НАЧАЛО    СОДЕРЖАНИЕ    КОНТАКТЫ    E-MAIL    ГОСТЕВАЯ    ЧАТ    ФОРУМ / FORUM    СООБЩЕСТВО  Наши счётчики

Яндекс цитування

 

      
Институт стратегического анализа нарративных систем
(ИСАНС)
L'institut de l'analyse strategique des systemes narratifs
(IASSN)
Інститут стратегічного аналізу наративних систем
(ІСАНС)

Историко-родословное бюро
Кирилла Серебренитского


Страница исследователя http://vkontakte.ru/id5356629

Статьи автора см. в разделе "Публикации сотрудников института"
Галицийская секция

Любовь Слывка, кандидат исторических наук

 Етносоціальний розвиток дрібної шляхти в Галичині (1772 - 1914 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 [Електронний ресурс] / Л.В. Сливка; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с. — укp
.

Досліджено проблему етносоціального розвитку дрібної шляхти Галичини в 1772 - 1914 рр. З використанням різноманітних джерел висвітлено зміни її соціального становища. За результатами дослідження спростовано думку науковців про суцільне ополячення української шляхти. З'ясовано етнічну ідентифікацію дрібної шляхти та визначено особливості соціальної свідомості, що вирізняють цю верству. Проаналізовано складові матеріальної та духовної культури дрібної шляхти в Галичині наприкінці XVIII - початку XX ст., розглянуто її етнічний і соціальний аспекти. На тлі загальноукраїнських рис культури показано вкраплення шляхетських елементів у побуті, громадсько-церковному та родинному житті цієї групи. Значну увагу приділено вивченню церковно-календарної та сімейної обрядовості шляхти як етнокультурного явища.

http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07slvsgr.zip


Роман Слывка, кандидат географических наук

Етногеографічне дослідження Бойківщини: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 [Електронний ресурс] / Р.Р. Сливка; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 19 с. — укp.

Проаналізовано територіальні особливості традиційного способу життя бойків, розроблено наукові рекомендації щодо збереження та розвитку етнографічної культури. Встановлено, що політичні, економічні, соціальні та природні чинники в комплексі спричинилися до змін, згубних для бойківської самобутності та традиційного способу життя в другій половині XX ст. Визначено, що зміна життєдіяльності бойків відбувалася в різних районах неоднаково. Виділено райони, в яких максимально наближеними до традиційної залишилася розселенська, трудова, споживча та соціоприродна діяльність. За результатами дослідження виділено шість типів сільської місцевості Бойківщини, розглянуто відмінності в соціоприродній діяльності бойків різних територіальних частин етнографічного району. Досліджено особливості функціонування сільських громад Бойківщини відповідно до умов природного середовища, впливу урбанізації, чисельності та густоти сільського населення.

http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02srredb.zip


Олег Гуцуляк, кандидат философских наук

Исследования в области этнографии, мифологии, генеалогии, истории.

Клан Гуцуляк (Clann Guthcallagh, Clan de Goutsoullac) http://vkontakte.ru/club607130

Клан Басараб http://vkontakte.ru/club2676794

Великая Сарматия http://vkontakte.ru/club651655

Хранители Королевского Молчания http://vkontakte.ru/club1625982

 

   
вверх  Библиография г. Ивано-Франковск, Группа исследования основ изначальной традиции "Мезогея", Украина


Найти: на:
Підтримка сайту: Олег Гуцуляк spm111@yandex.ru / Оновлення 

  найліпше оглядати у Internet
Explorer 6.0 на екрані 800x600   |   кодування: Win-1251 (Windows Cyrillic)  


Copyright © 2006. При распространении и воспроизведении материалов обязательна ссылка на электронное периодическое издание «Институт стратегических исследований нарративных систем»
Hosted by uCoz