Ќј„јЋќ    ѕ”ЅЋ» ј÷»»    Ѕ»ЅЋ»ќ“≈ ј    Ћ≈ ÷»»     ќЌ“ј “џ    E-MAIL    √ќ—“≈¬јя    „ј“    ‘ќ–”ћ / FORUM    —ќќЅў≈—“¬ќ  Ќаши счЄтчики

яндекс цитуванн¤

 

      
»нститут стратегического анализа нарративных систем
(»—јЌ—)
L'institut de l'analyse strategique des systemes narratifs
(IASSN)
≤нститут стратег≥чного анал≥зу наративних систем
(≤—јЌ—)лекц≥¤

‘≤Ћќ—ќ‘≤я  ”Ћ№“”–»

Ћекц≥¤ IV.
Ќ≤ћ≈÷№ ј ‘≤Ћќ—ќ‘≤я  ”Ћ№“”–» ’≤’ —“.
(романтизм, марксизм, "ф≥лософ≥¤ житт¤", неокант≥анство)


1. «агальн≥ тенденц≥њ в культурф≥лософ≥њ ’≤’ ст.
2.  ультурф≥лософ≥¤ н≥мецького романтизму.
3. ѕроблема культури у ф≥лософ≥њ  . ћаркса.
4. ѕроблема культури у "ф≥лософ≥њ житт¤".
5. ћарбурзька ≥ Ѕаденська школи неокант≥анства


1. «агальн≥ тенденц≥њ в культурф≥лософ≥њ ’≤’ ст.

ƒл¤ того, щоб ч≥тк≥ше зрозум≥ти суть духовно-св≥тогл¤днго перелому, ¤кий в≥дбувс¤ на рубеж≥ XVIII-XIX ст., осмислимо ще раз дом≥нуючий фактор просв≥тницькоњ св≥домост≥ - лог≥чний розум, дискурс. ”сп≥хи його у природничих науках XVIII ст. були беззаперечними: вчен≥ дос¤гли точних п≥драхунк≥в руху небесних та ф≥зичних т≥л. „ерез те, що принцип всезагального тетерм≥н≥зму п≥дказував, що закони природи ≥ сусп≥льства одноман≥тн≥, то ≥ видавалос¤ можливим "вирахувати" ≥ рух "людських т≥л" за њх земними сусп≥льними орб≥тами. “обто у випадку вир≥шенн¤ ц≥Їњ задач≥ механ≥зм сусп≥льного житт¤ був би зрозум≥лим ≥ в≥дкритим так само, ¤к ≥ механ≥зм ньютон≥вськоњ механ≥ки. ѕередумовою такого ставленн¤ до людського св≥ту було переконанн¤, що людина - розумна ≥стота, в основ≥ житт¤ ¤коњ м≥ститьс¤ рац≥ональний механ≥зм, ¤кий "збурюЇтьс¤" д≥¤ми пристрастей. јле коли пристраст≥ п≥дпор¤дкован≥ розумов≥, тод≥ вс≥ фактори, ¤к≥ в≥дхил¤ли рух людських ≥стот в≥д строго визначених св≥товим розумом орб≥т, будуть подолан≥ ≥ св≥товий пор¤док зацарюЇ ¤к на неб≥, так ≥ на земл≥.

” ц≥й чудов≥й картин≥ був лише в≥дсутн≥й один момент ¤к зникаюча мала величина - людська свобода. ѕроте збуренн¤ нею "вичисленого" руху сусп≥льних сил ви¤вилос¤ наст≥льки значним, що зпроектована розумом гармон≥¤ перетворилас¤ у хаос. « пад≥нн¤м сконструйованого пор¤дку захитавс¤ ≥ престиж його натхненника - розуму. Ѕ≥льше неможна було байдуже ставитис¤ до пристрастей, почутт≥в, фантаз≥њ, ≥нтуњц≥њ, забобон≥в. —тавало зрозум≥лим, що людина - це аж н≥¤к не рац≥ональна ≥стота, що њњ повед≥нка визначаЇтьс¤ безк≥нечноб к≥льк≥стю зовн≥шн≥х та внутр≥шн≥х фактор≥в. « таких передумов складавс¤ новий, романтичний напр¤мок вивченн¤ культури, або ф≥лософ≥¤ культури у власному розум≥нн≥.

ѕочатково ф≥лософ≥¤ культури визр≥вала всередин≥ гранд≥озних ф≥лософських систем, котрими була багата перша половина ’≤’ ст., ≥ не була видима "неозброЇним оком". як правило, все, що стосувалос¤ культури, виводилос¤ з абсолютного першоначала (ƒух, ¬ол¤, безсв≥доме). ѕроте надал≥ тенденц≥¤ до пошуку зм≥стових основ справжнього, своб≥дного бутт¤ особистост≥ спричинила до небажанн¤ вважати особист≥сть такою, що виводитьс¤ з ¤коњсь всезагальноњ субстанц≥њ. —л≥д було знайти той кор≥нь, з котрого виростали вс≥ духовн≥ зд≥бност≥. Ўиллер пропонував бачити таке начало у прекрасн≥й видимост≥ естетичноњ реальност≥ твору мистецтва. јле ¤кою б прекрасною ц¤ видим≥сть не була, вона все ж залишаЇтьс¤ видим≥стю ≥ не може стати основою житт¤. ќстаннЇ повинне бути одночасно ≥ реальним, ≥ ≥деальним, поЇднуючим суб'Їктивн≥ ≥ об'Їктивн≥ начала.

Ќайближчим до задоволенн¤ таких потреб ви¤вивс¤ символ. ”  анта в≥н виконував функц≥ю поЇднанн¤ морального ≥ п≥знавального досв≥ду культури, що проектуЇтьс¤ на естетичну сферу. —имвол м≥стив у соб≥ таЇмницю зд≥йсненн¤ мр≥њ про поЇднанн¤ св≥т≥в необх≥дност≥ ≥ свободи - природи ≥ моральноњ д≥¤льност≥, зд≥йсненн¤ культурного призначенн¤ людини. “ому саме символ ¤к те, в чому концентруЇтьс¤ суть культури, став висуватис¤ у ’≤’ ст. з перифер≥њ ф≥лософськоњ думки до њњ центру, в≥дсуваючи в т≥нь так≥ категор≥њ, ¤к субстанц≥¤, ≥де¤, дух, вол¤.

ћислиннЇву практику другоњ половини’≤’ ст. в≥др≥зн¤Ї в≥д ф≥лософ≥њ початку ’≤’ ст. увага до зм≥стовного призначенн¤ житт¤, тобто до екзистенц≥йноњ ≥дењ людини, що обираЇтьс¤ нею своб≥дно, тобто до св≥ту ц≥нностей та сенс≥в. ÷ей св≥т - сфера автономного, своб≥дного бутт¤ особистост≥ - ≥ Ї культура на в≥дм≥ну в≥д сфери, де д≥ють механ≥зм зовн≥шнього впливу (природа) або примусу (економ≥ка, пол≥тика, право).

„ерез те, що практично жодна ф≥лософська школа к≥нц¤ ’≤’ - початку ’’ ст. не могла уникнути зверненн¤ до даноњ проблематики, то можна сказати, що напр¤мок у б≥к ультури став всезагальним ≥ б≥льш≥сть ф≥лософських шк≥л стануть культурф≥лософськими. јле дл¤ цього вони повинн≥ були зм≥нити у своњй основ≥ принципи та методолог≥ю ф≥лософуванн¤, бо класичн≥ системи не п≥ддавалис¤ так≥й трансформац≥њ.

Ќаприклад, за переконанн¤м √егел¤, особист≥сть своб≥дна т≥льки там ≥ тод≥, коли вона прилучена до ц≥лого. ” всезагальному зн≥маЇтьс¤ њњ дурна одиничн≥сть, обмежен≥сть. ¬се те, що характеризуЇ все застигле, в тому числ≥ матер≥альне, бутт¤. √егель педантично проводив думку про те, що держава наст≥льки Ї ≥стинною ц≥л≥сн≥стю, наск≥льки вона "зн≥маЇ", "≥деал≥зуЇ" право, мораль, звичаЇв≥сть. “аким чином, у його систем≥ ц≥л≥сн≥сть, тотальн≥сть отримувала абсолютний пр≥оритет. —падкоЇмцем "тотального ≥деал≥зму" √егел¤ виступив "тотальний матер≥ал≥зм"  . ћаркса ≥ ‘. ≈нгельса, ¤кий перетворивс¤ у матер≥ал≥стичне вченн¤ про природу ≥ сусп≥льство та тотал≥тарну пол≥тичну ≥деолог≥ю. ” останн≥й класов≥ надаЇтьс¤ приор≥тет над особист≥стю, а парт≥њ, ¤к найб≥льш орган≥зован≥й ц≥л≥сност≥, - над класом: будучи його частиною, вона "зн≥маЇ", "≥деал≥зуЇ" у соб≥ його кращ≥ сили. „ерез те, що в центр≥ тотал≥тарноњ ≥деолог≥њ перебуваЇ питанн¤ про владу, питанн¤ пол≥тичне, то вс≥ форми культури (право, мораль, мистецтво, рел≥г≥¤, ф≥лософ≥¤) оголошуютьс¤ формами про¤ву пол≥тичноњ ≥деолог≥њ.

Ќа основ≥ критики ф≥лософських спекул¤тивних систем виросли три напр¤мки, ¤к≥ в≥д≥грали дом≥нуючу роль в ≥нтелектуальному житт≥ ™вропи та јмерики з другоњ половини ’≤’ ст., - позитив≥зм, неокант≥анство ≥ "ф≥лософ≥ю житт¤". «асновник позитив≥зму ќ.  онт проголосив створенн¤ новоњ науки, побудованоњ за зразком природничонаукового знанн¤ (б≥олог≥њ), науки про сусп≥льство - соц≥олог≥њ. …ого посл≥довники у ‘ранц≥њ та јнгл≥њ стали створювати за зразком до соц≥олог≥њ науку про культуру - культуролог≥ю. ѕозитив≥стський сц≥Їнтизм ор≥Їнтувавс¤ на пошук функц≥ональних зв'¤зк≥в м≥ж окремим и компонентами культури, не ставл¤чи жодних ф≥лософських питань. Ќа цьому шл¤ху були заснован≥ орган≥чна школа в культуролог≥њ, структурно-функц≥ональна теор≥¤ ≥ еволюц≥он≥зм. ƒл¤ них не ≥снувало суб'Їктивних переживань, все, на що вони звертали увагу, перетворювалос¤ на "суто науковий" об'Їкт досл≥дженн¤, ¤кий п≥дпор¤дковуЇтьс¤ загальним законом≥рност¤м. ѕроте людське житт¤ (¤к ≥ смерть) не може трактуватис¤ т≥льки ¤к б≥олог≥чне ¤вище - воно маЇ ≥ ц≥нн≥сне забарвленн¤.

Ќеокант≥анство ≥ ф≥лософ≥¤ житт¤ були ор≥Їнтован≥ б≥льш акс≥олог≥чно, н≥ж гносеолог≥чно, тобто в основу своњх досл≥джень ставили завданн¤ ос¤гненн¤ вищих людських ц≥нностей - ≥стини, добра ≥ краси, - хоча й розум≥ли њх по-р≥зному. Ќеокант≥анство збер≥гало у соб≥ залишки кант≥вського рац≥онал≥зму, проте, допускаючи "≥ррац≥ональний залишок" у п≥знанн≥ св≥ту, тобто думку про те, що св≥т не можливо адекватно описати ≥ вичерпати за допомогою пон¤ть. ќсь за цей "≥ррац≥ональний залишок" ≥ вхопилас¤ "ф≥лософ≥¤ житт¤", знаход¤чи в ньому пор¤тунок в≥д н≥велюючоњ сц≥Їнтиськоњ ≥деолог≥њ. —аме цей "≥ррац≥ональний залишок" вона й трактувала ¤к св≥т культури, припускаючи, що тут людина своб≥дна в≥д впливу зовн≥шн≥х сил, влади сусп≥льства (нормативн≥ настанови та диктат мови).

«ближенн¤ культуролог≥њ позитив≥зму з культурф≥лософ≥Їю неокант≥анста та ф≥лософ≥Їю житт¤, що в≥дбулос¤ на початку ’’ ст., призвело до ви¤вленн¤ т≥Їњ галуз≥, за котрою остаточно було закр≥плено назву "культура", бо це галузь об'Їктивованоњ суб'Їктивност≥, опредмечених форм - одночасно св≥домост≥ ≥ безсв≥домого. ÷е св≥т м≥ф≥в, або символ≥в, ¤к≥ виражають ¤к ц≥нност≥ соц≥ального сп≥лкуванн¤, так ≥ найглибш≥ в≥руванн¤ та ≥деали народ≥в, що розтворилис¤ в системах њх комун≥кац≥њ. ¬≥дтепер мова, зрозум≥ла у найширшому зм≥ст≥ ¤к сем≥осфера, стала предметом культуролог≥чних досл≥джень. ћожна сказати, що ¤кщо в науц≥ про культуру (культуролог≥њ) акцент робивс¤ на об'Їктивн≥й, незалежн≥й в≥д псих≥ки сторон≥ ≥снуванн¤ символ≥чних структур, а в ф≥лософ≥њ культури (культурф≥лософ≥њ) - на необх≥дност≥ пошуку суб'Їктивних зм≥стоутворюючих складових бутт¤-≥снуванн¤ людини.


2.  ультурф≥лософ≥¤ н≥мецького романтизму.

ѕ≥дх≥д  анта до культуролог≥чноњ проблематики з ентуз≥азмом був зустр≥нутий ….¬. √ете (1749-1832), став ключем дл¤ його власних розм≥рковувань над проблемами культури. √оловне, на що починаЇ звертати увагу √ете, - це розум≥нн¤ прекрасного ≥ величного ¤к природи, осв≥тленоњ к≥нечною моральною метою. –еально ≥снуючою у н≥й. ÷е - почуттЇво сприйн¤тий ≥ одночасно морально осмислений, а тому - ц≥л≥сний св≥т людини. “ак виникаЇ дл¤ людини краса, ¤ка розум≥Їтьс¤ ¤к символ моральност≥ - через нењ "природа мов би говорить ... щось таке, що, здаЇтьс¤, маЇ б≥льш високий сенс". ќсобливо важливо дл¤ √ете, що естетична рефлекс≥¤ рухаЇтьс¤ в≥д емп≥ричного до ноуменальноњ ≥дењ, не знаючи њњ наперед, тобто вона "ц≥лепокладальна без ц≥л≥" ≥ значима саме прихованою у н≥й "розгадкою того зашифрованого листа, посередництвом ¤кого природа образно говорить з нами своњми прекрасними формами".

Ѕазуючись на п≥дход≥  анта ≥ √ете до пон¤тт¤ краси ≥ рол≥ прекрасного, н≥мецьк≥ романтики проголошують "прекрасне" синон≥мом "духовного", а поез≥ю - вищою реальн≥стю. –озум≥ючи, що т≥льки ви¤вленн¤ певноњ об'Їктивноњ основи краси зможе зробити мистецтво р≥внозначним науц≥ ≥ морал≥, ‘. Ўелл≥нг (1775-1854) зд≥йснюЇ спробу трактувати естетичне судженн¤ ¤к об'Їктивне за зм≥стом. ƒл¤ нього сама природа, хоча й безсв≥домо, зд≥йснюЇ розумну мету. ≈стетичне спогл¤данн¤, на думку Ўелл≥нга, базоване на ц≥й об'Їктивн≥й телеолог≥њ природи. „ерез те, що ”н≥версум побудований ¤к "абсолютний тв≥р мистецтва ≥ у в≥чн≥й крас≥", то адекватно в≥дтворюватис¤ та п≥знаватис¤ в≥н може т≥льки художником.

ѕереоц≥нка "естетичного" зумовила ≥ нове тлумаченн¤ романтиками м≥фолог≥њ. « виникненн¤м м≥фолог≥чних у¤влень Ўелл≥нг пов'¤зуЇ процес ≥сторичного становленн¤ самого народу, бо ними визначаЇтьс¤ його початкове бутт¤. ¬≥дпов≥дно ф≥лософ≥ю культури Ўелл≥нг доповнюЇ ф≥лософ≥Їю м≥фолог≥њ. ћ≥фолог≥чна символ≥ка, "прекрасн≥ ≥Їрогл≥фи природи" ви¤вл¤ютьс¤ праобразом культури вц≥лому, а художн≥ дос¤гненн¤ античноњ та христи¤нськоњ культур безпосередньозумовленими життЇздатн≥стю њх м≥фолог≥њ. Ўелл≥нг стимулював вивченн¤ романтиками минулих культур ¤к ц≥лого, що складаЇтьс¤ з частин.

Ќовий поворот у ви¤вленн≥ символ≥чноњ сут≥ культури даЇ герменевтика ‘. ЎлеЇрмахера (1768-1834). ¬ дус≥ кант≥анськоњ традиц≥њ мислитель починаЇ пошуки основ ц≥л≥сност≥ п≥знаючого розуму, орган≥чноњ в≥дпов≥дност≥ апостер≥орного зм≥сту науки з апр≥орними (трансцендентними) принципами розуму, без розмежуванн¤ наук на природознавч≥ та гуман≥тарн≥. ” ЎлеЇрмахера теоретичний ≥ моральний розум у своњй Їдност≥ спр¤мований на освоЇнн¤ природи, в тому числ≥ й природного у людин≥. ¬и¤вленн¤ розумом загального у природн≥й багатоман≥тност≥ утворюЇ "символ". ѕроцес символ≥зац≥њ тому Ї спос≥б бутт¤ розуму, природа, ¤ку ми розум≥Їмо за його допомогою, тим самим утворюЇ систему символ≥в культури.

Ћог≥чне завершенн¤ романтична ≥нтерпретац≥¤ ф≥лософ≥њ культури  анта знайшла у ¬. √умбольдта (1767-1835), ¤кий також вважав формотутворюючим принципом людського духу принцип естетичний (а не лог≥чний чи етичний). ¬с¤ багатоман≥тн≥сть символ≥в, за √умбольдтом, - це зображенн¤ "н≥коли не п≥знаного безк≥нечного у даному к≥нечному", серед котрих мистецтво займаЇ центральне м≥сце. ≤ суть мистецтва пол¤гаЇ в тому, щоб "зробити д≥йсн≥сть ... символом безк≥нечного".

Ќовий аспект символ≥чного трактуванн¤ √умбольдт в≥дкриваЇ ф≥лософ≥Їю мови, ¤ка розум≥Їтьс¤ ¤к посередник м≥ж к≥нечною людиною ≥ безк≥нечною природою, м≥ж окремими ≥ндив≥дами. ћова Ї системою символ≥в.  отра у власному бутт≥ зн≥маЇ протилежност≥ "≥ндив≥дуального" ≥ "всезагального", "об'Їктивного" ≥ "суб'Їктивного". ћови Ї засобами не зобразити св≥т ¤к вже п≥знану ≥стину, а в≥дкрити ще не в≥дому. ѓх в≥дм≥нн≥сть Ї не в≥дм≥нн≥стю звук≥в ≥ знак≥в, а самих погл¤д≥в на св≥т. ћова кожноњ окремоњ людини виражаЇ ≥ндив≥дуальний погл¤д на св≥т, а ц≥л≥сн≥сть цих бачень св≥ту утворюЇ Їдине дос¤жне дл¤ людства пон¤тт¤ об'Їктивност≥. “ак суб'Їктивн≥сть всього людства стаЇ дл¤ √умбольдта об'Їктивною в культур≥.

3. ѕроблема культури у ф≥лософ≥њ  . ћаркса.

 арл √енр≥х ћаркс (1818-1883) не був культурологом ¤к таким. Ѕ≥льше того, пон¤тт¤ "культура" використовував довол≥ р≥дко. ѕроте сам марксизм несе в соб≥ культур-ф≥лософськ≥ у¤вленн¤, в котрих про¤вилис¤ сила та слабк≥сть його теоретичних побудов.

—початку образ культури у молодого ћаркса-гегель¤нц¤ проступав через јбсолютний ƒух, але п≥д впливом ‘еЇрбаха в≥н стверджуЇ "поцейб≥чн≥сть" людського ≥снуванн¤ ≥ людськоњ д≥¤льност≥, вкор≥ненн¤ людини в природному ≥ предмеченому св≥т≥, ¤кий стаЇ дл¤ нењ "опредмечуванн¤м самоњ себе, утвердженн¤м ≥ зд≥йсненн¤м њњ ≥ндив≥дуальност≥". ѕредметн≥сть людськоњ д≥¤льност≥, поЇднуючи в Їдине "матер≥альне" та "≥деальне", утворюЇ особливу структуру, ¤ка ≥ Ї нос≥Їм культури. Ќав≥ть людськ≥ почутт¤ вбудован≥ у соц≥альне бутт¤ ≥ Ї насл≥дком всесв≥тньоњ ≥стор≥њ.

ѕаралельно зд≥йснюЇтьс¤ ћарксом анал≥з категор≥њ "в≥дчудженн¤". ¬≥дчудженн¤ мовби руйнуЇ орган≥чний стан, в ¤кому повинна реал≥зовуватис¤ ун≥версальна природа людини. ¬ умовах в≥дчудженн¤ культура ≥снуЇ у перекручен≥й форм≥, у вигл¤д≥ мертвоњ "суто-речовоњ" оболонки. ¬≥дчудженн¤ ставить з н≥г на голову ≥Їрарх≥ю людських почутт≥в ≥ потреб. —амов≥дчудженний ≥ндив≥д (роб≥тник) в≥дчуваЇ себе своб≥дним, т≥льки виконуючи "тваринн≥" функц≥њ (њжа, питт¤, секс), а у специф≥чно-людськ≥й д≥¤льност≥ (прац≥) в≥дчуваЇ себе, навпаки, "твариною". ¬иникаЇ парадоксальна ситуац≥¤, коли "те, що притаманне тварин≥, стаЇ долею людини, а людське перетворюЇтьс¤ у те, що притаманне тварин≥". Ќе Ї орган≥чним елементом культури дл¤ ћаркса рел≥г≥¤. ¬она - "т≥льки з≥тханн¤ пригн≥ченоњ твар≥", "серце безсердечного св≥ту", "оп≥ум народу". “обто ≥люзорна св≥дом≥сть, котру сл≥д подолати. –ел≥г≥¤ - "св≥дом≥сть людини, ¤ка сама себе загубила", котра, не вир≥шивши проблем на земл≥, "в≥ддалила њх в≥д себе" ≥ перенесла на небо.

“акож при анал≥з≥ категор≥й базису та надбудови культура в≥дноситьс¤ ћарксом до другоњ, неголовноњ, пох≥дноњ у споруд≥ сусп≥льного бутт¤, а духовне житт¤ розгл¤даЇтьс¤ ¤к в≥дображенн¤ "≥стор≥њ матер≥ального виробництва", ≥гноруючи специф≥чн≥сть бутт¤ культури.

ѕроте, мовби в≥дчуваючи одноб≥чн≥сть своЇњ концепц≥њ,  . ћаркс в к≥нц≥ свого житт¤ в останн≥х прац¤х ("≤сторичн≥ виписки", конспект книги ћоргана "ƒавн≥ сусп≥льства", листи 70-х рок≥в) повертаЇ погл¤д на живу ц≥л≥сн≥сть культурно-≥сторичного процесу, намагаЇтьс¤ наповнити "економ≥чний скелет" людськоњ цив≥л≥зац≥њ плоттю ≥сторичних, етнограф≥чних, психолог≥чних структур.


4. ѕроблема культури у "ф≥лософ≥њ житт¤".

Ќа в≥дм≥ну в≥д романтик≥в ј. Ўопенгауер (1788-1860) ≥накше трактуЇ сам зм≥ст естетичноњ рефлекс≥њ, в≥н вбачаЇ його не в м≥ркуванн≥ не про прекрасне, а про величне ("возвышенное"), бо т≥льки воно, збер≥гаючи вс≥ переваги свободи, апелюЇ до "не¤сного морального почутт¤", ¤ке вказуЇ на вище надприродне призначенн¤ людини, на њњ моральне бутт¤. —уб'Їктивний св≥т ¤к у¤вленн¤ ("покривало ћайњ") оточуЇ оболонкою об'Їективне ≥снуванн¤ людини ¤к ¤астини реч≥ у соб≥ - св≥т ¤к волю, сл≥пу стих≥ю житт¤, байдужу до добра ≥ зла ≥ мачаючу непогамовн≥стю в≥дв≥чних бажань. —в≥т ¤к у¤ва - це т≥льки зовн≥шн¤ сторона св≥ту, а його ¤дро, р≥ч-у-соб≥ - це ¬ол¤. ≤ н≥чого ≥ншого, кр≥м вол≥.

—уть естетичного судженн¤, за Ўпенглером, ≥ пол¤гаЇ у зд≥бност≥ суб'Їкта прозр≥ти суть св≥ту ≥ в≥ддалитис¤ в≥д бажань, ставши "незац≥кавленим", "безвольним" суб'Їктом. “обто необх≥дне св≥доме ≥ своб≥дне звеличенн¤ над волею. ≤ в цьому Ўопенгауер вбачаЇ шл¤х до моральност≥, до формуванн¤ культури ¤к способу подоланн¤ життЇвоњ стих≥њ. «разки чого демонструють поет-пророк, стоњк, св¤тий в≥длюдник. “обто зам≥сть ≥дењ гармон≥чного злитт¤ суб'Їкта з природою пропонуЇтьс¤ етичне запереченн¤ житт¤, естетичне спогл¤данн¤ стаЇ позиц≥Їю морального героњзму, а набутт¤ культури визнаЇтьс¤ долею небагатьох посв¤чених, покликаних зберегти њњ в≥д профанац≥њ. ¬перше, отже, культура приписуЇтьс¤ до сфери належного, призначенн¤ ¤кого - звеличитис¤ над природно-сущим шл¤хом пригн≥ченн¤ вс≥х природних про¤в≥в житт¤, тобто культура над≥л¤Їтьс¤ ¤вно репресивною функц≥Їю.

÷ей висновок Ўопенгауера, що суперечить вс≥й культур-ф≥лософськ≥й традиц≥њ, визначив ≥ амб≥валентний (дво¤кий) стосунок ‘. Ќ≥цше (1844-1900) до культури. ѕод≥л¤ючи шопенгауер≥вське тлумаченн¤ св≥ту ¤к в≥чно страждучоњ косм≥чноњ життЇвоњ стих≥њ, Ќ≥цше також вважаЇ житт¤ людини глибоко траг≥чним процесом безк≥нечного творчого становленн¤ - породженн¤ ≥ знищенн¤ вс≥х ц≥нностей культури. ÷ей процес вимагаЇ "преизбитка сил", ≥ його н≥цше називаЇ "д≥он≥с≥йським началом у культур≥", ¤ке у свою чергу забезпечуЇ њњ життЇздатн≥сть. ≤ тут Ќ≥цше виступаЇ проти Ўопенгауера, ¤кого звинувачуЇ у пос¤ганн≥ на нев≥д'Їмне право житт¤ - свободу њњ творчого про¤ву. ћораль, ¤ка спр¤мована проти житт¤ (а це христи¤нство, ф≥лософ≥њ Ўопенгауера, ѕлатона ≥ весь ≥деал≥зм), за Ќ≥цше, - Ї шл¤х виродженн¤ людського духу, знищенн¤ самоњ вол≥ до житт¤, суть ¤коњ у в≥чному становленн≥ ≥ ствердженн≥. “ому етику самозапереченн¤ житт¤ Ќ≥цше розгл¤даЇ ¤к продукт занепаду ¤зичництва, а моральне самозаглибленн¤ —ократа - ¤к перший симптом декадансу, що став ведучим мотивом христи¤нськоњ св≥домост≥. ћораль ¤к особливу форму культури Ќ≥цше ототожнюЇ ≥з христи¤нством ≥ п≥ддаЇ безапел¤ц≥йн≥й критиц≥. —пас≥нн¤ людства в≥д виродженн¤, розвиток його творчих потенц≥й Ќ≥цше вбачаЇ у поверненн≥ до досократ≥вського сприйн¤тт¤ житт¤ - до "в≥чного поверненн¤" до м≥фолог≥чноњ тотожност≥ людини ≥ св≥ту. Ќеминаюче значенн¤ дл¤ культури збер≥гаЇ мистецтво м≥фу, ¤ке не знаЇ моральних критер≥њв: проникнуте д≥он≥с≥йською символ≥кою, воно знову ≥ знову оновлюЇ дух людини ≥ даЇ йому силу ≥ мужн≥сть дл¤ творчост≥.

ѕ≥знанн¤ житт¤ в њњ траг≥зм≥ ≥ здатн≥сть, всупереч жахов≥ та стражданню, "бути самому в≥чною рад≥стю становленн¤", Ї долею ел≥ти - нос≥њв "вищоњ культури" ¤к "витонченого героњзму". ƒл¤ "слабких" збер≥гаЇ сенс "нижча культура" - рел≥г≥¤ та мистецтво, котр≥ у аполлон≥чному вид≥нн≥ житт¤ створюють рад≥сну ≥люз≥ю примиренн¤ з≥ св≥том, "ствердженн¤ ≥ благослов≥нн¤ бутт¤".  р≥м того, "вища, езотерична культура" завжди нев≥рно витлумачуЇтьс¤ "нижчою, екзотеричною культурою".

“акож впротивагу концепц≥њ Ўопенгауера свою верс≥ю ф≥лософ≥њ пропонуЇ –≥хард ¬агнер. ¬≥н писав у своЇму щоденнику з ¬енец≥њ дл¤ ћат≥льди ¬езендонк: "—права пол¤гаЇ в тому, щоб вказати на не ос¤гнений жодним ф≥лософом, в тому числ≥ ≥ Ўопенгауером, зц≥люючий шл¤х повного умиротворенн¤ вол≥ через любов".  онцепц≥ю ¬агнера можна в≥добразити наступним чином:

1) любов Ї субстанц≥йним першовитоком св≥ту (опера "“р≥стан");

2) у буденному св≥т≥ "¤вищ" любов вступаЇ у смертельний конфл≥кт з позбавленою любов≥ волею до влади (опера " ≥льце н≥белунга");

3) проте збудований на божественн≥й любов≥ св≥тоустр≥й знову в≥дновлюЇтьс¤ через обраних героњв (опера "ѕарсифаль").

якщо Ўопенгауер бачить сенс культури у моральному запереченн≥ житт¤ ≥ песим≥стично оц≥нюЇ людське бутт¤, а Ќ≥цше приймаЇ траг≥зм людського житт¤ з позиц≥й творчого героњзму ≥ знаходить у "вищ≥й" культур≥ ел≥тарний зас≥б творчого самоствердженн¤, то ¬. ƒ≥льтей (1833-1911) зд≥йснюЇ спробу ви¤вити взаЇмне зумовленн¤ культури ≥ житт¤. ƒл¤ цього в≥н розгл¤даЇ форми культури у ≥сторичному вим≥р≥ њх життЇвого зм≥сту, виход¤чи з Ўелл≥нгового трактуванн¤ символ≥чност≥ культури з поправкою на кант≥вський апр≥оризм. “ут головне завданн¤ дл¤ ƒ≥льте¤ пол¤гаЇ у розмежуванн≥ з рац≥онал≥стичним ≥деал≥змом √егел¤ ≥ його принципом ≥сторизму ≥ в розробленн≥ специф≥чно-≥сторичного методу досл≥дженн¤ культури - створенн≥ своЇр≥дноњ " ритики ≥сторичного розуму". якщо дл¤ природознавства достатн≥м Ї метод причинно-насл≥дкового по¤сненн¤, то досл≥дженн¤ культури сусп≥льства передбачаЇ специф≥чний метод розум≥нн¤ життЇвих ц≥лей та мотив≥в д≥¤льност≥ людей. ƒ≥льтей протиставл¤Ї натуру ≥ культуру, природниче ≥ гуман≥тарне знанн¤, спри¤Ї вит≥сненню наук про природу з≥ сфери культури.

«а ƒ≥льтеЇм, ц≥л≥сн≥сть ≥сторичноњ епохи повн≥стю про¤вл¤Їтьс¤ у переживанн≥ ≥ вт≥люЇтьс¤ у художн≥й культур≥. “аким чином, у ƒ≥льте¤ культура - це адекватна епос≥ символ≥зац≥¤ ≥сторичного житт¤, в той час ¤к дл¤ √егел¤ ≥сторичн≥ форми культури - неадекватн≥ ≥ минущ≥ стад≥њ самоп≥знанн¤ јбсолютного ƒуху. ” √егел¤ св≥товий дух у своЇму д≥алектичному розвитку переходить в≥д природи до свободи, зд≥йснюЇ належне у сущому, бо закони бутт¤ ≥ закони мисленн¤ тотожн≥. ј культурф≥лософська концепц≥¤ ƒ≥льте¤, навпаки, саме основана на визнанн≥ принциповоњ в≥дм≥нност≥ житт¤ ≥ духу, ≥ проблема культури ¤к посередника м≥ж природою ≥ свободою повн≥стю збер≥гаЇ своЇ призначенн¤.


5. ћарбурзька ≥ Ѕаденська школи неокант≥анства

ћислител≥, розчарован≥ у претенз≥йност≥ рац≥онал≥стичноњ та ≥ррац≥онал≥стичноњ метаф≥зики, звернулис¤ до  анта за авторитетною п≥дтримкою у власному досл≥дженн≥, ¤ке вони прагнули зд≥йснити у межах "строгоњ науки", ¤ка б опиралас¤ на емп≥ричний фундамент. ѕ≥онером був ≤. √ербарт, ¤кий заклав основи експериментальноњ психолог≥њ, котра об'Їднала тих мислител≥в, ¤к≥ побачили у психолог≥њ ключ до розгадуванн¤ вс≥х таЇмниць науки, мистецтва, морал≥ ≥ вихованн¤. ≤нший досл≥дник ¬. ¬ундт у своњй 10-ти томн≥й "ѕсихолог≥њ народ≥в" запропонував власний метод дл¤ досл≥дженн¤ вищих псих≥чних процес≥в (мисленн¤, мови тощо) ≥ звернувс¤ до анал≥зу мови, м≥фолог≥њ, звичањв р≥зних народ≥в св≥ту, використовуючи гегел≥вське пон¤тт¤ "народний дух" ≥ розгл¤даючи культуру ¤к його про¤в.

Ѕаденська школа неокант≥анства, виход¤чи з визнанн¤ ¤к≥сноњ в≥дм≥нност≥ природи ≥ свободи, зайн¤лас¤ перш за все обгрунтуванн¤м в≥дм≥нност≥ у методах њх досл≥дженн¤. « ц≥Їю метою глава школи ¬. ¬индельбанд (1848-1915) класиф≥куЇ судженн¤ на два основних типи: 1) абстрактнщ-лог≥чн≥ суджнн¤ (описуЇтьс¤ природа, тобто феноменальний св≥т); 2) тип судженн¤ базований на почутт≥ задоволенн¤ або незадоволенн¤ ≥ виражаЇ стосунок людини до св≥ту, оц≥нку (теор≥¤ ≥стинна чи неправильна, м≥сцев≥сть красива або погана, вчинок добрий або поганий). —ама можлив≥сть оц≥нки Ї про¤в примату практичного розуму над теоретичним. —аме ≥стина, добро ≥ краса в Їдност≥ складають ц≥нн≥сне ¤дро практичного розуму. ј сфера впливу цього св≥ту ц≥нностей на емп≥ричний св≥т ≥ утворюЇ культуру. ƒо культури, отже, в≥дноситьс¤ ≥ св≥т природи, перетворений людиною у в≥дпов≥дност≥ з правилами оц≥нки.  ультура у триЇдност≥ науки, морал≥ та мистецтва вт≥люЇ ц≥нност≥ ≥стини, добра ≥ краси, а правильн≥сть оц≥нки њх покликана гарантувати ф≥лософ≥¤.

¬ласне ф≥лософський анал≥з культури у баденському неокант≥анств≥ вперше пов'¤зуЇтьс¤ з вивченн¤м њњ ц≥нн≥сного зм≥сту. ѕосл≥довник ¬. ¬≥ндельбандта ѕ. –≥ккерт визначаЇ головну в≥дм≥нн≥сть м≥ж науками про природу ≥ культуру в тому, ¤ким чином т≥ та ≥нш≥ трансформують вплив на людину зовн≥шнього св≥ту.

ћарбурзька школа неокант≥анства, навпаки, прагнула розкрити внутр≥шню Їдн≥сть р≥зних форм культури, заперечуючи баденське трактуванн¤ ц≥нностей ≥ опираючись на кант≥вське трактуванн¤ системного зв'¤зку зд≥бностей суб'Їкта ≥ його д≥¤льност≥. √лава школи √.  оген (1842-1918) виходить у своњй концепц≥њ з кант≥вськоњ тези про активн≥сть суб'Їкта ≥ в п≥знанн≥, ≥ в моральност≥.  оген присв¤тив значний час досл≥дженню зв'¤зку мистецтва з п≥знанн¤м та мораллю, а наука, мораль та мистецтво пов'¤зан≥ з трансцендентними зд≥бност¤ми суб'Їкта - розуму, вол≥ ≥ почутт≥в. ‘ундаментальн≥ прац≥  огена, в≥дпов≥дно, присв¤чен≥ ц≥й проблем≥ - "Ћог≥ка п≥знанн¤", "≈тика чистоњ вол≥", "≈стетика чистого почутт¤". ќтже, у марбурзькому неокант≥анств≥ культура розум≥Їтьс¤ ¤к система ¤к≥сно в≥дм≥нних форм науки, морал≥ та мистецтва, ¤к≥ зм≥нюють у взаЇмод≥њ один одного ≥ культуру ¤к ц≥ле. —аме трактуванн¤ марбуржц¤ми культури ¤к системи, а не баденц¤ми - ¤к структури, стала вд¤чним спадкоЇмцем кант≥вськоњ культуролог≥њ ≥ знайшла у ’’ ст. соб≥ наступника в ¤кост≥ ≈.  асс≥рера.

Ћитература:
1.  ант ». —обр. соч.: ¬ 6 т. - ћ., 1966. - “. 5.
2. Ћосев ј. ‘. i ѕроблема символа и реалистическое искусство. - ћ., 1976.
3. Ўеллинг ‘. ¬ведение в философию мифологии // Ўеллинг ‘. —оч. - ћ., 1989. - “. 2.
4. Ўеллинг ‘. ‘илософи¤ искусства. - ћ., 1966.
5. Ўиллер ‘. ѕисьма об эстетическом воспитании человека // Ўиллер ‘. —обр соч.: ¬ 7 т. - ћ., 1957. - “.6.


nationalvanguard 

   
вверх  Ѕиблиографи¤ г. »вано-‘ранковск, √руппа исследовани¤ основ изначальной традиции "ћезоге¤", ”краина


Ќайти: на:
ѕ≥дтримка сайту: ќлег √уцул¤к spm111@yandex.ru / ќновленн¤ 

  найл≥пше огл¤дати у Internet
Explorer 6.0 на екран≥ 800x600   |   кодуванн¤: Win-1251 (Windows Cyrillic)  


Copyright © 2006. ѕри распространении и воспроизведении материалов об¤зательна ссылка на электронное периодическое издание Ђ»нститут стратегических исследований нарративных системї
Hosted by uCoz