Ќј„јЋќ    ѕ”ЅЋ» ј÷»»    Ѕ»ЅЋ»ќ“≈ ј    Ћ≈ ÷»»     ќЌ“ј “џ    E-MAIL    √ќ—“≈¬јя    „ј“    ‘ќ–”ћ / FORUM    —ќќЅў≈—“¬ќ  Ќаши счЄтчики

яндекс цитуванн¤

 

      
»нститут стратегического анализа нарративных систем
(»—јЌ—)
L'institut de l'analyse strategique des systemes narratifs
(IASSN)
≤нститут стратег≥чного анал≥зу наративних систем
(≤—јЌ—)лекц≥¤

ћ≤‘ќЋќ√≤я

Ћекц≥¤ ≤. ћ≥фолог≥¤ ¤к предмет теоретичного анал≥зу. ≤стор≥¤ питанн¤ ≥ р≥зн≥ тлумаченн¤ пон¤тт¤ м≥фу.

1.ћ≥фолог≥¤ ¤к св≥тогл¤дне ¤вище.
2. —проби по¤сненен¤ м≥фолог≥њ (в≥д античност≥ до романтизму).
3. ѕ≥дходи до вивченен¤ м≥фолог≥њ: рац≥онально-науковий (натурал≥зм, антрополог≥зм) та апологетичний.
4. “еор≥¤ м≥фу ¤к трансл¤тора сусп≥льноњ ≥нформац≥њ.
5. –итуал≥стична теор≥¤ м≥фу.
6. ‘ункц≥онал≥стична теор≥¤ м≥фу.
7. —оц≥ально-психолог≥чна теор≥¤ м≥фу.
8. —имвол≥чна теор≥¤ м≥фу.
9. ѕсихоанал≥тична теор≥¤ м≥фу.
10. —труктурал≥стська теор≥¤ м≥фу.


ћ≥фолог≥¤ - це продукт колективноњ несв≥домоњ творчост≥, артефакт, народжений з глибин колективного несв≥домого, а кожна етн≥чна м≥фолог≥¤ - це продукт метаморфоз, котр≥ в≥дбуваютьс¤ з ун≥версальними мотивами на р≥вн≥ етн≥чно-специф≥чного прошарку колективного несв≥домого.

як в≥домо, м≥фолог≥¤ (в≥д грец. mithos "сказанн¤, опов≥дь, розрада" ≥ logos "слово, пон¤тт¤, вченн¤") - це ун≥версальний спос≥б мисленн¤, характерний дл¤ перв≥сного сусп≥льства ≥ заснований не на лог≥ц≥, а на фантаз≥њ. ћ≥ф ¤вл¤Ї собою ототожненн¤ реального та ≥деального, тобто образов≥ об'Їкта приписуютьс¤ т≥ ж ¤кост≥, що ≥ самому об'Їкту. ’арактерна особлив≥сть перв≥сноњ м≥фолог≥њ пол¤гаЇ в тому, що вона ≥снуЇ в орган≥чн≥й Їдност≥ ≥з ритуальними формами повед≥нки, ¤к≥ диктуютьс¤ традиц≥¤ми роду. ѕерв≥сна м≥фолог≥¤ була засобом п≥знанн¤ ≥ по¤сненн¤ св≥ту, шл¤хом до п≥знанн¤ закон≥в бутт¤. ќтже, ми маЇмо справу не з жанром словесност≥, а з фактом особливого св≥тосприйн¤тт¤, ¤кому була надана словесна форма - п≥сенна, ритуально-обр¤дова, сюжетно-розпов≥дна. ¬ ц≥й форм≥ природне або сусп≥льне ¤вище, ¤ке сприймалос¤ емоц≥йно, подавалос¤ ¤к д≥¤ або стан божества чи легендарного геро¤, ≥ бачили в ньому не художн≥й ф≥ктивний образ, а реальний, т≥лесний феномен.

Ќайб≥льш припустимим визначенн¤м м≥фу, на думку досл≥дника ћ. ≈л≥аде, Ї таке: ћ≥ф розпов≥даЇ сакральну ≥стор≥ю, розпов≥даЇ про под≥ю, ¤ка трапилас¤ у в≥ддален≥ часи. ћ≥ф розпов≥даЇ, ¤к реальн≥сть завд¤ки подвигам надприродних ≥стот дос¤гла свого вт≥ленн¤ ≥ зд≥йсненн¤ (¤к космос, або остр≥в, рослинний св≥т, людська повед≥нка чи державна настанова). ѕерсонаж≥ м≥фу - надприродн≥ ≥стоти, вони загальнов≥дом≥, тому що д≥ють у легендарн≥ часи. ¬ ц≥лому м≥ф описуЇ р≥зн≥, ≥нод≥ драматичн≥, могутн≥ про¤ви св¤щенного (або надприродного) у цьому св≥т≥. ћ≥ф≥чне минуле - не просто попередн≥й час, а особлива епоха першотворенн¤, м≥ф≥чний час, ¤кий передуЇ початку емп≥ричного часу. ћ≥ф≥чна епоха - епоха першопредмет≥в ≥ першопод≥й: перший вогонь, перший спис, перший см≥х, перший вчинок тощо. “ому зазвичай м≥ф об'ЇднюЇ в соб≥ два аспекти:

- розпов≥дь про минуле (д≥ахрон≥чний аспект);
- зас≥б по¤сненн¤ сучасного, а ≥нод≥ ≥ майбутнього (синхрон≥чний аспект).

«м≥ст м≥фу ос¤гаЇтьс¤ перв≥сною св≥дом≥стю ¤к реальн≥сть, б≥льше того, ¤к "вища реальн≥сть".  олективний практичний досв≥д накопичуЇтьс¤ багатьма покол≥нн¤ми, тому в≥н розгл¤даЇтьс¤ ¤к достатньо "над≥йний". ƒл¤ перв≥сного сусп≥льства цей досв≥д складавс¤ з мудрост≥ предк≥в, традиц≥й, тому осмисленн¤ факт≥в зовн≥шнього св≥ту грунтувалас¤ на в≥р≥, ¤ка не п≥дл¤гала перев≥рц≥ ≥ не вимагала њњ. (Ќездатн≥сть провести межу м≥ж природним ≥ надприродним, байдуж≥сть до суперечностей, слабкий розвиток абстрактних пон¤ть, чуттЇво-конкретний характер, метафоричн≥сть, емоц≥йн≥сть - ц≥ та ≥нш≥ особливост≥ перв≥сного мисленн¤ перетворюють м≥фолог≥ю в дуже своЇр≥дну знакову систему, у рамках ¤коњ сприймавс¤ ≥ описувавс¤ весь св≥т).

ћ≥ф маЇ св≥й особливий "хронотоп" - м≥фолог≥чний прост≥р-час. „ас м≥фу позбавлений тривалост≥ - це або в≥чне тепер≥шнЇ, або епоха першотворенн¤, тобто пер≥од, коли часу не було; час м≥ф≥чних героњв не зм≥нюЇтьс¤ (в≥чна юн≥сть, в≥чна стар≥сть). «а м≥фолог≥чного сприйн¤тт¤ реального часу виникаЇ у¤вленн¤ про щаслив≥ та нещаслив≥ пер≥оди. “ак, св¤щенн≥ дн≥ - це час контакту з ≥ншим св≥том; теж саме в≥дбуваЇтьс¤ й при м≥фолог≥чному сприйн¤тт≥ ф≥зичного простору.

ћ≥ф≥чний прост≥р вт≥люЇ у¤вленн¤ про "св≥й" св≥т ¤к про центр, з ус≥х бок≥в оточений ≥ншим св≥том. Ќеобх≥дн≥сть м≥фолог≥чного захисту в≥д "чужого" св≥ту породжуЇ образ "св≥товоњ огорож≥" (гори, р≥ки) ¤к вт≥ленн¤ сил Ћаду у противагу ≥ншосв≥тньому ’аосов≥. ≤нколи "св≥товою огорожею" виступають "св≥тов≥ води" - неск≥нченн≥ запаси пр≥сноњ води ≥ дощу. Ѕог - хранитель цих вод (≈нк≥, ќкеан, варуна), в≥н бог-мудрець ≥ пом≥чник люд¤м, в≥н Ї вт≥ленн¤м сил  осмосу, ¤к≥ протисто¤ть ’аосов≥.

ѕон¤тт¤ м≥фу, м≥фолог≥чноњ св≥домост≥ або мисленн¤ Ї неоднзначним у систем≥ гуман≥тарного знанн¤. ЌароховуЇтьс¤, наприклад, 5 основних значень концепту "м≥ф":

1) особливим чином осмислене ¤вище природи;

2) слово з образним зм≥стом ("слово-м≥ф");

3) спец≥альна форма мисленн¤ ("м≥ф≥чне мисленн¤");

4) форма поетичноњ творчост≥;

5) знар¤дд¤ п≥знанн¤.

ƒискус≥њ навколо м≥фу в сучасн≥й науц≥ зумовлен≥ саме зм≥шуванн¤м цих певних значень, накладанн¤м њх, а також суперечливим вживанн¤м означених пон¤ть у теоретичних прац¤х, що викладен≥ насамперед р≥зними методолог≥чними засадами науковц≥в, њхн≥м еклектизмом ≥ загальною еп≥стемою в≥дпов≥дного часу.


ѕитанн¤ розум≥нн¤ м≥фолог≥њ, генезу та функц≥њ м≥фу в контекст≥ ≥ндив≥дуальноњ та колективноњ г≥лок психолог≥њ Ї далеко не новим. Ћюдство займалос¤ досл≥дженн¤м ц≥Їњ теми з давн≥х час≥в, зокрема, в≥дтод≥, к в античному св≥т≥ зародилас¤ ф≥лософ≥¤, що в≥дмежувала себе в≥д м≥фолог≥њ ¤к такоњ. ѕо¤сненн¤ останньоњ знаходимо у ф≥лософа ѕлатона, јр≥стотел¤, неоплатон≥к≥в, стоњк≥в, соф≥ст≥в, п≥зн≥ше - у середньов≥чн≥й христи¤нськ≥й традиц≥њ.

Ќа сьогодн≥шн≥й день ≥снуЇ багато визначень м≥фолог≥њ, котр≥ загалом можна под≥лити на дв≥ групи:
1) одн≥ спрощують њњ, розгл¤даючи м≥фи виключно ¤к результат ранн≥х спроб людства по¤снити соб≥ природн≥ закони,
2) ≥нш≥ бачать у м≥фолог≥њ б≥льше, ан≥ж прим≥тивну вигадку чи художню л≥тературу.

¬ищезгаданий спрощений п≥дх≥д до м≥фолог≥њ визнаЇ за нею лише Їдину ц≥нн≥сть - поетичну мову, котрою вона викладена, будучи переповненою алегор≥¤ми та художн≥ми метафорами. √рецьк≥ ф≥лософи тлумачили м≥фи ¤к алегор≥њ, вигадан≥ предками. Ќаприклад, ≈мпедокл вважав, що «евс - це алегор≥¤ вогню, √ера - пов≥тр¤, √адес - земл≥, ѕосейдон - мор¤, јртем≥да - м≥с¤ц¤. јнаксагор розгл¤дав «евса ¤к розум, јф≥ну ¤к мистецтво, јполлона ¤к красу та ≥н. јлегоричн≥ тлумаченн¤ давалис¤ ц≥лим м≥фам. Ќаприклад, м≥ф про  роноса (титана, ¤кий проковтнув своњх д≥тей п≥сл¤ народженн¤) ≥ його дружину –ею трактував так:  ронос - це час, –е¤ - земл¤. ¬она може народити за допомогою часу, але того, кого вона народила, цей всепоглинаючий час в≥дразу ковтаЇ. ћ≥фи тлумачилис¤ також ¤к алегор≥њ морал≥. Ќаприклад, м≥фи, у ¤ких бог чи богин¤ порушували подружню в≥рн≥сть, сприймалис¤ ¤к застереженн¤, що так робити не треба. ƒо алегоричних тлумачень м≥ф≥в зверталис¤ ≥ в наступн≥ епохи. ” епоху ¬≥дродженн¤ ƒжованн≥ Ѕокаччо написав книгу "√енеалог≥¤ бог≥в". ¬ епоху √уман≥зму було заведено розгл¤дати м≥фи ¤к моральн≥ алегор≥њ або алегоричн≥ зображенн¤ людських почутт≥в. ‘≥лософ ‘. Ѕекон у своњй книз≥ "ћудр≥сть давн≥х" дав р¤д тлумачень античних м≥ф≥в ¤к алегор≥й ф≥лософських ≥дей та ≥стин.

≈п≥курейц≥ вважали, що м≥фолог≥¤ потр≥бна т≥льки дл¤ п≥дтриманн¤ функц≥й вожд≥в та жерц≥в, представники школи ≈вгемера - що в м≥фолог≥њ йдетьс¤ про ≥сторичн≥ персонаж≥, п≥днесен≥ до статусу бог≥в. ’ристи¤нськ≥ теологи —ередньов≥чч¤ також дискридитували м≥фолог≥ю, по¤снюючи њњ ¤к помилков≥ судженн¤, або ¤к ≥стор≥њ про незначних др≥бних демон≥в чи неправильно зрозум≥л≥ переданн¤ про представник≥в небесноњ ≥Їрарх≥њ (ангел≥в та архангел≥в). ” добу ѕросв≥тництва Ѕ. ‘онтенель у прац≥ "ѕоходженн¤ вимисл≥в" тлумачив виникненн¤ м≥ф≥в ¤к в≥дпов≥дь на недосконал≥сть людського розуму - невм≥нн¤ по¤снити природу тих чи ≥нших ¤вищ, у зв'¤зку з чим ≥ в≥дбувалос¤ надаванн¤ њм г≥пербол≥зованих людських рис. –≥зко критикував м≥фолог≥ю ¤к безп≥дставн≥ оманлив≥ вигадки ≥ ф≥лософ ¬ольтер.

ѕод≥бн≥ погл¤ди на природу ≥ ц≥нн≥сть м≥фолог≥њ збереглис¤ й донин≥. Ќаприклад, французький досл≥дник античноњ м≥фолог≥њ –. ћенар розгл¤даЇ останню ¤к "численн≥ вигадки" щодо ¤вищ природи, викладен≥ прекрасною алегоричною мовою: "—онце дл¤ древн≥х було с¤ючим богом, ¤кий боровс¤ з н≥ччю; ¤кщо в≥дбувалос¤ виверженн¤ вулкана, то це велетень нападав на землю, а коли виверженн¤ припин¤лос¤ - то ёп≥тер скидав велетн¤ у “артар. Ѕур¤ означала гн≥в Ќептуна, а щоб по¤снити землетрус, казали, що це Ќептун б'Ї своњм тризубом об землю. ѕроросле п≥сл¤ зими нас≥нн¤ означало, що ѕрозерп≥на вийшла ≥з в'¤зниц≥, щоб з'Їднатис¤ з≥ своЇю мат≥р'ю ÷ерерою ≥ т.≥н.". √либшого сенсу, зокрема такого, ¤кий би стосувавс¤ символ≥чного вим≥ру, дотичност≥ до психолог≥чного розвитку людини, досл≥дники, котр≥ дотримуютьс¤ вищеописаного погл¤ду, у м≥фолог≥њ не вбачають.

ƒруга група визначень м≥фолог≥њ значно багатша на г≥потези, вона окреслюЇ б≥льше функц≥й м≥фолог≥њ, вказуЇ на њхню причетн≥сть до псих≥чного житт¤ людини. ћайже першим творцем серйозноњ теор≥њ м≥фу був ≥тал≥Їць ƒ. ¬≥ко, котрий, ¤к це не дивно, працював на засадах методолог≥њ ѕросв≥тництва, ¤ка максимально дем≥фолог≥зувала п≥дх≥д до культури. ” прац≥ "ќснова новоњ науки про загальну природу нац≥й" в≥н висловлюЇ надзвичайно глибок≥, хоча дещо недопрацьован≥, але ≥нтуњтивно багат≥ базов≥ особливост≥ м≥фолог≥њ. «окрема, в≥н пор≥внюЇ м≥фолог≥чне мисленн¤ з дит¤чим, тобто йдетьс¤ про "чуттЇву т≥лесн≥сть та конкретн≥сть, емоц≥йн≥сть та багатство у¤ви при в≥дсутност≥ рац≥ональност≥, перенесенн¤ на придмети навколишнього св≥ту своњх власних рис..., персон≥ф≥кац≥ю родових категор≥й, невм≥нн¤ абстрагувати атрибути та форму в≥д суб'Їкта, зам≥ну сут≥ "еп≥зодами", тобто наративн≥сть". Ћюдство, котре волод≥Ї м≥фолог≥чним мисленн¤м та ще не дозр≥ло до рац≥онального, здатне творити ¤кнайпотужн≥шу поез≥ю. ѕричому наст≥льки чисту в план≥ емоц≥й та афект≥в, не заторкнуту рац≥ональним опрацюванн¤м, до ¤коњ б≥льше н≥коли не буде здатне повернутис¤. ‘ормуючи навички лог≥чного мисленн¤, за законами д≥алектики колективний розум поступово втрачаЇ безпосередн≥й доступ до архањчного фантазуванн¤ та творенн¤ м≥фолог≥чних св≥т≥в. “аким чином, м≥фолог≥¤ Ї резервом символ≥чноњ креативност≥та глибокоњ емоц≥йноњ почуттЇвост≥.

” добу –омантизму "культурний ма¤тник" зм≥нив напр¤мок та почав рухатис¤ в≥д рац≥онал≥стичного полюсу до м≥фолог≥чного. ≤ хоча при цьому акценти ц≥нност≥ були зм≥щен≥ на естетичний вим≥р ф≥лософ≥њ ¤к феномена художньоњ творчост≥, та все ж у цей час було ви¤влено низку глибоких ≥дей щодо природи, структури та функц≥й м≥фолог≥њ. “ак, з ф≥лософськоњ позиц≥њ ‘.¬. Ўелл≥нга, виникненн¤ м≥фолог≥њ та поез≥њ Ї взаЇмоперет≥канн¤м двох немислимих один без одного процес≥в. ћ≥фи, ¤к в≥н зауважуЇ, сконструйован≥ за символ≥чним принципом, м≥фи структурують хаос, у ¤кому потенц≥йно присутн≥ вс≥ можлив≥ смсли, образи виокремлюють з нього осмислен≥ символ≥чн≥ констатац≥њ. ѕри цьому м≥фолог≥¤ ¤к ц≥л≥сна система побудована шл¤хом концентрац≥њ символ≥в навколо специф≥чного ¤дра. –оль останнього в≥д≥граЇ "св≥т бог≥в", ¤кий, хоч ≥ сп≥лкуЇтьс¤ певним чином з≥ "св≥том людей", та залишаЇтьс¤ суттЇво в≥докремленим в≥д нього. ћ≥фолог≥¤, за Ўелл≥нгом, - це в≥дображенн¤ д≥йства, пост≥йний теогон≥чний процес, котрий в≥дбуваЇтьс¤ у св≥домост≥ народ≥в ≥ ¤кий суб'Їктивно Ї необх≥дним дл¤ ид≥ленн¤ смсл≥в з хаосу.

” друг≥й половин≥ ’≤’ ст. досл≥дженн¤ м≥фолог≥њ в≥дбувалос¤ у контекст≥ таких наукових шк≥л, ¤к 1) натурал≥стична (л≥дер - ћ. ћюллер), та 2) антрополог≥чна (≈. “ейлор, ≈. Ћенг).

ѕредставники першоњ розгл¤дали м≥фолог≥ю в основному ¤к творенн¤ сол¤рних ччи метеоролог≥чних символ≥в через "хворобу мови" - нездатн≥сть прим≥тивних сусп≥льств передавати мовними засобами абстрактн≥ пон¤тт¤, а тому використовували дл¤ цього конкретно-чуттЇву символ≥ку. ƒосл≥дники антрополог≥чноњ школи пов'¤зували м≥фолог≥ю з ан≥м≥змом та вважали результатом рац≥онального мисленн¤, обмеженго конкретним ≥сторичним досв≥дом. Ќедол≥ком антрополог≥чного п≥дходу було певне знец≥ненн¤ м≥фолог≥њ до пережитку, тобто ¤вища, притаманного лише архањчним сп≥льнотам.

” найширшому розум≥нн≥ м≥фом, ¤к п≥дкреслював ќ.ќ. ѕотебн¤. "св≥тосприйн¤тт¤ свого часу, свого роду наукова система". “аке розум≥нн¤ м≥фу можна класиф≥кувати ¤к гносеолог≥чне. …ого пропагував ќ.‘. ЋосЇв на засадах феноменолог≥чноњ концепц≥њ, однак ≥з позиц≥й переваги слова, мови над думкою.

Ќа засадах матер≥ал≥стичноњ д≥алектики м≥фолог≥чне мисленн¤ нер≥дко розгл¤даЇтьс¤ лише ¤к перша стад≥¤ в розвитку мови ≥ мисленн¤ людини, продовженн¤м ¤коњ була стад≥¤ рац≥онал≥стичноњ св≥домост≥. ÷е звужуЇ обс¤г пон¤тт¤ м≥фу, що в≥дпов≥даЇ лише до≥сторичному сприйн¤ттю св≥ту людиною, ¤кому були притаманн≥ образн≥сть, фетишизац≥¤ в≥дчутт≥в, чуттЇва емоц≥йн≥сть, синестичн≥сть, в≥дсутн≥сть критичного погл¤ду на д≥йсн≥сть, синтетизм думки ¤к "нерозкладен≥сть комплекс≥в". ƒосл≥дники в≥дзначають, що "ранн¤ стад≥¤ (м≥фолог≥чна) мисленн¤ людини була ун≥версальною, ц≥л≥сною й гармон≥йною наст≥льки, наск≥льки на т≥й чи ≥нш≥й стад≥њ свого розвитку людина могла хаос орган≥зувати в космос".

ќкр≥м того, виник напр¤м досл≥дженн¤, ¤кий визначаЇтьс¤ ¤к "апологетичний", котрий протистоњть рац≥онально-науковим п≥дходам до вивченн¤ м≥фолог≥њ. яскравим його представником Ї ј. Ѕергсон. ” прац≥ "ƒва джерела морал≥ та рел≥г≥њ" в≥н формулюЇ запитанн¤: чому ми думаЇмо не так, ¤к це робила нецив≥л≥зована людина? Ќа його переконанн¤, насправд≥ св≥дом≥сть функц≥онуЇ однаково, але об'Їктом уваги Ї р≥зний ≥сторичний матер≥ал, неоднаковий досв≥д. ¬иход¤чи з цього, ф≥лософ припускаЇ на¤вн≥сть м≥фотворчоњ функц≥њ, котра притаманна людським сп≥льнотам на кожному етап≥ цив≥л≥зац≥йного розвитку. ¬важаючи м≥фотворчу д≥¤льн≥сть ≥нстинктивною (пор¤д з маг≥Їю, ¤ка Ї спос≥б реал≥зац≥њ бажань людини), ј. Ѕергсон вид≥л¤Ї дв≥ основн≥ функц≥њ - згуртуванн¤ сусп≥льства ¤к Їдиноњ соц≥альноњ системи (соц≥ал≥зац≥¤) та захист ≥ндив≥д≥в в≥д страху смерт≥. ўодо першоњ, то ф≥лософу належить достатньо в≥дома на сьогодн≥ ≥де¤: ¤кщо "стерти" поверхневий шар того, що накладаЇтьс¤ на людину разом з вихованн¤м, то ми ви¤вимо в глибинах перв≥сне людство. ћ≥фотворча д≥¤льн≥сть маЇ безпосереднЇ в≥дношенн¤ до творенн¤ ц≥Їњ культурноњ оболонки. ўодо другоњ з вищеназваних функц≥й, то, на думку ф≥лософа, "б≥л¤ виток≥в ... в≥рувань ми знаходимо захисну реакц≥ю в≥д гн≥тючого стану, джерело ¤кого - в розум≥ ... ¬≥руванн¤ означаЇ дов≥ру: його першоджерело - не страх, а застрахован≥сть в≥д страху".

¬ ’’ ст. поступово в≥дходить на другий план розум≥нн¤ м≥фолог≥њ ¤к пережитку, притаманного ранн≥м стад≥¤м культурного розвитку людства. Ќатом≥сть учен≥ починають ви¤вл¤ти пост≥йну присутн≥сть м≥фолог≥чних образ≥в у культурах розвинутих сусп≥льств. ≈.  асс≥рер, “. ћанн, –. Ќ≥бур, –. Ѕарт, ћ. ≈л≥аде починають ви¤вл¤ти ≥ вивчати сучасн≥ пол≥тичн≥ м≥фи. ” такому ракурс≥ м≥фи постають базовою складовою культурноњ тканини сусп≥льства. јдже ¤кщо культура Ї сукупн≥стю знак≥в, способом орган≥зац≥њ смисл≥в, то м≥фи становл¤ть центральну складову культури. ј отже, м≥фи н≥коли не можуть зникнути, а продовжують виконувати свою структурно-комун≥кативну функц≥ю дл¤ соц≥ально-психолог≥чного уможливленн¤ сусп≥льного житт¤.

“ак, —. ћосков≥ч≥, анал≥зуючи психолог≥ю натовпу, ставить перед собою питанн¤: ¤ким чином у сп≥льнот≥ в≥дтворюютьс¤ одн≥ й т≥ ж сам≥ стереотипи повед≥нки, патерни емоц≥йного переживанн¤, над≥ленн¤ смислом сусп≥льних под≥й? якщо в≥дкинути генетичн≥ способи передач≥ такоњ ≥нформац≥њ, то Ї один шл¤х передач≥ - мова. —имволи, котр≥ вона несе, в≥дразу вп≥знаютьс¤ ≥ розум≥ютьс¤, починаючи з дитинства. ћовн≥ коди не Ї абстракц≥¤ми, ≥снують не хаотично, вони структурован≥ у певн≥ посл≥довност≥ через м≥фолог≥чн≥ образи, ≥дењ, ритуали. —. ћосков≥ч≥ описуЇ њхню здатн≥сть надавати кожн≥й думц≥ узгодженого звучанн¤, а саме спрощувати ≥ схематизувати типов≥ образи ≥ под≥њ. ѕам'¤ть покол≥нь, ут≥лена в м≥фолог≥чному мовленн≥, зв≥льн¤Ї њх в≥д контраст≥в, в≥д комплекс≥в, перетворюЇ њх на стереотипи, щоб в≥дтворювати в≥дпов≥дно до певних типових схем. —мерть героњв завжди буде траг≥чною ≥ гранд≥озною, велик≥ вожд≥ завжди матимуть величне обличч¤ суворого ≥ безпристрасного батька, пророки - довгу бороду ≥ нотки гн≥ву та справедливост≥ у голос≥.  р≥м того, автор звертаЇ увагу на здатн≥сть пам'¤т≥ над≥л¤ти образи "поглинаючою емоц≥йною силою", котру в≥н називаЇ "спокусою ностальг≥њ". ѓњ вплив ви¤вл¤Їтьс¤ також у тому, ¤к в образах пам'¤т≥ починають поЇднуватис¤ несум≥сн≥ реч≥, ¤к неправдопод≥бне набуваЇ образу ≥стини. —. ћосков≥ч≥ пише, таким чином, про знанн¤ сп≥льноти про свою в≥ддалену ≥стор≥ю, або ж знанн¤ людини про своЇ дитинство. јле, на нашу думку, з контексту можна зрозум≥ти, що вищеописан≥ ознаки ще б≥льшою м≥рою стосуютьс¤ "м≥фолог≥чних спогад≥в", позбавлених очевидц≥в, датованих тими часами, коли боги ≥ люди жили в одному час≥-простор≥. ќтже, —. ћосков≥ч≥ вид≥л¤Ї важлив≥ ознаки м≥фолог≥њ ¤к трансл¤тора певноњ сусп≥льноњ ≥нформац≥њ: це - узгодженн¤ та спокуса ностальг≥Їю, у результат≥ д≥њ котрих м≥фи набувають характеру типових, стереотипних, ун≥версальних конструкт≥в, котр≥ нехтують законами лог≥ки, починають поЇднувати несум≥сне, лег≥тим≥зують неможливе.

¬ ’’ ст. активно вивчалос¤ питанн¤ щодо первинност≥ феномен≥в м≥фу та ритуалу. ѕродовжувачем антрополог≥чноњ школи та засновником теор≥њ ритуал≥зму Ї ƒж. ‘резер, котрий пов'¤зував м≥фолог≥ю з маг≥Їю, ¤ку вважав найб≥льш древн≥м ступенем людського розвитку. Ќа думку вченого, маг≥¤ в≥др≥зн¤Їтьс¤ в≥д ан≥м≥зму своЇю д≥Їв≥стю, бо передбачаЇ реал≥зац≥ю певних ритуал≥в. ¬≥дтак м≥ф - супроводжувальний допом≥жний феномен, "зл≥пок" з ритуалу, натом≥сть останн≥й в≥д≥граЇ первинну роль ≥ Ї самодостатн≥м. ≤нший представник школи ритуал≥зму –еглан вважаЇ, що вс≥ м≥фи Ї ритуальними текстами, а м≥фи, ¤к≥ в≥д≥рван≥ в≥д ритуалу, - казками та легендами. ” контекст≥ даного напр¤мку згодом викристал≥зувала думка —. ’аймана про те, що ритуал ≥ м≥ф - це дв≥ обов'¤зков≥ частини одного ц≥лого, котре маЇ драматичну основу. ÷¤ думка в≥дображаЇ "пом≥рковану" верс≥ю ритуал≥стичноњ школи ≥ близька до погл¤д≥в англ≥йц¤ Ѕ. ћалиновського - основоположника школи функц≥онал≥зму.

¬≥н вважав, що м≥ф ≥ обр¤д становл¤ть два взаЇмопов'¤зан≥ аспекти перв≥сноњ культури - словесний ≥ д≥Ївий, "теоретичний" ≥ "практичний". ƒосл≥дник описуЇ функц≥њ м≥ф≥в ¤к суто практичн≥, спр¤мован≥ на п≥дтриманн¤ традиц≥њ, створенн¤ безперервност≥ культури сп≥льноти, осв¤ченн¤ вс≥х важливих под≥й шл¤хом пост≥йного зверненн¤ до св¤щенноњ реальност≥ до≥сторичного досв≥ду. "ћ≥ф кодиф≥куЇ думку, зм≥цнюЇ мораль, пропонуЇ певн≥ правила повед≥нки ≥ санкц≥онуЇ обр¤ди, рац≥онал≥зуЇ ≥ виправдовуЇ соц≥альн≥ настанови... ћ≥ф - це не просто розказана ≥стор≥¤ або опов≥данн¤, ¤ке маЇ алегоричне, символ≥чне чи тому под≥бне значенн¤; м≥ф переживаЇтьс¤ аборигенами ¤к свого роду "св¤те письмо", ¤к де¤ка д≥йсн≥сть, що впливаЇ на долю св≥ту ≥ людей".

“ретьою науковою школою, котра користувалас¤ у ’’ ст. великим авторитетом, стала французька соц≥олог≥чна традиц≥¤, обстоювана роботами ≈. ƒюркгейма та Ћ. Ћев≥-Ѕрюл¤. Ќовим базовим принципом цьог п≥дходу став акцент на соц≥альну психолог≥ю. “а й коротко охарактеризован≥ вище структурал≥зм та функц≥онал≥зм завжди розгл¤дали м≥фолог≥ю в контекст≥ сп≥льноти, змодельованоњ на теоретичному р≥вн≥ ¤к сукупн≥сть ≥ндив≥д≥в, без урахуванн¤ феномен≥в колективноњ псих≥ки, сп≥льного псих≥чного функц≥онуванн¤.

≈. ƒюркгейм пор≥внюЇ ≥ндив≥дуальне в≥дчутт¤ часу, простору та причинност≥ з њх сп≥льним переживанн¤м представниками т≥Їњ чи ≥ншоњ сп≥льноти й робить висновок про нетотожн≥сть ≥ндив≥дуального ≥ колективного розуму. ¬чений пише про колективн≥ ≥дењ та у¤вленн¤, котр≥ генеруютьс¤ сп≥льнотою та мимов≥льно нав'¤зуютьс¤ њњ членам, внос¤тьс¤ у св≥тов≥дчутт¤ представник≥в ц≥Їњ сп≥льноти. ≈. ƒюркгейм досл≥джуЇ опозиц≥ю сакрального та профанного ¤к двох стан≥в св≥домост≥, причому перший в≥дпов≥даЇ колективному переживанню, другий - ≥ндив≥дуальному. ¬ивчаючи м≥фолог≥ю, французький досл≥дник критикуЇ попередн≥ п≥дходи (натурал≥зм та ан≥м≥зм, ритуал≥зм та функц≥онал≥зм), натом≥сть знаходить джерела њњ виникненн¤ в тотем≥зм≥, вважаючи, що тотем≥чна м≥фолог≥¤ моделюЇ родову орган≥зац≥ю соц≥уму, узаконюЇ њњ та п≥дтримуЇ в активному стан≥. ќсобливе м≥сце ≈. ƒюркгейма пос≥дають погл¤ди вченого на символ≥чну природу м≥фолог≥њ та рел≥г≥њ. ≈мблеми (образи, метафори) сл≥д розум≥ти не просто ¤к етикетки, а ¤к символи соц≥альноњ реальност≥, наповнен≥ конкретним зм≥стом у культурн≥й систем≥ т≥Їњ чи ≥ншоњ сп≥льноти, ¤к≥ виникають у зв'¤зку з ≥снуванн¤м соц≥ального житт¤ ¤к такого.

Ћ. Ћев≥-Ѕрюль, розвиваючи теор≥ю колективних у¤влень, розгл¤дав њх ¤к так≥, котр≥ не мають жодноњ рац≥ональноњ основи. «будован≥ без урахувань закон≥в лог≥ки: у м≥фолог≥њ в≥дсутн¤ тенденц¤ до униканн¤ протир≥чч¤, а тому кожна р≥ч (персонаж, феномен) може одночасно бути собою та чимось ≥ншим. ¬чений вводить в теор≥ю пон¤тт¤ "м≥стичного", вважаЇ, що м≥стичне ≥ пре-лог≥чне Ї двома аспектами одн≥Їњ ≥ т≥Їњ ж властивост≥. јсоц≥ативним процесом у систем≥ колективних у¤влень, за Ћев≥-Ѕрюлем, керуЇ закон партиципац≥њ - м≥стичноњ участ≥, приналежност≥ тотем≥чноњ сп≥льноти до вс≥х феномеен≥в, починаючи в≥д реальних об'Їкт≥в, стосунк≥в м≥ж ними та под≥й, ≥ аж до м≥стичних, духовних сил, котр≥ у сприйн¤тт≥ архањчноњ сп≥льноти Ї не менш реальними. «аглибившись у досл≥дженн¤ м≥фолог≥њ, лев≥-Ѕрюль описуЇ наступн≥ риси пре-лог≥чного мисленн¤ (колективних у¤влень): причинн≥сть обов'¤зково утримуЇ м≥стичн≥ компоненти, не ≥снуЇ н≥чого випадкового, немаЇ й абсолютного детерм≥н≥зму; синтез не потребуЇ попереднього анал≥зу, операц≥њ синтезуванн¤ Ї синкретичними, нерозривними, нечутливими до суперечностей, даних емп≥ричного та чуттЇвого досв≥ду; м≥стична абстракц≥¤ в≥д≥граЇ пров≥дну роль, не допускаЇ до абстракц≥њ лог≥чноњ, в≥дтак ≥ п≥дб≥р факт≥в дл¤ абстрагуванн¤ дотримуЇтьс¤ ч≥ткоњ законом≥рност≥: першочергово пам'¤ть в≥дбираЇ м≥стичн≥ компоненти досв≥ду.

—имвол≥чн≥ теор≥њ м≥фолог≥њ, що розвинулис¤ в ’’ ст., уособлен≥ насамперед прац¤ми ≈.  асс≥рера (зокрема, його "ћ≥фолог≥чне мисленн¤"), —. Ћангер, ћ. ”рбан, ≈.  аунта. ≈.  асс≥рер розгл¤даЇ м≥фолог≥ю, мову та мистецтво ¤к автономн≥ символ≥чн≥ форми культури. “акий методолог≥чний п≥дх≥д передбачаЇ проведенн¤ наукових пошук≥в з урахуванн¤м паралел≥зму р≥зних культурних пласт≥в, кожен з ¤ких Ї самодостатньою системою ≥ не може бути редукованим до будь-¤кого ≥ншого. ќтож, м≥фолог≥ю пропонуЇтьс¤ розум≥ти ¤к самост≥йний феномен, котрий не зводитьс¤ н≥ до мови, н≥ до ≥ндив≥дуальноњ чи колективноњ творчост≥.  асс≥рер, ¤к ≥ Ћев≥-Ѕрюль, звертаЇ увагу на лог≥ку архањчного мисленн¤, зокрема, зам≥ну причинност≥ под≥бн≥стю або сус≥дством, близьк≥стю пон¤ть. ¬≥дтак причинно-насл≥дковий ланцюг набуваЇ характеру конкретних матер≥альним метаморфоз, залишаючись при цьому символ≥чним. ћаЇ свою специф≥ку ≥ зв'¤зок м≥ж сприйн¤тт¤м та його рац≥ональним опрацюванн¤м у м≥фолог≥чному св≥т≥. ƒосл≥дник в≥дм≥чаЇ ≥ б≥нарн≥сть м≥фолог≥чного мисленн¤: св≥т структуруЇтьс¤ навколо пар протилежностей. «акони ун≥версуму в≥дображен≥ у м≥фолог≥њ ¤к цикл≥чна гра св¤щенного ≥ профанного, м≥ж ¤кими також немаЇ ч≥тких меж: смерть под≥бна до сну, а народженн¤ - до поверненн¤ померлого. «ам≥сть протиставленн¤ бутт¤ ≥ небутт¤ м≥фолог≥чна св≥дом≥сть розгл¤даЇ њх ¤кдв≥ взаЇмодоповнювальн≥ складов≥ одного ц≥лого - життЇвого циклу тотема, ≥ндив≥да чи сп≥льноти. ј оск≥льки у м≥фолог≥њ зам≥сть протиставленн¤ частини ц≥лому ≥снуЇ њхнЇ ототожненн¤, то ≥ндив≥д, тотем чи сп≥льнота на символ≥чному р≥вн≥ Ї одним ≥ тим самим об'Їктом-суб'Їктом ус≥х м≥фолог≥чних метаморфоз.

Ќадзвичайно важливим аспектом погл¤д≥в  асс≥рера Ї ≥де¤ про те, що м≥фолог≥чна фантаз≥¤ може народити м≥фолог≥чний св≥т т≥льки у тому випадку, ¤кщо вона живитьс¤ емоц≥¤ми, а тому м≥ф оформл¤Їтьс¤ ¤к "пл≥д емоц≥й", залежить в≥д сили афект≥в, котр≥ д≥ють на перв≥сну св≥дом≥сть, ¤ка ще не розр≥зн¤Ї зовн≥шнього та внутр≥шнього план≥в св≥домост≥, ≥люз≥њ та достов≥рност≥. ѕри цьому "мова ≥ м≥ф спор≥днен≥ м≥ж собою. Ќа ранн≥х стад≥¤х розвитку людськоњ культури вони пов'¤зан≥ наст≥льки т≥сно, њхн≥й взаЇмозв'¤ок наст≥льки очевидний, що неможливо в≥дд≥лити одне в≥д одного".

ƒосл≥дженн¤ м≥фолог≥њ, проведен≥ в контекст≥ глибинноњ психолог≥њ ’’ ст., об'Їктивован≥ прац¤ми «. ‘рейда,  . ёнга, ќ. –анка, ƒ.  емпбелла, ћ. ≈л≥аде та ≥н. ” своњй в≥дом≥й прац≥ "“отем ≥ табу" «. ‘ройд висловлюЇ думку, що м≥фи Ї ≥люстрац≥¤ми глибинних психолог≥чних ¤вищ. …ого вченн¤ трактуЇ перв≥сну людину ¤к невротика, перв≥сн≥ обр¤ди ¤к масов≥ неврози ≥ п≥дводить до висновку про виникненн¤ морал≥ ≥ рел≥г≥њ ≥з так званого "комплексу ≈д≥па" (коли син з ревнощ≥в вбиваЇ батька ≥ заволод≥ваЇ мат≥р'ю, але пот≥м розкаюЇтьс¤ ≥ починаЇ шанувати померлого батька ¤к надприродну ≥стоту, перед ¤кою людина винна). ѕ≥зн≥ш≥ досл≥дженн¤ невроз≥в та психоз≥в дозволили розширити "м≥фолог≥чн≥ пал≥тру", за допомогою ¤коњ можна метафорично описати та зрозум≥ти глибинн≥ переживанн¤ людини ≥ закони функц≥онуванн¤ соц≥уму. “ак,  .√. ёнг описав та дав св≥й вар≥ант психолог≥чного тлумаченн¤ архетипних образ≥в Ѕожественного Ќемовл¤ти, Ѕожественноњ ƒ≥вчини, ¬еликоњ ћатер≥, а також комплекси, ¤к≥ в≥дпов≥дають р≥зним структурам особистост≥ (—ам≥сть, ѕерсона, “≥нь, јн≥ма, јн≥мус). «агалом тенденц≥¤ до розшифруванн¤, "перекладу" м≥фолог≥чних образ≥в на мову психолог≥чних закон≥в, реальних глибинних переживань людини притаманна представникам глибинно-психолог≥чноњ школи, що пов'¤зано з практичним вим≥ром глибинноњ психолог≥њ - психотерап≥Їю, психоанал≥тичними культуролог≥чними досл≥дженн¤.  .√. ёнг вважав м≥фи "ви¤вами досв≥домоњ душ≥. спонтанн≥ висловенн¤ про под≥њ в позасв≥дом≥й псих≥ц≥, але в жодному раз≥ не алегор≥¤ми ф≥зичних процес≥в". ” сфер≥ мисленн¤ м≥ф отримуЇ вербальне вираженн¤ й ф≥ксуЇтьс¤ ¤к стала структура думки, ¤ка не маЇ рац≥ональноњ природи, однак приймаЇтьс¤ ¤к рац≥ональна на п≥дстав≥ мовноњ символ≥зац≥њ. “аким чином мова закр≥плюЇ м≥ф у м≥фологемах - мовних нос≥¤х м≥ф≥в, що даЇ змогу транслювати њх у час≥ та простор≥. ќтже, м≥ф "передуЇ мов≥ ¤к неоформлений дух думки, зб≥гаЇтьс¤ з нею, визначаючи план њњ зм≥сту, ≥ породжуЇтьс¤ мовю".

ўе одним визнаним п≥дходом до досл≥дженн¤ м≥фолог≥њ став структурал≥зм, презентований прац¤ми  . Ћев≥-—тросса, ∆. Ћакана, –. Ѕарта та ≥н.  . Ћев≥-—тросс, вивчаючи процеси комун≥кац≥њ в сучасному та архањчному сусп≥льствах, в≥дзначаЇ, що вони неможлив≥ без знаковоњ системи. ћаг≥чне, м≥фолог≥чне мисленн¤ також функц≥онуЇ за посередництвом знак≥в, але маЇ певну особлив≥сть, чку досл≥дник називаЇ "бриколажем". ќстанн≥й означаЇ творенн¤ будь-¤ких проект≥в з випадкових, спец≥ально не пристосованих матер≥ал≥в. ўоб скористатис¤ ними у процес≥ бриколажу, треба з≥гнорувати њхнЇ перв≥сне значенн¤ та в≥днайти ц≥лком нове функц≥ональне навантаженн¤, часом дуже неспод≥ване, абсолютно далеке в≥д первинно задуманого дл¤ них. Ѕриколаж под≥бний до буд≥вництва дому на звалищ≥, коли ¤к матер≥али можуть використовуватис¤ будь-¤к≥ знайден≥ предмети, њхн≥ уламки, частини, первинно призначен≥ дл¤ ≥нших ц≥лей. "ћ≥фолог≥¤ - це ≥нтелектуальний бриколаж, ¤кий може мати блискуч≥ ≥ непередбачуван≥ предмети". ѕор≥внюючи архањчне мисленн¤,  . Ћев≥-—тросс пише: "м≥фолог≥чне мисленн¤, мов бр≥колер. ¬иробл¤Ї структури, впор¤дковуючи под≥њ, чи нав≥ть залишки под≥й, тод≥ ¤к наука у процес≥ свого самообгрунтуванн¤ ≥ завд¤ки структурам, ¤к≥ вона пост≥йно продукуЇ, тобто завд¤ки своњм г≥потезам ≥ теор≥¤м створюЇ власн≥ засоби ≥ результати у форм≥ под≥й". ќдним ≥з р≥зновид≥в структур, котр≥ в≥дтворюЇ м≥фолог≥¤ з "п≥дручного матер≥алу" Ї, нариклад, б≥нарн≥ опозиц≥њ на вз≥рець "верх/низ", "сакральне/профанне", "природа/ культура".

≤снуванн¤ ≥ррац≥онального м≥фу на тл≥ рац≥онального мисленн¤ по¤снюють психолог≥чним феноменом "подв≥йност≥ думок" ("двоЇмисли¤"), коли людина здатна не т≥льки дотримуватис¤ двох думок, ¤к≥ взаЇмно виключають одна одну. але й в≥рити обом. ÷ей процес Ї одночасно св≥домим ≥ несв≥омим, адже людина повинна позбавитис¤ в≥дчутт¤ провини за с≥дому неправду, а факти використовувати або ¤к п≥двердженн¤ одн≥Їњ з думок, або у випадку незручност≥ факт≥в несв≥домо забувати про них. “ак само використовуютьс¤ м≥фи: вони вилучаютьс¤ з≥ св≥домост≥, коли людина несв≥домо в≥дкидаЇ вс≥ факти, ¤к≥ суперечать м≥фу. ѕередус≥м зверненн¤ до м≥ф≥в зд≥йснюЇтьс¤ в критичн≥ моменти житт¤ людини, пер≥оди нестаб≥льност≥, небезпеки, соц≥альноњ незахищеност≥ й непевност≥, коли людина в≥дкидаЇ рац≥ональн≥ думки, щоб виправдати власну неспромоджн≥сть протид≥¤ти життЇвим обставинам, по¤снити соб≥ чи ≥ншим власн≥ нерац≥ональн≥ д≥њ, заспокоњти своЇ сумл≥нн¤ ≥ т.≥н. Ћюдина звертаЇтьс¤ до м≥ф≥в ≥ в повс¤кденному житт≥ за традиц≥Їю пращур≥в, несв≥домо спод≥ваючись на финагороду добробуту, родинним щаст¤м, гарним врожаЇм тощо.

як видно з вищенаведеного огл¤ду п≥дход≥в до розум≥нн¤ природи, внутр≥шньоњ структури, функц≥онуванн¤ м≥фолог≥њ, науков≥ погл¤ди створюють ц≥лу пал≥тру концептуальних систем, через формат котрих можна у той чи ≥нший спос≥б наблизитис¤ до витлумаченн¤ м≥фолог≥њ.

 


Ћ≤“≈–ј“”–ј.

¬еселовский ј.Ќ. [–ец. на:] ћандельштам ќ. ќпыт объ¤снени¤ обычаев (и.-е. народов), созданных под вли¤нием мифа // ∆урн. мин-ва нар. просвещени¤. - 1882. - є11. - —.137-145.

√уревич ѕ.—. ћифологи¤ наших дней // —вободна¤ мысль. - 1992. - є11. - —.43.

Ёлиаде ћ. јспекты мифа. - ћ., 2001. - —.33.

«варич ≤. ћ≥ф у генез≥ художнього мисленн¤. - „ерн≥вц≥. 2002.

 алашник (ће≥) Ћ.—. ƒавньокитайська м≥фолог≥¤ ¤к зас≥б родинного вихован¤. - «апор≥жж¤, 2004. - —.11-25.

Ћосев ј.‘. ƒиалектика мифа // Ћосев ј.‘. ‘илософи¤. ћифологи¤.  ультура. - ћ., 1991. - —.181.

ћединська ё. ћ≥фолог≥¤ та м≥фолог≥чний дискурс // ѕсихолог≥¤ ≥ сусп≥льство. - 2006. - є2. - —.115-122.

ћединська ё.ј. „отири вим≥ри м≥фу // ѕсихолог≥¤ ≥ сусп≥льство. - 2003. - є4. - —. 30-39.

ћелетинский ≈.ћ. ѕоэтика мифа. - ћ., 1976. - 407 с.

ѕотебн¤ ј.ј. —лово и миф. - ћ., 1989. - —.156, 505.

—ел≥ванова ќ.ќ. ћ≥фологемна мотивац≥¤ ном≥нативних одиниць (на матер≥ал≥ украњнськоњ мови) // ћовознавство. - 2006. - є6. - —.41-51.

“опорков ј.ј. “еори¤ мифа в русской филологической науке ’≤’ века. - ћ., 1997. - —. 311, 405.


nationalvanguard 

   
вверх  Ѕиблиографи¤ г. »вано-‘ранковск, √руппа исследовани¤ основ изначальной традиции "ћезоге¤", ”краина


Ќайти: на:
ѕ≥дтримка сайту: ќлег √уцул¤к spm111@yandex.ru / ќновленн¤ 

  найл≥пше огл¤дати у Internet
Explorer 6.0 на екран≥ 800x600   |   кодуванн¤: Win-1251 (Windows Cyrillic)  


Copyright © 2006. ѕри распространении и воспроизведении материалов об¤зательна ссылка на электронное периодическое издание Ђ»нститут стратегических исследований нарративных системї
Hosted by uCoz