Ќј„јЋќ    ѕ”ЅЋ» ј÷»»    Ѕ»ЅЋ»ќ“≈ ј     ќЌ“ј “џ    E-MAIL    √ќ—“≈¬јя    „ј“    ‘ќ–”ћ / FORUM    —ќќЅў≈—“¬ќ  Ќаши счЄтчики

яндекс цитуванн¤

 

      
»нститут стратегического анализа нарративных систем
(»—јЌ—)
L'institut de l'analyse strategique des systemes narratifs
(IASSN)
≤нститут стратег≥чного анал≥зу наративних систем
(≤—јЌ—)стать¤

≈тичний вим≥р ф≥лософ≥њ д≥алогу

ќксана ѕ≥шак


≤нтенсивна динам≥ка взаЇмов≥дносин м≥ж сп≥льнотами, нац≥¤ми, народами загострила проблему виживанн¤ нашоњ цив≥л≥зац≥њ. ”весь комплекс моральних ≥ загальнокультурних проблем, пов'¤заних з формою людського сп≥лкуванн¤, переконуЇ нас у занепад≥ сфери людських стосунк≥в. ”св≥домленн¤ ц≥Їњ обставини змушуЇ людство вдатис¤ до пошуку такоњ форми взаЇмин м≥ж людьми, ¤ка б врахувала ≥нтереси вс≥х ≥снуючих на сьогодн≥ ≥ майбутн≥х покол≥нь. ј це, в свою чергу, вимагаЇ налагодженн¤ в≥дносин в≥дкритост≥, взаЇморозум≥нн¤, терпимост≥, ¤к≥ можуть бути дос¤гнут≥ т≥льки в рамках широкого д≥алогу.


Ќе дивно, адже саме д≥алог спри¤Ї про¤ву самодостатност≥, самореал≥зац≥њ, взаЇмозбагаченост≥ людськоњ сп≥льноти, в ¤к≥й формуЇтьс¤ сп≥льна мова дл¤ дос¤гненн¤ взаЇморозум≥нн¤ ≥ утвердженн¤ в≥дкритост≥ в стосунках. “а, мабуть, найголовн≥шою Ї та обставина, що саме у взаЇмод≥њ я-“и особист≥сть самовизначаЇтьс¤, в н≥й вона отримуЇ безпосереднЇ джерело осмисленн¤, переживанн¤, в≥дчутт¤ повноти власного бутт¤.


ƒ≥алог≥чн≥ ≥дењ щодо людськоњ природи з'¤вл¤ютьс¤ на меж≥ ’≤’ ст. ј вже у ’’ стор≥чч≥, коли проблема сп≥лкуванн¤ була усв≥домлена на р≥вн≥ ф≥лософських узагальнень, у ф≥лософ≥њ в≥дбувс¤ справжн≥й "комун≥кативний переворот" - методолог≥чний поворот в≥д позиц≥њ монолог≥чноњ в б≥к прийн¤тт¤ принцип≥в д≥алогу. —утн≥сть такого повороту засв≥дчив видатний представник ф≥лософського антрополог≥зму Ћ. ‘ейЇрбах, ¤кий зауважив, що "людська сутн≥сть Ї на¤вною т≥льки в сп≥лкуванн≥, в Їдност≥ людини з людиною" [12, с. 203].


”вага до д≥алогу, ¤к ун≥версальноњ форми зв'¤зку "я-“и", була в св≥й час привернута —.Ћ. ‘ранком, ¬. √умбольдтом. јле найб≥льш широкого розмаху д≥алог≥чний п≥дх≥д зазнав у прац¤х багатьох ¤к зах≥дних досл≥дник≥в, зокрема, в ћ. Ѕубера, ≈. Ћев≥наса, ‘. –озенцвайга, ѕ. –≥кьора, √. ћарсел¤,  . ясперса, √. …онаса, так ≥ в≥тчизн¤них - ћ.ћ. Ѕахт≥на, √.—. Ѕатищева, ј.ћ. ™рмоленка, Ќ.ј.  олот≥ловоњ, ¬.ј. ћалахова, Ћ.ј. —итниченко, ћ.—.  агана та ≥нших.


 ожен з досл≥дник≥в по-своЇму визначаЇ саму сутн≥сть д≥алогу ≥ стратег≥ю його досл≥дженн¤, акцентуючи увагу на р≥зних аспектах проблеми. “ому розум≥нн¤ д≥алогу може бути диференц≥йованим, залежно в≥д п≥дходу до вир≥шенн¤ проблеми ≥нтерсуб'Їктивност≥, ¤ка налаштована на пошук сенсу людськоњ особистост≥.
јнал≥з праць ≥ публ≥кац≥й, присв¤чений проблем≥ д≥алогу, дав змогу ос¤гнути його не т≥льки ¤к форму, зас≥б розвитку ф≥лософ≥њ, але ¤к об'Їкт власне ф≥лософськоњ рефлекс≥њ. ќднак, ц≥л≥сного досл≥дженн¤, ¤ке б ірунтовно в≥дтворило сутн≥сть ≥ специф≥ку д≥алогу в етичному аспект≥ ≥ його вплив на формуванн¤ в≥дпов≥дальноњ моральноњ повед≥нки людини на сьогодн≥ немаЇ.


“ому метою публ≥кац≥њ Ї спроба через анал≥з етичних чинник≥в ≥ ¤вищ м≥жлюдськоњ д≥¤льност≥ визначити нормативн≥ критер≥њ за ¤кими встановлюютьс¤ в≥дношенн¤ я-≤нш≥ в процес≥ д≥алогу ≥ показати, що т≥льки взаЇмод≥¤ я-≤нший конституюЇ людину ¤к моральну, самодостатню особист≥сть.


¬ процес≥ довгих пошук≥в ф≥лософ≥в-д≥алог≥ст≥в було ви¤влено, що ≥снуванн¤ людини Ї завжди "сп≥вбутт¤м", сп≥в≥снуванн¤м з ≥ншими людьми; ≥стина про людину може бути дос¤гнута т≥льки шл¤хом анал≥зу зустр≥ч≥ людини з людиною.


–озум≥нн¤ д≥алогу ¤к розмови, бес≥ди Ї на¤вним у вс≥х народ≥в св≥ту з часу њхнього ≥снуванн¤, однак зародженн¤ д≥алогу власне ¤к ф≥лософського пон¤тт¤ знаходить св≥й ви¤в т≥льки в —тародавн≥й √рец≥њ. ”же ƒ≥оген Ћаертський тлумачить д≥алог ¤к розмову, ¤ка складаЇтьс¤ ≥з запитань ≥ в≥дпов≥дей на теми ф≥лософськ≥ чи державн≥. —правжн≥м основоположником д≥алектики в античному розум≥нн≥ цього слова вважають —ократа, ¤кий полегшив процес зародженн¤ ≥стини, вв≥вши "майЇвтичний" метод, ¤к основу веденн¤ д≥алогу. «наменита сократ≥вська формула: "¤ знаю, що ¤ н≥чого не знаю" не просто тактична хитр≥сть в полем≥ц≥, а швидше умова справжнього д≥алектичного д≥алогу. як стверджуЇ мислитель, дл¤ того, щоб запитувати сл≥д хоча б знати, тобто знати про своЇ незнанн¤. —аме на цьому ірунтуЇтьс¤ головна теза античноњ д≥алектики: "≤стина зароджуЇтьс¤ в суперечц≥, ≥ саме зароджуЇтьс¤". —правжнЇ д≥алог≥чне взаЇморозум≥нн¤, на думку ѕлатона, можливе т≥льки тод≥, коли ми вт¤гнут≥ в мистецтво д≥алектики, тобто мистецтво постановки запитань ≥ пошуку ≥стини. ¬ласне, саме мистецтво ставити запитанн¤ ≥ Ї мистецтвом мисленн¤, тому що постаЇ мистецтвом веденн¤ справжньоњ розмови. ¬изнаючи мисленн¤ ¤к особливий вид д≥алогу душ≥ з самою собою, ѕлатон визнаЇ д≥алог за спос≥б зд≥йсненн¤ мови. “ому не дивно, що головним засобом дл¤ характеристики людей, в≥дносин ≥ думок служить у ѕлатона його незр≥вн¤нне "пануванн¤ над мовою". як зауважуЇ ¬≥льгельм ¬≥ндельбанд, "мислитель наст≥льки в≥льно ≥ владно волод≥Ї вс≥ма в≥дт≥нками висловлювань, що зум≥в дл¤ кожного руху людськоњ душ≥ знайти в≥дпов≥дне висловлюванн¤, виход¤чи в≥д висот ≥деалу до низьких повс¤кденних потреб"[5,с.45-46]. ¬ даному в≥дношенн≥ ѕлатон, на думку √-√. √адамера, "п≥знав суть мисленн¤ ц≥лком правильно, коли назвав його внутр≥шн≥м д≥алогом душ≥ з самою собою, д≥алогом ¤к пост≥йним випередженн¤м себе, поверненн¤м у сумн≥вах ≥ запереченн¤м до самого себе, до своњх думок ≥ погл¤д≥в"[6, с.180-181]. ≤ ¤кщо щось ≥ в≥дзначаЇ наше людське мисленн¤ то це саме "внутр≥шн≥й неск≥нчений д≥алог ≥з собою, ¤кий Ї завжди обумовлений розмовою з ≥ншими й вт¤гуванн¤м ≥нших у розмову з нами, в чому т≥льки й розкриваЇтьс¤ й упор¤дковуЇтьс¤ св≥т в ус≥х сферах досв≥ду" [6, с.181]. ¬ласне завд¤ки платон≥вським д≥алогам люди вчилис¤ п≥знавати ≥стину ≥ переконуватис¤, що слово знаходить своЇ п≥дтвердженн¤ т≥льки через сприйманн¤ ≥ншим, згоду ≥ншого чи нав≥ть запереченн¤, а це приводить до "своЇр≥дного розширенн¤ нашоњ виокремленост≥ ≥ випробуванн¤ можливоњ сп≥льност≥"[6, с.190].


“ому ми можемо сказати, що антична д≥алектика ¤вл¤Ї собою своЇр≥дний "метад≥алог", тобто д≥алог в д≥алоз≥, ученн¤ ≥ мистецтво вести д≥алог.


“ак, ¤к сп≥лкуванн¤ в своњй основ≥ Ї взаЇмним зв'¤зком, то воно про¤вл¤Їтьс¤ ¤к в≥дкрит≥сть дл¤ ≥ншого, ¤к готовн≥сть прийн¤ти в себе в≥дпов≥дний св≥т ≥ншого. “ому в силу ц≥Їњ внутр≥шньоњ направленост≥ до ≥ншого ≥ в≥дкритост≥ дл¤ ≥ншого, особист≥сть в сам≥й глибин≥ своЇњ псих≥ки Ї д≥алог≥чною ≥стотою, здатною дл¤ морального самовдосконаленн¤.


¬ д≥алоз≥, ¤к зазначаЇ ћ.—.  аган, "кожне пов≥домленн¤ розраховане на ≥нтерпретац≥ю сп≥вбес≥дником ≥ поверненн¤ в збагаченому вигл¤д≥ дл¤ подальшоњ аналог≥чноњ обробки ≥ншим партнером" [8,с.147]. Ѕо д≥алог вир≥зн¤Їтьс¤ також тим, "що не хтось огл¤даЇ те, що при цьому виходить, ≥ стверджуЇ, що в≥н один опановуЇ предмет, а що участь зд≥йснюЇтьс¤ в сп≥вучаст≥ в ≥стин≥ ≥ один в одному"[6, с. 290]. ƒ≥алог виступаЇ т≥Їю сферою, ¤ка спри¤Ї про¤ву ун≥кальност≥ кожного партнера, р≥вност≥ один одному, в≥дм≥нност≥ ≥ ориг≥нальност≥ њхн≥х погл¤д≥в, активн≥й ≥нтерпретац≥њ точок зору ≥ншими партнерами, взаЇмному доповненн≥ позиц≥й учасник≥в сп≥лкуванн¤, сп≥вв≥дношенн¤ ¤ких ≥ виступаЇ метою д≥алогу. ƒл¤ п≥дтвердженн¤ ц≥Їњ думки звернемос¤ до теоретика д≥алогу ћ.ћ. Ѕахт≥на, ¤кий даЇ таку характеристику д≥алогу: "ƒ≥алог охоплюЇ висловлюванн¤ по крайн≥й м≥р≥ двох суб'Їкт≥в, пов'¤заних м≥ж собою д≥алог≥чними в≥дношенн¤ми, ≥ цей зв'¤зок в≥дображаЇтьс¤ в кожн≥й репл≥ц≥ д≥алогу"[1, с.318]. ¬иход¤чи з цього, можна в≥дзначити, що д≥алог - це особливий вид людських взаЇмов≥дносин, ¤кий включаЇ ¤к протир≥чч¤, так ≥ визначену м≥ру Їдност≥, згоди, без ¤коњ неможлива д≥алог≥чна взаЇмод≥¤. ƒ≥алог, ¤к зазначаЇ ¬. ћалахов, - це одночасно ≥ розпод≥л логос≥в, смисл≥в, ¤к≥ ц≥лком можуть сп≥в≥снувати ≥ взаЇмов≥дображуватис¤ у св≥домост≥ одного й того ж суб'Їкта. “ому саме завд¤ки д≥алогу в≥дбуваЇтьс¤ взаЇмод≥¤ р≥зних контекст≥в, р≥зних точок зору, р≥зних кругозор≥в.


ќдним ≥з представник≥в д≥алог≥зму, ¤кий розвинув ≥дењ Ћ. ‘ейЇрбаха на нов≥й основ≥, Ї ћ. Ѕубер - Їврейський рел≥г≥йний ф≥лософ. —пираючись на принцип зв'¤зку "я-“и", в≥н осмислюЇ бутт¤ людини ¤к неск≥нчений д≥алог людського я з Ѕогом, св≥том ≥ на¤вними в св≥т≥ ≥ншими "емп≥ричними “и". ћислитель зауважуЇ, що д≥алог н≥кому не задають, а в≥н Ї справою творенн¤, створеного, а сама людина - твор≥нн¤, "трив≥альна незам≥нн≥сть". ¬ д≥алоз≥ важливим Ї прорив, а не досконал≥сть. ѕрорив, на думку ћ. Ѕубера, - це вих≥д ≥з стану незадоволеност≥, в ¤кий людина потрапл¤Ї через де¤ку строг≥сть милосерд¤ повс¤кденност≥, з ¤кою вона стикаЇтьс¤ взаЇмним погл¤дом, словом ≥ в≥дчуваЇ себе даною њй. ≤ т≥льки тод≥ перед нею раптом постаЇ у своњй велич≥ оточуюча д≥йсн≥сть, дов≥рена њй ≥ за ¤ку вона в≥дпов≥дальна.


—уттЇвим Ї те, що Ѕубер анал≥зуЇ д≥алог≥чне в≥дношенн¤ ¤к "актуальне сп≥в-бутт¤", п≥д ¤ким в≥н розум≥Ї комун≥кац≥ю, коли кожна людина, ¤ка перебуваЇ в процес≥ сп≥лкуванн¤, ставитьс¤ до ≥ншоњ людини ¤к до свого супутника в плин≥ житт¤, а не ¤к до об'Їкта. ‘≥лософ вводить пон¤тт¤ д≥йсного д≥алогу, в ¤кому кожен з учасник≥в, маючи на уваз≥ ≤ншого чи ≤нших в њх на¤вному бутт≥, намагаЇтьс¤ звернутись до них, щоб встановити живе взаЇморозум≥нн¤. ќднак, д≥алог не обмежуЇтьс¤ сп≥лкуванн¤м людей, а Ї в≥дношенн¤м людей один до одного. ≤ нав≥ть, ¤кщо можна було б об≥йтис¤ без сл≥в, без пов≥домлень, "одне обов'¤зково повинно бути присутнЇ в д≥алоз≥ - взаЇмна направлен≥сть внутр≥шньоњ д≥њ, коли дв≥ людини, ¤к≥ беруть участь в д≥алоз≥ мають бути звернен≥ одна до одноњ" [2, с.129]. «вернен≥сть суб'Їктного бутт¤ "я" до "“и", перенесенн¤ центру т¤ж≥нн¤ з "я" в "“и" - не ¤кась абстрактна моральна вимога, це - спос≥б зд≥йсненн¤ людськоњ сутност≥, ¤кий зб≥гаЇтьс¤ ≥з самою ц≥Їю сутн≥стю. “ому т≥льки у "д≥алог≥чному сп≥лкуванн≥" в≥дкриваЇтьс¤ таЇмниц¤ ≥ншого. як зауважуЇ Ћ. —итниченко, "д≥алог Ї синон≥мом взаЇмноњ творчост≥, взаЇмного збагаченн¤ людей та справжн≥м ут≥ленн¤м ≥нтерсуб'Їктивност≥, в ¤кому люди твор¤ть одне одного, не втрачаючи ≥ндив≥дуальност≥"[11,с.116].


“аким чином, ми можемо сказати, що д≥алог в≥дбуваЇтьс¤ у сфер≥ "м≥ж", що лежить м≥ж я ≥ “и ≥ йому передуЇ взаЇмна в≥дкрит≥сть ≥ звернен≥сть один до одного.


Ќайб≥льш ориг≥нальним ≥ важливим моментом в бубер≥вськ≥й концепц≥њ д≥алогу ≈. Ћев≥нас вважаЇ "поверненн¤ до себе через “и", ¤ка п≥дтримуЇтьс¤ завд¤ки активн≥й позиц≥њ я, ¤ке несе в≥дпов≥дальн≥сть за в≥дношенн¤, що виникаЇ м≥ж сп≥вучасниками д≥алогу. ƒ≥алог м≥ж людиною ≥ людиною - це в≥дношенн¤ м≥ж я ≥ “и, оск≥льки людина зустр≥чаЇ своЇ “и ≥ саме "через “и людина стаЇ я" [2, с.142]. Ќа думку Ћев≥наса, те, "що виступаЇ нам назустр≥ч у вигл¤д≥ людського обличч¤ (visage), Ї не перес≥чним феноменом серед багатьох ≥нших, а "еп≥фан≥Їю" ≥ншого, ¤кий у своњй трансцендентност≥, велич≥ та в≥дчуженост≥ викликаЇ неск≥нченне бажанн¤ (desir) ≥ домаганн¤, задов≥льнити ¤к≥ ми здатн≥ лише через дар мовленн¤, займаючи при цьому позиц≥ю гостинност≥" [4, с.63].


јле, в≥ддаючи належну шану ф≥лософськ≥й ≥нтерпретац≥њ д≥алогу ћ. Ѕубера, ≈. Ћев≥нас не погоджуЇтьс¤ з розум≥нн¤м ситуац≥њ д≥алогу ¤к симетричного в≥дношенн¤ м≥ж я ≥ “и, оск≥льки в такому випадку я може наст≥льки заглибитис¤ в “и, що втратить власну сам≥сть. —тавленн¤ до ≥ншого тому Ї асиметричним, що доповнюЇтьс¤ трет≥м, тобто "оптикою справедливост≥", ¤ка пор≥внюЇ наповнюване, не вдаючись до зр≥внюванн¤ [там же, с.64]. Ќа його думку, т≥льки "аутотентичне я", тобто я, зв≥льнене в≥д всього зовн≥шнього в самому соб≥ ≥ в≥д всього другор¤дного ззовн≥, здатне вийти назустр≥ч ≤ншому. Ќапол¤гаючи на асиметр≥њ м≥ж "я" ≥ "“и", Ћев≥нас розгл¤даЇ "“и" ¤к "≥нстанц≥ю зобов'¤занн¤ ≥ в≥дпов≥дальност≥, ¤к начала ≥ндив≥дуац≥њ людини"[13, с.323].


—тверджуючи, що м≥ж я ≥ ≤ншим ≥снуЇ асиметричне в≥дношенн¤, коли я визначаЇтьс¤ ≤ншим, а ≤нший не визначаЇтьс¤ я, мислитель намагаЇтьс¤ збагатити ≥нтелектуальний досв≥д ос¤гненн¤ ≤ншого простими ≥стинами запов≥д≥ любов≥ до ближнього. «авданн¤ пол¤гаЇ в тому, щоб у сусп≥льств≥ п≥дтримати союз я ≥ ≤ншого - мову сп≥лкуванн¤ ≥ доброту. ѕ≥дкреслюючи, що свобода - "це отриманн¤ прощенн¤ свого бутт¤ посередництвом самоњ ≥накшост≥ ≤ншого", Ћев≥нас передаЇ в≥дпов≥дальн≥сть людини через ≤ншого, через њњ "≥накш≥сть" в д≥алоз≥. ¬з¤ти на себе долю ≤ншого означаЇ завжди мати на одну в≥дпов≥дальн≥сть б≥льше. јдже, ¤к зауважуЇ ф≥лософ, на початку зустр≥ч≥ дл¤ я неважливо ким Ї ≤нший дл¤ я; важливо те, що дл¤ я ≤нший Ї той, за кого я в≥дчуваЇ в≥дпов≥дальн≥сть. ¬ласне така асиметр≥¤ лежить в основ≥ етичного аспекту ф≥лософ≥њ д≥алогу ≥ Ї ≥стинною основою людськоњ екзистенц≥њ. «осереджен≥сть на ≤ншому, почутт¤ в≥дпов≥дальност≥ за нього - це та моральна основа, ¤ка пронизуЇ ≥нтерсуб'Їктивний прост≥р ≥ дозвол¤Ї особистост≥ прилучитис¤ до трансценденц≥њ. ”св≥домлюючи ≤ншого, а через нього ≥ бутт¤ ¤к таке, людина "покликана ≥снувати - дл¤ - ≥ншого ≥ цим самим визнавати себе в≥дпов≥дальним за бутт¤ ≥ншого" [9, с.3].


якщо ≈. Ћев≥нас в ≤ншому бачить т≥льки того, хто змушуЇ мене до в≥дпов≥дальност≥, то ѕ. –≥кьор, визнаючи значну близьк≥сть з концепц≥Їю Ћев≥наса, вважаЇ, що я повинно спочатку самоствердитись, щоб визнати ≤ншого ≥ взаЇмод≥¤ти з ним. «ам≥нюючи "я" на "—ам", мислитель намагаЇтьс¤ передбачити ≤ншого пор¤д з собою, щоб можна було сказати, що в≥н ц≥нуЇ себе ¤к ≤ншого, ¤кий в свою чергу здатен виступати особою в≥дпов≥дальною за своњ д≥њ. ќсобливого звучанн¤ у ф≥лософ≥њ –≥кьора набуваЇ проблема "—ебе ¤к ≤ншого", поза¤к погл¤д на "—ебе", ¤к на "≤ншого" розкриваЇ конфл≥ктн≥сть, роз≥рван≥сть ≥снуванн¤ людини у св≥т≥. “акий ракурс дозвол¤Ї людин≥ сп≥вв≥днести себе з ≥снуванн¤м ≥нших ( також ≥ ≥накших) людей ≥ з повагою поставитис¤ до ц≥Їњ ≥накшост≥. –≥кьор намагаЇтьс¤ вир≥шити проблему я-≤нший за допомогою етичних закон≥в, в ¤ких автоном≥¤ "самого" ви¤вл¤Їтьс¤ глибоко пов'¤заною з турботою про ближнього ≥ справедлив≥стю дл¤ кожноњ людини. ÷¤ ф≥лософська теор≥¤ справедливост≥ започатковуЇтьс¤ у твердженн≥, зг≥дно з ¤ким "сам" конституюЇ "свою ≥дентичн≥сть в так≥й структур≥ в≥дносин, де д≥алог≥чний вим≥р превалюЇ над вим≥ром монолог≥чним, що з погл¤ду рефлексивноњ ф≥лософ≥њ мав би вважатис¤ пр≥оритетним"[10, с.15]. ќднак, таке зверненн¤ до ≤ншого стосовно конституюванн¤ "самого" не було б достатн≥м дл¤ визначенн¤ м≥сц¤, де ми можемо зустр≥тис¤ з питанн¤м справедливост≥, ¤кщо не диференц≥ювати значенн¤ пон¤ть "≥ншого" ≥ "≥накшого". ѕерший "≥нший", за висловом ф≥лософа, Ї ≥ншим м≥жособист≥сних в≥дносин ≥ ви¤вл¤Ї себе у своЇму обличч≥, в своЇму голос≥, ¤ким в≥н до мене звертаЇтьс¤, визнаючи мене в друг≥й особ≥ однини. ƒружба, протиставлена в цьому контекст≥ справедливост≥ виступаЇ "емблематичною доброчесн≥стю" цього безпосереднього в≥дношенн¤, однак вона не може виконати завданн¤ справедливост≥, н≥ нав≥ть покликати справедлив≥сть до житт¤. ƒоброчесн≥сть справедливост≥ постаЇ на основ≥ такого в≥дношенн¤ дистанц≥њ стосовно ≥ншого, наск≥льки в≥дношенн¤ близькост≥ до ≥ншого ви¤вл¤Ї себе в його обличч≥ ≥ голос≥. ÷е в≥дношенн¤ до ≥ншого ви¤вл¤Їтьс¤ одразу ж опосередкованим "≥нституц≥Їю". “аким чином, ≥нший з погл¤ду дружби - це "ти", а ≥нший з погл¤ду справедливост≥ - це "кожний".


¬иход¤чи з вищесказаного, можна стверджувати, що етична ор≥Їнтац≥¤ визначаЇтьс¤ –≥кьором у трьох терм≥нах: ор≥Їнтац≥¤ на добре житт¤ разом з ≥ншими ≥ дл¤ ≥нших, у справедливих ≥нституц≥¤х. ≤накше кажучи, "сам" маЇ свою основу одночасно ¤к в ун≥версальному, так ≥ в д≥алог≥чному вим≥рах, виступаючи наст≥льки ≥нтерперсональним, наск≥льки й ≥нституц≥ональним. ¬изнаючи в≥дношенн¤ "я" ≥ "“и" ¤к ≥нтерперсональн≥, ф≥лософ вимагаЇ на¤вност≥ "третього", ¤кий створить основу дл¤ ≥нституц≥онального опосередкуванн¤, ¤кого вимагаЇ конституюванн¤ реального суб'Їкта. ќднак, на думку –≥кьора, "ц¤ подв≥йна необх≥дн≥сть - необх≥дн≥сть опосередкуванн¤ ≥ншим узагал≥ й необх≥дн≥сть розр≥зненн¤ м≥ж ≥ншим ¤к "ти" ≥ ≥ншим ¤к "трет≥м" - може бути встановлена т≥льки в план≥ фундаментальноњ антрополог≥њ" [10, с.35].


ѕродовжуючи традиц≥ю ≈. Ћев≥наса ≥ ѕ. –≥кьора, √. …онас пропонуЇ розгл¤дати в≥дпов≥дальн≥сть, ¤к два т≥сно пов'¤зан≥ одне з одним значенн¤: в≥дпов≥дальн≥сть "за" щось, когось, ≥ в≥дпов≥дальн≥сть "перед" кимось. ¬≥дпов≥дальн≥сть перед кимось маЇ на уваз≥ комун≥кативний зм≥ст цього пон¤тт¤ - це в≥дпов≥дальн≥сть перед ≥ншими людьми, сусп≥льством загалом, перед Ѕогом. ¬≥дпов≥дальн≥сть за когось, за насл≥дки своЇњ д≥¤льност≥ маЇ асиметричний зм≥ст, а в≥дпов≥дальн≥сть за щось в цьому випадку "означаЇ тримати в≥дпов≥дь ≥ пропонувати в д≥алоз≥ з ≥ншими людьми прийн¤тне п≥дірунт¤ дл¤ своЇњ власноњ позиц≥њ" [7,с.382]. “ака в≥дпов≥дальн≥сть передбачаЇ симетричн≥сть в≥дносин ≥ р≥вноправн≥сть участ≥ в дискурс≥. ќднак, …онас в≥ддаЇ перевагу асиметричним в≥дносинам, хоча передбачаЇ ≥ можливу взаЇмн≥сть.


ќдин з найв≥дом≥ших мислител≥в д≥алогу ћ.ћ. Ѕахт≥н стверджував, що д≥алог - це св≥т проникненн¤ в особист≥сть ≤ншого ≥ через нього - в самого себе ≥ спос≥б вит¤гнути ≤ншого ≥з "шкарлупи в≥дчуженн¤" та зн¤ти з мого ≥ його "я" соц≥альну маску[2, с.122]. ћислитель говорить про д≥алог "¤к про в≥кно в св≥т нев≥дчужених людських в≥дносин", тобто, д≥алог ¤к процес сп≥втворчост≥ -сп≥льного творенн¤ нового св≥ту сп≥лкуванн¤, самих себе. ўоб д≥йти згоди у д≥алог≥чних в≥дносинах потр≥бно, на думку ф≥лософа, щоб я в≥дчуло ≤ншого, ц≥нн≥сно побачило його св≥т зсередини, ¤к в≥н його бачить ≥ т≥льки тод≥ пережите життЇве становище страждаючого може спонукати мене до морального вчинку: допомоги, вт≥хи, "п≥знавального роздуму". јле у д≥алоз≥ людина може вирватис¤ ≥з св≥ту в≥дчуженн¤ ¤к шл¤хом подоланн¤ в≥дносин в≥дчуженн¤, так ≥ "т≥каючи" ≥з цього св≥ту у "вежу культури", зв≥дк≥л¤ проникаЇ св≥же пов≥тр¤ ≤ншого.[2, с.123]. Ѕахт≥нський д≥алог передбачаЇ спри¤тливе середовище дл¤ того, щоб людина могла вступити в сусп≥льн≥ в≥дносини ≥ д≥¤льн≥сть насамперед ¤к ќсобист≥сть, в≥льний —уб'Їкт, ¤кий творить св≥т за законами ≤стини, ƒобра ≥  раси. ј це даЇ можлив≥сть почати пошук таЇмниц≥ нових м≥жособистих в≥дносин у св≥т≥, де:


- людина Ї ќсобист≥стю, суб'Їктом (творчост≥);
- в≥дносини особистостей будуютьс¤ не опосередковуючись в≥дчуженн¤м, а опосередковуючись опредмечуванн¤м-розпредмечуванн¤м культурних ц≥нностей;
- в≥дносини-сп≥лкуванн¤-д≥¤льн≥сть сп≥впадають в "одн≥й-Їдин≥й Їдност≥ - процес≥ "сп≥втворчост≥".


“≥льки "≥нш≥сть" мене самого в≥дкриваЇ доступ до "≥ншост≥" ≥нших, зазначаЇ ≈нцо ѕач≥, досл≥джуючи феноменолог≥ю ≈. √уссерл¤. ≤ це, на його думку, "Ї своЇр≥дним п≥дключенн¤м до соц≥альних ≥ косм≥чних в≥дносин, ¤к≥ в свою чергу, вкор≥нен≥ в до≥ндив≥дуальному життЇвому грунт≥, ≥ саме тому ¤ Ї ≥нтерпретац≥Їю ц≥лого"[4, с.72].


ѕроанал≥зувавши основн≥ етичн≥ аспекти д≥алогу ¤к ун≥версальноњ форми в≥дношенн¤ "я-“и", ¤к способу досл≥дженн¤ сутност≥ людини та визначенн¤ њњ реального призначенн¤ у житт≥, можна зробити висновок про його незам≥нн≥сть ¤к дл¤ ф≥лософськоњ рефлекс≥њ так ≥ дл¤ самого бутт¤ людини. ƒ≥алог сьогодн≥ фактично про¤вл¤Їтьс¤ у вс≥х сферах людськоњ культури, причому наст≥льки р≥зноб≥чно, проникливо, що це не могло не породити у¤вленн¤ про його глобальний ≥ ун≥версальний характер, особливо в сфер≥ людських взаЇмов≥дносин. “ому ≥нтерес до досл≥дженн¤ ≥ обірунтуванн¤ п≥знавальних процес≥в д≥алогу, ¤к важливоњ форми њх про¤ву ≥ розвитку пост≥йно зростаЇ. ј це в свою чергу породжуЇ актуальн≥сть даноњ проблематики, можливостей ≥ перспектив њњ розвитку ≥ практичного застосуванн¤.

1. Ѕахтин ћ.ћ. Ёстетика словесного творчества. - 1979. - 444с.
2. Ѕубер ћ.ћ. ƒиалог //Ѕубер ћ.ћ. ƒва образа веры. - ћ., 1999. - 592с.
3. Ѕулавка Ћ.ј., Ѕузгалин ј.¬. Ѕахтин: диалектика диалога versus метафизика постмодернизма // ¬опросы философии, 2000, є1. - 119-131с.
4. ¬альденфельс Ѕ. ¬ступ до феноменолог≥њ. -  .: "јльтерпрес", 2002. - 176с.
5. ¬индельбанд ¬. ѕлатон. -  ., 1993. - 176с.
6. √адамер √.-√. ≤стина ≥ метод. √ерменевтика: ¬ 2 т.  ., 2000. “.2. - 480с.
7. …онас √. ѕринцип в≥дпов≥дальност≥. ” пошуках етики дл¤ технолог≥чноњ цив≥л≥зац≥њ. -  .: Ћ≥бра, 2001 - 400с.
8.  аган ћ.—. ћир общени¤: ѕроблема межсубъектных отношений. - ћ., 1988. - 320с.
9. Ћев≥нас ≈. ћ≥ж нами. ƒосл≥дженн¤ думки-про-≥ншого. -  ., 1999.- 294с.
10. –≥кьор ѕ. ѕраво ≥ справедлив≥сть. -  .: ƒух ≥ л≥тера, 2002 - 216с.
11. —итниченко Ћ. ј. ѕершоджерела комун≥кативноњ ф≥лософ≥њ. -  ., 1996. - 174с.
12. ‘ейербах Ћ. ќсновные положени¤ философии будущего // ‘ейербах Ћ. »збранные философские произведени¤: ¬ 2 т. ћ., 1955. “.1. - 377с.
13. ‘≥лософський енциклопедичний словник. -  .: "јбрис", 2002. - 726с.

O. V. Pishak
ETHICS MEASURING OF PHILOSOPHY DIALOGUE
The article represents a philosophical research of ethics aspects of dialogue. The important a passage are spared the dialogue'role for the forming responsible moral human'conduct. The dialogue is researched through analys of ethics factors human activity. It is confirmed, that only for tie I-Other human is created as moral personality.

nationalvanguard


 

   
вверх  Ѕиблиографи¤ г. »вано-‘ранковск, √руппа исследовани¤ основ изначальной традиции "ћезоге¤", ”краина


Ќайти: на:
ѕ≥дтримка сайту: ќлег √уцул¤к spm111@yandex.ru / ќновленн¤ 

  найл≥пше огл¤дати у Internet
Explorer 6.0 на екран≥ 800x600   |   кодуванн¤: Win-1251 (Windows Cyrillic)  


Copyright © 2006. ѕри распространении и воспроизведении материалов об¤зательна ссылка на электронное периодическое издание Ђ»нститут стратегических исследований нарративных системї
Hosted by uCoz