Ќј„јЋќ    ѕ”ЅЋ» ј÷»»    Ѕ»ЅЋ»ќ“≈ ј    Ћ≈ ÷»»     ќЌ“ј “џ    E-MAIL    √ќ—“≈¬јя    „ј“    ‘ќ–”ћ / FORUM    —ќќЅў≈—“¬ќ  Ќаши счЄтчики

яндекс цитуванн¤

 

      
»нститут стратегического анализа нарративных систем
(»—јЌ—)
L'institut de l'analyse strategique des systemes narratifs
(IASSN)
≤нститут стратег≥чного анал≥зу наративних систем
(≤—јЌ—)лекц≥¤

≤—“ќ–≤я ћ»—“≈÷“¬ј

Ћекц≥¤ ≤.
ћ»—“≈÷“¬ќ ѕ≈–¬≤—Ќќ√ќ —¬≤“”
(в≥д верхнього палеол≥ту до доби ранньоњ бронзи)

ѕлан.
1. ѕон¤тт¤ "мистецтво" та р≥зн≥ п≥дходи до його трактуванн¤.
2. —труктура мистецтва ¤к частини культури.
3. ћистецтво епохи палеол≥ту.
4. ћистецтво епохи мезол≥ту та неол≥ту.
5. ћистецтво “рип≥лл¤- укутен≥.
6. ћистецтво епохи ранньоњ бронзи.
7. ћистецтво епохи зал≥за.

1. ѕон¤тт¤ "мистецтво" та р≥зн≥ п≥дходи до його трактуванн¤.

¬ажливою ≥ достатньо автономною частиною культури э мистецтво. ƒ≥¤льн≥сть мистецтва заснована на тому, що людина, сприймаючи зором або слухом про¤ви в≥дчутт≥в ≥ншоњ людини, златна в≥дчувати т≥ ж сам≥ в≥дчутт¤, котр≥ в≥дчувала людина, ¤ка виражала своњ в≥дчутт¤.

Ќа в≥дм≥ну в≥д науки, морал≥, рел≥г≥њ, пол≥тики, мистецтво про¤вл¤Ї себе у форм≥ зак≥нчених художн≥х твор≥в, створених зазвичай одним автором. Ќа в≥дм≥ну в≥д багатьох ≥нших ц≥нностей культури, твори мистецтва в≥дкрит≥ дл¤ активного субЇктивного творчого сприйн¤тт¤ ≥ м≥нливих оц≥нок людини, ¤ка сприймаЇ, в залежност≥ в≥д њњ особистого та соц≥ального досв≥ду.

ѕрогрес у мистецтв≥, на в≥дм≥ну в≥д науково-техн≥чного прогресу, не маЇ пр¤мл≥н≥йного характеру, в≥н в≥дбуваЇтьс¤ своЇр≥дними поштовхами, ривками, ¤к≥ не заежать в≥д досв≥дного знанн¤., п≥дйомами ≥ пад≥нн¤ми. „удовою властив≥стю мистецтва Ї його "демократизм", загальна доступн≥сть. ¬она д≥Ї на людей незалежно в≥д њх розвитку та осв≥ти. –озвиток мистецтва, його прогрес в≥дбуваЇтьс¤ через взаЇмовплив традиц≥й та новаторства, боротьбу шк≥л, напр¤мк≥в шл¤хом м≥жетн≥чного ≥ м≥жнац≥онального взаЇмного збагаченн¤. ќдин з головних закон≥в мистецтва пол¤гаЇ у тому, що св≥това класика не може не бути неповторно нац≥ональною.


2. —труктура мистецтва ¤к частини культури.

ћистецтво ¤к важлива частина культури про¤вл¤Ї себе у багатоман≥тност≥ конкретних вид≥в художньоњ творчост≥, к≥льк≥сть ≥ складн≥сть ¤ких - в≥д наскельного малюнку або прим≥тивного танцю до гранд≥озних "шоу" або к≥носер≥ал≥в сучасност≥ - неухильно зростають сл≥дом за розвитком естетичноњ св≥домост≥ людини.

—учасна класиф≥кац≥¤ виокремлюЇ так≥ р≥зновиди мистецтва:

- образотворче мистецтво. ¬пливаЇ на людину в≥зуально, тобто через зорове сприйн¤тт¤. “вори образотворчих мистецтв мають матер≥альну, предметну форму ≥ не зм≥нюютьс¤ в час≥ ≥ простор≥. ƒо них в≥днос¤тьс¤: живопис, скульптура, граф≥ка, монументальне мистецтво, декоративно-ужиткове мистецтво.

- музика - вид мистецтва, ¤кий розрахований на слухове сприйн¤тт¤ ≥ ¤кий в≥дзначаЇтьс¤ безпосередньою ≥ особливо активною д≥Їю на в≥дчутт¤ людей. √оловним виражаючим засобом тут Ї звук, мелод≥¤, пол≥фон≥¤, ритм, композиц≥¤, гармон≥¤. Ќа в≥дм≥ну в≥д ус≥х образотворчого ≥ словесного мистецтва, музика не в≥дтворюЇ видимих картин св≥ту ≥ позбавлена зм≥стовоњ конкретност≥. “ому њњ вважають справжньою загальнолюдською, ун≥версальною мовою, "мовою ≥нтуњц≥њ", ¤ка не вимагаЇ перекладу. ” пор≥вн¤нн≥ з творами вс≥х вид≥в мистецтва музичн≥ твори практично не знищуван≥, вони створен≥ в ≥деальн≥й форм≥.

- синтетичн≥ мистецтва - це так≥ види художньоњ творчост≥, ¤к≥ Ї орган≥чним злитт¤м або орган≥чно своб≥дною комб≥нац≥Їю р≥зних вид≥в мистецтв. ƒо них в≥днос¤тьс¤: 1) театр (драматичний ≥ оперний). ¤кий обЇднюЇ л≥тературу, акторське мистецтво, живопис, музику, декоративно-ужиткове мистецтво; 2) балет, ¤кий використовуЇ природну пластику людського т≥ла ≥ поЇднюЇ у соб≥ танець, музику, живопис, скульптуру; 3) естрадне мистецтво, ¤ка Ї своЇр≥дним набором номер≥в, - конферанс, сп≥в, декламац≥ю, танець, ≥люз≥он≥зм, акробатику; цирк з≥ спортивним ≥ см≥ховим елементом. —интетичне мистецтво не сл≥д плутати ≥з синтезом мистецтв, коли, наприклад, арх≥тектурна споруда прикрашена скульптурою, живописом тощо.

- техн≥чн≥ мистецтва. ” своњх розвинених формах виникли в ’V ст. з≥ створенн¤м такого ¤вища ¤к художнЇ кл≥ше. ѕроцес продовжувавс¤ завд¤ки створенню фонографа, фотограф≥њ, н≥мого к≥но. ” ’’ ст. з¤вилас¤ звукова, кольорова ≥ стереоскоп≥чна к≥нотехн≥ка та електрон≥ка. ” наш≥ дн≥ до найб≥льш поширених вид≥в техн≥чних мистецтв в≥днос¤ть: фотомистецтво, мистецтво к≥но, мультипл≥кац≥¤, телебаченн¤, компютерн≥ ауд≥о- та в≥деотехнолог≥њ.

- декоративно-ужиткове мистецтво - одне з найдавн≥ших. ¬оно обслуговуЇ практичн≥ потреби людини, одночасно задов≥льн¤ючи њњ основн≥ естетичн≥ потреби. —фера декоративно-ужиткового мистецтва - це: в≥д естетичного оформленн¤ предмет≥в повс¤кденного користуванн¤ (посуд, ≥нструменти, мебл≥, тканини, збро¤) до художньоњ орган≥зац≥њ арх≥тектурно-паркових ансамбл≥в. —юди ж в≥днос¤тьс¤: оформленн¤ ≥нтерЇр≥в декоративними розписами, декоративною скульптурою, барельЇфами, плафонами, вазами, мистецьки виконаний од¤г, ювел≥рн≥ прикраси, мистецтво мак≥¤жу, перукарське мистецтво.

- церковне (рел≥г≥йне) мистецтво - пон¤тт¤ надзвичайно обЇмне. бо прот¤гом багатьох стол≥ть рел≥г≥¤ була центром, що генерувала усе культурне житт¤, накопичила велик≥ скарби у вс≥х галуз¤х мистецтва, але традиц≥йно розгл¤даютьс¤ лише ¤вища образотворчого (≥конопис та арх≥тектура) ≥ музичного мистецтва, а також рел≥г≥йне ужиткове мистецтво (начинн¤, ризи, хоругви тощо).

“епер традиц≥йно розгл¤дають ≥стор≥ю мистецтв за хронолог≥чним принципом, без розриву ≥з соц≥ально-пол≥тичною та рел≥г≥йно-св≥тогл¤дною ≥стор≥Їю людства, одночасно додаючи цив≥л≥зац≥йний або стад≥альний п≥дходи.

3. ћистецтво епохи палеол≥ту.

ѕер≥од 80-40 тис¤ч рок≥в тому пов¤заний з по¤вою сучасного типу людини розумноњ - неоанропа (кроманьонц¤), а 35 тис¤ч рок≥в тому (в епоху плейстоцену, останього Ћьодовикового пер≥оду) розпочавс¤ ¤скравий та стр≥мкий розвиток перв≥сного сусп≥льства. ÷¤ епоха характеризуЇтьс¤ завершенн¤м формуванн¤ сучасноњ людини. «'¤вл¤ютьс¤, на в≥дм≥ну в≥д печерних, велик≥ поселенн¤ (сто¤нки), здеб≥льшого в≥дкритого типу. √осподарство, ¤к ≥ ран≥ше, привласнювальне, полюванн¤ на великого зв≥ра (мамонта, носорога, бика, п≥вн≥чного олен¤) маЇ колективний характер. јле саме дл¤ цього часу Ї по¤ва ≥ розкв≥т мистецтва ¤к такого, що дос¤г найвищого р≥вн¤ в останн≥й стад≥њ палеол≥ту - мадлен≥ (15-10 тис¤ч рок≥в тому). ÷е - зображенн¤ на ст≥нах печер, граф≥чн≥ малюнки на гальц≥ та к≥стц≥, скульптура у вигл¤д≥ статуеток, вир≥заних ≥з бивн¤ мамонта, музичн≥ ≥нструменти у вигл¤д≥ флейт, виготовлен≥ з к≥стки. ƒо п≥знього палеол≥ту мають стосунок галерењ малюнк≥в, ¤к≥ вир≥зн¤ютьс¤ такою узагальнен≥стю та виразн≥стю, що де¤к≥ з в≥домих сучасних художник≥в (¤к от ѕ≥кассо) вважали њх досконалими творами мистецтва ≥ нав≥ть бачили у них зразок абсолютноњ самобутност≥ художнього вираженн¤.

ƒо пров≥дних напр¤м≥в образотворчоњ д≥¤льност≥ людини належали палеол≥тичний ан≥мал≥зм (в≥д латин. "ан≥мал" - "тварина") - тобто м≥фолог≥чно-фантастичне осмисленн¤ основних умов ≥снуванн¤ соц≥уму, ≥ антропоморф≥чний комплекс неоантропа - вт≥ленн¤ образу людини. јнтропоморфний комплекс ≥ палеол≥тичний ан≥мал≥зм набули образно-алегоричного вираженн¤ в трьох р≥зних системах - сюжетн≥й (реал≥стичн≥й), знаков≥й ≥ ритм≥чно-орнаментальн≥й, що орган≥чно передають ≥нтелектуальну структруру палеол≥тичноњ творчост≥.

ƒл¤ печерного мистецтва характерн≥ найдавн≥ш≥ натурал≥стичн≥ зображенн¤ - в≥дбитки людськоњ руки, сер≥њ пр¤мих та хвил¤стих паралельних л≥н≥й, проведен≥ пальц¤ми по сир≥й глин≥, палеол≥тичне грав≥руванн¤, розписи, барельЇфи, окрем≥ витвори з глини.

ѕечерний живопис неоантропа в≥домий на територ≥њ ™вропи. «деб≥льшого, ц≥ пам¤тки сконцентрован≥ на територ≥њ ѕ≥вденноњ ‘ранц≥њ та ѕ≥вн≥чноњ ≤спан≥њ. ÷е - печери јльтам≥ра (бл. 15 500 р. тому), Ћ¤ско (18 000 р. тому), Ћамут, ѕер-нон-ѕер, ћарсула, ћас д'јзиль та ≥нш≥. Ќа ст≥нах були знайден≥ зображенн¤ тварин: б≥зон≥в, коней, олен≥в. ћалюнки виконан≥ фарбами: чорною ≥з саж≥ та червоною з охри. “варини вигл¤дають ц≥лком реал≥стично. Ќа де¤ких ≥з них намальован≥ списи, що њх пронизують, або гарпуни. ∆≥ноч≥ зображенн¤ розташовуютьс¤ завжди у л≥в≥й груп≥ або на л≥в≥й ст≥н≥ печери ≥ голови у них забарвлен≥ в червоне, а чолов≥ч≥ завжди розташовуютьс¤ у прав≥й груп≥ або на прав≥й ст≥н≥ печери ≥ голови њх зафарбовуютьс¤ у чорний кол≥р. ” печер≥ поблизу м. Ћоссел¤ ви¤влене барельЇфне зображенн¤ ж≥нки, що п≥дн≥маЇ ритуальним жестом до верха р≥г, а в печер≥ ≤стюриць ≥ грот≥ ћонтеспан знайдено скульптурн≥ зображенн¤ тварин.

“реба зазначити, що скульптури та малюнки, що зображують тварин, реал≥стичн≥, а людськ≥ дуже умовн≥ та схематичн≥, ≥ найчаст≥ше ¤вл¤ють собою ф≥гури або фантастичних антропоморфних ≥стот, або людей у зв≥риних масках. Ќайв≥дом≥ше зображенн¤ було знайдене в печер≥ Ће-“руа-‘рер. Ќа ст≥н≥ намальований чолов≥к, що танцюЇ, ≥з рогами олен¤ на голов≥, довгою бородою, довгим к≥нським хвостом, ≥з накинутою на плеч≥ шк≥рою. ” печер≥ “ейжа був знайдений к≥ст¤ний жезл, на ¤кому процарапан≥ три танцююч≥ ф≥гурки, двоног≥, але у масках у вигл¤д≥ гол≥в сарн.

ќтже, суд¤чи з прекрасних зображень тварин, передавати натуру перв≥сн≥ художники вм≥ли. ¬≥дступ в≥д реал≥зму був навмисним. ‘антастичн≥ антропоморфн≥ ≥стоти тлумачатьс¤ у цьому ¤к тотемн≥ предки ≥ вони аналог≥чн≥ австрал≥йським м≥фолог≥чним зображенн¤м нашого часу. «ображенн¤ простромлених списами тварин ¤вно говорить про мисливську маг≥ю.

≤нша група печерних зображень в≥дома на ”рал≥. ќдна з них - знаменита  апова печера. “акож на¤вн≥ схож≥ печери на Ѕалканах ≥ лише одна на ”крањн≥ - це знаменита " ам¤на могила" в ѕриазовњ. ј от карств≥ печери  арпат та ƒн≥стров¤ ще дуже мало досл≥джен≥ ≥ Ї перспектива, що ≥ в них буде знайдено артефакти перв≥сноњ людини, адже њх уже ви¤влено в аналог≥чних печерах –умун≥њ, Ѕолгар≥њ та јлбан≥њ. —ама ж " ам¤на ћогила" - це курганопод≥бна височина природного походженн¤ ≥з виходами скель, де багато карстових печер ≥ грот≥в. —л≥д≥в звичного проживанн¤ людини тут н≥де не заф≥ксовано, але досл≥дженн¤ми ви¤влено, що вона використовувалас¤ у культових ц≥л¤х, починаючи в≥д п≥знього палеол≥ту до епохи ранньоњ бронзи.

ƒо предмет≥в перв≥сного мистецтва належать "чуринги" - невелик≥ камен≥, вкрит≥ зображенн¤ми та маг≥чними знаками, а також малюнки на ст≥нах грот≥в. ќдин з них - √рот ћамонта, де Ї к≥лька групових композиц≥й. Ќа одн≥й зображено тварину, ¤ка нагадуЇ слона з бивн¤ми ≥ хоботом, але з ногами та хвостом бика. ќточують його бики й ≥нш≥ тварини. Ќаступна композиц≥¤ складаЇтьс¤ з чотирьох бик≥в.

јле найб≥льший ≥нтерес викликаЇ композиц≥¤ в √рот≥ „аклуна з ф≥гурою людини, що стоњть ≥з п≥дн¤тими руками ≥ розчеп≥реними пальц¤ми в поз≥ заклинател¤-чаклуна. ¬низу п≥д њњ ногами зображено поваленого вовка.  р≥м зображенн¤ чаклуна в печер≥ "“ри брати" у ‘ранц≥њ, це другий малюнок на ст≥н≥ печери, що належить до п≥зньопалеол≥тичного пер≥оду.

ќкр≥м вищезгаданих скульптурних зображень у печерах ‘ранц≥њ, знайден≥ на сто¤нках дес¤тки ж≥ночих статуеток, виготовлених ≥з бивн≥в мамонта. “ак≥ знах≥дки були ви¤влен≥ на майже вс≥х сто¤нках перв≥сноњ людини у ™вроп≥ в≥д ≤спан≥њ до ”ралу. Ѕагато знах≥док вироб≥в з к≥стки знайдено ≥ в ѕодн≥стровњ. Ќайв≥дом≥ш≥ ж артефакти заф≥ксован≥ в центральних та сх≥дних рег≥онах ”крањни (сто¤нки ћезин ≥ ћежир≥ч), де були знайден≥ к≥ст¤н≥ флейти, розфарбован≥ охрою та покрит≥ меандровим орнаментом браслети з к≥стки мамонта. јналог≥чн≥ знах≥дки зроблено на сто¤нках  остенки, Ће-ћадлен, јвдЇЇве, ёревич≥, ёдинове.

ѕоки що немаЇ Їдиноњ концепц≥њ, ¤ка по¤снюЇ сутн≥сть печерного палеол≥тичного живопису ≥ декоруванн¤ др≥бних вироб≥в. јле характер самих малюнк≥в, скульптури та декоруванн¤ все ж св≥дчать на користь культового призначенн¤ цих твор≥в мистецтва. ќсновними напр¤мками в≥рувань були культ тварин, що дають њжу, ≥ культ ж≥нки - продовжувачки роду, про що св≥дчать статуетки т.зв. "дебелих ¬енер" з г≥пертроф≥Їю ж≥ночих статевих ознак, ¤к≥ м≥ж собою в часовому вим≥р≥ мають до тис¤ч≥ рок≥в. ¬иникаЇ здивуванн¤ ≥конограф≥чна стаб≥льн≥сть твор≥в, виконаних в умовах палеол≥тичних сто¤нок, розташованих в≥д ѕ≥ренењв до ”ралу й одночасно наближених за принципом побудови. будучи н≥би продуктом одн≥Їњ школи. ќчевидно, Їдиним чинником, що стимулював виникненн¤ таких спор≥днених образних зображень ж≥нки, можна вважати т≥льки сп≥льну ≥деолог≥чну основу, духовн≥ засади ¤коњ ≥ зумовили загальне композиц≥йне р≥шенн¤. ўоправда, ¤кщо ран≥ше вважали, що дан≥ ж≥ноч≥ статуетки вт≥люють образ Ѕогин≥ ѕрародительки, то тепер науков≥ досл≥дженн¤ ≥ анал≥з матер≥алу дозвол¤Ї говорити про те, що вони були предметом дл¤ маг≥чних ман≥пул¤ц≥й з боку представник≥в протилежноњ стат≥.

 

4. ћистецтво епохи мезол≥ту та неол≥ту

≤з зак≥нченн¤м людовикового пер≥оду ≥ переходом в≥д палеол≥ту до мезол≥ту, ¤к ран≥ше, господарство маЇ привласнювальний характер, але в≥дбуваютьс¤ значн≥ зм≥ни у його галуз¤х. якщо палеол≥т був дл¤ перв≥сноњ людини школою орган≥зованост≥, колективност≥, то мезол≥т стаЇ школою спритност≥ та особистоњ ≥н≥ц≥ативи. ” цей пер≥од розтанув льодовик, розширюЇтьс¤ прост≥р, прот≥кають р≥ки, виростають л≥си. мисливц≥ починають освоювати нев≥дому й пустельну землю, що зв≥льнилас¤ в≥д льод≥в. —в≥т отримуЇ трет≥й вим≥р. Ћюдина у своњх далеких мисливських переходах звертаЇ увагу на небо, змушена ор≥Їнтуватис¤ за сонцем ≥ з≥рками, враховувати м≥с¤чн≥ ≥ темн≥ ноч≥. ” мистецтв≥ цього часу найпоширен≥ш≥ зображенн¤ - людина з луком ≥ шаман.

Ћюдина продовжуЇ освоювати печери. јле з¤вл¤Їтьс¤ новий тип њхнього використанн¤ - сакральний. «а стилем зображенн¤ печерн≥ малюнки можно в≥днести до "умовно реал≥стичних", вони в≥дбивають початок процесу стил≥зац≥њ, де ф≥гури людей ≥ тварин починають передаватис¤ р≥зними л≥н≥¤ми схематичного характеру. “акого характеру ви¤влен≥ зображенн¤ ≥ в " ам¤н≥й могил≥" неподал≥к в≥д сто¤нки мезол≥тичного пер≥оду.

” наступний пер≥од кам¤ного в≥ку - неол≥т≥ ≥ енеол≥т≥ - в≥дбуваЇтьс¤ поступовий перех≥д в≥д присвоюючого господарства до виробничого. «м≥ни в≥дбуваютьс¤ ≥ в рел≥г≥йних та мистецьких у¤вленн¤х, ≥ взагал≥ у мисленн≥ людини та њњ св≥тосприйн¤тт≥. «¤вл¤Їтьс¤ землеробство ≥ головним фактором житт¤ стаЇ вода (дощ або ≥ригац≥¤).

” межах неол≥ту вчен≥ вид≥л¤ють докерам≥чну стад≥ю (коли ще не було в≥доме гончарство) ≥ керам≥чну. ¬важаЇтьс¤ св≥дченн¤м високого творчого потенц≥алу людини сам факт виготовленн¤ першоњ посудини, бо коли людина виготовл¤ла будь-¤к≥ ≥нструменти з к≥стки чи рогу, вона була обмежена формою ≥ розм≥рами матер≥алу. ј д≥¤льн≥сть гончара не маЇ таких обмежень, в≥н може надати виробу найр≥зноман≥тн≥шоњ форми ≥ розм≥ру на власний розсуд.

¬ 5-4 тис. до н.е. на територ≥њ ™вропи, Ѕлизького ≥ —ереднього —ходу зароджуютьс¤ найдавн≥ш≥ цив≥л≥зац≥њ, з культами матер≥в-прародительок ≥ ж≥ночими статуетками. ”досконалюютьс¤ домашн≥ промисли - ткацтво, гончарство, буд≥вництво. Ќа територ≥њ —х≥дних Ѕалкан ≥ ”крањни виникаЇ на баз≥ м≥сцевоњ буго-дн≥стровськоњ культури трип≥льська цив≥л≥зац≥¤ ¤к п≥вн≥чна перифер≥¤ цього вогнища неол≥тичних цив≥л≥зац≥й.

” неол≥т≥ продовжуютьс¤ традиц≥њ перв≥сного мистецтва, але вони тепер пов¤зан≥ з новими рел≥г≥йними в≥руванн¤ми. ѕро це св≥дчать знах≥дки глин¤ноњ скульптури й орнамент на посуд≥, знайден≥ антропоморфн≥ статуетки ж≥нок у сид¤чому положенн≥ та зооморфн≥ ф≥гурки тварин, але тепер це не предмети полюванн¤, а одомашнен≥ тварини (бики, свин≥. кози, собаки, птахи).

5. ћистецтво “рип≥лл¤- укутен≥

ўодо середнього етапу трип≥льськоњ культури (2-га пол. 4 тис. до н.е. - 1 пол. 3 тис. до н.е.), то в цей час в≥дбуваютьс¤ значн≥ зм≥ни.  ≥льк≥сть населенн¤ зростаЇ, сам≥ поселенн¤ зб≥льшуютьс¤, буд≥вл≥ стають часто двоповерхов≥. «¤вл¤ютьс¤ вироби з м≥д≥, посуд виготовл¤Їтьс¤ ≥з в≥дмученоњ глини жовтогар¤чого або с≥рого кольору ≥ покриваЇтьс¤ розписом б≥лою, чорною ≥ червоною фарбами, орнамент маЇ форму сп≥рал≥. «м≥нюютьс¤ форми статуеток, ¤кщо ран≥ше вони зображали ж≥нку у сид¤чому положенн≥, то тепер - сто¤чою, ≥з плоскаою, дуже стил≥зованою головою. «¤вл¤ютьс¤ й чолов≥ч≥ статуетки. Ќайв≥дом≥шим трип≥льським поселенн¤м цього часу Ї поселенн¤ б≥л¤ с. Ќезвисько √ороденк≥вського р-ну ≤вано-‘ранк≥вщини. «окрема, тут були ви¤влен≥ глин¤н≥ статуетки, що сид¤ть на ≥грашкових кр≥сельц¤х, а також модел≥ будинк≥в, печей та жертовник≥в з маленькими чашами. “акож знайдено велике трип≥льське печерне св¤тилище трип≥льц≥в у печер≥ ¬ертеба б≥л¤ с. Ѕ≥льче «олоте “ерноп≥льськоњ област≥. ” попул¤рн≥й л≥тератур≥ вона отримала назву "ѕридн≥стровськ≥ ѕомпењ" за к≥льк≥стю збережених у н≥й артефакт≥в. ” Ћьв≥вському музењ ≥стор≥њ рел≥г≥њ з≥брано велику колекц≥ю зразк≥в трип≥льського живопису на посуд≥, знайденого тут. Ѕагато експонат≥в маЇ зображенн¤ р≥вносторонн≥х хрест≥в, де¤к≥ з них мають розширен≥ к≥нц≥, де¤к≥ пр¤мокутн≥, а де¤к≥ розташован≥ усередин≥ кола, або у вигл¤д≥ свастики. ¬важаЇтьс¤, що цей знак позначав сонце. “акож дл¤ орнаментац≥њ часто використовувалис¤ вигнут≥ паралельн≥ л≥н≥њ, ¤к≥, ¤к вважаютьс¤, символ≥зували зм≥й або вуж≥в, ¤к≥ виповзають на поверхн≥ перед грозою ≥ цим в≥щують дощ. јналог≥чн≥ зм≥Ївидн≥ сп≥рал≥ зображен≥ на животах статуеток ваг≥тних.

‘ункц≥¤ трип≥льського живопису не т≥льки декоративна, а передус≥м ≥деолог≥чно-маг≥чна ≥ ви¤вл¤Їтьс¤ ¤к консол≥дуюча духовна ланка трип≥льськоњ етн≥чноњ Їдност≥. “ут простежуютьс¤ елементи живопису п≥зньопалеол≥тичного часу й традиц≥њ нанесенн¤ не предмети фарб. —имвол≥ка тут адекватна культурам Ѕлизького —ходу, у кольоров≥й гам≥ дом≥нують три ¤скраво виражен≥ контрастн≥ сп≥вв≥дношенн¤: червоне-б≥ле-чорне. ÷≥ кольори дотепер широко використовуютьс¤ в украњнському мистецтв≥, особливо у народних вишивках. ¬загал≥, на сучасних украњнських вишивках орнамент дуже схожий на трип≥льський, а украњнськ≥ глин¤н≥ ≥грашки - на аналог≥чн≥ трип≥льськ≥. ” народн≥й пам¤т≥ збер≥гаютьс¤ звичањ, обр¤ди, в≥руванн¤.

“. “качук, ¤кий досл≥джував орнаментац≥ю трип≥льського посуду, д≥йшов висновку, що малюнки, граф≥чн≥ та живописн≥ знаки, зображен≥ на посуд≥, стали початками маг≥чно-сакральноњ п≥ктограф≥њ. ≤мов≥рно, що п≥ктограми, а пот≥м ≥деограми, л¤гли в основу ≥Їрогл≥ф≥в ≥ ранньоњ писемност≥.

—аме дл¤ трип≥льськоњ культури характерне ≥ виникненн¤ антропоморфноњ керам≥чноњ пластики, матер≥алом ¤коњ переважно була обпалена керам≥чна глина-теракота ≥ ¤ка високим художн≥м р≥внем не поступаЇтьс¤ мистецтву найрозвинут≥ших тогочасних культур близького —ходу чи —ередземномор'¤. јнтропоморф≥чну пластику “рип≥лл¤ раннього пер≥оду характеризуЇ зв¤зок х пластичними традиц≥¤ми виконаних у техн≥ц≥ мамонтовоњ кост≥ вищезгаданих ф≥гурок "¬енер" п≥знього палеол≥ту. ѕластика “рип≥лл¤ була збагачена орнаментами маг≥чноњ символ≥ки вин¤тково мистецького р≥вн¤.

≈поха п≥знього “рип≥лл¤ охоплюЇ всю другу половину 3 тис¤чол≥тт¤ до н.е. ” цей час к≥льк≥сть населенн¤ значно зб≥льшуЇтьс¤, у пошуках нових земель ≥ пасовищ трип≥льц≥ освоюють нов≥ земл≥, с¤гаючи аж берег≥в ƒн≥пра ≥ —х≥дноњ ¬олин≥, будучи б≥льш розвиненими, вони швидко адаптовували м≥сцеве населенн¤ й асим≥льовували його. јле в цю епоху також мирний землеробський культ вит≥сн¤Їтьс¤ кривавими обр¤дами ≥ людськими жертвопринесенн¤ми. ќдним з центральних м≥сць цього культу Ї поселенн¤ б≥л¤ с. ÷в≥кл≥вц≥ на р. —мотрич, в —ередньому ѕодн≥стровњ. ¬важаЇтьс¤, що в основу покладено аналог≥чний до культа ќс≥р≥са у ™гипт≥, ф≥н≥к≥йського јдон≥са, грецького ƒ≥он≥са ритуал умертв≥нн¤ людськоњ жертви з метою передати продуктивну силу людини пол¤м ≥ садам.

“акож на п≥зньотрип≥льських артефактах з¤вл¤Їтьс¤ зображенн¤ людини ≥з жезлом. ¬важаЇтьс¤. що це образ жерц¤-воњна, геро¤, ¤кий, ¤к в≥домо, з¤вл¤Їтьс¤ п≥д час воЇн ≥ переселень. “акож у цей пер≥од зароджуЇтьс¤ "генотењзм/нагвал≥зм" - культ особистих бог≥в/дух≥в, охоронц≥в ≥ заступник≥в геро¤ та окремих сфер д≥¤льност≥. «¤вл¤ютьс¤ антропоморфн≥ зображенн¤ на посудинах ≥ статуетки вже не безлик≥, а з ч≥тко вираженими рисами обличч¤. «¤вл¤ютьс¤ знаки, ¤к≥ вже можна буквально трактувати ¤к протописьмена, ¤к≥ ф≥ксують ¤к≥сь певн≥ ≥дењ.

Ќаприк≥нц≥ 3 тис. до н.е. з п≥вн≥чного захлоду на територ≥ю трип≥льц≥в наступають нос≥њ культури кул¤стих амфор (антрополог≥чно - альп≥йська раса, полюбл¤ють встановлювати кам¤н≥ антропоморфн≥ стели, сформувалис¤ в рег≥он≥ ÷ентральноњ ™вропи, де м≥сцев≥ народи споруджували циклоп≥чн≥ кам¤н≥ споруди, зокрема огорож≥ довкола св¤щенних м≥сць - кромлехи, в≥домими з ¤ких Ї —тоунхендж), а з п≥вденного сходу починаЇтьс¤ експанс≥¤ скотарських племен нижньомихайл≥вськоњ, ¤мноњ, середньостог≥вськоњ та катакомбноњ культур, в ¤ких вбачають нос≥њв р≥зних д≥алект≥в пра≥ндоЇвропейськоњ мови, ¤к≥ з причин колон≥зац≥њ переймають м≥сцев≥ племена, р≥дн≥ мови ¤ких належали до циркумпонт≥йськоњ макрос≥м'њ мов, рел≥ктами ¤ких до ≥сторичного часу залишилис¤ баскська, хаттська та абхазька мови ≥ з ¤кими спор≥днен≥ тепер≥шн≥ п≥вн≥чно-кавказьк≥ мови (чеченська, адигейська), а також величезний пласт ц≥Їњ до-≥ндоЇвропейськоњ мови зберегла в ¤кост≥ субстратноњ давньо-грецька мова.

6. ћистецтво епохи ранньоњ бронзи

ЌастаЇ епоха бронзи, в≥дбуваютьс¤ зм≥ни в соц≥ально-побутов≥й сфер≥. ѕерше м≥сце займаЇ скотарство. ” цей час з¤вл¤Їтьс¤ культ вожд¤-вершника, авторитет ¤кого вже не спираЇтьс¤ на традиц≥йну повагу, моральний авторитет та звичањ предк≥в. ¬≥н спираЇтьс¤ на насильство. ѕри вождев≥ з'¤вл¤ютьс¤ таЇмн≥ союзи, що були його основною опорою ≥ нос≥¤ми маг≥чно-мистецьких функц≥й, а основою таЇмних союз≥в стало рел≥г≥йне зал¤куванн¤, дл¤ того, щоб вразити њх моторошною фантастикою. ¬иникаЇ культ плем≥нного войовничого бога, покровител¤ скотарства та жахливих людських жертвопринесень. Ќа згадан≥й вище  ам¤н≥й ћогил≥ з'¤вл¤ютьс¤ культов≥ зображенн¤ вершник≥в, бойових сокир, антропоморфних стел, у основ≥ ¤ких - реальн≥ скотарськ≥ загони та ритуали.

“рип≥льська культура, ¤к правило, зникаЇ (збер≥гаЇтьс¤ лише њњ рел≥кт - усат≥вська культура ќдещини, в нос≥¤х ¤коњ бачать прагрецьк≥ племена), населенн¤ його асим≥люЇтьс¤, щоправда, в б≥льшост≥ з боку прибулих ≥з заходу альп≥йц≥в. ¬иникаЇ вже креол≥зована культура - комар≥вська (в≥д с.  омар≥в √алицького р-ну), нос≥њ ¤коњ були хл≥боробами ≥ ос≥лими скотар¤ми. «никло мистецтво розписноњ керам≥ки. јле основн≥ ≥дењ трип≥льських художник≥в, що пов¤зан≥ з аграрною маг≥Їю, простежуютьс¤ в орнамент≥ комар≥вського посуду. ™ зображенн¤ сонц¤ ≥ косих л≥н≥й дощу, Ї нат¤к на у¤вленн¤ про трип≥льськ≥ небеса, багат≥ дощовою водою. Ќайт≥сн≥ше з трип≥льською скульптурою пов¤зан≥ посудини (кубки) з рельЇфним зображенн¤м ж≥ночих грудей, що призначалис¤ дл¤ ритуал≥в з водою. ћожливо, що древн≥ у¤вленн¤ про двох небесних богинь (матер≥ ≥ дочки) ≥снували в сусп≥льств≥ бронзовоњ епохи, адже в зал≥зному в≥ц≥ ми маЇмо грецьке у¤вленн¤ про богинь неба –ею та √еру та землеробських богинь ƒеметру та ѕерсефону. ¬≥д трип≥льц≥в комар≥вц≥ успадкували сол¤рн≥ знаки - хрести ≥ розетки. јле одночасно, на комар≥вському посуд≥ на¤вн≥ в≥дтиски шнур≥в, що, ймов≥рно, мають маг≥чну функц≥ю. ¬≥д трип≥льц≥в у бронзову епоху перейшли де¤к≥ елементи прикрас. Ѕронзов≥ шпильки прикрашен≥ вершечком у вигл¤д≥ трип≥льського ромбу, а бронзов≥ браслети виготовлен≥ у вигл¤д≥ сп≥ралей.

¬чений ≤. . —вЇшн≥ков датував комар≥вську культуру 15-12 ст. до н.е. ≥ вважаЇ њњ представник≥в праслов¤нами. ѕроте не менше шанс≥в на таке маЇ сус≥дн¤ з нею культура Ќоа, ¤ка поширена у ѕ≥вденно-—х≥дн≥й “ранс≥льван≥њ, попрутськ≥й ћолдав≥њ ≥ правобережж≥ —ереднього ѕодн≥стров¤. ¬она теж успадкувала культуру ¤к трип≥льськоњ, ≥ спор≥днених ≥з нею балканських культур (¬≥нча,  укутен≥). Ќайв≥дом≥ша пам¤тка культури Ќоа - б≥л¤ с. ќстр≥вець ≤вано-‘ранк≥вськоњ обл. «агинули комар≥вська та Ќоа культури разом з в≥домою ≥ сус≥дньою њм тро¤нською культурою, ¤ка, будучи землеробською, впала п≥д ударами скотарських племен ахейц≥в. —падкоЇмцем комар≥вськоњ культури стала у ¬ерхньому ѕодн≥стровњ землеробська висоцька культура (з центром у м. «олоч≥в), ¤ка про≥снувала в 11-6 ст. до н.е. ћистецтво ц≥Їњ культури характеризуЇтьс¤ зображенн¤м на с≥р≥й глин≥ символ≥в дощу, води, рослин, нас≥нн¤, стил≥зованих ф≥гурок коней. ѕ≥зн≥ше рел≥кти комар≥вськоњ та висоцьку культуру ув≥брала в себе черн¤х≥вська культура, ¤ка складалас¤ з конгломерату вже ≥сторично заф≥ксованих етнос≥в: ант≥в, гот≥в, дак≥в, кельт≥в ≥ сармат≥в.

Ќайважлив≥шим ¤вищем, що характеризуЇ п≥зн≥й неол≥т ≥ всю епоху бронзи, Ї по¤ва мегал≥тичноњ арх≥тектури, ¤к≥ використовувалис¤ дл¤ рел≥г≥йних та астроном≥чних ц≥лей. ћегал≥тичн≥ буд≥вл≥ можна под≥лити на три види. ћенг≥ри - вертикально поставлен≥ камен≥, часто покрит≥ рельЇфами, ледь оброблен≥. ƒольмени - чотирикутн≥ буд≥вл≥ з кам≥нн¤. Ќайпрост≥ший дольмен - два вертикально поставлен≥ камен≥, перекрит≥ трет≥м. «авершений по форм≥ дольмен складавс¤ з чотирьох щ≥льно припасованих плит, ¤к≥ утворюють чотирикутник, ≥ перекрит≥ п¤тою плитою. ” багатьох дольменах внутр≥шн≥ сторони плит покрит≥ символ≥чними знаками.  ромлехи - кам¤н≥ плити або стовпи, розташован≥ по колу, може складатис¤ з к≥лькох р¤д≥в к≥л. ќкрем≥ точки кромлеха ф≥ксували фази р≥чного руху —онц¤.

7. ћистецтво епохи зал≥за

¬ епоху зал≥зного в≥ку вдосконалюЇтьс¤ техн≥ка виготовленн¤ керам≥ки. ќкр≥м орнамент≥в та тварин тут зустр≥чаютьс¤ зображенн¤ людей - героњв м≥ф≥в. ќбраз людини вит≥сн¤Ї образ тварини. —еред керам≥чних вироб≥в зустр≥чаютьс¤ посудини з≥ скульптурним завершенн¤м, коли верх прикрашений вил≥пленими з глини ф≥гурками.

ќдна з найхарактерн≥ших культур зал≥зного в≥ку - ск≥фська (7-2 ст. до н.е.) - культура племен ѕ≥вн≥чного ѕричорномор¤,  убан≥ та јлтаю з характерним дл¤ нењ т.зв. "зв≥риним стилем" - зображенн¤м тварин у гармон≥йних зак≥нчених композиц≥¤х (мистецтво даного пер≥оду призначене дл¤ самост≥йного вивченн¤).

----------------------------------------------------

Ќайв≥дом≥ш≥ форми культури, що склалис¤ в палеол≥т≥ ≥ п≥зн≥ший њх розвиток п≥д час неол≥тичноњ револю≥њ уже м≥стили в соб≥ передумови дл¤ виникненн¤ сучасноњ цив≥л≥зац≥њ. “ому визначний антрополог  . Ћев≥-—тросс мав рац≥ю, коли писав про "неол≥тичний парадокс", ¤кий пол¤гав у тому, що ц≥ передумови були реал≥зован≥ т≥льки через дес¤ть тис¤чол≥ть. ћ≥ж по¤вою гончарного кола ≥ винайденн¤ парового котла в принцип≥ мав би минути ≥нтервал часу, под≥бний до того, ¤кий в≥докремлюЇ паровий котел в≥д атомноњ електростанц≥њ. ќгл¤даючись назад, ми бачимо, що людство прот¤гом тис¤чол≥ть тупцювало на одному м≥сц≥.

Ѕа, б≥льше того! ¬≥д самоњ своЇњ по¤ви людина повинна була б спр¤мовувати свою д≥¤льн≥сть на дос¤гненн¤ пр¤моњ корист≥ дл¤ себе. “≥льки так можна забезпечити стратег≥ю людського вижаванн¤, жива ≥стота покликана, здавалос¤ б, пристосуватис¤ до природного оточенн¤, оволод≥им практичними навиками ≥ тод≥ њњ повед≥нка буде максимально ефективною. ѕроте найнов≥ш≥ досл≥дженн¤ заперечують таке у¤вленн¤. Ћюдина, ¤к ви¤вл¤Їтьс¤, менш за все турбуЇтьс¤ тим, щоб наблизитис¤ до природи. ¬ певному сенс≥ вона в≥ддавна прагне мов би в≥ддалитис¤ в≥д нењ. “обто, перв≥сна людина не розум≥ла своЇњ вигоди! яка користь з цих наскельних малюнк≥в? «ам≥сть того, щоб усп≥шно адаптуватис¤ до зовн≥шнього св≥ту, вона, навпаки, демонструвала свою непристосован≥сть до природи, до њњ закон≥в.

јрхањчна людина швидше за все про¤вл¤ла ¤к шукач смисл≥в, творець вид≥нь, н≥ж ¤к homo faber. американський культуролог “. –оззак ("Ќезавершена людина: ‘орпост епохи ¬одол≥¤ ≥ еволюц≥¤ св≥домост≥") стверджуЇ: до початку палеол≥тичноњ ери панувала ≥нша - паеотаум≥чна (в≥д двох сл≥в - "древн≥й" ≥ "г≥дна подиву"). ўе не було н≥¤ких знар¤дь прац≥, але вже була маг≥¤. ћ≥стичн≥ сп≥ви ≥ танц≥ складали сутн≥сть людськоњ природи ≥ визначали њњ призначенн¤ ще до того, ¤к перший кам≥нь був обтесаний дл¤ сокири. ќсь контури цього архањчного житт¤: спочатку м≥стичн≥ вид≥нн¤, пот≥м знар¤дд¤, соп≥лка ≥ барабан зам≥сть колеса, св¤щенний вогонь, а пот≥м вогонь дл¤ приготуванн¤ њж≥, поклон≥нн¤ зор¤м ще до того, ¤к з¤вивс¤ календар. ≤ншими словами, молитовно-восторжене сприйн¤тт¤ житт¤ впротивагу одноб≥чному практицизмов≥ палеол≤тичноњ ери.

–озгадку цього парадоксу даЇ досл≥дженн¤ рол≥ ритуалу у прим≥тивних племен. ¬еликий псих≥атр —.ѕ. ƒавиденков, що присв¤тив ц≥й прац≥ спец≥альну монограф≥ю ("Ёволюционно-генетические проблемы в невропатологии", Ћ., 1947), показав, що дл¤ перв≥сних культур було характерним ¤вище "пандем≥њ страху" - жаху, що передававс¤ в≥д одного члена общини до ≥ншого й спричин¤вс¤ до колективного неврозу. ѕод≥бно до того, ¤к невротик приречений своЇю хворобою на штучну ритуал≥зац≥ю своЇњ повед≥нки, перв≥сне плем¤, охоплене колективним неврозом, шукало виходу в неск≥нчених заборонах, що обмежували повед≥нку кожного члена громади. ƒжерела пандем≥њ страху глибш≥, н≥ж палеол≥т; под≥бне ¤вище було ви¤влене у мавп, у ¤ких пандем≥ю страху викликали штучно, под≥¤вши на одну з мавп за допомогою електроду, вживленого у мозок. ћожна припустити, що жах перед дв≥йн¤тами та њхньою мат≥р'ю спричин¤в таку ж пандем≥ю страху. ™диним засобом, що зв≥льн¤в в≥д нењ, були обр¤ди, ¤к≥ обплутали вс≥х член≥в перв≥сного колективу такою м≥рою, що њх рел≥г≥¤ й мистецтво нагадують через це про¤ви духовного житт¤ шизофрен≥к≥в.

ћоже видатис¤, що ц≥ обставини далек≥ в≥д мистецтва, але насправд≥ вони багато в дечому визначають мистецьку творч≥сть. ѕлем≥нн≥ художники створюють реч≥ дл¤ ритуал≥в, ≥ у цьому випадку основним критер≥Їм стаЇ не краса, ¤к це прийн¤то у нас, а спос≥бн≥сть твору "спрацьовувати", тобто зд≥бн≥сть виконувати роль, призначену њй в маг≥чному обр¤д≥. Ѕ≥льше того, художники працюють дл¤ своњх сп≥вплем≥нник≥в, котр≥ точно знають, що означаЇ та чи ≥нша форма, той чи ≥нший кол≥р. Ќ≥хто не передбачаЇ, що вони стануть вносити у них своЇ "баченн¤", в≥д них вимагаЇтьс¤ т≥льки виконати завданн¤ з найб≥льшою майстерн≥стю ≥ знанн¤м справи.

¬≥докремленн¤ мистецтва в≥д обр¤ду, складовою частиною ¤кого воно було ≥ в палеол≥т≥, ≥ набагато п≥зн≥ше, безперечно було найвизначн≥шою под≥Їю в його ≥стор≥њ. ÷е супроводжувалос¤ також становленн¤м ≥нших самост≥йних форм людськоњ духовноњ д≥¤льност≥.


 онтрольн≥ запитанн¤.

Ћ≥тература.

  1. јбрамова «.ј. »зображение человека в палеолетическом искусстве ≈вразии. - ћ., Ћ., 1966.
  2. јртюх ¬. язичництво та раннЇ христи¤нство стародавньоњ √аличини. - Ћьв≥в: —полом. 2006. - 200 с.
  3. ƒаниленко ¬.ћ.  ам'¤на ћогила. -  ., 1986. - 152 с.
  4.  веннелл ћ., „.  веннелл. ѕервобытные люди. Ѕыт, религи¤, культура / ѕер. с анг. - ћ.:«јќ ÷ентрполиграф, 2005. - 238 с.
  5.  рвавич ƒ.ѕ., ќвс≥йчук ¬.ј., „ерепанова —.ќ. ”крањнське мистецтво. - Ћьв≥в: —в≥т, 2003. - „.1. - —.7-105.


nationalvanguard 

   
вверх  Ѕиблиографи¤ г. »вано-‘ранковск, √руппа исследовани¤ основ изначальной традиции "ћезоге¤", ”краина


Ќайти: на:
ѕ≥дтримка сайту: ќлег √уцул¤к spm111@yandex.ru / ќновленн¤ 

  найл≥пше огл¤дати у Internet
Explorer 6.0 на екран≥ 800x600   |   кодуванн¤: Win-1251 (Windows Cyrillic)  


Copyright © 2006. ѕри распространении и воспроизведении материалов об¤зательна ссылка на электронное периодическое издание Ђ»нститут стратегических исследований нарративных системї
Hosted by uCoz