Ќј„јЋќ    ѕ”ЅЋ» ј÷»»    Ѕ»ЅЋ»ќ“≈ ј     ќЌ“ј “џ    E-MAIL    √ќ—“≈¬јя    „ј“    ‘ќ–”ћ / FORUM    —ќќЅў≈—“¬ќ  Ќаши счЄтчики

яндекс цитуванн¤

 

      
»нститут стратегического анализа нарративных систем
(»—јЌ—)
L'institut de l'analyse strategique des systemes narratifs
(IASSN)
≤нститут стратег≥чного анал≥зу наративних систем
(≤—јЌ—)тексти

 ”–— Ќј ѕќƒ¬≤…Ќ≈ Ћ≤ƒ≈–—“¬ќ,
або ≈¬ќЋё÷≤я ѕќЋ≤“»„Ќќ√ќ ¬»ћ≤–” ѕќЋ№—№ ќ-” –јѓЌ—№ ќ√ќ —“–ј“≈√≤„Ќќ√ќ ѕј–“Ќ≈–—“¬ј≤гор √”÷”Ћя ,
асп≥рант кафедри м≥жнародних
в≥дносин ≥ зовн≥шньоњ пол≥тики
≤нституту м≥жнародних в≥дносин
 ињвського нац≥онального ун≥верситету ≥м. “араса Ўевченка


Ќаука дос≥ не даЇ ч≥ткого визначенн¤ терм≥на "стратег≥чне партнерство", що призводить до неоднозначного трактуванн¤ цього особливого ≥нструмента м≥жнародноњ пол≥тики, попри його довол≥ широке використанн¤ р≥зними державами св≥ту. «а допомогою цього ≥нструмента узгоджуютьс¤ д≥њ р≥зних суб'Їкт≥в, що веде до виникненн¤ м≥ж ними особливого виду м≥ждержавного сп≥вроб≥тництва.

≤нтереси суб'Їкт≥в стратег≥чного партнерства, на мою думку, передус≥м мають бути взаЇмодоповнюючими та взаЇмозалежними, а не стов≥дсотково сп≥впадати. ѕонад те, за на¤вност≥ сп≥льного об'Їкта ≥нтерес≥в так≥ в≥дносини можуть призвести до протисто¤нн¤ (можливо стратег≥чного).

—тратег≥чне партнерство не означаЇ, що його учасники Ї союзниками. —оюзницьк≥ в≥дносини спираютьс¤ на конкретн≥ ц≥л≥, визначен≥ м≥жнародно-правовими документами, з в≥дпов≥дними правами та обов'¤зками кожного. —тратег≥чне партнерство базуЇтьс¤ на добр≥й вол≥ держав, ≥ Ї довол≥ гнучкою формою м≥жнародного сп≥вроб≥тництва, ¤ка перебуваЇ у пост≥йному розвитку в≥дпов≥дно до зм≥ни нац≥ональних ≥нтерес≥в партнер≥в (на в≥дм≥ну в≥д статичних союзницьких в≥дносин). “аким чином, союзницьк≥ в≥дносини —Ўј ≥ ‘ранц≥њ, а також ѕольщ≥ та —ловен≥њ в рамках Ќј“ќ, не означаЇ, що ц≥ дв≥ пари держав Ї стратег≥чними партнерами.

—тратег≥чне партнерство у двосторонн≥х в≥дносинах не може ор≥Їнтуватис¤ на пер≥од менше 15-20 рок≥в, тобто терм≥н, необх≥дний дл¤ реал≥зац≥њ стратег≥чних ц≥лей. —уб'Їкти стратег≥чного партнерства мають р≥внозначно впливати один на одного, ≥накше один ≥з партнер≥в ризикуЇ перетворитис¤ на об'Їкт в≥дносин. “ому автор пропонуЇ розр≥зн¤ти в≥дносини стратег≥чного партнерства та в≥дносини, ¤к≥ мають стратег≥чний характер (понад те, останн≥ можуть бути позначен≥ протисто¤нн¤м). —тратег≥чними партнерами, таким чином, можуть бути суб'Їкти м≥жнародних в≥дносин, сп≥вм≥рн≥ за своЇю силою та впливом, в ≥ншому раз≥ таке партнерство матиме рег≥ональний або локальний характер. Ќаприклад, стратег≥чними партнерами —Ўј на глобальному р≥вн≥ може виступати ™— або ≥нш≥ велик≥ м≥ждержавн≥ ≥нтеграц≥йн≥ утворенн¤. ѕартнерами американц≥в на рег≥ональному р≥вн≥ Ї ¬еликобритан≥¤, япон≥¤, ≤зрањль, на локальному (субрег≥ональному) р≥вн≥ - ѕольща, ”крањна, √руз≥¤ тощо. ќднак це не заважаЇ державам ≥з однаковим потенц≥алом виступати сп≥льно на рег≥ональному та глобальному р≥вн¤х, б≥льше того, перех≥д на вищий р≥вень може бути њхньою сп≥льною стратег≥чною метою. ѕольща та ”крањна Ї акторами з≥ сп≥вм≥рними потенц≥алами, њхн≥й вплив упродовж останн≥х 15 рок≥в практично не поширювавс¤ за меж≥ рег≥ону (субрег≥ону) ≥ був взаЇмним по в≥дношенню один до одного.

ѕрих≥д до влади в ѕольщ≥ демократичних сил у 1989 р. ≥ проголошенн¤ незалежност≥ ”крањни у 1991 р. в черговий раз у XX ст. докор≥нно зм≥нили ситуац≥ю в украњнсько-польських в≥дносинах. ѕеред польськими кер≥вниками, пол≥тичними парт≥¤ми ≥ рухами, в ц≥лому перед польським сусп≥льством постала проблема виробленн¤ не просто новоњ позиц≥њ в так званому "украњнському питанн≥", а довготерм≥новоњ стратег≥њ.

ѕереважна б≥льш≥сть досл≥дник≥в сход¤тьс¤ в тому, що украњнсько-польськ≥ в≥дносини дос¤гли р≥вн¤ стратег≥чного партнерства в друг≥й половин≥ 1990-х pp. «а характером ≥ динам≥кою процес њх розвитку можна умовно под≥лити на чотири пер≥оди.


ѕер≥од 1991-1994 pp. позначивс¤ встановленн¤м контакт≥в, "в≥дкритт¤м" ”крањни дл¤ широкого загалу польськоњ пол≥тичноњ ел≥ти, п≥дписанн¤м перших двосторонн≥х документ≥в та обоп≥льним вивченн¤ можливостей партнер≥в.
¬≥д самого початку в≥дносин ѕольща хот≥ла бачити ”крањну стаб≥льною, демократичною, ринковою ≥ у т≥сному зв'¤зку ≥з «аходом, оск≥льки, на думку пол¤к≥в, саме це становило головну перешкоду ≥мперським настро¤м –ос≥њ, реал≥зац≥ю ¤ких завжди оц≥нювалас¤ ¬аршавою, ¤к найг≥рший ≥з можливих сценар≥њв розвитку м≥жнародноњ ситуац≥њ на —ход≥.
18 травн¤ 1992 р. у ¬аршав≥ п≥д час в≥зиту ѕрезидента Ћеон≥да  равчука було п≥дписано польсько-украњнський ƒогов≥р про доб-росус≥дство, дружн≥ в≥дносини ≥ сп≥вроб≥тництво. ƒокумент включав в≥дмову в≥д територ≥альних заз≥хань тепер ≥ в майбутньому, в≥дмову в≥д застосуванн¤ сили ≥ наданн¤ своЇњ територ≥њ дл¤ агрес≥њ проти ≥ншоњ сторони. Ѕуло закладено ≥ детальний механ≥зм провадженн¤ пол≥тичних та економ≥чних консультац≥й на р≥зних р≥вн¤х, п≥двалини р≥вноправного та стратег≥чного партнерства.


ѕроте украњнсько-польськ≥ в≥дносини все-таки були обт¤жен≥ певними розходженн¤ми, зокрема у питанн¤х рег≥ональноњ безпеки.


” ситуац≥њ загостренн¤ рос≥йсько-украњнських конфл≥кт≥в  ињв шукав зовн≥шню п≥дтримку, в тому числ≥ у ¬аршави. ”крањна хот≥ла вступити до ¬ишеградськоњ групи й пропонувала створенн¤ "простору стаб≥льност≥ та безпеки" в ÷ентральн≥й та —х≥дн≥й ™вроп≥, ¤ка спиралас¤ б на польсько-украњнську в≥сь. ”перше ц≥ пропозиц≥њ були озвучен≥ на конференц≥њ "ƒорога ”крањни до ™вропи" в лютому 1992 р. Ќавесн≥ 1993 р. вони л¤гли в основу так званого ѕлану  равчука ≥ набули форми концепц≥њ рег≥ональноњ системи загальноњ . безпеки.  онцепц≥¤ передбачала початкову ≥нституц≥о-нал≥зац≥ю консультац≥й ≥ створенн¤ рег≥онального антикризового штабу.


¬≥дпов≥д≥ польськоњ сторони спочатку були неоднозначн≥, але згодом в≥дверто негативн≥. ѕричини були зрозум≥л≥. ѕольща вбачала гарант≥њ своЇњ безпеки у членств≥ в Ќј“ќ, а реал≥зац≥¤ концепц≥њ  иЇва могла зашкодити цьому процесу. ¬аршава поруч ≥з цим побоювалас¤ вт¤гненн¤ до рос≥йсько-украњнського конфл≥кту.


ѕольща також негативно поставилас¤ до украњнськоњ пропозиц≥њ створенн¤ без'¤дерного простору в ÷ентральн≥й та —х≥дн≥й ™вроп≥.


” грудн≥ 1992 р. президент ¬аленса запропонував створити  онсультац≥йний  ом≥тет ѕрезидент≥в ѕольщ≥ та ”крањни.  ом≥тет розпочав свою д≥¤льн≥сть п≥д час в≥зиту Ћеха ¬аленси до  иЇва у травн≥ 1993 р. ≥ став першим серйозним кроком до ≥нституц≥онал≥зац≥њ консультац≥й на найвищому р≥вн≥ та створенн¤ механ≥зм≥в реал≥зац≥њ майбутнього стратег≥чного партнерства.


ѕостановою ¬ерховноњ –ади "ѕро основн≥ напр¤ми зовн≥шньоњ пол≥тики ”крањни" було визначено, що кожна прикордонна держава, зокрема, ѕольща, Ї "стратег≥чним партнером ”крањни". ѕольща, у свою чергу, уникала таких далекос¤жних за¤в щодо ”крањни. ќднак у серпн≥ 1993 р. прем'Їр-м≥н≥стр ј.—ухоцька окреслила розвиток "стратег≥чного партнерства" з ”крањною ¤к один ≥з пр≥оритет≥в польськоњ зовн≥шньоњ пол≥тики. ќднак, ц¤ декларац≥¤ польського ур¤ду була затьмарена двома под≥¤ми: угодою з –ос≥Їю щодо ¤мальського газопроводу та справою майора Ћисенка, звинуваченого у шпигунств≥ проти ѕольщ≥.


ѕер≥од 1994-1999 pp. характеризуЇтьс¤ розвитком догов≥рно-правовоњ бази, виведенн¤м двосторонн≥х в≥дносин на р≥вень стратег≥чного партнерства, ознакою чого Ї ун≥кальний р≥вень дов≥ри та взаЇмод≥њ м≥ж ѕрезидентами обох держав.

 

” березн≥ 1994 pp. обидв≥ крањни за¤вили, що њхн≥ в≥дносини мають характер "т≥сного партнерства". ¬одночас констатувалос¤, що незалежна ”крањна маЇ стратег≥чне значенн¤ дл¤ ѕольщ≥, так само ¤к незалежна ѕольща дл¤ ”крањни [1].


” цей пер≥од почав налагоджуватис¤ стаб≥льний украњнсько-польський пол≥тичний > д≥алог. ѕольща спри¤ла вступу ”крањни в 1995 р. до –ади ™вропи ≥ приЇднанню до ÷ентральноЇвропейськоњ ≥н≥ц≥ативи. ѕольща п≥дтримала нам≥р ”крањни набути членство в CEFTA за умов виконанн¤ економ≥чних вимог вступу. Ќа цей пер≥од припадаЇ актив≥зац≥¤ у польськ≥й зовн≥шн≥й пол≥тиц≥ проукрањнського лоб≥-юванн¤ на «аход≥.

” с≥чн≥ 1995 р. президенти ¬аленса ≥  учма погодилис¤ в≥дновити роботу  онсультац≥йного  ом≥тету ѕрезидент≥в, а в червн≥ м≥н≥стр оборони –ѕ ј.јнан≥ч виголосив пропозиц≥ю створенн¤ сп≥льного польсько-украњнського батальйону миротворчих сил, чим було закладено основу в≥йськово-пол≥тичного стратег≥чного партнерства, чого не вдалос¤ дос¤гнути у попередн≥й пер≥од в рамках проект≥в рег≥ональноњ безпеки.


” травн≥ 1996 р. взаЇмини з ”крањною, ¤к≥ характеризувалис¤ зовн≥шньопол≥тичними програмами польського ур¤ду ¤к "т≥сне партнерство", знову набули ознак "стратег≥чних" та пом≥тно актив≥зувалис¤.


≈тапним кроком у розвитку украњнсько-польських в≥дносин став оф≥ц≥йний в≥зит до ѕольщ≥ ѕрезидента ”крањни Ћ. учми 25-26 червн¤ 1996 р. —торони констатували, що украњнсько-польськ≥ двосторонн≥ в≥дносини вийшли на р≥вень стратег≥чного партнерства. ѕольща ≥з розум≥нн¤м в≥дреагува-ла на за¤ву Ћеон≥да  учми про п≥дтримку ¬аршавою участ≥ ”крањни у Ївропейських структурах, результатом чого стала сп≥льна декларац≥¤ обох ѕрезидент≥в.


« березн¤ 1998 року двосторонн≥ в≥дносини набувають динам≥ки, ¤ку можна характеризувати б≥льше, н≥ж т≥сне партнерство, що знаходить в≥дображенн¤ у зовн≥шньопол≥тичних програмах польського ур¤ду. 1998-й став роком надзвичайного пожвавленн¤ у польсько-украњнських взаЇминах. ѕрот¤гом 1998 р. ѕрезиденти обох держав зустр≥чалис¤ 6 раз≥в.


ѕер≥од 1999-2004 pp. позначений вступом ѕольщ≥ до Ќј“ќ та початком переговорного процесу щодо набутт¤м членства в ™—. ÷е остаточно сформувало роль ¬аршави ¤к одного з найважлив≥ших партнер≥в ”крањни на м≥жнародн≥й арен≥, "пров≥дника" Ївроатлантичних та Ївропейських ≥нтеграц≥йних њњ прагнень.


ќф≥ц≥йний вступ ѕольщ≥ до Ќј“ќ та переобранн¤м на посту президента ”крањни Ћеон≥да  учми у 1999 р. фактично започаткували новий етап в украњнсько-польських в≥дносинах - стратег≥чного партнерства.
ѕрикметною рисою цього етапу стало суттЇве зменшенн¤ впливу зовн≥шн≥х фактор≥в (зокрема рос≥йського) на природу польсько-украњнських в≥дносин.


” 2000 роц≥ ѕрезидент –ѕ ј. васнЇвський за¤вив, що стратег≥чне партнерство пол¤гаЇ в тому, що обидв≥ держави визнають одна одну за дуже важливих партнер≥в на шл¤ху до ™вропейського —оюзу та до сп≥льноњ системи безпеки в ™вроп≥. —кладовими стратег≥чного партнерства також були економ≥чн≥ зв'¤зки, м≥жрег≥ональне сп≥вроб≥тництво, розбудова громад¤нського сусп≥льства, ≥сторичне поЇднанн¤. “аким чином, охоплюючи весь комплекс взаЇмов≥дносин, стратег≥чне партнерство ј. васнЇвський визначив ¤к те, що ѕольща ≥ ”крањна Ї одна дл¤ одноњ одними з найб≥льших партнер≥в у св≥т≥ [2].


2002 р. був обт¤жений пол≥тичними проблемами. ќсобливо це ви¤вилос¤ у питанн≥ щодо продажу украњнських " ольчуг" до ≤раку. «а ц≥Їю ситуац≥Їю ѕольща п≥дтримала позиц≥ю —Ўј, однак не в≥дмовилас¤ в≥д сп≥вроб≥тництва з ”крањною, а навпаки напол¤гала на актив≥зац≥њ залученн¤ ”крањни до Ївроатлантичноњ сп≥впрац≥ та прийн¤тт¤ ѕлану д≥й ”крањна -Ќј“ќ. ÷е ще раз довело зменшенн¤ впливу зовн≥шн≥х фактор≥в (цього разу - американського) на двосторонн≥ в≥дносини.
—уттЇвою ознакою трансформац≥њ украњнсько-польських в≥дносин у цей пер≥од Ї набутт¤ ними глобального вим≥ру внасл≥док залученн¤ обох держав до д≥й антитерористичноњ коал≥ц≥њ на чол≥ з≥ —Ўј. Ќа практиц≥ дов≥вши над≥йн≥сть партнерських зв'¤зк≥в, ѕольща ≥ ”крањна продемонстрували на¤вн≥сть передумов дл¤ створенн¤ ≥ розбудови ефективного украњнсько-польського тандему в сфер≥ колективноњ безпеки.


ƒедал≥ б≥льшоњ ваги у двосторонн≥й взаЇмод≥њ набираЇ м≥жрег≥ональне сп≥вроб≥тництво. “≥льки у 2003 р. п≥дписано 6 нових м≥жрег≥ональних угод про сп≥впрацю. ƒ≥Ївим фактором актив≥зац≥њ сп≥вроб≥тництва у ц≥й сфер≥ виступають особист≥ контакти м≥ж кер≥вниками рег≥онального р≥вн¤ в рамках започаткованих у 2002 р. щор≥чних конференц≥й гол≥в рег≥он≥в ”крањни та –еспубл≥ки ѕольща.


ќкремим напр¤мом двосторонньоњ сп≥впрац≥ Ї сп≥льна роз-будова ≥нфраструктури укра-њ н с ь к о -польського кордону та розвиток при-кордонних територ≥й.


Ѕезпрецедентною под≥Їю стала ф≥ксац≥¤ у м≥жур¤дов≥й ”год≥ в≥д «ќ липн¤ 2003 р. формули введенн¤ асиметричного в≥зового режиму, зг≥дно з ¤кою украњнськ≥ громад¤ни отримують в≥зи до –ѕ безкоштовно, а дл¤ пол¤к≥в, в≥дпов≥дно, збер≥гаЇтьс¤ можлив≥сть безв≥зового в'њзду до ”крањни.


ќкр≥м консульських представництв у ¬аршав≥, √данську та  раков≥, у вересн≥ 2003 р. в≥дкрито √енконсульство ”крањни в Ћюбл≥н≥. “ого самого року до вже ≥снуючих у  иЇв≥, ’арков≥ та Ћьвов≥ додалис¤ √енеральн≥ консульства ѕольщ≥ в Ћуцьку та ќдес≥.


Ќа думку польського науковц¤ ѕ. успис¤, фундаментальними складовими стратег≥чного сп≥вроб≥тництва ¬аршави та  иЇва станом на к≥нець 2003 р. Ї вол¤ до сп≥вроб≥тництва та геопол≥тичн≥ умови попри незадов≥льн≥ показники в економ≥ц≥. «важаючи на ≥сторичн≥ та пол≥тичн≥ передумови, формула сп≥впрац≥ на л≥н≥њ ¬аршава -  ињв була оптимальною верс≥Їю стратег≥чного партнерства на стику —ходу та «аходу. ѕ≥дтвердженн¤м цього, а також особливим про¤вом стратег≥чного партнерства Ї розв'¤занн¤ в≥зового питанн¤ [3].


¬ступ ѕольщ≥ в ™— у травн≥ 2004 р. та ѕомаранчева революц≥¤ в ”крањн≥ започатковували четвертий пер≥од украњнсько-польських взаЇмин.


” зв'¤зку з≥ вступом ѕольщ≥ до ™— першочерговим завданн¤м у ц≥й сфер≥ Ї ≥нвентаризац≥¤ ≥снуючих домовленостей ≥ приведенн¤ њх у в≥дпов≥дн≥сть до Ївропейських стандарт≥в. јктив≥зац≥¤ в≥дносин у площин≥ Ївропейськоњ та Ївро-
атлантичноњ ≥нтеграц≥њ була предметом ус≥х двосторонн≥х контакт≥в м≥ж представниками оф≥ц≥йних  иЇва та ¬аршави п≥сл¤ 2004 р.


Ќовим вим≥ром стратег≥чного партнерства став гуман≥тарний чинник та його перех≥д з р≥вн¤ пол≥тик≥в до взаЇмод≥њ двох сусп≥льств -польського та украњнського. як зазначив ѕосол –ѕ в ”крањн≥ я. люч-ковський, до 2004 року стратег≥чне партнерство обмежувалос¤ вузьким колом пол≥тик≥в та ≥нтелектуал≥в. ѕомаранчева революц≥¤ спричинила психолог≥чний перелом у сприйн¤тт≥ польським сусп≥льством ”крањни та украњнц≥в.


ѕотужного ≥мпульсу розвитку гуман≥тарних контакт≥в, актив≥зац≥њ взаЇмод≥њ в ус≥х ≥нших сферах двосторонн≥х в≥дносин надало проведенн¤ –оку ѕольщ≥ в ”крањн≥ (2004-2005 pp.) та –оку ”крањни в ѕольщ≥ (2005-2006 pp.).


ќстанн≥м здобутком на цьому напр¤м≥ стала перемога сп≥льноњ польсько-украњнськоњ за¤вки на проведенн¤ ™вро-2012.
ѕрем'Їр-м≥н≥стр –еспубл≥ки ѕольща ћ.ЅЇлька п≥д час в≥зиту до  иЇва у березн≥ 2005 р. зазначив, що "м≥ж ѕольщею та ”крањною стратег≥чне партнерство, а реальн≥сть в останн≥ м≥с¤ц≥ показала, в чому вона пол¤гаЇ", маючи на уваз≥ участь польського кер≥вництва у врегулюванн≥ пол≥тичноњ кризи в ”крањн≥. ” майбутньому основна увага, на думку прем'Їр-м≥н≥стра, повинна прид≥л¤тис¤ п≥дтримц≥ Ївропейських та Ївроатлантичних прагнень ”крањни [4].


“аким чином можна стверджувати, що сьогодн≥ польсько-украњнське партнерство у пол≥тичн≥й сфер≥ справд≥ с¤гнуло р≥вн¤ стратег≥чного (в рамках, визначених на початку статт≥), а також виокремити його основн≥ характеристики на певних етапах польсько-украњнських в≥дносин.


ƒо 1994 р. ми можемо говорити лише про закладенн¤ нормативноњ бази дл¤ в≥дносин т≥сного партнерства, ¤к≥ сильно залежали в≥д трет≥х крањн, передус≥м –ос≥њ. «годом починаЇтьс¤ закладенн¤ основ власне стратег≥чного партнерства, ¤ке врешт≥ було сформульоване у сп≥льн≥й декларац≥њ президент≥в 1996 р. ¬одночас закладаЇтьс¤ в≥йськово-пол≥тичноњ складова. ƒо 1999 р. р≥вень контакт≥в вийшов на р≥вень стратег≥чного партнерства пол≥тичних ел≥т обох крањн. ќсновним дос¤гненн¤м початку 2000-х pp. стало зм≥цненн¤ структур двосторонньоњ взаЇмод≥њ та в≥йськово-пол≥тичного сп≥вроб≥тництва, поступове позбавленн¤ впливу трет≥х стор≥н, а також виокремленн¤ Ївропейськоњ та Ївроатлантичноњ функц≥ональних складових партнерських в≥дносин. « 2004 р. стратег≥чне партнерство переходить з пол≥тичного на сусп≥льний р≥вень, набираючи "масового характеру, з ¤вл¤ютьс¤ реальн≥ передумови до переведенн¤ його у площину Ївропейськоњ та Ївроатлантичноњ ≥нтеграц≥њ.


—тратег≥чне партнерство вимагаЇ ч≥ткого деф≥н≥юванн¤ стратег≥чноњ мети.  оротко це можна означити ¤к "”крањна ≥ ѕольща разом в ™вроп≥". ѕопри довол≥ неозначений характер, ц¤ формула дозвол¤Ї вм≥стити, ¤к зац≥кавлен≥сть у незалежному ≥снуванн≥ та зм≥цненн≥ державност≥ обох крањн, що дом≥нувало на першому етап≥ в≥дносин, так ≥ п≥дтримку одна одноњ на шл¤ху до Ївропейських та Ївроатлантичних структур, а також сп≥льн≥ д≥њ на глобальному р≥вн≥.
Ѕудь-¤ке партнерство не позбавлене протир≥ч ≥ нав≥ть загроз. —еред основних небезпек, що сто¤ть на шл¤ху стратег≥чного партнерства, не лише в≥дсутн≥сть ч≥тких зовн≥шньопол≥тичних пр≥оритет≥в ”крањни, а, передус≥м, г≥потетична боротьба м≥ж ѕольщею та ”крањною за пол≥тичне л≥дерство в рег≥он≥ та загостренн¤ нац≥онально-≥сторичних проблем.


ƒе¤ким марг≥нальним пол≥тичним силам в обох крањнах все ще легко ман≥пулювати громадською думкою щодо суперечливих под≥й в ≥стор≥њ. ѕротисто¤ти цьому може д≥Їва увага орган≥в влади обох крањн, скерована на сп≥льне визнанн¤ траг≥чного ≥сторичного минулого за формулою "пробачаЇмо ≥ просимо вибаченн¤", обоп≥льне вшануванн¤ жертв цих трагед≥й, незалежно в≥д њх нац≥онального походженн¤.


ўо стосуЇтьс¤ ймов≥рност≥ боротьби за рег≥ональне л≥дерство, за сучасних умов вона малов≥рог≥дна. ќднак пол≥тики обох держав маЇ передбачати й таку можлив≥сть. ѕоглибленн¤ партнерства ”крањни та ѕольщ≥ за будь-¤ких умов допоможе уникнути загостренн¤ ситуац≥њ. ќб'Їднанн¤ потенц≥ал≥в держав "на меж≥ —ходу ≥ «аходу" дозволить впливати на м≥жнародн≥ в≥дносини в рег≥он≥. ўе б≥льшу перспективу це матиме у випадку залученн¤ до сп≥вроб≥тництва ≥нших держав рег≥ону - Ћитви, —ловаччини та, можливо, √руз≥њ. “аке партнерство дозволило б не лише ефективно вир≥шувати питанн¤ рег≥ональноњ взаЇмод≥њ, а й ефективно в≥дстоювати своњ ≥нтереси на м≥жнародн≥й арен≥.  урс на "подв≥йне" л≥дерство м≥г би стати новим елементом стратег≥чного партнерства, а згодом ≥ стратег≥чною метою двосторонн≥х в≥дносин.


ћ≥ж ”крањною та ѕольщею створений д≥Ївий механ≥зм сп≥впрац≥.  ожна держава може вважати ц≥ взаЇмини виг≥дними. ѕольща, ¤к найпосл≥довн≥ший партнер ”крањни на зах≥дному кордон≥, може стати дл¤ нас плацдармом дл¤ ≥нтеграц≥њ у Ївропейськ≥ структури. ƒл¤ ѕольщ≥ ж ≥снуванн¤ незалежноњ ”крањни розгл¤даЇтьс¤ з точки зору гарант≥й нац≥ональноњ безпеки та економ≥чноњ сп≥впрац≥. ” ц≥й ситуац≥њ вважаЇтьс¤ можливим встановленн¤ подв≥йного польсько-украњнського рег≥онального л≥дерства, що створило би одну з опор загальноЇвропейськоњ безпеки та заклало п≥двалини дл¤ пл≥дноњ економ≥чноњ сп≥впрац≥.


—писок л≥тератури

1 Expose z 1994 roku, Prezen tacja polskiej polityki zagranicznej w 1994 roku - Wystєpieneie Ministra Spraw Zagranicznych RP A.O- lechowskiego w Sejmie.

2 1 TVP - "вон,ж Jedynki", wywiad Prezydenta RP Aleksandra Kwai-bniewskiego ≥ Prezydenta 2000 r. - http://www.prezydent.pl

3 Kuspyhb P., Wspyipraca poli- tyczna miKdzy Polskє a Ukrainє // Przeglєd hbrodkowoeuropejski. - http://www.centaleuropeanreview.pl

4 "MiKdzy Polskє a Ukrainє ist- nieje strategiczne partnerstwo, a rze- czywistohb>K w ostatnich mies- iєcach pokazaia, na czym polega", 04.03.2005, Warszawa. - Kancelaria Prezesa Rady Ministryw. http://www.kprm.gov.pl


nationalvanguard 

   
вверх  Ѕиблиографи¤ г. »вано-‘ранковск, √руппа исследовани¤ основ изначальной традиции "ћезоге¤", ”краина


Ќайти: на:
ѕ≥дтримка сайту: ќлег √уцул¤к spm111@yandex.ru / ќновленн¤ 

  найл≥пше огл¤дати у Internet
Explorer 6.0 на екран≥ 800x600   |   кодуванн¤: Win-1251 (Windows Cyrillic)  


Copyright © 2006. ѕри распространении и воспроизведении материалов об¤зательна ссылка на электронное периодическое издание Ђ»нститут стратегических исследований нарративных системї
Hosted by uCoz