Ќј„јЋќ    ѕ”ЅЋ» ј÷»»    Ѕ»ЅЋ»ќ“≈ ј     ќЌ“ј “џ    E-MAIL    √ќ—“≈¬јя    „ј“    ‘ќ–”ћ / FORUM    —ќќЅў≈—“¬ќ  Ќаши счЄтчики

яндекс цитуванн¤

 

      
»нститут стратегического анализа нарративных систем
(»—јЌ—)
L'institut de l'analyse strategique des systemes narratifs
(IASSN)
≤нститут стратег≥чного анал≥зу наративних систем
(≤—јЌ—)стать¤


≤ван ѕелипишак

ѕроблема свободи у ф≥лософ≥њ екзистенц≥ал≥зму

¬—“”ѕ.
ўоб в≥дпов≥сти на питанн¤ "що таке свобода?", сл≥д зробити багато уточнень., а саме: про що йде мова - про пол≥тичне становище чи про внутр≥шнЇ самов≥дчутт¤? Ћюдина, закута в кайдани, вкрай обмежена у своњх правах ≥ вчинках. јле њњ гордий дух, можливо, непохитний.... ≤ншому ≥ндив≥дов≥ н≥хто не робить перепон, в≥н в≥льний розпор¤джатис¤ собою. јле, всупереч щасливим обставинам, в≥н добров≥льно закабалюЇ себе.

—вобода - одна з незаперечних загальнолюдських ц≥нностей. ќднак нав≥ть найрадикальн≥ш≥ мислител≥ минулого, ¤к≥ виступали на захист ц≥Їњ св¤тин≥, нер≥дко ви¤вл¤ли нер≥шуч≥сть та половинчаст≥сть. Ќ≥, вважали вони, свобода не абсолютна. Ќадайте ≥ндив≥дов≥ право розпр¤джатис¤ власним житт¤м - ≥ наступить в≥к хаосу. јдже в людин≥ сильн≥ ≥нстинкти свавол≥, егоњзму, руйн≥вництва. —вобода. «в≥сно, добре, але чудово, коли людина добров≥льно п≥дпор¤дковуЇтьс¤ загальн≥й вол≥, св≥домо погамовуЇ своњ пориви. Ћюдина прагне свободи ... јле чи так? Ќ≥цше ≥  'Їркегор звернули увагу на той факт, що багато людей просто не здатн≥ на особист≥сний вчинок. ¬они в≥ддають перевагу керуватис¤ складеними вже у сусп≥льств≥ духовними стандартами. Ќебажанн¤ людини йти за свободою - безперечно, одне з вражаючих ф≥лософських в≥дкритт≥в. ¬и¤вл¤Їтьс¤, свобода - дол¤ не багатьох... ≤ ось парадокс: в цьому добров≥льному закабаленн≥ винна, щонайперше, сама мораль. —аме через нењ, ¤к писав Ќ≥цше у "√енеалог≥њ морал≥", "... н≥коли не буде дос¤гнена можлива сама по соб≥ м≥ць ≥ краса типу людини". ƒати в≥дпов≥д≥, пов'¤зан≥ з проблемою свободи, намагалис¤ майже вс≥ ф≥лософи та ф≥лософськ≥ теч≥њ. ќриг≥нальний розгл¤д проблеми свободи зд≥йснив саме екзистенц≥ал≥зм, чому й присв¤чено даний реферат.

1. ‘≥лософ≥¤ екзистенц≥ал≥зму та њњ виникненн¤
ѕон¤тт¤ "екзистенц≥ал≥зм" (в≥д п≥зньолатинського exsistentia - "≥снуванн¤") означаЇ "ф≥лософ≥ю ≥снуванн¤", тобто теч≥ю у ф≥лософськ≥й думц≥, де центральною проблемою Ї ≥снуванн¤ людини у св≥т≥, де намагаютьс¤ дати в≥дпов≥д≥ на важлив≥ питанн¤, котр≥ завжди хвилюють людей: "ƒл¤ чого живе людина? ” чому сенс њњ житт¤? який виб≥р нею свого життЇвого шл¤ху?". ≈кзистенц≥ал≥сти виход¤ть з одиничного людського ≥снуванн¤, котре характеризуЇтьс¤ комплексом негативних емоц≥й - турбота, страх, усв≥домленн¤ к≥нц¤ свого бутт¤ тощо.

ѕостав екзистенц≥ал≥зм в час≥ двома св≥товими в≥йнами (1918 - 1939 рр.) ≥ охопив велику частину —тарого ≥ Ќового —в≥ту. ÷е був час осмисленн¤ пережитих втрат ≥ розчарувань, час передчувань нових, ще б≥льш страшн≥ших потр¤с≥нь, час кардинальних переоц≥нок попередн≥х ≥деал≥в ≥ формуванн¤ нових. якщо атмосфера початку ’’ ст. ще залишала м≥сце дл¤ витончених почутт≥в, проникнутих "св≥тлим сумом" (естетика декадансу), за котрими ховаЇтьс¤ над≥¤ на л≥пше, то в≥йна 1914-1918 рр. ѕоказала людству реальн≥сть "к≥нц¤ цив≥л≥зац≥њ". Ќаче з глибин перв≥сноњ св≥домост≥ назовн≥ вирвалис¤ найтаЇмн≥ш≥ сторони людськоњ натури: жорсток≥сть, прагненн¤ до пануванн¤, знищенн¤. Ѕули в≥дкинут≥ христи¤нськ≥ ц≥нност≥, що культивувалис¤ прот¤гом тис¤чол≥ть. ” Ќ≥меччин≥, ≤тал≥њ та ≤спан≥њ зароджувалис¤ й стр≥мко йшли до влади фашистськ≥ режими, що опиралис¤ на ниц≥ ≥ тваринн≥ ≥нстинкти людей. —амотн≥сть, ≥ндив≥дуал≥зм, втрата в≥дчутт¤ сп≥впричетност≥ до того, що в≥дбуваЇтьс¤, неприка¤н≥сть - ось головн≥ риси ментал≥тету тоњ епохи. —аме в цей час формуЇтьс¤ екзистенц≥ал≥зм - одна з най≥ррац≥ональн≥ших ≥ песим≥стичних ф≥лософських теч≥й, в ¤к≥й, наче у дзеркал≥, в≥дбилос¤ загалне св≥тов≥дчутт¤ людей тоњ епохи.

як духовна теч≥¤ екзистенц≥ал≥зм про≥снував з 20-х до 80-х рр. ’’ ст. ≥ був представлений чисельними вченн¤ми та школами. –одоначальником екзистенц≥ал≥зму вважаютьс¤ ћарт≥н √айдеггер (’айдеггер),  арл ясперс, ∆ан ѕоль —артр, √абр≥ель ћарсель, јльбер  амю. Ќайб≥льший вплив на екзистенц≥ал≥зм зумовили прац≥ його попередник≥в - датського ф≥лософа —'Їрена  'Їркегора ( ьЇркегарда) та н≥мецького мислител¤ ‘р≥др≥хa Ќ≥цше. як ≥ ц≥ два ф≥лософи, екзистенц≥ал≥сти часто використовували дл¤ викладенн¤ своњх ≥дей л≥тературну форму (романи, есе, п'Їси), хоча њм не була чужою й певна ф≥лософська методолог≥¤ - так, вс≥ вони т≥Їю чи ≥ншою м≥рою опираютьс¤ на феноменолог≥ю ≈. √уссерл¤.

–озр≥зн¤ють саме "рел≥г≥йний екзистенц≥ал≥зм" ( . ясперс, √. ћарсель, ћ. Ѕерд¤Їв, Ћ. Ўестов) та "атењстичний екзистенц≥ал≥зм" (ћ. √айдеггер, ∆.ѕ. —артр, ј.  амю).

≈кзистенц≥ал≥зм в≥дштовхуЇтьс¤ в≥д найб≥льш типових форм радикального розчаруванн¤ в ≥стор≥њ, котр≥ привод¤ть до витлумаченн¤ сусп≥льства ’’ ст. ¤к переоду кризи цив≥л≥зац≥њ, кризи рац≥ональност≥ ≥ кризи гуманност≥. јле екзистенц≥ал≥зм не виступаЇ в ¤кост≥ захисника ≥ виправдовувача ц≥Їњ кризи (¤к це робл¤ть представники т.зв. теч≥њ "позитивного н≥г≥л≥зму" - фашизм та "консервативн≥ революц≥онери" типу ≈. ёнгера, ё. ≈воли,  . √амсуна, ≈. ѕаунда чи ¬¤ч. ≤ванова). Ќавпаки, в≥н протестуЇ проти кап≥тул¤ц≥њ особистост≥ перед ц≥Їю кризою. ≈кзистенц≥ал≥сти вважають, що катастроф≥чн≥ под≥њ нов≥тньоњ ≥стор≥њ ви¤вили нест≥йк≥сть, тенд≥тн≥сть не т≥льки ≥ндив≥дуального, а й будь-¤кого людського бутт¤. ≤ндив≥дов≥, щоб висто¤ти в цьому св≥тов≥, сл≥д перш за все зрозум≥ти св≥й внутр≥шн≥й св≥т, оц≥нити своњ можливост≥ та зд≥бност≥. ÷ентральним пон¤тт¤м ви¤вл¤Їтьс¤ "екзистенц≥¤" - людське ≥снуванн¤ ¤к нерозчленована ц≥л≥сн≥сть об'Їкта та суб'Їкта. ќс¤гаючи себе ¤к екзистенц≥ю, особист≥ть набуваЇ свободу, котра Ї виб≥р самоњ себе, своЇњ сутност≥. ¬иб≥р свободи накладаЇ на ≥ндив≥да в≥дпов≥дальн≥сть за все, що в≥дбуваЇтьс¤ у св≥т≥.

ѕереважаючим об'Їктом ф≥лософського осмисленн¤ в екзистенц≥ал≥зм≥ виступаЇ бутт¤ ≥ндив≥дуальност≥, сенс, знанн¤, ц≥нност≥, що утворюють "життЇвий св≥т" особистост≥. ∆иттЇвий св≥т - це не фрагмент предметного матер≥ального св≥ту, а св≥т духовност≥, суб'Їктивност≥. ќдна з головних настанов екзистенц≥ал≥зму - це протиставленн¤ соц≥ального та ≥ндив≥дуального бутт¤, радикальна роз≥рван≥сть цих двох сфер людського бутт¤, в той час ¤к вищезгаданий антипод екзистенц≥ал≥зму ("позитивний н≥г≥л≥зм") настоюЇ на радикальн≥й симфон≥њ соц≥ального та ≥ндив≥дуального у сакрального характеру “радиц≥њ, котра Ї "н≥г≥л≥змом" саме стосовно до рац≥оцентричних настанов епохи ћодерну (породженн¤ми ¤кого вважаЇтьс¤ "негативний н≥г≥л≥зм" - л≥берал≥зм та марксизм).

¬ екзистенц≥ал≥зм≥ людина не визначаЇтьс¤ жодною сутн≥стю - н≥ природою, н≥ сусп≥льством, н≥ власною сутн≥стю людини. ћаЇ т≥льки значенн¤ њњ власне ≥снуванн¤. ќсновне установленн¤ екзистенц≥ал≥зму - ≥снуванн¤ передуЇ сутност≥, тобто людина спершу ≥снуЇ, з'¤вл¤Їтьс¤ у св≥т≥, д≥Ї в ньому, а вже пот≥м визначаЇтьс¤ ¤к особист≥сть. «а екзистенц≥ал≥змом, людина - це тимчасова, к≥нцева ≥стота, котра призначена дл¤ смерт≥. ”¤вленн¤ про смерть ¤к самоочевидну, абсолютну межу будь-¤ких людських починань займаЇ в екзистенц≥ал≥зм≥ таке ж м≥сце, ¤к ≥ у рел≥г≥њ, хоча б≥льш≥стьпредставник≥в ц≥Їњ ф≥лософ≥њ не пропонують людин≥ жодноњ потойб≥чноњ перспективи.

≈кзистенц≥ал≥сти вважають, що людина не повинна вт≥кати в≥д усв≥домленн¤ своЇњ смертност≥, а тому високо ц≥нувати все те, що нагадуЇ ≥ндив≥дов≥ про суЇтн≥сть його практичних починань. ÷ей мотив ¤скраво виражений у екзистенц≥ал≥стському вченн≥ про "межов≥ ситуац≥њ" - так≥ життЇв≥ обставини, в котр≥ пост≥йно потрапл¤Ї людська особист≥сть. ≤ головна "межова ситуац≥¤" - це ситуац≥¤ перед обличч¤м смерт≥, "Ќ≥що", "бути чи не бути" - у секул¤рн≥й форм≥ екзистенц≥ал≥зму або перед св≥том трансцендентного - Ѕога - у рел≥г≥йному р≥зновид≥ екзистенц≥ал≥зму. ћежов≥ ситуац≥њ ставл¤ть людину перед необх≥дн≥стю вибору. Ћюдина пост≥йно змушена обирати ту або ≥ншу форму своЇњ повед≥нки, ор≥Їнтуватис¤ на т≥ або ≥нш≥ ц≥нност≥ та ≥дали. ƒл¤ рел≥г≥йного екзистенц≥ал≥зму головний момент - "за" чи "проти" Ѕога. "«а" - означаЇ шл¤х в≥ри, любов≥, смиренн¤. ¬ результат≥ людину чекаЇ неск≥нченне блаженство. "ѕроти" - означаЇ зреченн¤ в≥д Ѕога, що т¤гне за собою божественну кару. ” секул¤рному р≥зновид≥ екзистенц≥ал≥зму головний момент вибору пов'¤заний з формою самореал≥зац≥њ особистост≥. ÷е самореал≥зац≥¤ визначаЇтьс¤ фактом випадковост≥ людського бутт¤, його "закинут≥стю в цей св≥т". ќстаннЇ означаЇ, що людина н≥ким не створена ≥ не задана. ¬она з'¤вл¤Їтьс¤ у св≥т≥ волею випадку, ≥ њй нема на що опертис¤.

¬итоки екзистенц≥ал≥зму ¤к особливого вченн¤ про¤вл¤ютьс¤ у творчост≥ —'Їрена  'Їркегора (1813-1855) - датського рел≥г≥йного ф≥лософа. ¬≥н вперше протиставив гегел≥вськ≥й "систем≥" внутр≥шнЇ житт¤ людини - "екзистенц≥ю", котра непроникна дл¤ думок ≥ завжди вислизаЇ в≥д њњ розум≥нн¤ за допомогою абстракц≥й. «в≥дси робитьс¤ висновок про принципову недопустим≥сть наукового методу у самоп≥знанн≥ людини. ¬оно може зд≥йснитис¤ т≥льки внасл≥док переходу до "самого себе" ¤к ун≥кальноњ ≥стоти ≥ в≥дмови в≥д предметного бутт¤ - "несправжнього ≥снуванн¤" людини.

” роботах н≥мецьких ф≥лософ≥в ћартина √айдеггера (1889-1976) ≥  арла ясперса (1883-1969) екзистенц≥ал≥зм остаточно оформивс¤ ¤к ф≥лософське вченн¤.

” твор≥ "Ѕутт¤ ≥ час" ћ. √айдеггер ставить питанн¤ про сенс бутт¤, сутн≥сною характеристикою котрого Ї час. ќснову людського ≥снуванн¤ складаЇ його к≥нечн≥сть, часов≥сть, тому розум≥нн¤ часу Ї розум≥нн¤м бутт¤. ѕричину "несправжнього" розум≥нн¤ бутт¤ √айдеггер бачить у абсолютизац≥њ одного з момент≥в часу - тепер≥шнього ("вульгарний час"). “епер≥шнЇ - це приречен≥сть реч≥, а реч≥ заступають, заслонюють людину в≥д њњ екзистенц≥њ ≥ сама вона стаЇ р≥ччю пор¤д з ≥ншими. «осереджен≥сть на майбутньому даЇ особистост≥ д≥йсне ≥снуванн¤, бо вона усв≥домлюЇ свою к≥нечн≥сть, спр¤мован≥сть до смерт≥.

—ам  . ясперс визначав своњ ф≥лософськ≥ прац≥, серед котрих найбльш в≥дом≥ - "¬итоки ≥стор≥њ та њњ ц≥ль", "ƒуховна ситуац≥¤ час", "‘≥лософська в≥ра" та ≥нш≥, саме ¤к "ф≥лософствуванн¤", п≥дкреслюючи цим пост≥йну принципову незавершен≥сть пошуку ≥стини, в≥дкрит≥сть ≥нтелектуальн≥й д≥¤льност≥. ¬≥р≥ у рел≥г≥йн≥ та ≥нш≥ догмати ф≥лософ протиставл¤Ї "ф≥лософську в≥ру" ¤к сл≥дуванн¤ безк≥нечному розгортанню житт¤.

Ќасл≥дком розвитку ф≥лософських ≥дей  . ясперса стала концепц≥¤ "комун≥кац≥њ", зв'¤зку м≥ж людьми, "сп≥вв≥днесен≥сть екзистенц≥й". ¬≥н розвивав вченн¤ про св≥тову Їдн≥сть людства, основою чого Ї т.зв. "в≥сьовий час" (800-200 рр. до н.е.). —аме в цей пер≥од одночасно ≥ незалежно на «аход≥ ≥ на —ход≥ виникла ф≥лософ≥¤ ¤к символ духовноњ Їдност≥ людства. —оц≥альне, моральне, ≥нтелектуальне зло походить ≥з забутт¤ ≥ порушенн¤ комун≥кативних зв'¤зк≥в м≥ж людьми, народами ≥ крањнами.

јмериканський екзистенц≥ал≥ст ≈. ‘ромм (1900-1980) ви¤вив ≥ описав особливий феномен людськоњ св≥домост≥ та повед≥нки - "втеча в≥д свободи". “ак називаЇтьс¤ його книга, видана у 1941 р., коли боротьбу на св≥тов≥й арен≥ розпочали три дуже протир≥чив≥ доктрини свободи - всен≥велюючого зах≥дного л≥берал≥зму, тотал≥тарно-н≥г≥л≥стичного комун≥зму та облудно зрозум≥лого "нац≥онал-консерватизму". ¬≥н в≥дм≥тив тут, що, не дивл¤чись на багаточисельн≥ поразки, свобода вц≥лому перемагала. «давалос¤, ≥стор≥¤ вже п≥дтвердила, що людина здатна керувати собою, сама приймати р≥шенн¤, думати й в≥дчувати так, ¤к њй видаЇтьс¤ правильним. јле залишаЇтьс в≥дкритим ф≥лософське питанн¤ про те, чи д≥йсно прагненн¤ до свободи орган≥чно притаманне природ≥ людини?

ј.  амю (1913-1960) - ¤скравий публ≥цист ≥ письменник, що в≥дводив етичним проблемам центральне м≥сце у своњй творчост≥. «г≥дно  амю, досв≥д людського ≥снуванн¤, що завершуЇтьс¤ смертю, приводить мисл¤чу особист≥сть до в≥дкритт¤ "абсурду" свого ≥снуванн¤ ("к≥нечна правда"). ќднак ц¤ ≥стина повинна пробуджувати в душ≥ мужню г≥дн≥сть ≥ прагненн¤ продовжувати жити всупереч вселенському "хаосов≥". Ќеобх≥дн≥сть ≥ постулати морал≥ обгрунтовуютьс¤ в концепц≥њ обов'¤зку, базованого на запов≥д¤х христи¤нського милосерд¤.

ўонайперше значенн¤ маЇ категор≥¤ свободи й дл¤ француза √абр≥ел¤ ћарсел¤ (1889-1973). —вобода, на його погл¤д, не належить до пон¤тт¤ "мати" (avoir; to have), а бути своб≥дним - означаЇ щонайперше "бути" (etre; to be). ƒл¤ ћарсел¤ свобода Ї примирюючим началом людини: бути своб≥дним - означаЇ бути самим собою ("паном своЇњ дол≥"). ” тих випадках, коли людина не своб≥дна, за¤вл¤Ї ћарсель, вона не Ї сама собою, а д≥Ї автоматично, мов р≥ч; вона чужа своЇму справжньому я, в≥дчуджена в≥д нього. "™диний спос≥б належати самому соб≥ - це не ототожнювати себе ≥з замкненою системою детерм≥нованих ≥нтерес≥в... але ствердити самого себе ¤к творчу можлив≥сть, ¤к мисл¤чу та своб≥дну ≥стоту".

2. ѕроблема свободи у ф≥лософ≥њ ∆. ѕ. —артра
∆ан-ѕоль —артр (1905-1980 рр.) - французький ф≥лософ, один з ч≥льних репрезентант≥в екзистенц≥ал≥зму, письменник, драматург та есењст. ¬≥н також був громадським д≥¤чем, участником французького –уху пору п≥д час другоњ св≥товоњ в≥йни, а у п≥сл¤воЇнн≥ роки - в≥дбув еволюц≥ю в≥д чисельних демократичних рух≥в та орган≥зац≥й до ентуз≥астичного прийн¤тт¤ традиц≥онал≥стськоњ революц≥њ в ≤ран≥ та очоленн¤ у ‘ранц≥њ руху в п≥дтримку визнанн¤ ур¤ду а¤толли ’омейн≥. —артр з симпат≥Їю ставивс¤ до соц≥ал≥стичного руху, виступав ¤к прихильник миру на ¬≥денському конгрес≥ народ≥в на захист миру в 1952 роц≥, в 1953 роц≥ був обраний членом ¬сесв≥тньоњ –ади ћиру.

“акож —арт був засновником та директором журналу "Les Temps Modernes" (1945). ќсв≥ту в≥н отримав у л≥це¤х Ћа-–ошел≥, зак≥нчив ¬ищу Ќормальну Ўколу в ѕариж≥, стажувавс¤ у ‘ранцузькому ≥нститут≥ в Ѕерл≥н≥ (1934). Ќе без впливу свого родича, в≥домого ф≥лософа-етика та медика јльберта Ўвейцера в≥н брав за фах ф≥лософ≥ю ≥ викладав њњ у р≥зних л≥це¤х ‘ранц≥њ (1929 - 1944 рр.), а згодом повн≥стю присв¤тив себе л≥тературн≥й прац≥. ѕопул¤рн≥сть —артру прин≥с роман "Ќудота" (1938 р.) та зб≥рник опов≥дань "—т≥на". ќсновна ф≥лософська прац¤ - "Ѕутт¤ та н≥що".

—в≥тогл¤д —артра сформувавс¤ у св≥т≥ споживацтва та гедон≥зму, св≥т≥ н≥велюванн¤ вс≥х традиц≥йних ц≥нностей. ѕершим актом ф≥лософа стало запереченн¤ абсурду цього хаотичного св≥ту, котрий без ц≥л≥, без пор¤дку. ¬≥дсторонитис¤ в≥д св≥ту, в≥дкинути його - це ≥ Ї у людин≥ специв≥чно людське - свобода. ”св≥домленн¤ - це саме те, що не погрузло "у соб≥", це протилежн≥сть "в соб≥", "дира у бутт≥", в≥дсутн≥сть, н≥що. —аме усв≥домленн¤ свободи людини Ї в той же час усв≥домленн¤ самотност≥ людства та його в≥дпов≥дальност≥: н≥що у бутт≥ не забезпечуЇ ≥ не гарантуЇ ц≥нност≥ та можливост≥ усп≥ху д≥њ. ≤снуванн¤ - це саме досв≥д суб'Їктивност≥ та трансцендентност≥, свободи та в≥дпов≥дальност≥, котрий переживаЇтьс¤. ¬≥дтворюючи формулу ƒостоЇвського "якщо Ѕога нема, то все дозволено",—артрдодаЇ: "е в≥дправний пункт кзистенц≥ал≥зму". ÷е спос≥б сприйн¤тт¤ св≥ту, що п≥дкр≥плений у —артра вивченн¤м  'Їркегора, ’айдеггера ≥ √уссерл¤, знайшов своЇ вираженн¤ перш за все у його психолог≥чних етюдах ≥ романах. ¬≥н вивчаЇ щонайперше у¤ву, в котр≥й в≥дкриваЇтьс¤ сутн≥сний акт св≥домост≥: суть його в тому, щоб в≥дсторонитис¤ в≥д даного св≥ту "у соб≥" ≥ ви¤витис¤ у присутност≥ того, що ≥снуЇ. "јкт у¤ви - маг≥чний акт: це чарод≥йство, що змушуЇ з'¤витис¤ р≥ч, котра бажана".

¬их≥дним пунктом онтолог≥чних м≥ркувань —артра Ї переконанн¤ в ≥снуванн≥ в≥дм≥нного в≥д людини ≥ не зведеного до його думки "св≥ту речей", з котрим, проте, людина наст≥льки нерозривно пов'¤зана, що саму цю ситуац≥ю зв¤зку людини з≥ св≥том речей сл≥д визначити пон¤тт¤м "бутт¤-у-св≥т≥". ўо стосуЇтьс¤ св≥домост≥, то њњ —артр визначаЇ ¤к "бутт¤-дл¤-себе". —в≥дом≥сть спонтанна, активна, а св≥т речей ≥нертний. —в≥т речей можна визначити саме ¤к "бутт¤-в-соб≥". «г≥дно з —артром, жодна характеристика "дл¤-себе" не може бути характеристикою "в-соб≥". «а ц≥Їю лог≥кою, ¤кщо св≥дом≥сть м≥нлива та активна, то реч≥, що Ї об'Їктами св≥домост≥ ("феноменами"), повинн≥ бути ≥нертн≥ та нерухом≥; ¤кщо св≥дом≥сть внутр≥шньо протир≥чива, то реч≥ повинн≥ бути чистою позитивн≥стю, абсолютною тотожн≥стю з собою. ѕро св≥т речей можна сказати саме так - "бутт¤ Ї". Ѕутт¤ Ї в соб≥. Ѕутт¤ Ї те, що воно Ї. —казати щось про розвиток св≥ту, про м≥нлив≥ стани ми не можемо. ћи вловлюЇмо т≥льки справжню, застиглу мить.

Ќа запитанн¤ про те, чи створене бутт¤ феномен≥в ≥ бутт¤ св≥домост≥ Ѕогом, —артр даЇ заперечуючу в≥дпов≥дь. √≥потеза божественного твор≥нн¤ заперечуЇтьс¤ ¤к "забобон креац≥он≥зму", що надаЇ, на думку марксист≥в, екзистенц≥ал≥зму —артра атењстичний характер. јле при так≥й оц≥нц≥ вульгарно ≥ одноб≥чно означаЇтьс¤ його концепц≥¤, адже на в≥дм≥ну в≥д "креац≥он≥зму" визнаючою Ѕога Ї й "еманац≥йна", за ¤кою саме св≥т феномен≥в та бутт¤ св≥домост≥ Ї лише р≥зними ≥Їрарх≥чними р≥вн¤ми процесу еманац≥њ ("витоку") божественного (грецьке "теос"-"божественне"), ≥ саме њњ визначав —артр ¤к "а-тењстичну" (тобто близьку до гностицизму та  аббали), а не "атењстичну", ≥ залишав питанн¤ про ≥снуванн¤ Ѕога ¤к ќсобистост≥ в≥дкритим. —артр проголошуЇ, що його екзистенц≥ал≥зм кор≥нним чином в≥дм≥нний в≥д р≥зних форм атењзму з њх намаганн¤м довести, що Ѕога не ≥снуЇ, а навпаки, в≥н проголошуЇ, що ¤кби Ѕог ≥ ≥снував, то н≥чого не зм≥нилос¤ б, бо еманац≥йн≥ частки -"≥скри" божественного ви¤вл¤ютьс¤ у полон≥ ситуац≥њ "тут-бутт¤" (св≥т феномен≥в), ¤ка сама по соб≥ Ї тотожн≥стю з чистою об'Їктивн≥стю.

‘≥лософська концепц≥¤ —артра розвиваЇтьс¤ на основ≥ абсолютного (гностичноњ генези) протиставленн¤ ≥ взаЇмовиключенн¤ пон¤ть: "об'Їктивн≥сть" ≥ "суб'Їктивн≥сть", "необх≥дн≥сть" ≥ "свобода". ƒжерело цих протир≥ч —артр вбачаЇ не у конкретному зм≥ст≥ сил соц≥ального бутт¤, а у всезагальних формах цього бутт¤ (речов≥ властивост≥ предмет≥в, колективн≥ та узагальнен≥ форми бутт¤ ≥ св≥домост≥ людей, ≥ндустр≥ал≥зац≥¤, техн≥чне оснащенн¤ сучасного житт¤ тощо). —вобода ≥ндив≥да, за —артром, ¤к нос≥¤ зтурбованоњ суб'Їктивност≥, вкинутоњ насильно ≥ свав≥льно у ситуац≥ю "тут-бутт¤" (об'Їктивност≥), може бути т≥льки "розтисканн¤м бутт¤", утворенн¤ в ньому "тр≥щини", "дири", н≥що (п≥зн≥ш≥ постмодерн≥сти типу ∆.‘. Ћ≥отара, навпаки, визначають "свободу" ¤к "бганку, складку на тканин≥ бутт¤", нездатну, в д≥йсност≥, пошкодити бутт¤ ¤к таке, але, тим самим, здатну надати йому "красу", "модн≥сть", щось). ≤ндив≥да сучасного сусп≥льства —артр розум≥Ї ¤к в≥дчуджену ≥стоту, вивод¤чи цей конкретний стан у метаф≥зичний статус людського ≥снуванн¤ взагал≥. ¬сезагальне значенн¤ "косм≥чного жаху", ¤кого зазнаЇ ≥ндив≥д у ситуац≥њ влади об'Їктивност≥, Ќ≥що, набуваЇ у —артра в≥дчуджених форм людського ≥снуванн¤, в котрих ≥ндив≥дуальн≥сть стандартизована ≥ в≥ддалена в≥д ≥сторичноњ самост≥йност≥, п≥дпор¤дкована масовим, колективним формам побуту, орган≥зац≥й, держави, стих≥йним економ≥чним силам, прив'¤зана до них також ≥ своЇю рабською св≥дом≥стю, де м≥сце самост≥йного критичного мисленн¤ займають сусп≥льно примусов≥ стандарти та ≥люз≥њ, вимоги сусп≥льноњ думки ≥ де нав≥ть об'Їктивний розум науки Ї в≥докремленою в≥д людини ≥ ворожою йому силою. ¬≥дчуджена в≥д самоњ себе людина, ¤ка приречена на несправжнЇ ≥снуванн¤, перебуваЇ ≥ в негармон≥йност≥ ≥ з речами природи - вони глух≥ до нењ, давл¤ть на нењ своЇю в'¤зкою ≥ сол≥дно-нерухомоюприсутн≥стю, ≥ серед них може себе в≥дчувати благополучно облаштованим т≥льки сусп≥льство "нег≥дник≥в", а людина ж в≥дчуваЇ "нудоту". ¬противагу будь-¤ким взагал≥ "об'Їктивним" ≥ опосередкованим речами стосункам, що породжують ≥ндив≥дуальн≥ виробнич≥ сили, —артр стверджуЇ особлив≥, безпосередн≥, природн≥ та ц≥л≥сн≥ людськ≥ взаЇмостосунки, в≥д реал≥зац≥њ котрих залежить справжн≥й зм≥ст люд¤ност≥.

” м≥фолог≥зуючому утоп≥чному мисленн≥ —артра все ж на перше м≥сце виходить неприйн¤тт¤ д≥йсност≥ сучасного св≥ту та його культури, ≥ ц¤ позиц≥¤ займаЇ ч≥льне м≥сце серед сучасного соц≥ального критицизму. ∆ити в цьому сусп≥льств≥, за —артром, ¤к живе в ньому "задоволена собою св≥дом≥сть", можна, але т≥льки в≥дмовившись в≥д себе, в≥д особистоњ справжност≥, в≥д "р≥шень" та "вибору", переклавши останнЇ на чиюсь анон≥мну в≥дпов≥дальн≥сть - на державу, нац≥ю, расу, с≥м'ю, ≥нших людей. јле ≥ ц¤ в≥дмова - в≥дпов≥дальний акт особистост≥, бо людина волод≥Ї свободою вол≥.
Ћюдина оголошуЇтьс¤ —артром нос≥Їм абсолютноњ свободи. ќднак ц¤ тза супроводжуЇтьс¤ наст≥льки р≥зними "уточненн¤ми", спр¤мованими проти анарх≥њ, що насл≥дком м≥ркувань —артра стаЇ не свобода, а в≥дпов≥дальн≥сть ≥ вина. ¬≥н формулюЇ "парадокс свободи": свобода на¤вна лишень у ситуац≥њ, а ситуац≥¤ ≥снуЇ т≥льки через свободу. Ћюдська реальн≥сть скр≥зь зустр≥чаЇ супротив та перепони, котр≥ вона сама створила.

—воб≥дний виб≥р - дол¤ кожноњ людини. Ћюдина, за —артром, приречена на свободу. ¬она обираЇ неминуче нав≥ть тод≥, коли не хоче обирати. ” повед≥нковому та мральному вибор≥, за —артром, бере участь не ч≥тка рефлексивна св≥дом≥сть людини, а певн≥ дорефлексивн≥ пласти њњ внутр≥шнього св≥ту (т.зв. "до-рефлексивне cogito"; в≥д ƒекарт≥вського cogito ergo sum - "мислю, отже ≥сную). Ћюдина обираЇ не розумом, а ц≥л≥сн≥стю свого "¤", ≥ виб≥р њњ реал≥зуЇтьс¤ у вчинков≥. ” робот≥ "≈кзистенц≥ал≥зм - це гуман≥зм" —артр наводить приклад певноњ молодоњ людини, котра не знаЇ, чи йти њй захищати в≥тчизну в≥д окупант≥в, чи залишитис¤ з мат≥р'ю, дл¤ котроњ в≥н - Їдина опора. ¬≥н вагаЇтьс¤ м≥ж ц≥нност¤ми пр¤мого служ≥нн¤ близьк≥й людин≥ та ратною працею дл¤ загальноњ справи, про котру нев≥домо, чи принесе ц¤ прац¤ користь. —артр п≥дкреслюЇ, що жодна мораль не може дати тут в≥дпов≥д≥. “е ж христи¤нство закликаЇ нас любити ближнього, але хто в даному випадку "ближн≥й" - воњни, що борютьс¤ за визволенн¤ в≥тчизни, чи мат≥р? «вичайно, молода людина може звернутис¤ до будь-кого за порадою. Ќаприклад, до св¤щенника. јле в≥дпов≥дь в≥н отримаЇ в залежност≥ в≥д того, до ¤кого св¤щенника в≥н прийде.: прихильника –уху ќпору, чи представника т.зв. "консервативноњ революц≥њ" (колаборанта). ќтже, практично, обираючи порадника, виб≥р молода людина все одно робить сама.

ѕоки ми не зд≥йснемо вчинок, ми не знаЇмо того, ¤к≥ ми Ї насправд≥. “≥льки повед≥нка говорить людин≥ про њњ д≥йсн≥ ¤кост≥. Ќав≥ть почутт¤, на ¤к≥ прагне з≥слатис¤ людина п≥д час вибору, Ї породженн¤м вчинку, котрий ми зд≥йснюЇмо. ¬ цьому сенс≥ —артр ≥гноруЇ проблему мотив≥в, внутр≥шнього стану душ≥. ¬≥н вважаЇ його несуттЇвим, розд≥л¤ючи прагматичне у¤вленн¤ про мораль, у в≥дпов≥дност≥ з ¤ким ми виносимо судженн¤ про людину за насл≥дками њњ вчинк≥в, а не за њњ задумами.

Ћюдина ц≥лком своб≥дна обирати, але за св≥й виб≥р вона в≥дпов≥даЇ повн≥стю. «в≥сно, вона в≥дпов≥даЇ за нього не перед сусп≥льством, не перед вищими силами, котрих нема, а т≥льки перед самою собою. ¬она повинна знати, що особисто розплатитьс¤ за будь-¤кий св≥й вчинок. Ќайниц≥ш≥ люди - це т≥, хто вважаЇ, що до т≥Їњ чи ≥ншоњ повед≥нки њх примусили. ѓх —артр зневажаЇ.

«датн≥сть людтини творити саму себе ≥ св≥т ≥нших людей, обирати браз майбутнього св≥ту Ї насл≥дком фундаментальноњ характеристики людського ≥снуванн¤ - його свободи. Ћюдина - це свобода. ≈кзистенц≥ал≥сти п≥дкреслюють, що людина своб≥дна ц≥лком незалежно в≥д реальних можливостей зд≥йсненн¤ њњ ц≥лей. —вобода людини збер≥гаЇтьс¤ за будь-¤ких обставин ≥ виражаЇтьс¤ у можливост≥ обирати, робити виб≥р. ћова йде не про виб≥р можливостей дл¤ д≥њ, а у ви¤в≥свого ставленн¤ до даноњ ситуац≥њ. “аким чином, свобода в екзистенц≥ал≥зм≥ - це щонайперше свобода св≥домост≥, свобода вибору духовно-моральноњ позиц≥њ ≥ндив≥да.

—артру вдаЇтьс¤ довести в≥дсутн≥сть фатальноњ напередвизначеност≥ любдськоњ д≥њ, зд≥бн≥сть людини боротис¤ з перепонами ≥ своњми вчинками долати њх. ћожна погодитис¤ ≥з —артром, коли в≥н говорить, що в≥д в≥льного вир≥шенн¤ людини залежить, чи буде вона п≥дкор¤тис¤ заборонам, встановленими окупантами в ѕариж≥, чи стане д≥¤ти всупереч ним. ќднак смертельна небезпека, що пов'¤зана з останн≥м р≥шенн¤м, св≥дчить, що свобода не сама визначаЇ перепони дл¤ своЇњ д≥њ, а зустр≥чаЇ њх ¤к об'Їктивно дан≥. ¬рахуванн¤ под≥бних фактор≥в заперечуЇ тезу про абсолютну свободу людини.

ѕевним чином це усв≥домлюЇтьс¤ ≥ самим —артром, що знаходить в≥дображенн¤ в новому "уточненн≥", а фактично обмеженн≥ пон¤тт¤ свободи: "‘ормула "бути своб≥дним" не означаЇ "дос¤гати того, чого хот≥ли", але визначаЇ "визначатис¤ до хот≥нн¤ (обирати) самому". ≤ншими словами, усп≥х зовс≥м неважливий дл¤ свободи". ” св≥тл≥ даного реальна ц≥лепокладаюча д≥¤льн≥сть людини передбачаЇ три значенн¤ свободи:

1) вона означаЇ зд≥бн≥сть самост≥йно обирати ц≥л≥ д≥њ;
2) д≥¤ти заради дос¤гненн¤ ц≥лей;
3) дос¤гати поставлених ц≥лей;
4) ви¤вленн¤ своЇњ вол≥.

≤гноруванн¤ хоча б одного з назвагних аспект≥в веде до серйозного обмеженн¤ або нав≥ть запереченн¤ свободи. ¬несене —артром "уточненн¤" пон¤тт¤ свободи, що зводить њњ до автоном≥њ вибору, обмежуЇ њњ рамц¤ми св≥домост≥, зм≥ною д≥йсност≥ т≥льки у своњх думках. “ака свобода не вносить жодних зм≥н в оточуючий св≥т ≥ не Ї д≥йсним перевершенн¤м ситуац≥њ. јле т≥льки таке ототожненн¤ свободи з автоном≥Їю вибору дозволило —артру стверджувати, що людина завжди своб≥дна, що з погл¤ду свободи дл¤ нењ нема жодноњ р≥зниц≥ м≥ж д≥аметрально протилежними ситуац≥¤ми, наприклад: залишитис¤ ст≥йким або зрадити друга та переконанн¤. —артр за¤вл¤в, що нав≥ть у тюрм≥ людина не втрачаЇ свободи, що нав≥ть тортури не позбавл¤ють нас свободи.

≤ндив≥да сучасного сусп≥льства —артр розум≥Ї ¤к в≥дчуджену ≥стоту, вивод¤чи цей конкретний стан у метаф≥зичний статус людського ≥снуванн¤ взагал≥. ¬сезагальне значенн¤ цього косм≥чного жаху набувають у —артра в≥дчуджен≥ форми людського ≥снуванн¤, в котрих ≥ндив≥дуальн≥сть стандартизована ≥ в≥дчуджена в≥д ≥сторичноњ самост≥йност≥, п≥дпор¤дкована масовим, колективним фрмам побуту, орган≥зац≥й, держави, стих≥йним економ≥чним силам, прив'¤з¤на до них також ≥ своЇю рабською св≥дом≥стю, де м≥сце самост≥йного критичного мисленн¤ займають сусп≥льно примусов≥ стандарти та ≥люз≥њ, вимоги громадськоњ думки ≥ де нав≥ть об'Їктивний розум науки видаЇтьс¤ в≥докремленою в≥д людини ≥ ворожою њй силою. ¬≥дчуджена в≥д себе людина, приречена на нед≥йсне ≥снуванн¤, не в гармон≥њ ≥ з ≥ншими речами природи - вони глух≥ до нењ, давл¤ть на нењ своЇю сол≥дно-нерухомою присутн≥стю, ≥ серед них може себе в≥дчувати благополучно облаштованим т≥льки сусп≥льство "нег≥дник≥в", людина ж в≥дчуваЇ "нудоту". ¬противагу будь-¤ким взагал≥ "об'Їктивним" та опосередкованим речами в≥дносинам, що породжуЇ ≥ндив≥дуальн≥ виробнич≥ сили, —артр стверджуЇ особлив≥, безпосередн≥, натуральн≥ ≥ ц≥л≥сн≥ людськ≥ в≥дносини, в≥д реал≥зац≥њ котрих залежить справжн≥й зм≥ст люд¤ност≥.
 онцепц≥¤ свободи вол≥ розгортаЇтьс¤ у —артра в теор≥њ "проекту", за котрим ≥ндив≥д не заданий самому соб≥, а проектуЇ, "збираЇ" себе в ¤кост≥ такого. “ому бо¤гуз, наприклад, в≥дпов≥дальний за своЇ бо¤гузство, ≥ "дл¤ людини нема ал≥б≥". ≈кзистенц≥ал≥зм —артра прагне змусити людину усв≥домити, що вона повн≥стю у в≥дпов≥дальност≥ за саму себе, своЇ ≥снуванн¤ ≥ оточуюче, бо, не будучи чимось заданим, людство пост≥йно вибудовуЇ себе посередн≥стю своЇњ активноњ суб'Їктивност≥. Ћюдина завжди "сперед≥, ззад≥ себе, н≥коли - сама". «в≥дси той висл≥в, котрий —артр даЇ загальному принципов≥ екзистенц≥ал≥зму: "... ≥снуванн¤ (екзистенц≥¤) передуЇ сутност≥ (ессенц≥њ)" «а суттю це означаЇ, що всезагальн≥, сусп≥льно-значим≥ (культурн≥) об'Їктивац≥њ, котр≥ виступають ¤к "сутност≥", "природа людини", "всезагальн≥ ≥деали", "ц≥нност≥" ≥ так дал≥, Ї лишень в≥дкладенн¤ми, застиглими моментами д≥¤льност≥, вз¤т≥ у вигл¤д≥ внутр≥шньо≥ндив≥дуального стану, суб'Їктивно. ” б≥льш п≥зн≥ш≥й робот≥ " ритика д≥алектичного розуму" —артр формулюЇ цей принцип ¤к принцип "незведенност≥ бутт¤ до знанн¤". јле екзистенц≥ал≥зм —артра не знаходить ≥ншоњ основи, з котроњ людина могла б розвинути себе в ¤кост≥ д≥йсно самост≥йного суб'Їкта, кр≥м абсолютноњ свободи ≥ внутр≥шньоњ Їдност≥ "проектуючого ¤". ” цьому своЇму можливому розвитков≥ особист≥сть самотн¤ ≥ позбавлена опор. ћ≥сце активноњ суб'тивност≥ у св≥т≥, њњ онтолог≥чну основу —артр позначаЇ ¤к "н≥що". Ќа думку —артра, "... людина, без будь-¤коњ опори ≥ допомоги, засуджена у кожний момент винаходити людину" ≥ тим самим "людина засуджена на свободу". јле тод≥ основою справжност≥ (аутентичност≥) можуть бути т≥льки ≥ррац≥ональн≥ сили людського п≥дп≥лл¤, п≥дказки п≥дсв≥домого, ≥нтуњц≥њ, душевн≥ пориви ≥ рац≥онально не осмислен≥ р≥шенн¤, що неминуче звод¤ть до песим≥зму або до агресивноњ свавол≥ ≥ндив≥да: "... ≤стор≥¤ будь-¤кого житт¤ Ї ≥стор≥Їю поразки". ѕостаЇ мотив абсурдност≥ ≥снуванн¤: "... јбсурдно, що ми народжуЇмос¤, ≥ абсурдно, що ми вмираЇмо". ƒюдина. «а —артром, - даремна пристрасть.

—в≥т, за —артром, - це "ун≥версальне не те", повна в≥дсутн≥сть чого-небудь, в≥дпов≥даючого людським оч≥куванн¤м, образам, пон¤тт¤м. Ѕути реальним - означаЇ ви¤вл¤тис¤ чужим св≥домост≥, зовс≥м випадковим, абсурдним. —в≥дом≥сть, через те, що вона прагне мислити мир, в≥д початку ≥ к≥нц¤ ≥люзорне. ћ≥ж св≥том ≥ св≥дом≥стю людини неподолана пр≥рва.
—в≥дом≥сть - живе протир≥чч¤, перелив, "декомпрес≥¤ бутт¤", порожнеча. јле це порожнеча, ¤ка заповнена барвами ≥ сенсами. —пос≥б ≥снуванн¤ св≥домост≥ - "неантизац≥¤" (в≥д франц. neant "н≥що"), тобто запереченн¤ будь-¤коњ визначенност≥ ззовн≥, будь-¤коњ детерм≥нац≥њ, виходить, що у людини нема ст≥йкого ¤дра, але Ї жадоба повноти ≥снуванн¤.

Ћюдина в≥льна сама творити свою сутн≥сть, тому що, ¤к ми вже п≥дм≥тили, в≥дпочатково дана соб≥ т≥льки ¤к ≥снуванн¤. ¬она не завершена, ¤к р≥ч Ї завершеною, ≥ сама робить з себе те, чим Ї: честного чи нег≥дника, бо¤гуза чи геро¤. ” своЇму внутр≥шньому св≥т≥, вважаЇ —артр, ми не залежимо н≥ в≥д сусп≥льства, н≥ в≥д ≥нших людей, н≥ в≥д моральних ≥ рел≥г≥йних настанов, н≥ нав≥ть в≥д власного минулого. ÷¤ незалежн≥сть - результат здатност≥ св≥домост≥ все заперечувати ≥ зв≥льн¤тис¤ в≥д будь-¤кого зовн≥шнього впливу.

—в≥дом≥сть екстатична, вона прагне за меж≥ будь-¤кого на¤вного стану.  ожний акт вибору в≥дбуваЇтьс¤ "в порожнеч≥", з нул¤, мов би на нас не впливали н≥ отримане вихованн¤, н≥ ц≥нн≥сн≥ установки, н≥ гн≥т обставин, н≥ б≥ль, н≥ погрози. Ќеантизац≥њ п≥ддаЇтьс¤ ≥ будь-¤кий зовн≥шн≥й, ≥ будь-¤кий внутр≥шн≥й результат. ћинуле мертве, воно не визначаЇ тепер≥шнього, котре завжди - виб≥р.

—вобода не Ї ¤кесь бутт¤, вона Ї бутт¤ людини, тобто його н≥що бутт¤. якщо б ми розум≥ли спочатку людину ¤к повноту, було б абсурдно шукати в н≥й пот≥м псих≥чн≥ моменти або област≥, де вона була б своб≥дна. Ћюдина не може бути то в≥льним, то рабом - вона або повн≥стю ≥ завжди своб≥дна або њњ нема.

” будь-¤к≥й ситуац≥њ людина може сказати "н≥". ÷≥ слова мали особливе звучанн¤ у ‘ранц≥њ сорокових рок≥в, бо були написан≥ п≥д час фашистськоњ окупац≥њ, а —артр був активним учасником –уху ќпору.

–омани —артра перевод¤ть людський досв≥д у площину морал≥ або пол≥тики. Ќаприклад, у "Ќудот≥" —артр показуЇ, що св≥т не маЇ сенсу, "я" не маЇ ц≥л≥. „ерез акт св≥домост≥ ≥ вибору "я" надаЇ св≥тов≥ значенн¤ та ц≥нн≥ть. ƒокторська дисертац≥¤ —артра "Ѕутт¤ й н≥що" - викладенн¤ у ф≥лософськ≥й форм≥ пережитого досв≥ду. ¬≥дправл¤ючись в≥д основноњ ≥дењ екзистенц≥ал≥зму - ≥снуванн¤ передуЇ сутност≥, - сартр намагаЇтьс¤ уникнути одночасно ≥ матер≥ал≥зму, ≥ ≥деал≥зму. ≤деал≥зму тому, що в≥н постаЇ перед ним т≥льки в гегел≥вськ≥й ≥нтерпретац≥њ: "ƒ≥йсн≥сть вим≥рюЇтьс¤ св≥дом≥стю" ≥ тому, що, йдучи за √уссерлем, в≥н стверджуЇ, що св≥дом≥сть Ї завжди св≥дом≥сть чого-небудь (¤коњ-небудь реч≥). ћатер≥ал≥зму - тому, що, на його думку, бутт¤ не породжуЇ св≥дом≥сть, "дл¤ себе" не може бути породженн¤ "в соб≥".

Ќасправд≥ ж концепц≥¤ —артра Ї еклектичною: в≥н даЇ в ¤кост≥ в≥дправного пункту ¤кесь "в соб≥", про котре ми н≥чого не знаЇмо, кр≥м того, що воно "нац≥лене" св≥дом≥стю ≥ Ї його основою. јле ¤кщо св≥дом≥сть Ї ц≥ль, то ¤к вона могла народитис¤, бо "в соб≥", за вих≥дним значенн¤м, н≥чого не в≥дбуваЇтьс¤.

÷е протир≥чч¤ —артр н≥коли не м≥г подолати, хоча не залищав спроби це зробити. ѕричина цього в тому, що його в≥дправна точка глибоко ≥ндив≥дуал≥стична. —артр залишаЇтьс¤ бранцем екзистенц≥ал≥стичноњ, суб'Їктив≥стськоњ налаштованост≥. « причини вих≥дних постулат≥в —артр не може вийти за рамц≥ позитив≥зму, агностиуцизму ≥ суб'Їктивност≥. Ќав≥ть у своњй останн≥й ф≥лософськ≥й прац≥ " ритика д≥алектичного розуму" в≥н протиставл¤Ї "позитив≥стський розум", котрий повинен задов≥льн¤тис¤ межами природних наук, "розуму д≥алектичному", Їдино г≥дному називатис¤ розумом, бо в≥н дозвол¤Ї розум≥ти, а не т≥льки передбачати, але котрий застосовуваний т≥льки дл¤ наук про людину.


3. ѕ–ќЅЋ≈ћј —¬ќЅќƒ» ” “¬ќ–„ќ—“≤ ћ» ќЋ» Ѕ≈–ƒя™¬ј
–ос≥йський екзистенц≥ал≥ст микола Ѕерд¤Їв (1874-1948) народивс¤ у  иЇв≥, зак≥нчив  ињвський ун≥верситет, в≥дбув св≥тогл¤дну евлюц≥ю в≥д "легального марксизму" до м≥стико-православного екзистенц≥ал≥зму. Ѕув один з най¤скрав≥ших представник≥в т.зв. "руху новоњ рел≥г≥йноњ св≥домост≥" в –ос≥њ на початку ’’ ст., належав до кола рел≥г≥йно-ф≥лософських товарист ћоскви та ѕетербургу та редакц≥њ журналу "ѕуть", був одним з автор≥в ман≥фест≥в рос≥йських л≥берал≥в "ѕроблеми ≥деал≥зму", "¬≥хи", "« глибини". ¬ 1922 р. разом з групою культурних д≥¤ч≥в був висланий з рад¤нськоњ –ос≥њ в Ќ≥меччину. ¬ ѕариж≥ з 1925 р. Ѕерд¤Їв був видавцем ≥ редактором журналу "ѕуть" аж до його закритт¤ нац≥онал-консервативним ур¤дом маршала ѕетена в 1940 р. ћ. Ѕерд¤Їв знайомитьс¤ з багатьма в≥домими французькими ≥нтелектуалами-екзистенц≥ал≥стами (∆. ћар≥тен, √. ћарсель, ≈. ћуньЇ, ј. ∆≥д, –. –оллан, ј. ћальро). ѕерший номер журналу "Esprit"в≥дкривс¤ статтею ћ. Ѕерд¤Їва, його прац≥ "ѕро призначенн¤ людини", "я ≥ св≥т об'Їкт≥в", "ƒух ≥ реальн≥сть", "ѕро рабство ≥ свободу людини", "Ќачерк есхатолог≥чноњ метаф≥зики" перекладаютьс¤ на р¤д Ївропейських мов. ¬ 19444-1945 рр. ¬≥н пише "≈кзистенц≥альну д≥алектику божественного та людського". «а заслуги на нив≥ ф≥лософ≥њ в≥н отримуЇ званн¤ професора ”н≥верситету  ембр≥джа. …ого шанувальники так визначали його св≥тогл¤д: "... ÷е персонал≥стське, ¤кщо хочете, - екзистенц≥ально-ф≥лософське мисленн¤, щоправда, в дус≥ такого екзистенц≥ал≥зму, на котрий падаЇ т≥нь апокал≥птичних сил" (ј. ’юбшер). ÷¤ т≥нь в≥дкидаЇтьс¤ христи¤нством берд¤Їва, його есхатолог≥змом. ’ристи¤нством, сплавленим з мотивами екзистенц≥ал≥зму та персонал≥зму.

√оловна ≥де¤ Ѕерд¤Їва - свобода. „ому людина - за своЇю природою своб≥дна та творча ≥стота - так неум≥ло користуЇтьс¤ цими дарами ¬севишнього, чому в ≥стор≥њ зд≥йснюЇтьс¤ зовс≥м не те, що задумувалос¤ людиною; чому знанн¤ ≥ ум≥нн¤ людини вона обертаЇ на зло соб≥, на пригн≥ченн¤ соб≥ под≥бних; чому самотн≥й талант, траг≥чна дол¤ ген≥¤ ≥ торжествуЇ посередн≥сть; чому людина народжена бути своб≥дною, а м≥ж тим вона завжди ≥ скр≥зь у путах - м≥г би запитати ф≥лософ. Ѕудь-¤ку проблему в≥н розгл¤даЇ через призму своњх у¤влень про свободу, ≥ т≥льки пот≥м включаЇ њњ у склад свого ф≥лософуван¤. "своЇр≥дн≥сть мого ф≥лософського типу щонайперше в тому, що ¤ поклав у основу ф≥лософ≥њ не бутт¤, а свободу", - писав в≥н.

‘≥лософ переконаний у самоочевидност≥ свободи людини. “е, що людина усв≥домлюЇ св≥т ≥ тим самим вивищуЇтьс¤ над св≥том, говорить про свободу в≥д св≥ту. —вобода дл¤ Ѕерд¤Їва - це свобода духа людини, њњ св≥домост≥ ≥ самосв≥домост≥. ” нењ свобода виступаЇ не ¤к форма д≥њ, а швидше ¤к свобода вол≥. ¬≥н вважаЇ неможливим по¤сниьти њњ причинно, з в≥дсутност≥ свободи. ¬ н≥й можна лише "в≥дпочатково перебувати".

¬≥д ≥деал≥зму Ѕерд¤Їв ≥де до м≥стики ≥ рел≥г≥њ, говорить про свободу "... першопочаткову, безосновну ... безодню, абсолютну, ≥ррац≥ональну, не сп≥вм≥рну з жодними нашими категор≥¤ми". ¬≥н стверджуЇ свободу ¤к в≥дпочаткове джерело, в котрому зд≥йснюЇтьс¤ Ѕогонародженн¤ ≥ з котрого Ѕог створюЇ св≥т ≥ людину. —вобода - це щось ≥снуюче до бутт¤ ≥ тому жодним чином не може бути охарактеризоване рац≥ональним пон¤тт¤м. ѓњ можна прийн¤ти лише ¤к факт м≥стичного досв≥ду. ¬се потенц≥йно м≥ститьс¤ у ц≥й безосновн≥й основ≥ бутт¤, котру Ѕерд¤Їв називаЇ Urgrund, запозичуючи њњ у¤вленн¤ у н≥мецького м≥стика якова Ѕьоме.

—воњ м≥ркуванн¤ ћ. Ѕерд¤Їв вт≥лив у ф≥лософсько-публ≥цистичн≥й ≥нтерпретац≥њ "Ћегенди про ¬еликого ≤нкв≥зитора" ‘. ƒостоЇвського. ¬ н≥й закладуютьс¤ основи ф≥лософ≥њ свободи Ѕерд¤Їва ¤к вченн¤ про людину в ≥стор≥њ. ” легенд≥ в≥н бачить глибинн≥ пророцтва про долю людини. Ѕерд¤Їв виокремлюЇ у н≥й один головний сюжет - про важкост≥ свободи ("трудности свободы"). —вобода, передбачаюча виб≥р, - це крок у нев≥дом≥сть, ваг≥тну небезпекою ≥ нав≥ть загибеллю, не потр≥бна людин≥, вона обт¤жуЇ њњ житт¤. Ћюдина наст≥льки слабка, що готова зм≥нити свободу на спок≥йне щаст¤ безв≥дпов≥дальност≥. ¬она сама шукаЇ того, хто б за нењ зробив виб≥р, визначив би њњ долю. ¬она прийме науку, котра вчить њњ п≥дпор¤дкуванню необх≥дност≥. ¬еликий ≤нкв≥зитор з легенди ƒостоЇвського в ≥м'¤ любов≥ до слабких людей в≥дбираЇ у них свободу, даючи взам≥н спок≥йне безв≥дпов≥дальне житт¤. ” його п≥дданц≥в посм≥шки променист≥, сов≥сть спок≥йна, дружба щира, а сльози непритворн≥. јле вони живуть у дит¤чому нев≥данн≥ про свободу. ¬они - раби, ¤к≥ не п≥дозрюють про своЇ рабство.«аради њх "дит¤чого спокою" ¬еликий ≤нкв≥зитор об≥ц¤Ї спалити на вогнищ≥ —ина Ѕожого - нос≥¤ ≥стини про свободу. ¬еликий ≤нкв≥зитор стаЇ дл¤ Ѕерд¤Їва символом всезагальноњ несвободи.

ќднак виб≥р ¤к свобода не може бути детерм≥нований н≥чим, що сто¤ло б поза або над людиною. "—вобода Ї мо¤ незалежн≥сть ≥ визначальн≥сть моЇњ особистост≥ зсередини ≥ свобода Ї мо¤ творча сила, не виб≥р м≥ж поставленими перед≥ мною добром ≥ злом, а моЇ творенн¤ добра ≥ зла" ("—амоп≥знанн¤"). “ака свобода - т≥льки мо¤ свобода, ≥ нав≥ть Ѕог не владний над нею. ≤ тод≥ нам≥чене протир≥чч¤ м≥ж вимогою абсолютноњ свободи дл¤ особистост≥ ≥ рел≥г≥йним вченн¤м про Ѕога ¤к јбсолют ф≥лософ вир≥шуЇ винаходженн¤м Ungrund, добуттЇвоњ свободи, над котрою невладний нав≥ть “ворець. ÷¤ думка Ѕерд¤Їва дуже важлива. Ќею займаютьс¤ теодице¤ - проблема виправданн¤ Ѕога-“ворц¤ ≥ ѕромислител¤ перед ликом б≥д ≥ страждань у створеному ним св≥т≥. Ѕерд¤Їв ставить питанн¤ ≥накше: житт¤ без страждань, те, котре влаштував би √осподь, - це житт¤ в послус≥, у нелюдському ≥снуванн≥. Ћюдина не може називатис¤ людиною, ¤кщо вона не дана сама соб≥. —правжнЇ людське житт¤ - в непередбачуваност≥ (можливо, траг≥чн≥й) власного вир≥шенн¤.

Ћюдина виступаЇ нос≥Їм добуттЇвоњ ≥, отже, абсолютноњ свободи. як така, вона н≥чому не п≥дпор¤дкована, н≥ в≥д чого не залежить, бо нема н≥чого р≥вносильного Ungrund. ÷им Ѕерд¤Їв стверджуЇ безумовну перш≥сть людини над бутт¤м у вс≥х мислимих стосунках - онтолог≥чному, п≥знавальному, ц≥нн≥сному. ¬се перестаЇ бути об'Їктами, все отримуЇ своЇ ≥снуванн¤ в≥д людини - нос≥¤ ≥ррац≥онального начала добуттЇвоњ свободи. —правжнЇ бутт¤ (екзистнц≥¤), за Ѕерд¤Ївим, первинне стосовно до нашого грубоматер≥ального природного та соц≥ального св≥ту. Ќазваний ф≥лософом "об'Їктив≥зац≥Їю", "об'Їктивним св≥том", в≥н Ї буквально н≥що ≥нше, ¤к матер≥ал≥зац≥¤ екзистенц≥њ, перетворенн¤ њњ у об'Їкт. Ќаш св≥т Ї об'Їктивац≥¤ нашоњ духовност≥. який наш дух - такий наш св≥т. ќб'Їктивац≥¤ - це несправжн≥й ("неподлинный") стан справжнього бутт¤, ¤ке втратило свободу, характеристики об'Їктивац≥њ наступн≥: в≥дчудженн¤ суб'Їкта в≥д об'Їкта, нищенн¤ неповторно ≥ндив≥дуального, особистого - загальним, безособово-ун≥версальним; пануванн¤ необх≥дност≥ детерм≥нац≥њ ззовн≥, пригн≥ченн¤ свободи; пристосувальництво до середньоњ людини, знищенн¤ ориг≥нальност≥. ¬се наше житт¤ завжди несе в≥дбиток несвободи. ¬она в≥дкриваЇтьс¤ людин≥ њњ стражданн¤ми. —тражданн¤, проте, показують, що людина жива, њњ дух пригн≥чений, але не знищений. "я страждаю - значить, ¤ ≥сную" - перефразував Ѕерд¤Їв ƒекарта.
ќтже, людина в своЇму пад≥нн≥ у несвободу пот¤гнула за собою ≥ тварний св≥т. «ацарювала несвобода. јле Ѕог не залишив воЇ улюблене твор≥нн¤. ” "безодню свободи, що переродилос¤ у зло", в≥н сходить ’ристом, про¤вл¤Ї себе не силою, а жертовною любов'ю. ’ристос ¤вл¤Ї люд¤м приклад свободи визнати Ѕога, не дивл¤чись на жодн≥ земн≥ муки та стражданн¤. ќсь друга свобода Ѕерд¤Їва - "свобода дл¤", свобода знат вище добро ≥ йти до нього. јле подвиг ’риста - це приклад не т≥льки ззовн≥ даний людин≥. “ака под≥¤ в≥дбулас¤ ≥з самою людиною. ’ристос не т≥льки Ѕог, але ще й людина, "абсолютна людина, духовна людина, в≥дпочаткова людина". –озкрилас¤ божественн≥сть у людин≥ ≥ людське в Ѕогов≥. “епер людина сильн≥ша за вс≥ сили цього св≥ту. Ќав≥ть саме гр≥хопад≥нн¤ Ѕерд¤Їв розгл¤даЇ ¤к "знак могутност≥ людини". √р≥х ≥ був про¤вленн¤м ц≥Їњ могутност≥. “ак траг≥чно людина про¤вила свою творчу, р≥вну Ѕогов≥, природу. “епер у ’рист≥ вона набула потр≥бний напр¤мок. ƒруга свобода - це св≥дома внутр≥шн¤ свобода прийн¤ти вищ≥ ц≥нност≥ ≥ жити ними.

Ѕерд¤Ївська м≥стер≥¤ свободи нараховуЇ, тже, три акти. √оловною под≥Їю першого було гр≥хопад≥нн¤ ("свобода-в≥д" Ѕога, тобто свав≥лл¤) ≥ утворенн¤ св≥ту об'Їктивац≥њ. …ого головним д≥ючим персонажем була перша свобода, Ungrund, добуттЇва основа бутт¤. ” другому акт≥ такою под≥Їю стало ¤вленн¤ ’риста, ¤ке перетворило свав≥лл¤ у свободу прийн¤ти Ѕога ("свобода-дл¤"), не дивл¤чись на те, що Ѕог залишив св≥т. ÷е - друга свобода. ћожна говорити й про третю свободу, хоча вона й не названа була ф≥лософом, але присутн¤ на стор≥нках його твор≥в. Ќепередбачен≥сть Ungrund ¤к основи ≥ндив≥дуальноњ д≥њ зн≥маЇтьс¤ прикладом ’риста у братському сп≥лкуванн≥ з ≥ншими людьми, натхненними прикладом ’ристовоњ любов≥. ¬ падшому св≥т≥ виникаЇ галузь "безпосереднього стосунку людини до людини через Ѕога, ¤к внутр≥шнього начала житт¤". ÷≥ль св≥тотворенн¤ пол¤гаЇ у синтез≥ першоњ та другоњ свободи, що дос¤гаЇтьс¤ сп≥льною д≥Їю Ѕога ≥ людини. “рет¤ свобода - це свобода сусп≥льноњ д≥њ на началах абсолютних, тобто рел≥г≥йних, ц≥нностей, сприйн¤тих його учасниками глибоко особисто. ÷е буде реал≥зац≥Їю творчо активного христи¤нства, що й зм≥нить ("преобразит") св≥т. “акий ≥деал Ѕерд¤Їв позначаЇ давн≥м терм≥ном рел≥г≥йноњ думки "соборн≥сть" (латинське "коммун≥тарн≥сть"), по¤снюючи Ївропейським читачам, що п≥д цим пон¤тт¤м розум≥Ї "персонал≥стський соц≥ал≥зм", "трудове сусп≥льство з профес≥йними представництвами, сусп≥льство цехове, корпоративне ≥ синдикал≥стське" ("Ќа захист христи¤нськоњ свободи", 1934), кероване принципом максимуму свободи особистост≥. јле, кр≥м того, Ѕерд¤Їв наст≥йно наголошував, що "... вс¤ глибина проблеми не в дос¤гненн≥ такоњ орган≥зац≥њ сусп≥льства ≥ держави, при кор≥й сусп≥льство ≥ держава надавали б свободу людськ≥й особистост≥, а у ствердженн≥ свободи людськоњ особистост≥ в≥д необмежуючоњ влади сусп≥льства ≥ держави" ("ƒол¤ людини в сучасному св≥т≥", 1934 р.).


¬»—Ќќ¬ ».
Ќе зважаючи на г≥пертрофуванн¤ духовного начала в людин≥, ≥ зведенн¤ њњ б≥льш до ≥ррац≥онального, екзистен≥ал≥зм вн≥с значний вклад у розвиток ф≥лософських п≥дход≥в до людини ¤к особистост≥, до ви¤вленн¤ њњ сутност≥.
≈кзистенц≥ал≥зм також вн≥с вклад у побудову ц≥л≥сного ф≥лософського образу людини.

‘≥лософ≥¤ екзистенц≥ал≥зму позначила ту "прикордонну ситуац≥ю", в котр≥й зараз перебуваЇ людина ≥ людство. —воњми напрацьованими принципами вона вказала на необх≥дн≥сть перегл¤ду ц≥нн≥сних ор≥Їнтир≥в, котрими керуЇтьс¤ людина.
«а своЇю суттю через призму проблеми свободи екзистенц≥ал≥зм розкриваЇ себе щонайперше ¤к антипод "кв≥Їтизмов≥" - позиц≥њ людей, котр≥ говор¤ть: ≥нш≥ можуть зробити те, що не можу зробити ¤. ≈кзистенц≥ал≥зм, навпаки, наголошуЇ, що реальн≥сть - в д≥њ. ¬≥н йде нав≥ть дал≥ ≥ проголошуЇ, що людина Ї н≥що ≥нше, ¤к проект самоњ себе. Ћюдина ≥снуЇ наст≥льки, наск≥льки себе зд≥йснюЇ ("о-существл¤ет"), а мр≥њ, оч≥куванн¤ та спод≥ванн¤ дозвол¤ють визначити людину т≥льки ¤к брехливий сон, ¤к даремн≥ над≥њ, тобто визначити њњ негативно, а не позитивно.

” своњй концепц≥њ свободи екзистенц≥ал≥сти надають перше значенн¤ пн¤ттю "виб≥р". ≤снувати дл¤ них - означаЇ своб≥дно обирати свою сутн≥сть (ессенц≥ю), ставати собою, зд≥йматис¤ до р≥вн¤ особистост≥. ∆итт¤ людини Ї пост≥йна трансцендентн≥сть, тобто с¤гати поверх того, що Ї, ≥ це дос¤гаЇтьс¤ своб≥дним вибором. —аме своб≥дний виб≥р своЇњ дол≥, свого майбутнього, кожного окремого вчинку ≥ створюЇ особист≥сть. ƒл¤ людськоњ реальност≥, ¤к вважають екзистенц≥ал≥сти, бути - означаЇ обирати себе.

—ѕ»—ќ  ¬» ќ–»—“јЌќѓ Ћ≤“≈–ј“”–»
1. √ароди –. —вобода // ‘илософска¤ энциклопеди¤ / √л.ред ‘.¬.  онстантинов. - ћ.: —ов. Ёнциклопеди¤, 1967. -“.4. - —.562-563.
2. ƒолгов  .ћ. ќт  иркегора до  амю: ‘илософи¤. Ёстетика.  ультура. - ћ.: »скусство, 1991. - 398 с.
3. ≈рмичев ј.ј. “ри свободы Ќикола¤ Ѕерд¤ева. - ћ.: «нание, 1990. - 64 с.
4. Ћуцький Ћ. ≈кзистенц≥¤ ¤к стиль ≥снуванн¤ // ѕол≥тика ≥ культура. -  ., 2001. - є27. - —.59.
5. ћетельова “. ≈йдос проти екзистенц≥њ // —учасн≥сть. - 1999. - є111. - —.95-109.
6. ћожейко ћ.ј. —вобода // ¬семирна¤ энциклопеди¤: ‘илософи¤ / √л.науч.ред. и сост. ј.ј. √рицанов. - ћ.: ј—“; ћн.: ’арвест, —овр. Ћитератор, 2001. - —.904-905.
7. ћожейко ћ.ј. —вобода // ѕостмодернизм: Ёнциклопеди¤ / —ост. » науч. –ед. ј.ј. грицанов, ћ.ј. ћожейко. - ћ.: »нтерпресссервис;  нижный ƒом. 2001. - —.701-702.
8. Ќ≥колаЇнко ќ. ¬≥д рац≥онал≥зму через реал≥зм до ≥ррац≥онал≥зму (јнал≥з вих≥дних принцип≥в онтолог≥чноњ концепц≥њ ∆ана ѕол¤ —артра) // ‘≥лософськ≥ обр≥њ. - 1999. - є1-2. - —.19-28.
9. ќ свободе человеческой воли (ј. Ўопенгауэр. ≈. » Ќ. –ерихи). - ћ.: «нание, 1991. - 64 с.
10. –ыкунов ¬.ћ. —вет и тень философии —артра // ¬естник ћоск.ун-та. —ер.7. ‘илософи¤. - 1990. - є6. - —.45-54.
11. —артр ∆.ѕ. Ѕутт¤ ≥ Ќ≥що // ‘≥лософська ≥ соц≥олог≥чна думка. -  ., 1995. - є9-10. - —.112-135.
12. —артр ∆.ѕ. Ёкзистенциализм - это гуманизм // —умерки богов. - ћ.: ѕолитиздат, 1989. - —.319-345.
13. —овременна¤ западна¤ философи¤: —ловарь / —ост. ¬.—. ћалахов, ¬.ѕ. ‘илатов. - ћ.: ѕолитиздат, 1991. - 414 с.
14. —овременный экзистнциализм:  ритические очерки / Ћ.Ќ. ћитрохин, ј.√. ћысливченко, “.». ќйзерман. - ћ.: ћысль, 1966. - 567 с.
15. “узова “.ћ. Ёкзистенциализм // ¬семирна¤ энциклопеди¤: ‘илософи¤ / √л.науч.ред. и сост. ј.ј. √рицанов. - ћ.: ј—“; ћн.: ’арвест, —овр. Ћитератор, 2001. - —.904-905.
16. ‘инкельстайн —. Ёкзистенциализм и проблема отчуждени¤ в американской литературе / ѕер. с англ. ѕредисл. ј. јникста. - ћ.: ѕрогресс, 1967. - 319 с.
17. ’ам≥тов Ќ., √армаш Ћ.,  рилова —. ≤стор≥¤ ф≥лософ≥њ: ѕроблема людини. -  .: Ќаук. ƒумка, 2000. - —.222-240.
18. янарас ’. Ќерозривна ф≥лософ≥¤: Ќариси вступу до ф≥лософ≥њ / « новогрец. -  .: ќснови, 2000. - —.190-205.

nationalvanguard 

   
вверх  Ѕиблиографи¤ г. »вано-‘ранковск, √руппа исследовани¤ основ изначальной традиции "ћезоге¤", ”краина


Ќайти: на:
ѕ≥дтримка сайту: ќлег √уцул¤к spm111@yandex.ru / ќновленн¤ 

  найл≥пше огл¤дати у Internet
Explorer 6.0 на екран≥ 800x600   |   кодуванн¤: Win-1251 (Windows Cyrillic)  


Copyright © 2006. ѕри распространении и воспроизведении материалов об¤зательна ссылка на электронное периодическое издание Ђ»нститут стратегических исследований нарративных системї
Hosted by uCoz