Ќј„јЋќ    ѕ”ЅЋ» ј÷»»    Ѕ»ЅЋ»ќ“≈ ј     ќЌ“ј “џ    E-MAIL    √ќ—“≈¬јя    „ј“    ‘ќ–”ћ / FORUM    —ќќЅў≈—“¬ќ  Ќаши счЄтчики

яндекс цитуванн¤

 

      
»нститут стратегического анализа нарративных систем
(»—јЌ—)
L'institut de l'analyse strategique des systemes narratifs
(IASSN)
≤нститут стратег≥чного анал≥зу наративних систем
(≤—јЌ—)стать¤

ѕ¤тк≥вський –.ќ.

ѕроблема сенсу ≥стор≥њ в украњнськ≥й ф≥лософ≥њ к≥нц¤ ’≤’ - першоњ чверт≥ ’’ стол≥ть

” статт≥ зд≥йснено ≥сторико-ф≥лософський анал≥з тлумаченн¤ проблеми сенсу ≥стор≥њ украњнськими сусп≥льно-пол≥тичними та ≥стор≥ософськими системами к≥нц¤ ’≤’ - першоњ чверт≥ ’’ стол≥ть - народницькою, нац≥онал≥стичною, консервативною парадигмами.
 лючов≥ слова:
сенс ≥стор≥њ, суб'Їкт ≥сторичного процесу, ≥стор≥ософська система, народництво, нац≥онал≥зм, консерватизм.

ѕри осмисленн≥ ≥стор≥њ неодм≥нно постаЇ питанн¤ њњ сенсу - наскр≥зноњ ≥дењ, що виступаЇ своЇр≥дною в≥ссю, ¤ка поЇднуЇ минуле, сьогоденн¤ ≥ майбутнЇ в Їдине ц≥ле. –оль "останнього оперт¤", завд¤ки ¤кому ≥снуЇ сенс бутт¤ ≥ з ¤ким т≥сно пов'¤заний зм≥ст самого прот≥канн¤ ≥сторичного процесу, виконують ц≥нност≥. Ќе випадково тлумаченн¤ сенсу ≥ спр¤мованост≥ ≥стор≥њ залежить в≥д того, п≥д ег≥дою ¤коњ парадигми розгл¤даЇтьс¤ ≥стор≥¤.

ћета даноњ статт≥ - розгл¤нути концепц≥њ сенсу ≥стор≥њ, сформован≥ основними украњнськими ф≥лософсько-≥сторичними парадигмами к≥нц¤ ’≤’ - першоњ чверт≥ ’’ стол≥ть: 1) народницькою, ¤ку структурно твор¤ть демократично-соц≥ал≥стичний ≥ нац≥онал-демократичний напр¤мки; 2) нац≥онал≥стичною; 3) консервативною. «астосуванн¤ принципу компаративного анал≥зу спри¤тиме визначенню вкладу представник≥в цих напр¤мк≥в у вивченн¤ та обірунтуванн¤ сенсу ≥стор≥њ, а також допоможе окреслити нац≥ональну специф≥ку вир≥шенн¤ даного питанн¤.

–озгл¤даючи питанн¤ сенсу ≥сторичного процесу, необх≥дно вказати ц≥нн≥сн≥ пр≥оритети сусп≥льного житт¤, що лежать в основ≥ конкретноњ ≥стор≥ософськоњ концепц≥њ, розкрити модель бажаного вар≥анту соц≥уму, засоби та шл¤хи побудови його в майбутньому, вказати нос≥¤, виконавц¤ поставленоњ мети.

¬ основ≥ народницьких концепц≥й ф≥лософ≥њ ≥стор≥њ лежить ≥де¤ прогресу, ¤кий украњнськ≥ мислител≥ зазвичай пов'¤зували ≥з поступом знань та розвитком культури загалом.

Ѕ≥льш≥сть ≥стор≥ософ≥в демократично-соц≥ал≥стичного напр¤мку (ћ.ƒрагоманов, —.ѕодолинський, ћ.ѕавлик, ћ.√рушевський та ≥нш≥) в≥рили в ≥снуванн¤ об'Їктивних закон≥в розвитку сусп≥льства ≥ були переконан≥, що п≥знанн¤ њх спри¤тиме рац≥ональному впор¤дкуванню сусп≥льних в≥дносин.

¬важаючи основою розвитку культури й громадського житт¤ людський сол≥даризм та альтруњзм, ћ. √рушевський зм≥стом ≥ метою ≥сторичного процесу визначав "пох≥д людства до щаст¤ ≥ правди" [1, с.182], котр≥ остаточно запанують лише з перемогою ≥ закр≥пленн¤м ≥дей та настроњв гуманност≥, демократизму й соц≥ал≥зму. “аке розум≥нн¤ мети сусп≥льного розвитку п≥дштовхнуло вченого, ¤к ≥ ≥нших представник≥в народницькоњ парадигми, визнати головним суб'Їктом всесв≥тнього ≥сторичного процесу людство загалом, а творц¤ми локальних ≥стор≥й - народи, культура ¤ких Ї одним ≥з найб≥льш стаб≥льних чинник≥в ≥стор≥њ та "неодм≥нною формою" всезагального розвитку. Ќа думку ћ.√рушевського, покликанн¤ нац≥ональноњ культури - служити "знар¤дд¤м поступу ≥ причетност≥ до загальнолюдських вартостей", бути "артер≥Їю, котрою вливаЇтьс¤ в дану нац≥ональну область рух ≥ житт¤ загальнолюдське" [2, с.99, 100].

ƒемократи-соц≥ал≥сти вважали, що "синтез" нац≥ональних культур задл¤ забезпеченн¤ повноц≥нного й швидкого розвитку всього людства необх≥дно проводити на основ≥ критер≥ю доц≥льност≥, шл¤хом компром≥с≥в ≥снуючих ≥нтерес≥в та ц≥нностей. ќск≥льки найкраще такий культурний обм≥н в≥дбуваЇтьс¤ у великих м≥жнац≥ональних об'Їднанн¤х, то федеративно-демократичний рух, ¤к "синтез миру ≥ прогресу", ћ.ƒрагоманов вважав не експериментом, а висновком ≥стор≥њ [3, с.69]. ¬изнаючи критер≥Їм ≥сторичност≥ народу не державу, а культуру, демократи-соц≥ал≥сти в≥рили, що будь-¤ка нац≥¤ може усп≥шно розвиватись ≥ в недержавн≥й форм≥. Ќе випадково мислител≥ напр¤мку не особливо переймались проблемою повноњ незалежност≥ ”крањни, вважаючи прийн¤тною дл¤ нењ широку автоном≥ю у склад≥ –ос≥йськоњ демократичноњ республ≥ки з метою подальшоњ сп≥льноњ ≥нтеграц≥њ у майбутню ™вропейську федерац≥ю. –озгл¤даючи нац≥ональну проблему кр≥зь призму загальнолюдських ≥ гуман≥стичних ≥деал≥в, демократи-соц≥ал≥сти закликали "вменшувати нац≥онал≥зм ≥ вб≥льшувати ≥нтернац≥онал≥зм", розв'¤зувати украњнське нац≥онального питанн¤ еволюц≥йним шл¤хом, а не "грубою силою", ¤ка "завжди суперечить демократичним принципам".

–озум≥ючи гуманн≥сть ¤к забезпеченн¤ прав ≥ потреб особи, украњнськ≥ демократи-соц≥ал≥сти основним ор≥Їнтиром своњх пол≥тичних програм обирали вдосконаленн¤ матер≥ального добробуту дл¤ "найб≥льшого числа людей", соц≥альний егал≥таризм ≥ забезпеченн¤ спокою у сусп≥льств≥. “ому найб≥льш доц≥льними дл¤ запровадженн¤ у житт¤ вони вважали ≥дењ л≥берал≥зму та соц≥ал≥зму. —тавл¤чи ≥нтереси ≥ндив≥да вище ц≥лей вс≥Їњ сп≥льноти, представники напр¤мку скептично оц≥нювали значенн¤ держави та ел≥ти, вони, словами ƒ.ƒонцова, "...дивилис¤ на елемент влади з точки погл¤ду тих "вигод" економ≥чних ≥ культурних, ¤к≥ њм ц¤ влада несе" [4, с.139].

ћаючи в ¤кост≥ вищого ≥деалу демократичний поступ людства в ц≥лому ≥ украњнського народу зокрема, мислител≥ напр¤мку, в≥дпов≥дно, позитивно оц≥нювали значенн¤ сусп≥льних "актор≥в", що, на њхню думку, спри¤ють цьому поступу та р≥зко засуджували гальм≥вн≥ чинники. “ак, вони завжди п≥дкреслювали велике значенн¤ дл¤ всесв≥тнього культурно-≥сторичного процесу д≥¤льност≥ трудових верств (насамперед сел¤нства) ¤к творц≥в ≥ охоронц≥в власноњ ориг≥нальноњ культури, а також визнавали вклад ≥нтел≥генц≥њ у забезпеченн¤ гармон≥йного й р≥вном≥рного розвитку вс≥х елемент≥в сусп≥льного житт¤ шл¤хом запровадженн¤ наукових в≥дкритт≥в. ќдночасно в≥ра мислител≥в напр¤мку у "природний ≥нстинкт народу" та об'Їктивний переб≥г сусп≥льного прогресу, њхн¤ в≥ддан≥сть ≥де¤м народницького егал≥таризму й соц≥ал≥стичним ≥деалам не дозволили вченим неупереджено оц≥нити значенн¤ ≥ррац≥ональних порив≥в ел≥ти дл¤ розвитку сусп≥льства.
ќриг≥нальну концепц≥ю сенсу ≥стор≥њ запропонував видатний демократ-соц≥ал≥ст —.ѕодолинський. ќц≥нюючи ≥сторичний розвиток ≥з матер≥ал≥стичних позиц≥й, вчений в≥дстоював думку, що сусп≥льство ≥ соц≥альн≥ процеси не можна розгл¤дати поза енергетичними законами природи, адже прогрес людства т≥сно пов'¤заний з≥ зб≥льшенн¤м енергетичного бюджету кожноњ людини. ќск≥льки головною метою людства повинно бути абсолютне зб≥льшенн¤ енерг≥њ на планет≥, то суб'Їктами ≥стор≥њ виступають т≥льки т≥ сусп≥льства й сусп≥льн≥ сили, що спри¤ють цьому процесу.

ћайбутнЇ сусп≥льства —.ѕодолинський пов'¤зував ≥з соц≥ал≥змом, оск≥льки, на його думку, цей спос≥б продукц≥њ здатний акумулювати найб≥льшу к≥льк≥сть сон¤чноњ енерг≥њ на земл≥ й задовольнити вс≥ потреби людства, забезпечити тривалий поступ, що з часом приведе до гармон≥йного ≥ мирного способу житт¤ у ц≥л≥м св≥т≥ [5, с.309]. ќднак соц≥ал≥зм не повинен бути тотал≥тарним ≥ маЇ забезпечити сел¤нам право на власну землю та продукти своЇњ прац≥ ¤к умову усп≥шного розвитку народу ≥ сталого ≥снуванн¤ держави.

ћислител≥ нац≥онал-демократичноњ ≥стор≥ософ≥њ (“.«≥ньк≥вський, ≤.‘ранко, Ћес¤ ”крањнка, ћ.ћ≥хновський, ¬.—таросольський та ≥нш≥) у тлумаченн¤ питанн¤ сенсу ≥стор≥њ внесли своњ корективи.

Ќайб≥льш повну ≥ ориг≥нальну концепц≥ю мети й характеру ≥сторичного процесу подав у своњх прац¤х ≤.‘ранко. як позитив≥ст мислитель заперечував можлив≥сть створенн¤ бездоганних наукових теор≥й соц≥ального розвитку, а тому критикував, зокрема, марксистську концепц≥ю розвитку сусп≥льства за штучний схематизм та фатал≥зм. —ам вчений дотримувавс¤ концепц≥њ сусп≥льного прогресу, двигуном ¤кого в р≥вн≥й м≥р≥ вважав ¤к матер≥альн≥ ≥нтереси, матер≥альне житт¤ людей, так ≥ сусп≥льн≥ ≥деали. ѕройшовши певну еволюц≥ю у погл¤дах на дане питанн¤, ≤.‘ранко в≥дмовивс¤ в≥д у¤влень про пр¤мол≥н≥йну спр¤мован≥сть розвитку сусп≥льства до щаст¤ ≥ визнав одночасними його складниками також регресивн≥ зм≥ни. Ќа думку мислител¤, сусп≥льний розвиток в≥дбуваЇтьс¤ хвилепод≥бно, не охоплюЇ одночасно все людство, а п≥д впливом р≥зноспр¤мованих фактор≥в переходить з одного краю в ≥нший, залишаючи по соб≥ досить суперечлив≥ насл≥дки щодо окремих людей та њх сп≥льностей [6, с.309].

јкцент на просторових координатах сусп≥льного поступу та нестаб≥льност≥ його здобутк≥в спонукав ≤.‘ранка визнати головним критер≥Їм прогресу не щаст¤ всього людства, а окремоњ "людськоњ одиниц≥". ” розум≥нн≥ ≥дењ сусп≥льного прогресу вчений вид≥л¤в насамперед р≥вень задоволенн¤ матер≥альних ≥ духовних потреб людини, а Їдиним шл¤хом дос¤гненн¤ нею добробуту й щаст¤ вважав свободу та гарант≥ю њњ людських прав.

«азначаючи той факт, що "≥стор≥¤ не знаЇ скок≥в, не даЇ н≥кому дарунк≥в" ≥ що "кождий крок у н≥й, то результат важкоњ прац≥, жертв ≥ змагань" [7, с.8], ≤.‘ранко усв≥домлював неможлив≥сть здобутт¤ людиною повного щаст¤, так само, ¤к ≥ побудови громадою "раю на земл≥". ќднак мислитель закликав вс≥х до д≥њ, до науки ≥ прац≥, ¤к≥ допоможуть перемогти поодинок≥ лиха й кривди та уникнути њх у майбутньому, дозвол¤ть прискорити прогрес в ц≥лому [6, с.345]. “обто, ф≥лософ визнавав можлив≥сть кожноњ особи виступити не т≥льки творцем своЇњ власноњ дол≥, але й суб'Їктом сусп≥льного житт¤.
–озм≥рковуючи над питанн¤м щаст¤ людини ¤к сенсу ≥стор≥њ, ≤.‘ранко прийшов до висновку, що щасливою людина може бути т≥льки у сп≥вжитт≥ з ≥ншими людьми. —правжн≥й сусп≥льний прогрес починаЇтьс¤ там, де наступаЇ "здруженн¤ людей", коли виникаЇ сусп≥льно-орган≥зац≥йна ц≥л≥сн≥сть, в ¤к≥й Їдн≥сть, а не внутр≥шн¤ протид≥¤, визначаЇ подальший поступ [8, с.95].

¬изнаючи проживанн¤ у середовищ≥ своЇњ в≥льноњ нац≥њ умовою щаст¤ особи, нац≥онал-демократи поруч ≥з ц≥Їњ ц≥нн≥стю ставили ще одну, центральну - нац≥ю. Ќеобх≥дною умовою сусп≥льного прогресу ≥ сенсом ≥стор≥њ взагал≥ вони вважали не лише волю людини, але й волю нац≥њ, адже, ¤к зазначав “.«≥ньк≥вський, "знищити творчу силу у народу - однаково, що вбити силу особистоњ ≥н≥ц≥ативи в одиниц≥" [9, с.292-293]. “ому нац≥онал-демократи вир≥шенн¤ нац≥онального питанн¤ вважали першочерговим завданн¤м, необх≥дною умовою прискоренн¤ розв'¤занн¤ питань соц≥альних.

ѕринципова в≥дм≥нн≥сть ≥стор≥ософ≥њ нац≥онал-демократ≥в в≥д позиц≥њ ≥нших представник≥в народницькоњ парадигми пол¤гала в тому, що дл¤ них нац≥ональний розвиток Ї метою ≥ сенсом ≥стор≥њ, тод≥ ¤к дл¤ останн≥х повноц≥нний розвиток нац≥њ виступав насамперед необх≥дною й корисною умовою та засобом зближенн¤ людства до вищих форм соц≥ального житт¤. “ому, п≥дкреслюючи т≥сний зв'¤зок ≥дей нац≥онал≥зму з космопол≥тичними гуман≥тарними бажанн¤ми та ≥де¤ми, нац≥онал-демократи найпродуктивн≥шим шл¤хом до св≥товоњ прац≥ називали позитивну працю кожноњ особи дл¤ свого народу, а перспективу створенн¤ будь-¤ких м≥жнародних союз≥в рекомендували в≥дкласти до час≥в, "...коли вс≥ нац≥ональн≥ змаганн¤ будуть сповнен≥ ≥ коли нац≥ональн≥ кривди та неволенн¤ в≥д≥йдуть у сферу ≥сторичних спомин≥в" [10, с.284].

ѕроголосивши найвищою ц≥нн≥стю ≥нтереси орган≥чноњ нац≥њ, нац≥онал-демократи визнали державу важливим чинником нац≥онального житт¤ ≥ обірунтовували необх≥дн≥сть об'Їднанн¤ зусиль вс≥х без вин¤тку верств дл¤ забезпеченн¤ њњ усп≥шного функц≥онуванн¤. ќднак головним критер≥Їм оц≥нки рол≥ держави проголошувалась в≥дпов≥дн≥сть њњ д≥¤льност≥ нац≥ональним ≥ соц≥альним запитам народу, здатн≥сть владноњ системи забезпечити повноц≥нний та всеб≥чний розвиток нац≥њ та особи, спри¤ти активному приЇднанню сп≥льноти до св≥тових ≥сторичних процес≥в.

¬арто також наголосити, що нац≥онал-демократи над≥¤лись реал≥зувати своњ ≥деали - розв'¤занн¤ нац≥онального та соц≥альних питань, встановленн¤ демократ≥њ, свободи ≥ соц≥альноњ справедливост≥ на "ірунт≥ гуманного чутт¤" - на засадах соц≥ал≥стичноњ ≥деолог≥њ, ¤ку вони розгл¤дали кр≥зь людський та нац≥ональний вим≥ри, тобто сприймали в н≥й те, що в≥дпов≥дало ≥деалам особистоњ й нац≥ональноњ свободи, ≥ в≥дкидали усе, що суперечило њм.

“аким чином, нац≥онал-демократична ≥стор≥ософ≥¤ сенс ≥стор≥њ вбачала у повноц≥нному розвитку нац≥й та њх активн≥й участ≥ у св≥товому розвитку людства, спр¤мованому на утвердженн¤ принцип≥в нац≥ональноњ й особистоњ свободи.

ѕротилежну народницьк≥й позиц≥ю стосовно сенсу ≥сторичного процесу в≥дстоював у своњй ф≥лософ≥њ чинного нац≥онал≥зму ƒ.ƒонцов. ¬≥н заперечував позитив≥стську концепц≥ю ≥стор≥њ, вз¤ту за основу вс≥ма напр¤мками украњнського народництва, котра стверджувала ≥снуванн¤ соц≥уму в≥дпов≥дно до непорушних об'Їктивних закон≥в, в≥дкидав тезу щодо визнанн¤ ≥нтелекту вир≥шальним чинником ≥стор≥њ, ¤к ≥ вс≥ рац≥ональн≥ принципи сусп≥льного розвитку, критикував будь-¤к≥ пошуки не≥снуючоњ насправд≥ "всезагальноњ правди". ¬≥ра в об'Їктивний поступ людства, на думку ƒ.ƒонцова, позбавл¤Ї ≥стор≥ю будь-¤кого сенсу, адже змушуЇ людину ≥ нац≥ю лише "пристосовуватись до "стисло приписаного темпу й пор¤дку", зам≥сть того, щоб визнати за ними право самим њх визначати.

¬ основу своЇњ ф≥лософ≥њ ƒ.ƒонцов поклав тезу, що першоосновою бутт¤ та творцем д≥йсност≥ Ї вол¤. “ому сенс ≥стор≥њ мислитель вбачав у спри¤нн≥ "об'Їктивац≥њ метаф≥зичного чинника вол≥", головним ви¤вом ¤коњ Ї "в≥чна вол¤ нац≥њ". "¬ чинн≥м нац≥онал≥зм≥ - проголошував ƒ.ƒонцов, - зм≥стом житт¤ Ї активн≥сть ≥ могутн≥сть нац≥њ, життЇвою формою - нац≥ональна боротьба, а духом житт¤ - "романтика", в≥ра" [4, с.339]. ћислитель пост≥йно п≥дкреслював конечн≥сть в ≥стор≥њ моменту боротьби, агрес≥њ, наголошував на ≥снуванн≥ "...м≥стичного зв'¤зку м≥ж "жадобою пануванн¤" одиниць ≥ поступом" [4, с.278].

¬важаючи порив народ≥в до експанс≥њ ≥манентним пон¤ттю нац≥њ, ƒ.ƒонцов розум≥в поступ людства ¤к право сильних рас орган≥зувати людей ≥ народи дл¤ зм≥цненн¤ ≥снуючоњ культури й цив≥л≥зац≥њ", а тому "...раси й ≥дењ, ¤к≥ хочуть грати ролю в ≥стор≥њ, мають гукати не до св≥товоњ "справедливости", лише до своЇњ вол≥ ≥ зд≥бностей - пхнути ≥стор≥ю наперед, працювати дл¤ поступу" [4, с.282]. ѕроголошуючи потреби нац≥њ "найреальн≥шою р≥ччю на св≥т≥", ƒ.ƒонцов ≥ррац≥ональне право нац≥њ на житт¤ ставив понад будь-¤ку "етику", вище ≥нтерес≥в ≥ндив≥да та людського житт¤ й вважав припустимим нав≥ть обмежити "волю народу" у випадку, ¤кщо вона загрожуЇ ≥снуванню нац≥њ. ћислитель застер≥гав в≥д спроб робити ≥з соц≥ального питанн¤ самоц≥ль чи ставити його понад питанн¤ нац≥ональне, оск≥льки призначенн¤ нац≥й ≥ кожноњ людини пол¤гаЇ "не в здобутт≥ Ї щаст¤, а в здобуванн≥".

“аким чином у концепц≥њ чинного нац≥онал≥зму ƒ.ƒонцова ≥стор≥¤ спр¤мована л≥н≥йно ≥ представл¤Ї собою неск≥нченний процес невщухаючоњ боротьби за ≥снуванн¤ та пануванн¤, що ведетьс¤ п≥д впливом ≥ррац≥ональних поривань пров≥дними суб'Їктами сусп≥льного житт¤ - "великими" нац≥¤ми, "вольовими" ел≥тами, "сильними особами". “ому Їдиним виходом дл¤ ”крањни, ¤кщо вона не хоче загубитись в ≥стор≥њ, на думку ƒ.ƒонцова, Ї прийн¤ти волюнтаристську, ≥ррац≥ональну концепц≥ю "нового нац≥онал≥зму".

як ≥ у ф≥лософ≥њ вольового нац≥онал≥зму, концептуальне баченн¤ ≥стор≥њ у консервативн≥й парадигм≥ ірунтуЇтьс¤ на запереченн≥ механ≥стичного детерм≥н≥зму ≥сторичних процес≥в та п≥дкресленн≥ ≥ррац≥ональноњ основи розвитку сусп≥льного житт¤. ќднак, усв≥домлюючи минущ≥сть ≥ в≥дносн≥сть ≥сторичного бутт¤, украњнськ≥ консерватори (ѕ. ул≥ш, ¬.Ћипинський, —.“омаш≥вський, ¬. учабський та ≥нш≥) абсолютним смислом над≥л¤ли лише сакральний час (в≥чн≥сть, Ѕога), а тому намагались в≥дшукати стрижнев≥ позачасов≥ ц≥нност≥ й т≥ сили, ¤к≥ через т≥сний зв'¤зок ≥з ними, надають ≥стор≥њ хоч ¤кийсь значний сенс.

ќсоблив≥стю консервативноњ ф≥лософ≥њ Ї визнанн¤ ≥снуванн¤ трансцендентноњ "вищоњ сили", ¤ка проймаЇ собою ≥ визначаЇ не т≥льки природне житт¤, але й складаЇ ≥ррац≥ональну основу сусп≥льного та ≥сторичного житт¤. «г≥дно концепц≥њ ѕ. ул≥ша, з вол≥ Ѕожого ѕровид≥нн¤ творитьс¤ "народний дух", ¤кий Ї фундаментом житт¤ народу ≥ ви¤вл¤Ї себе в способ≥ народного господарюванн¤, засадах соц≥ально-пол≥тичного житт¤, нормах народноњ мови - тобто у його культур≥ ≥ традиц≥њ. ” збереженн≥ цих "орган≥чних" традиц≥й народу, ¤к≥ Ї складовою частиною ≥дењ јбсолюту, й пов≥льному поступ≥ на ц≥й основ≥ представники консерватизму бачили сенс ≥стор≥њ.

ќднак, на в≥дм≥ну в≥д народницькоњ парадигми, культурницька концепц≥¤ ≥стор≥њ у консерватизм≥ Ї одночасно пол≥тичною. ”крањнськ≥ консерватори пов'¤зували розвиток моральних сил та зб≥льшенн¤ засоб≥в до житт¤ будь-¤кого народу ≥з його всеб≥чним розвитком на власному ірунт≥, ¤кий можливий насамперед за умови самост≥йного пол≥тичного бутт¤. ƒержава в консервативн≥й парадигм≥ виступаЇ не лише про¤вом життЇздатност≥ нац≥њ, можлив≥стю переходу в≥д поза≥сторичноњ етн≥чноњ групи до повноправного суб'Їкта ≥стор≥њ, а й показником р≥вн¤ цив≥л≥зованост≥ нац≥ональноњ культури, гарантом њњ ≥снуванн¤.

« позиц≥й своЇњ пол≥тично-культурницькоњ ≥стор≥ософ≥њ консерватори проводили оц≥нку д≥¤льност≥ вс≥х суб'Їкт≥в ≥стор≥њ. ћислител≥ ви¤вл¤ли симпат≥њ до сусп≥льних сил та соц≥альних ≥нституц≥й, ¤к≥ спри¤ють пол≥тичному й культурному вдосконаленню сусп≥льного орган≥зму на основ≥ його власних традиц≥й ≥ в межах своЇњ пол≥тичноњ орган≥зац≥њ, одночасно засуджуючи руњнницьк≥ й анарх≥чн≥ елементи.

”крањнськ≥ консерватори в≥рили, що насамперед "народний дух" виражаЇ себе, з вол≥ Ѕога, в д≥¤нн¤х великих державц≥в та ел≥ти, ¤к≥ завжди Ї етапними постат¤ми у розвитку свого народу. «окрема, притаманн≥ видатним особам сила ≥ символ≥зм виступають консол≥дуючими чинниками у житт≥ сп≥льноти. Ќе випадково особливе м≥сце у сусп≥льств≥ консерватори в≥дводили ћонарху - символу нац≥њ ≥ гаранту дотриманн¤ њњ традиц≥йно усталених основ. ¬изначну роль у збереженн≥ традиц≥й сп≥льноти, а також справ≥ њњ консол≥дац≥њ та орган≥зац≥њ мислител≥ напр¤мку в≥дводили вс≥м консервативним ≥нституц≥¤м - державн≥й влад≥, традиц≥йн≥й церкв≥, арм≥њ. ¬.Ћипинський т≥сно ≥ знаково перепл≥тав м≥ж собою дол≥ пров≥дноњ верстви, держави ≥ нац≥њ, ¤к≥, на його думку, лежать в основ≥ ≥сторичного процесу й становл¤ть пров≥дн≥ ц≥нност≥ соц≥альноњ онтолог≥њ: "¬ласна держава - це синон≥м влади власноњ аристократ≥њ, так не може бути нац≥ональноњ аристократ≥њ, а значить ≥ нац≥њ, без своЇњ власноњ держави..." [11, с.211].

 онсерватори наголошували, що сусп≥льний пор¤док ≥ прогрес будь-¤коњ нац≥њ Ї результатом св≥домоњ плановоњ д≥њ "аристократ≥й". —аме з конкурентноњ боротьби правл¤чих ≥ потенц≥йних ел≥т ¤к головноњ руш≥йноњ сили ≥стор≥њ, на думку ¬.Ћипинського, виросла вс¤ людська цив≥л≥зац≥¤ та культура. ќдночасно ≥стор≥ю та долю вс≥х нац≥й вир≥шуЇ боротьба доцентровоњ й в≥дцентрованоњ сусп≥льних тенденц≥й, котру вт≥люють у своЇму протисто¤нн≥ один одному "активна менш≥сть" ≥ "пасивна б≥льш≥сть", керован≥, в≥дпов≥дно, сп≥льними або ≥ндив≥дуальними ≥нтересами.

”св≥домлюючи важлив≥сть внутр≥шньоњ сусп≥льноњ Їдност≥ дл¤ збереженн¤ держави та нац≥њ, а також дл¤ подальшого сусп≥льного росту, украњнськ≥ консерватори розробили проекти гармон≥йного укладанн¤ взаЇмин м≥ж ел≥тою ≥ масою, р≥зноман≥тними класами у сусп≥льств≥. ќднак, на думку ¬.Ћипинського, лише внутр≥шнЇ бажанн¤ вс≥х член≥в сусп≥льства стати нац≥Їю, визнати пр≥оритет сусп≥льних ≥нтерес≥в над ≥нтересами власними, дозвол¤Ї сп≥льнот≥ в≥дбутись ¤к нац≥њ, адже "знайти об'Їктивно правдивий соц≥альний закон, ¤кий автоматично, без н≥¤кого суб'Їктивного внутр≥шнього зусилл¤, зробив би з нас нац≥ю - неможливо" [11, с.116].

“аким чином, украњнськ≥ консерватори розгл¤дають ≥сторичний процес ¤к коловорот, сп≥ральний розвиток, позбавлений Їдиного вектора. ѕричиною будь-¤кого соц≥ального ¤вища Ї певна сукупн≥сть взаЇмозалежних чинник≥в, що д≥ють у сусп≥льств≥. ”крањнськ≥ консерватори виступали за еволюц≥йний, поступовий розвиток сусп≥льного житт¤, ¤кий в ц≥лому дозвол¤Ї зберегти його традиц≥йн≥ основи. "...ѕоступу не можна помислити без досконаленн¤ ≥ розвитку вже ≥стнуючого, ¤ке, щоб могти досконалитись ≥ розвиватись, мусить бути задержуване, мусить бути консервоване", - писав ¬.Ћипинський [11, с.393]. “ут варто зауважити, що ор≥Їнтац≥¤ на прогрес, динам≥чний розвиток Ї особлив≥стю украњнськоњ консервативноњ ≥стор≥ософ≥њ, котра в≥др≥зн¤Ї њњ в≥д б≥льшост≥ консервативних ≥деолог≥й представник≥в ≥нших народ≥в.

ќтже, проанал≥зован≥ п≥дходи до питанн¤ сенсу ≥стор≥њ, вироблен≥ основними системами украњнськоњ ф≥лософ≥њ ≥стор≥њ к≥нц¤ ’≤’ - першоњ чверт≥ ’’ стол≥ть, демонструють суттЇву р≥зницю.

ћислител≥ народницькоњ парадигми вбачали сенс ≥стор≥њ у пост≥йн≥й еволюц≥њ ≥ндив≥да ≥ соц≥альних сп≥льнот в напр¤мку реал≥зац≥њ ≥дей гуманност≥, демократизму та соц≥ал≥зму, а тому наголошували на важливост≥ в≥льноњ творчост≥ особистост≥ й народу-нац≥њ ¤к орган≥чних елемент≥в ≥сторичного процесу.

ѕротилежну концепц≥ю в≥дстоював автор теор≥њ чинного нац≥онал≥зму ƒ.ƒонцов, ¤кий проголосив метою ≥сторичного процесу боротьбу ¤к таку. ћислитель визнавав значущ≥сть т≥льки "сильних" д≥Ївц≥в (нац≥й, ел≥т, чи особистостей), ¤к≥ своњми зусилл¤ми нарощують "св≥товий чинник вол≥" ≥ завд¤ки цьому рухають ≥стор≥ю вперед, "працюють на поступ", ¤кий не маЇ н≥чого сп≥льного з етикою. «рештою, справжн≥й суб'Їкт не визнаЇ над собою н≥ найвищоњ влади сенсу ≥стор≥њ, н≥ закон≥в смислу, н≥ "об'Їктивних" вимог прагматичного характеру, а перш за все реал≥зуЇ себе, своњ власн≥ проекти, не потребуючи зовн≥шн≥х лег≥тимац≥й.

Ќа в≥дм≥ну в≥д попередн≥х ≥дейних напр¤мк≥в, особлив≥стю украњнськоњ консервативноњ ф≥лософ≥њ ≥стор≥њ Ї рел≥г≥йний принцип тлумаченн¤ сенсу ≥стор≥њ. ¬ищу мету, напр¤м невпинного руху ≥стор≥њ визначаЇ "божественний план" ≥сторичного процесу, в≥дпов≥дно до ¤кого кожна нац≥¤ повинна зайн¤ти своЇ м≥сце в ≥сторичному бутт≥. ”сп≥х справи збереженн¤ нац≥ональних культур ≥ традиц≥йних установ залежить в≥д активноњ, творчоњ рол≥ людини та соц≥альних груп, "бажанн¤" ≥ "устремл≥нн¤" ¤ких будують ≥стор≥ю. “аким чином, на в≥дм≥ну в≥д концепц≥њ чинного нац≥онал≥зму, ≥ррац≥онал≥зм суб'Їкт≥в у консерватизм≥ обмежуЇтьс¤ ≥ кристал≥зуЇтьс¤ в≥дпов≥дно до вищих ц≥нностей - Ѕога ≥ Ќац≥њ, ¤к≥ одночасно виступають вир≥шальними факторами ≥сторичного процесу.

1. √рушевський ћ. Ќа пороз≥ Ќовоњ ”крањни. √адки ≥ мр≥њ // √рушевський ћ. ’то так≥ украњнц≥ ≥ чого вони хочуть / ”кладач ќ.Ћ. опиленко. -  .: “-во "«нанн¤" ”крањни, 1991.- —. 133-225.
2. √рушевський ћ. « нашого культурного жит¤ // √рушевський ћ. Ќаша полњтика. - Ћьв≥в: « друкарнњ Ќ“Ў, 1911. - —. 89-106.
3. ™кельчик —.ќ. ‘едерал≥зм ћ.ƒрагоманова // —оц≥ально-ф≥лософськ≥ ≥дењ ћихайла ƒрагоманова: «б≥рник наукових праць / ¬≥дп. ред. ћ.≤.Ћук. -  .: Ќаукова думка, 1995. - —. 63-73.
4. ƒонцов ƒ. Ќац≥онал≥зм. - 3-тЇ виданн¤. - Ћондон: ”крањнська ¬идавнича —п≥лка, 1966. - 363 с.
5. ѕодолинський —. Ћюдська прац¤ ≥ Їдн≥сть сили // ѕодолинський —. ¬ибран≥ твори / ”пор¤д. Ћ.я.  орн≥йчук. -  .:  ињвський нац≥ональний економ≥чний ун≥верситет, 2000. - —. 283-310.
6. ‘ранко ≤. ўо таке поступ? // ‘ранко ≤. «≥бранн¤ твор≥в: ” 50 т. -  .: Ќаукова думка, 1986. - “. 45: ‘≥лософськ≥ прац≥. - —. 300-348.
7. ‘ранко ≤. « останн≥х дес¤тил≥ть ’≤’ в≥ку // ѕисанн¤ ≤вана ‘ранка IV. ћолода ”крањна. - Ћьв≥в: ”крањнсько-–уська видавнича сп≥лка, 1910. - „.≤: ѕров≥дн≥ ≥дењ й еп≥зоди. - —. 1-85.
8. ‘ранко ≤. ћисл≥ о еволюц≥њ в ≥стор≥њ людськост≥ // ‘ранко ≤. «≥бранн¤ твор≥в: ” 50 т. -  .: Ќаукова думка, 1986. - “. 45: ‘≥лософськ≥ прац≥. - —. 76-139.
9. «≥ньк≥вський “. ‘ихте —тарший // ѕисанн¤ “рохима «≥ньк≥вського / «редагував ¬асиль «айченко. - Ћьв≥в: ƒрукарн¤ Ќ“Ў, 1896. -  н.2. - —. 289-309.
10. ‘ранко ≤. ѕоза межами можливого // ‘ранко ≤. «≥бранн¤ твор≥в: ” 50 т. -  .: Ќаукова думка, 1986. - “.45: ‘≥лософськ≥ прац≥. - —. 276-285.
11. Ћипинський ¬. Ћисти до брат≥в-хл≥бороб≥в: ѕро ≥дею ≥ оріан≥зац≥ю украњнського монарх≥зму. ѕисан≥ 1919-1926. - Ќю-…орк: ¬идавнича  орпорац≥¤ "Ѕулава", 1954. - 470 с.

Pyatkivskyi R.O.
The problem of the sense of the historical process in the Ukrainian philosophy of the end of the ’≤’ - th - the first quarter of the ’’ - th centuries.
The article deals with the historical-philosophic analysis of the problem of the sense of history in the Ukrainian philosophy of the end of the XIX - th - the first quarter of the XX - th centuries. The sense of history is analysed as the problem in Ukrainian social-political and historiosophical systems of the given period - pro-ethnic (narodnytska), nationalistic, conservative paradigms.
Key words: the sense of history the subject of history, historiosophical system, conservatism, pro-ethnic (narodnytstvo), nationalism.

ѕодано за: ѕ¤тк≥вський –.ќ. ѕроблема сенсу ≥стор≥њ в украњнськ≥й ф≥лософ≥њ к≥нц¤ ’≤’ - першоњ чверт≥ ’’ стол≥ть // ¬≥сник ѕрикарпатського ун≥верситету. ‘≥лософськ≥ ≥ психолог≥чн≥ науки. - 2006. - ¬ип. ≤’. - —. 14-23.

nationalvanguard 

   
вверх  Ѕиблиографи¤ г. »вано-‘ранковск, √руппа исследовани¤ основ изначальной традиции "ћезоге¤", ”краина


Ќайти: на:
ѕ≥дтримка сайту: ќлег √уцул¤к spm111@yandex.ru / ќновленн¤ 

  найл≥пше огл¤дати у Internet
Explorer 6.0 на екран≥ 800x600   |   кодуванн¤: Win-1251 (Windows Cyrillic)  


Copyright © 2006. ѕри распространении и воспроизведении материалов об¤зательна ссылка на электронное периодическое издание Ђ»нститут стратегических исследований нарративных системї
Hosted by uCoz