавс¤ з часом в одноц≥льний нац≥ональний орган≥зм" [8]. ¬исловлена позиц≥¤ ц≥лком в≥дпов≥дала закону суверен≥зац≥њ, викладеному незабаром ћ. √рушевським ("ќсвобождение –оссии и украинский вопрос", 1907): "÷≥лковита самост≥йн≥сть ≥ незалежн≥сть, суть посл≥довне, лог≥чне завершенн¤ запит≥в нац≥онального розвитку й самовизначенн¤ будь-¤коњ народност≥, що займаЇ певну територ≥ю ≥ маЇ достатн≥ нахили та енерг≥њ розвитку" [9, с. 108].

ќднак ≤. ‘ранко небезп≥дставно наголошував: щоб дос¤гти "≥деалу повного, н≥чим не в'¤заного ≥ не обмежуваного (кр≥м добров≥льних концес≥й, ¤ких вимагаЇ дружнЇ житт¤ з сус≥дами) житт¤ ≥ розвою нац≥њ", необх≥дно його "серцем почувати", "розумом у¤снювати соб≥", прагнути та наближати, бо "≥накше в≥н не буде ≥снувати ≥ н≥¤кий м≥стичний фатал≥зм не сотворить його там, а розв≥й матер≥альних в≥дносин перший потопче ≥ роздавить нас, ¤к сл≥па машина" [10, с. 285]. ƒос¤гненн¤ цього ≥деалу нашим народом, на його думку, залишитьс¤ неможливим, ¤кщо його представники не навчатьс¤ "чути себе украњнц¤ми", Їдиною, орган≥чною нац≥Їю, "без оф≥ц≥альних кордон≥в" [11, с. 405].

¬изнаючи народ, народн≥ маси "Їдиним героЇм ≥стор≥њ" (ћ. √рушевський), - адже видатн≥ ≥сторичн≥ особистост≥, ц≥лком у позитив≥стському дус≥, визначалис¤ лише "продуктом епохи ≥ середовища" (ћ. √рушевський), "т≥льки знар¤дд¤ми", "щабл¤ми, по ¤ких розвиток ≥шов ≥ йде щораз вище й вище" (≤. ‘ранко) [12, с. 25]), - майже вс≥ украњнськ≥ мислител≥ неодм≥нно п≥дкреслювали, йдетьс¤ головним чином про його виробнич≥ верстви, насамперед сел¤нство. …ого ≥нтереси й Ї, власне, сусп≥льними ≥нтересами. «аслугою саме ц≥Їњ "демократичноњ" верстви, на њх думку, Ї виробленн¤ основ власноњ украњнськоњ культури та збереженн¤ њњ самобутност≥, в≥д нењ й надал≥ залежатиме "украњнське в≥дродженн¤ ≥ взагал≥ будуччина ”крањни" [13, с. LXVI].

јле ж не кожен народ Ї нац≥Їю. ƒо нац≥њ потр≥бно дорости, њњ потр≥бно витворити, зорган≥зувати. ’то ж тод≥ повинен п≥дштовхнути цю "етн≥чну расу" (≤. ‘ранко) до њњ ¤к≥сного переродженн¤?

«а одноголосним визнанн¤м, ц¤ м≥с≥¤ покладаЇтьс¤ на ≥нтел≥генц≥ю, хоча њњ роль в украњнськ≥й ≥стор≥њ сприймалас¤ неоднозначно. «а ≥снуючим переконанн¤м багатьох украњнських мислител≥в, головною причиною б≥д ”крањни була "зрада ≥нтел≥генц≥Їю" ≥нтерес≥в свого народу. ѕрагненн¤ панувати над ним, пересл≥дуванн¤ власних ц≥лей п≥дштовхували њњ завжди до чужого, панського табору. ѕр¤муючи в "чуж≥ води, лишаючи ”крањну без ус¤кого духовного напою", украњнська ≥нтел≥генц≥¤ втрачала "в своњм народ≥ кор≥нь", перетворювалась на "безпл≥дну", "химерну та шк≥дливу" (“. «≥нк≥вський) [7, с. 37].

јле характерною рисою даного пер≥оду було зростанн¤ усв≥домленн¤ того, що без власноњ ≥нтел≥генц≥њ перех≥д до повноц≥нноњ в≥льноњ нац≥њ неможливий. ÷¤ позиц≥¤ еволюц≥онувала (всл≥д за зростанн¤м нац≥ональноњ св≥домост≥ украњнськоњ ≥нтел≥генц≥њ прот¤гом XIX - початку XX ст. ≥ њњ виходом на пров≥дн≥ позиц≥њ нац≥онального руху) в≥д повноњ в≥дмови визнавати "б≥лороб≥в" суб'Їктами сусп≥льного розвитку, обмеженн¤ њх рол≥ т≥льки просв≥тницькою роботою в середовищ≥ "чорнороб≥в, передус≥м сел¤нства" (ћ. ƒрагоманов) до принципово новоњ тези, зг≥дно з ¤кою ≥нтел≥генц≥¤ завжди "маЇ найб≥льшу вагу в ≥стор≥њ народу, вона перед веде" (“. «≥нк≥вський) [7, с. 36], а значить, в≥дпов≥даЇ за його долю. “ому поверненн¤ украњнськ≥й нацњњ њњ "мозку" (Ћес¤ ”крањнка, ћ. √рушевський), практична робота ≥нтелектуальноњ ел≥ти в справах "абстрактноњ вдач≥" на власному нац≥ональному грунт≥, ¤ка б спр¤мовувалась на розв'¤занн¤, в першу чергу, нац≥онального питанн¤ ¤к головноњ передумови вир≥шенн¤ питань соц≥альних (а не навпаки, ¤к у "культурник≥в" ≥ "громад≥вц≥в"), тепер визнаютьс¤ найголовн≥шими потребами украњнства.

¬ажлив≥сть подоланн¤ ≥нтернац≥ональноњ омани та "духовного в≥дчуженн¤ в≥д р≥дноњ нац≥њ" зумовлена головним завданн¤м, поставленим перед украњнською ≥нтел≥генц≥Їю: "витворити з величезноњ етн≥чноњ маси украњнського народу украњнську нац≥ю, суц≥льний культурний орган≥зм, зд≥бний до самост≥йного культурного й пол≥тичного житт¤, в≥дпорний на асим≥л¤ц≥йну роботу ≥нших нац≥й, в≥дки б вона не йшла, та при т≥м податний на присвоюванн¤ соб≥ в ¤кнайширш≥й м≥р≥ ≥ в ¤кнайшвидш≥м темп≥ загальнолюдських культурних здобутк≥в, без ¤ких сьогодн≥ жодна нац≥¤ ≥ жодна хоч ≥ ¤к сильна держава не може осто¤тис¤" [11, с. 404].

ѕрагненн¤ донести нац≥ональний ≥деал до св≥домост≥ народу неодм≥нно, обертаЇтьс¤ стражданн¤м дл¤ "будител¤"-≥нтел≥гента, ≥дењ ¤кого той спочатку не сприймаЇ. ” присв¤т≥ себе служ≥нню народу ≥ пол¤гаЇ моральний виб≥р його пров≥дника, адже т≥льки з≥ смертю (жертвою) "будител¤", ¤ка, за спостереженн¤м ќ. «абужко, виконуЇ функц≥ю пас≥онарного поштовху, м≥с≥¤ геро¤-≥нтел≥гента завершуЇтьс¤ - з "маси" викристал≥зовуЇтьс¤ "народ-творець" [1, с. 114].
Ќелегкий т¤гар справи творенн¤ нац≥њ в≥дчувала на соб≥ сама украњнська ≥нтел≥генц≥¤ на меж≥ стол≥ть (не випадково √.  ась¤нов пропонуЇ застосовувати щодо "нац≥онального в≥дродженн¤" швидше альтернативний терм≥н нац≥отворенн¤, вважаючи, що суб'Їктивний чинник мав вир≥шальне значенн¤ дл¤ "започаткуванн¤" цього процесу [6, с. 295]). "√оловна причина нещаст¤ нашоњ нац≥њ, - писав у 1905 роц≥ ћ. ћ≥хновський, - брак нац≥онал≥зму (в розум≥нн≥ "нац≥ональноњ св≥домост≥" - авт.) серед широкого загалу њњ... ” нас на ”крањн≥ нац≥онал≥зм дуже принизивс¤: наша нац≥¤, виключаючи небагатьох, переважно ≥з ≥нтел≥генц≥њ, - не нац≥онал≥стична..." [6, с. 304].

ƒушевн≥ муки украњнських св≥домих ≥нтел≥гент≥в, ¤к≥ бачили ≥нертн≥сть широких верств свого народу в неспок≥йну визначальну добу зм≥н, ¤ка, навпаки, вимагала актив≥зац≥њ нац≥онального житт¤, посилювалис¤ з по¤вою в них в≥дчутт¤ Їдност≥ власноњ самост≥ з омр≥¤ною нац≥Їю, ¤ку вже носили в соб≥ й в≥д ≥мен≥ ¤коњ закликали кожну св≥дому особист≥сть, ("людську одиницю") виховуватись ≥ працювати на нац≥ональному грунт≥, докладаючи зусиль до нац≥онального розвою.
“ак поступово з'¤вл¤Їтьс¤ в украњнськ≥й сусп≥льн≥й думц≥ визнанн¤ нового колективного суб'Їкта ≥стор≥њ - нац≥њ, що складаЇтьс¤ з двох р≥вноварт≥сних складник≥в: народу та ≥нтел≥генц≥њ.

ƒещо ≥нш≥ рольов≥ акценти в њх сп≥вв≥дношенн≥ було розставлено п≥сл¤ поразки украњнськоњ революц≥њ 1917-1921 pp. та внасл≥док зростанн¤ загальносв≥тових тенденц≥й радикал≥зац≥њ нац≥онал≥стичних рух≥в п≥сл¤ ѕершоњ св≥товоњ в≥йни.
Ќа зм≥ну украњнському нац≥онал≥зму початку XX стол≥тт¤, головними ≥дейними характеристиками ¤кого були патр≥отизм, самост≥йн≥сть, усп≥шне поЇднанн¤ в соб≥ нац≥ональних ≥ загальнолюдських ц≥нностей; ¤кий був представлений у такому вигл¤д≥ в ус≥х ≥деолог≥чних теч≥¤х цього пер≥оду, прийшов нац≥онал≥зм радикальний, що нац≥ональний ≥деал ставив понад усе. Ќай¤скрав≥шим виразником останнього виступаЇ ƒ. ƒонцов.

—уб'Їктом ≥стор≥њ, на думку цього ≥деолога, може стати т≥льки нац≥¤, що Ї б≥олог≥чним утворенн¤м з Їдн≥стю кров≥ й духу, ¤ка силою в боротьб≥ доводить своЇ право на ≥снуванн¤ та пануванн¤ над слабшими. ” цьому св≥т≥ може в≥дбутис¤ лише нац≥¤, суть ¤коњ визначають ≥ррац≥ональн≥ чинники. ¬она прагне "до житт¤, до влади, до експанс≥њ", готова до пост≥йноњ боротьби, жертовност≥ заради ≥дењ ("романтизм"), охоплена ≥дейним фанатизмом ≥ в≥дкидаЇ "буденну", "пров≥нц≥йну" мораль ("аморальн≥сть"), здатна на "творче насильство" та маЇ у своњм розпор¤дженн≥ власну "активну, в≥дважну, спрагнену влади менш≥сть". ¬ласне останн¤ й виступаЇ "правдивою носителькою великих ≥дей, найважн≥шого чинника ≥стор≥њ" [14, с. 290], рухаЇ пасивну народну масу вперед. ≤ чим швидше в≥дродитьс¤ "дух украњнськоњ давнини", тим швидше украњнський народ "дроворуб≥в ≥ гречкос≥њв" перетворитьс¤ на повноц≥нну нац≥ю.

÷≥лком у загальносв≥товому дус≥ того часу украњнськ≥ представники основних ≥дейних напр¤м≥в к≥нц¤ XIX - початку XX ст. в≥дчували симпат≥ю до соц≥ал≥стичних ≥дей. ≤ тут нема н≥чого дивного, ¤кщо врахувати, що соц≥ал≥зм сприймавс¤ ними ¤к одна з вищих загальнолюдських ц≥нностей, виплеканих мр≥Їю багатьох покол≥нь про щасливе житт¤, до ¤кого й спр¤мовуЇтьс¤, на думку б≥льшост≥ украњнських мислител≥в, ≥сторичний процес.

ўе один, цього разу консервативний погл¤д украњнськоњ сусп≥льноњ думки першоњ чверт≥ XX стол≥тт¤ на проблему суб'Їкта ≥стор≥њ, в тому числ≥ й процес≥в нац≥онального в≥дродженн¤, представлений ≥дейними розробками ¬. Ћипинського. Ќа його думку, нац≥¤ Ї "орган≥чним колективом", побудованим на "почутт≥ нац≥онального патр≥отизму", що об'ЇднуЇ вс≥х мешканц≥в одн≥Їњ "земл≥". ”крањнство, найповн≥ше представлене "класом хл≥боробським" (йому належить ≥ майбутнЇ), "по природ≥ своњй Ї рухом верх≥в... воно Ї рухом аристократичним: хот≥нн¤м пров≥дноњ верстви, а не народних мас" [15, с. 77]. “ака аристократ≥¤, що волод≥Ї здатн≥стю "пост≥йного в≥дновленн¤", Ї основою державного ≥снуванн¤, а тому дл¤ кожноњ нац≥њ важливо њњ "витворити".

ќсновною причиною вс≥х ≥сторичних процес≥в, на думку ¬. Ћипинського, Ї найвище напруженн¤ сил, енерг≥њ, вол≥ - "волюнтаризм", ¤кий передбачаЇ активну, творчу роль людського ≥ндив≥да в ≥стор≥њ, ≥ т≥льки вол¤ Ѕожа може встановити њњ межу. ƒоповненн¤ його ≥ншими активним чинниками - духовними, моральними силами ("громадською мораллю") й матер≥альними в≥дносинами, побудовою нац≥ональноњ держави - ≥ творить спри¤тливий грунт дл¤ нац≥отворенн¤. ќстаннЇ, в свою чергу, Ї важливим процесом дл¤ всесв≥тньоњ ≥стор≥њ, в ¤к≥й вища мета й правда людства реал≥зуЇтьс¤ завд¤ки виконанню кожним народом своЇњ рол≥, визначеноњ ѕровид≥нн¤м.

“аким чином, уже на початку двадц¤тих рок≥в XX стол≥тт¤ в ≥дейних розробках окремих мислител≥в м≥сток керманич≥в нац≥отворенн¤ в≥ддаЇтьс¤ св≥дом≥й ел≥т≥, активн≥й меншост≥, ¤ка п≥сл¤ шквалу випробувань ≥ невдач, що випали на долю украњнського народу, мала з≥брати його в Їдину силу, в≥дродити в ньому в≥ру у власну значущ≥сть та навернути в загальний пот≥к, ¤ким рухаЇтьс¤ ≥стор≥¤ людства. ј тому не так важливо дл¤ цих ≥деолог≥в, що нац≥ональна ≥де¤ знову починаЇ м≥фолог≥зуватис¤ (вона завжди Ї такою в б≥льш≥й чи менш≥й м≥р≥), головне, що вона спр¤мовуЇ њх нац≥ю на шл¤х самоп≥знанн¤, самоусв≥домленн¤, самовдосконаленн¤, самореал≥зац≥њ, а значить до перетворенн¤ њњ на справжнього творц¤ власноњ дол≥ й повноц≥нного сп≥вавтора ≥стор≥њ св≥товоњ.

«аслуга украњнських мислител≥в к≥нц¤ XIX - першоњ чверт≥ XX стол≥ть пол¤гаЇ в тому, що внасл≥док тривалих активних пошук≥в, сп≥взвучних епос≥ й доленосних дл¤ њхнього народу, вони поставили в центр ≥стор≥њ суб'Їкт колективний - нац≥ю ¤к орган≥чну Їдн≥сть народу та ≥нтел≥генц≥њ (ел≥ти), а також визначили основн≥ умови (об'Їктивн≥ ≥ суб'Їктивн≥) њњ витворенн¤ та ≥снуванн¤. Ѕ≥льш≥сть ≥з них наголошувала на багатофакторн≥й причинн≥й основ≥ будь-¤кого ≥сторичногопроцесу, в тому числ≥ нац≥огенезу.

” сучасному звучанн≥ висловлених близько стол≥тт¤ тому ≥дей можна переконатис¤ й тепер. —ьогодн≥ в середовищ≥ ф≥лософ≥в нечасто звучить запереченн¤ пол≥факторноњ зумовленост≥ ≥сторичних процес≥в, ≥ все гучн≥ше - переконан≥сть у складност≥, а, можливо, ≥ недоц≥льност≥ в≥днесенн¤ тих чи ≥нших здобутк≥в нац≥њ до заслуг њњ окремих складових частин, адже вони т≥сно переплетен≥ й т≥льки в сукупност≥, сп≥льному прагненн≥ можуть залишити пом≥тний сл≥д в ≥стор≥њ, спр¤мован≥й на п≥двищенн¤ особист≥сноњ, нац≥ональноњ, загальнолюдськоњ досконалост≥. Ќаближенн¤ до будь-¤коњ з них поза адекватним розвитком ≥нших уже давно стало неможливим.

1. «абужко ќ.—. ‘≥лософ≥¤ украњнськоњ ≥дењ та Ївропейський контекст: ‘ранк≥вський пер≥од. -  ињв: Ќаукова думка, 1992. -119с.
2. –озумний ћ. —права чест≥: јлгоритми нац≥онального опануванн¤: ѕол≥толог≥чн≥ есе. -  ињв: —молоскип, 1995. - 74 с.
3. ƒрагоманов ћ.ѕ. „удацьк≥ думки про украњнську нац≥ональну справу // ¬ибране. -  ињв: Ћиб≥дь, 1991.-—. 461-558.
4. ƒрагоманов ћ.ѕ. ѕереднЇ слово [до "√ромади" 1878р.] // ƒрагоманов ћ.ѕ. ¬ибране. -  ињв: Ћиб≥дь, 1991.- —. 216-326.
5. √рабович √. ƒо питанн¤ про критичне самоусв≥домленн¤ в украњнськ≥й думц≥ XIX стол≥тт¤: Ўевченко,  ул≥ш, ƒрагоманов // —учасн≥сть. - 1996. - є 12. - —. 90-94.
6.  ась¤нов √.¬. “еор≥њ нац≥њ та нац≥онал≥зму. -  ињв: Ћиб≥дь, 1999. - 352 с.
7. Ћук ћ≤. ≈тичн≥ ≥дењ в ф≥лософ≥њ ”крањни другоњ половини XIX - початку XX стол≥ть. -  ињв: Ќаукова думка, 1993.-149с.
8. ѕрограма Ќац≥онально-демократичного (народного) сторонництва // ƒ≥ло. - 1899, 16 (28) грудн¤.
9. ¬идр≥н ƒ.√. ћихайло √рушевський - президент ≥ вчений // ‘≥лософська ≥ соц≥олог≥чна думка. - 1991. - є 8,- —. 106-114.
10. ‘ранко ≤.я. ѕоза межами можливого // «≥бранн¤ твор≥в: ” 50 т. -  ињв: Ќаукова думка, 1986. - “.45: ‘≥лософськ≥ прац≥. - —. 276-284.
11. ‘ранко ≤.я. ќдвертай лист до галицькоњ украњнськоњ молодежи // «≥бранн¤ твор≥в : ” 50 т. -  ињв: Ќаукова думка, 1986. -“. 45: ‘≥лософськ≥ прац≥. - —. 401-409.
12. ‘ранко ≤.я. Ќаука ≥ њњ взаЇмини з працюючими класами // «≥бранн¤ твор≥в : ” 50 т. -  ињв: Ќаукова думка, 1986. -“. 45: ‘≥лософськ≥ прац≥. - —. 24-40.
1«.ѕр≥цак ќ. ≤стор≥ософ≥¤ ћихайла √рушевського // √рушевський ћ.—. ≤стор≥¤ ”крањни-–уси: в 11т.,≤ 12 кн. - ињв: Ќаукова думка, 1991. - “. ≤: до початку XI в≥ка. - —. XL-LXXVI.
14. ƒонцов ƒ. Ќац≥онал≥зм. - Ћондон: ”крањнська видавнича сп≥лка, 1966. - 363 с.
15. Ћипинський ¬. Ћисти до брат≥в-хл≥бороб≥в // ‘≥лософська ≥ соц≥олог≥чна думка. - 1991. - є 10. - —. 63-83.

ѕодано за: ѕ¤тк≥вський –.ќ. —уб'Їкт ≥ руш≥йн≥ сили нац≥онально-в≥дроджувального процесу в погл¤дах украњнських ф≥лософ≥в к≥нц¤ XIX - першоњ чверт≥ XX ст. // Ќаука. –ел≥г≥¤. —усп≥льство. - 2002. - є2. - —.94-100.

nationalvanguard 

   
вверх  Ѕиблиографи¤ г. »вано-‘ранковск, √руппа исследовани¤ основ изначальной традиции "ћезоге¤", ”краина


Ќайти: на:
ѕ≥дтримка сайту: ќлег √уцул¤к spm111@yandex.ru / ќновленн¤ 

  найл≥пше огл¤дати у Internet
Explorer 6.0 на екран≥ 800x600   |   кодуванн¤: Win-1251 (Windows Cyrillic)  


Copyright © 2006. ѕри распространении и воспроизведении материалов об¤зательна ссылка на электронное периодическое издание Ђ»нститут стратегических исследований нарративных системї
Hosted by uCoz