Ќј„јЋќ    ѕ”ЅЋ» ј÷»»    Ѕ»ЅЋ»ќ“≈ ј    Ћ≈ ÷»»     ќЌ“ј “џ    E-MAIL    √ќ—“≈¬јя    „ј“    ‘ќ–”ћ / FORUM    —ќќЅў≈—“¬ќ  Ќаши счЄтчики

яндекс цитуванн¤

 

      
»нститут стратегического анализа нарративных систем
(»—јЌ—)
L'institut de l'analyse strategique des systemes narratifs
(IASSN)
≤нститут стратег≥чного анал≥зу наративних систем
(≤—јЌ—)лекц≥¤

‘≤Ћќ—ќ‘≤я  ”Ћ№“”–»

Ћекц≥¤ ≤I≤.
—“јЌќ¬Ћ≈ЌЌя “≈ќ–≤ѓ  ”Ћ№“”–» ¬ ™¬–ќѕ≈…—№ ≤… ‘≤Ћќ—ќ‘≤ѓ Ќќ¬ќ√ќ „ј—”/ћќƒ≈–Ќ”


ЌовоЇвропейська ф≥лософ≥¤ XVII-XVIII ст. - це знаменна епоха ф≥лософськоњ думки, ¤ка ув≥брала в себ велик≥ метаф≥зичн≥ системи, рац≥онал≥зм та емп≥ризм, нац≥онально-своЇр≥дн≥ форми просв≥тницькоњ ф≥лософ≥њ (англ≥йськоњ, французькоњ, н≥мецькоњ) ≥ зак≥нчилас¤ становленн¤м н≥мецькоњ класичноњ ф≥лософ≥њ. ¬ т≥й ситуац≥њ, коли ф≥лософ≥¤ культури ще не сформувалас¤ у самост≥йний напр¤м теоретичного пошуку, а сам предмет њњ, тобто культура, не усв≥домлювавс¤ у своњй ц≥л≥сност≥ та своЇр≥дност≥, процес осмисленн¤ культури ф≥лософ≥Їю зд≥йснювавс¤ переважно всередин≥ њњ традиц≥йних галузей та проблем - в теор≥њ п≥знанн¤, у ф≥лософ≥њ людини, у соц≥альн≥й ф≥лософ≥њ, в етиц≥ та в естетиц≥. ‘≥лософське осмисленн¤ культури в цю епоху було неминиче одноб≥чним ≥ фрагментарним ≥ в≥дбувалос¤ у в≥дпов≥дност≥ з ≥сторичною лог≥кою загальноф≥лософськоњ еволюц≥њ, а не з≥ специф≥чною лог≥кою самого предмету, тобто культури. Ќайменш перспективним було б обмежитис¤ в наш≥й лекц≥њ анал≥зом тих ф≥лософських текст≥в, в ¤ких використовуЇтьс¤ терм≥н "культуа" ≥ "цив≥л≥зац≥¤" в њх багатозначност≥. Ѕо найб≥льш суттЇв≥ моменти, ¤к≥ пов'¤зан≥ ≥з сучасною проблематикою культури, формувалис¤ в ≥нших пон¤тт¤х та терм≥нах.

І1. ѕрограма культивуванн¤ розуму.

’арактерною рисою новоЇвропейськоњ культури став њњ своЇр≥дний стосунок до культурно-≥сторичноњ традиц≥њ. Ѕуло проголошене критично-негативне ставленн¤ до попередньоњ ф≥лософ≥њ, ≥ мотивована ц¤ позиц≥¤ була посиланн¤ми на њњ практичну безпл≥дн≥сть ≥ нездатн≥сть виробити Їдину достов≥рну ≥стину. “ому проголошувалас¤ в≥дмова в≥д опори на авторитети ≥ ставилос¤ завданн¤ вибудувати нову ф≥лософ≥ю на фундамент≥ самозаконодавчого "природного розуму", виход¤чи з принципу суб'Їктивноњ достов≥рност≥. ¬же антична думка заф≥ксувала в≥дм≥нн≥сть м≥ж вродженими та набутими, привитими вихованн¤м ¤кост¤ми людини. “иполог≥чно передуюча Ќовому часов≥ ≥сторична форма культури р≥зко загострила у св≥домост≥ сусп≥льства протилежн≥сть "природного" ≥ "цив≥л≥зованого". якщо ≥спанський ф≥лософ Ѕальтасар √рас≥ан, сучасник ƒекарта, вважав, що людина народжуЇтьс¤ "дикуном" ≥ що т≥льки привита вихованн¤м культура здатна сформувати в н≥й особист≥сть, значенн¤ котроњ визначаЇтьс¤ м≥рою њњ культурност≥, тобто засвоЇними нею знанн¤ми, звича¤ми, правилами повед≥нки, то у ƒекарта ми бачимо вже зовс≥м ≥нш≥ оц≥нки того, що ми називаЇмо "вихованн¤м у культурн≥й традиц≥њ". ƒл¤ нього беззаперечна роль вихованн¤, але все попереднЇ вихованн¤ (чи то Ївропейське, чи то арабське або китайське) було побудоване на "забобонах" ("предрассудках"), не м≥ст¤ть у соб≥ об'Їктивного та ≥стинного, затьмарюють розум ≥ перепин¤ють шл¤х до самост≥йного пошуку ≥стини. —учасник ≥ опонент ƒекарта, теоретик емп≥ризму ƒжон Ћокк висловив аналог≥чну позиц≥ю - наск≥льки б могутн≥м не був вплив ≥сторичноњ традиц≥њ ≥ ¤кою б ≥стинною та високоморальною вона б не була, њњ гр≥х пол¤гаЇ в тому, що вона - “радиц≥¤. ” будь-¤коњ традиц≥њ в момент њњ виникненн¤ був родоначальник, автор ≥ њњ визнанн¤ Ї дов≥рою чуж≥й думц≥. јле в≥ддати перевагу чужому - це означаЇ зректис¤ власного розуму ≥ власноњ свободи.

ƒекарт вважав, що самотн¤ ≥ наповнена здоровим глуздом людина, ¤ка виросла у пустел≥, власними зусилл¤ми без навчанн¤ ≥ вихованн¤ здатна в≥дкрити вс≥ необх≥дн≥ ≥стини ≥знанн¤, ¤кими волод≥Ї людство. Ќема потреби, отже, н≥ в ≥сторичному переданн≥, н≥ у сп≥впрац≥ ≥з сучасниками ≥ нав≥ть читанн¤ книг, хоч би ≥ в них вм≥щен≥ були вс≥ ≥стини.

ќтже, ф≥лософ≥¤ Ќового часу настоювала на тому, що розум (розсудок, ≥нтелект) ¤к людська здатн≥сть повною м≥рою притаманна вс≥м люд¤м ≥ за суттю однакова на вс≥ часи. ¬с≥ ¤к≥сн≥ в≥дм≥нност≥ людей "за розумом" несуттЇв≥, а тому дл¤ розуму будь-¤к≥ авторитети зайв≥ та шк≥длив≥: вони затемнюють його природне св≥тло ≥ позбавл¤ють самост≥йност≥. ≤стинним може вважатис¤ т≥льки те, що достов≥рно прийн¤те власним розумом людини.

“ому необх≥дною передумовю дл¤ дос¤гненн¤ ≥стинного знанн¤ повинне стати очищенн¤ людського розуму в≥д всього принесеного ззовн≥ ≥ некритично сприйн¤того. “ака програма очищенн¤ методично розробл¤лас¤ ‘. Ѕеконом у його знаменит≥й критиц≥ "≥дол≥в", або "привид≥в", ≥ метоюю ставилос¤ вилучити з п≥знавального процесу все, що може викривити його. Ѕекон вважав необх≥дним очистити розум не т≥льки в≥д зовн≥шн≥х, запозичених забобон≥в, в≥рувань, але й в≥д внутр≥шньо притаманних розумов≥ "антропоморфних момент≥в" - родових, соц≥альних, ≥сторичних, ≥ндив≥дуальних. ÷е ж завданн¤ ставили перед собою √оббс та —п≥ноза.

ѕроте сама реал≥зац≥¤ проекту "очищенн¤ розуму" не гарантувала достов≥рност≥ знанн¤, в≥льн≥ в≥д забобон≥в самост≥йно мисл¤ч≥ ≥ндив≥ди, проте, схильн≥ до заблуджень, висловлюють недостов≥рн≥ судженн¤, в той час ¤к об'Їктивна ≥стина одна ≥ загальнозначима.

“ому сл≥д людин≥ застосовувати т≥льки певний, правильний та ефективний метод, розробкою ¤кого ≥ зайн¤лас¤ ф≥лософ≥¤ Ќового часу. ≤ правила цього методу повинн≥ сприйматис¤ не ¤к щось нав'¤зане ззовн≥. ÷≥ правила розгл¤далис¤ ¤к розпов≥дь про особистий досв≥д кер≥вництва власним розумом дл¤ того, щоб кожен вир≥шував, йти за ним чи виробл¤ти св≥й.

ѕрограма "культивуванн¤ розуму" стала першим проблемнотематичним напр¤мком у ф≥лософ≥њ XVII ст., ¤кий мав безпосередн≥й стосунок до ф≥лософ≥њ культури. ¬она охоплювала три завданн¤:

1) очищенн¤ розуму в≥д "забобон";
2) вдосконалюванн¤ розумного п≥знанн¤ за допомогою методичних правил;
3) зд≥йсненн¤ розумного контролю над пристраст¤ми та волею.

” вс≥х цих завданн¤х програма вдосконаленн¤ розуму по¤снювалас¤ ¤к теоретико-п≥знавальна, гносеолог≥чна.  ультура тут виступаЇ не ¤к об'Їкт, а ¤к ¤к≥сть "окультуреного" розуму разом ≥з процесом його "культивуванн¤".

І2. ѕриродне ≥ штучне у сусп≥льств≥.

ќдночасно з виробленн¤м програми вдосконаленн¤ п≥знаючого розуму склавс¤ ще один напр¤мок, ¤кий безпосередньо прв'¤заний з проблематикою культури: анал≥з природного ≥ штучного у сусп≥льному житт≥.

¬≥домо, що пон¤тт¤ "природа", "природне" мали р≥зний зм≥ст у р≥зн≥ ≥сторичн≥ типи ф≥лософ≥њ (античност≥, середньов≥чч≥, модерн≥й). Ќабували р≥зних ≥нтерпретац≥й всередин≥ ф≥лософських напр¤мк≥в та систем. «наченн¤ цих терм≥н≥в залежать в≥д того, що њм протиставл¤лос¤ в ¤кост≥ антон≥м≥в, смислових опозиц≥й. "ѕриродне" виступало протилежн≥стю "надприродному", знанн¤, отримане природним чином - "божественному одкровенню"; "природне" позначало звичне, нормальне, на в≥дм≥ну в≥д вин¤ткового, надзвичайного, або ж притаманне в≥д природи, "вроджене" - на в≥дм≥ну в≥д набутого прот¤гом житт¤. ” ф≥лософ≥њ пон¤тт¤ "природа" традиц≥йно використовувалос¤ дл¤ позначенн¤ вс≥Їњ сукупност≥ ≥снуючого (космосу, ун≥версуму, св≥ту), а також ≥ специф≥чного об'Їкта природничо-наукового п≥знанн¤, де терм≥н "природа" виступав синон≥мом терм≥ну "матер≥¤".

¬ час≥ обговорюванн¤ проблематики культури дл¤ новоЇвропейськоњ ф≥лософ≥њ найб≥льш характерн≥ трактуванн¤ ф≥лософськоњ категор≥¤ "природа речей" та розум≥нн¤ "природного" ≥ його протиставленн≥ "штучному". ‘ундаментальним пон¤тт¤м соц≥альноњ ф≥лософ≥њ Ќового часу стала "природа людини". ¬важалос¤, що ц¤ природа в ¤кост≥ специф≥чноњ людськоњ сутност≥ присутн¤ в кожн≥й людин≥ ≥ робить њњ людиною; вона незм≥нна ≥ не залежить в≥д обставин м≥сц¤ та часу, а природним в житт≥ визнаЇтьс¤ все те, що в≥дпов≥даЇ "природ≥ людини".

ƒещо ≥накше вигл¤дало "природне" у протиставленн≥ до "штучного", встановленого. «г≥дно з христи¤нством, все ≥снуюче Ї штучним, створеним, р≥зн≥ т≥льки "майстри" - Ѕог або людина, а тому несп≥вм≥рними Ї божственн≥ ≥ людськ≥ твор≥нн¤. «авданн¤ людини пол¤гаЇ у "сп≥втворчост≥", тобто реал≥зовувати здатн≥сть удосконалювати природу, але т≥льки опираючись на знанн¤ закон≥в ≥ п≥дпор¤дковуючись њм, а тому створене людьми "штучне" залишаЇтьс¤ у сфер≥ д≥њ природних закон≥в, ≥ це та ж сама природа, т≥льки перетворена мистецтвом.

ѕереворот, ¤кий про¤вивс¤ у введенн≥ проблематики "природне - штучне" в центр соц≥альноњ ф≥лософ≥њ, був зд≥йснений “омасом √обсом, ¤кий у своњй "громад¤нськ≥й ф≥лософ≥њ" виходив з вже охарактеризованого вище трактуванн¤ "природи людини". —тавилос¤, по-перше, завданн¤ дол≥дити людину "саму по соб≥" ≥ т≥льки пот≥м у сусп≥льному ≥снуванн≥, ≥, по-друге, вважалос¤, що люди колись вели в≥докремлений спос≥б житт¤ ≥ т≥льки пот≥м добров≥льно або насильно були об'Їднан≥ в сусп≥льство. ¬≥дпов≥дно вважалос¤, що люди в≥дпочатково волод≥ють сукупн≥стю даних њм "в≥д природи" прав ≥ свобод, а формуванн¤ держави ≥ сусп≥льства Ї юридичий акт, згода ≥ндив≥д≥в на поступц≥ своњми природними правами на користь "громад¤нського права".

–озмежуванн¤ "природного" ≥ "штучного" - одне з фундаментальних дл¤ √оббса. ¬се ≥снуюче у св≥т≥ або виникло природно, або сконструйоване людьми, ≥ в≥дпов≥дно ф≥лософ≥¤ ≥ наука под≥л¤ютьс¤ на два класи: ф≥лософ≥ю ≥ науку природну ≥ ф≥лософ≥ю та науку громад¤нську. ѕри тому держава виступаЇ саме ¤к "вс≥м штучним", а закони, мови, морль, механ≥чн≥ мистецтва, звичањ - все виникло завд¤ки людськ≥й вол≥ та ≥снуЇ ¤к частини держави. ƒл¤ нього держава ≥ сусп≥льство сп≥впадають, а отже, нема потреби ще в одному терм≥н≥ дл¤ позначенн¤ "штучного" - такому, ¤к "культура".

«емл¤к √оббса Ћокк, проте, не ототожнював сусп≥льство з державою ≥ пор¤д ≥з юридичними законами дуже важливими вважав моральн≥ закони, встановлен≥ сусп≥льною думкою. јле й ц≥ закони ≥ мораль розум≥лис¤ ¤к штучн≥. ÷ей же погл¤д √оббса ≥ Ћокка под≥л¤ли й  ант, ‘≥хте та Ўелл≥нг, ¤к≥ розгл¤дали право в ¤кост≥ штучно створеноњ "другоњ природи" людтини ≥ суттЇвою частиною культури.

Ќе погоджувалис¤ з таким п≥дходом представники "моральноњ ф≥лософ≥њ" епохи англ≥йського ѕросв≥тництва XVIII ст. так≥ теоретики ¤к Ўефтсбер≥ ≥ ‘ренс≥с ’атчесон вважали, що всередин≥ ун≥версальноњ та незм≥нноњ природи людини в≥дпочатково присутн≥ притаманн≥ њй водженн≥ почутт¤ егоњзму та морал≥, ≥ друге почутт¤ спр¤моване на благо ≥нших людей ≥ про¤вл¤Їтьс¤ у симпат≥њ, сп≥вчутт≥, сп≥встражданн≥ ≥ безкорисливост≥. ÷е "моральне почутт¤" природне ¤к ≥нстинкт, саме воно Ї в≥дпочатковою ¤к≥стю кожноњ людини ≥ фундаментом зв'¤зк≥в у сусп≥льств≥, але з ≥сторичним часом воно "затуманюЇтьс¤" ≥ пригн≥чуЇтьс¤ штучними побудовами ≥ тому ми маЇмо багатоман≥тн≥сть моральних систем, норм, правил ≥ звичањв у р≥зних народ≥в. —аме розум, ¤кий щонайперше пов'¤заний з розрахунком та вигодою, ≥ зд≥йснюЇ рац≥онал≥зац≥ю цього "морального почутт¤" ≥ породжуЇ сусп≥льн≥ протир≥чч¤.

ќдним з пров≥дних теоретик≥в "моральноњ ф≥лософ≥њ" був ƒев≥д ём (1711-1776), ¤кий синтезував ≥дењ теоретик≥в "морального почутт¤" з протилежною торетичною традиц≥Їю √оббса-ћандев≥л¤. ём запропонував погл¤д на моральн≥сть: вона ≥снуЇ тому, що вона корисна дл¤ сусп≥льства, але не дл¤ кожного ≥ндив≥да, тобто вона "соц≥ально функц≥ональна", що т≥льки з часом у людей формуЇтьс¤ безкорисливе моральне почутт¤, котре закр≥плюЇтьс¤ звичаЇм ≥ надал≥ лише видаЇтьс¤ ц≥лком "природним".

ќтже, п≥дсумовуючи, можна сказати, що в той час, ¤к "програма культивуванн¤ розуму" обгрунтовувалас¤ та конкретизувалас¤ у проекц≥њ на окремого п≥знаючого суб'Їкта ≥ за зм≥стом залишалас¤ теоретично-п≥знавальною, розробленн¤ проблематики "природне-штучне" у њњ соц≥альному вим≥р≥ ви¤вила тенденц≥ю до ототожненн¤ культури з≥ штучною сусп≥льною орган≥зац≥Їю.


І3.  ультурно-≥сторичний процес.

√оловним набутт¤м французького ≥ н≥мецького ѕросв≥тництва XVIII ст. в галуз≥ осмисленн¤ культури стало висуванн¤ на перший план њњ ≥сторичних параметр≥в. —ам≥ терм≥ни "просв≥тництво", "просв≥щати" (когось) передбачали розд≥ленн¤ на того, хто знаЇ ≥стину ≥ пов≥домл¤Ї њњ ≥ншим, ≥ тими, хто њњ сприймаЇ ≥ засвоюЇ. якщо ран≥ше мова йшла про автономний, суверенний ≥ р≥вноправний суб'Їкт, ¤кий вдосконалював св≥й розум ≥ усв≥домлював власн≥ ≥нтереси, опираючись на власн≥ сили, то у XVIII ст. головним Ї вже поширенн¤ здобутих ≥стин. ” вченн¤х французьких просв≥тник≥в про людину п≥дкреслювалас¤ роль вихованн¤, але п≥д ним розум≥вс¤ ввесь сукупний вплив середовища, охоплюючий умови житт¤, пор¤дки, звичањ, думки тощо. ÷¤ концепц≥¤ знайшла про¤в у творчост≥ √ельвец≥¤, ¤кий доводив, що вихованн¤ повн≥стю формуЇ людину., а отже, на в≥дм≥ну в≥д в≥чного ≥ незм≥нного розуму "—ередовище" завжди ≥сторично та рег≥онально р≥зне.

” ф≥лософ≥њ XVII ст. питанн¤ про культуру ¤к ≥сторичний феномен, про ≥стор≥ю культури та ≥сторичн≥ культури в ¤кост≥ теоретичного питанн¤ не виникало, хоча, звичайно, факти ≥сторичноњ багатоман≥тност≥ морал≥, звичањв, мистецтва, в≥рувань були самоочевидн≥.

≤сторичний процес почав розум≥тис¤ ¤к пост≥йне наближенн¤ до торжества розуму. ѕереконан≥сть у необмежених можливост¤х наук ≥ перетворенн¤ св≥домост≥ людей шл¤хом просв≥тництва стала основою просв≥тницьких концепц≥й сусп≥льного прогресу. —прийн¤вши в≥д соц≥альноњ ф≥лософ≥њ XVII ст. основн≥ категор≥альн≥ опозиц≥њ "природне-штучне", "розумне-нерозумне", "суще-належне", французьк≥ просв≥тники перетлумачували њх значенн¤ та зв'¤зки. "ѕриродне" (¤к от людина, мораль, право, рел≥г≥¤, сусп≥льний пор¤док) - це те, що в≥дпов≥даЇ природ≥ людини ≥ сп≥впадаЇ з розумним та правильним, тобто належним. …ому протистоњть все не-природне, не-розумне ≥ не-належне ¤к протирозумне, викривлене ≥ неправильне. ” центральному дл¤ новоЇвропейськоњ ф≥лософ≥њ пон¤тт≥ "природного розуму" в≥дбулос¤ злитт¤ природност≥ та розуму, котре й породило специф≥чний дл¤ французького ѕросв≥тництва вар≥ант нормативност≥ в стосунку до сусп≥льства та ≥стор≥њ.

—енсом д≥¤льност≥ просв≥тник≥в став суд над ≥стор≥Їю ≥ сусп≥льними пор¤дками з позиц≥й розуму, критика всього нерозумного ≥ неприродного, того, що було ≥ Ї, але бути не повинне ≥ тому п≥дл¤гаЇ вилученню. ÷≥ мислител≥ знали насправд≥ т≥льки один прогрес ≥ одну цив≥л≥зац≥ю - свою власну.

Ќапиклад, ∆.-∆. –уссо п≥ддав так≥й критиц≥ вс≥ ≥снуюч≥ в його часи цив≥л≥зац≥ю ¤к "з≥бранн¤ штучних людей", науку ≥ мистецтво, в≥ддаючи ¤вну перевагу доцив≥л≥зац≥йному "природному" станов≥ людей. ѕроте в≥н визнавав незворотн≥сть ≥сторичного процесу, неможлив≥сть поверненн¤ у доцив≥л≥зац≥йний стан, бо тоњ в≥дпочаткоњ "природи людини" вже давно нема. ÷ив≥л≥зац≥¤ повн≥стю зм≥нила всю сутн≥сть людини, починаючи з т≥лесноњ орган≥зац≥њ, потреб, зд≥бностей ≥ зак≥нчуючи його чутт¤ми та погл¤дами. ќтже, –уссо першим сформулював висновок про ≥сторичний зм≥ст сутност≥ людини, в≥дм≥нний в≥д трактуванн¤ про ун≥версальну, в≥чну та незм≥нну "природу людини".

ѕрац≥ ….√. √ердера, ≥ в першу чергу його "≤дењ до ф≥лософ≥њ ≥стор≥њ людства", можуть розгл¤датис¤ ¤к п≥дсумок ф≥лософ≥њ культури XVIII ст. в њњ ≥сторичному вим≥р≥. «г≥дно з √ердером, саме культура в≥др≥зн¤Ї людину в≥д тварин ≥ становить њњ специф≥чну сутн≥сть.  ультура Ї породженн¤м людини в ≥сторичному процес≥ ≥ результат цього процесу.  ультура надбудовуЇтьс¤ над орган≥чною природою людини ≥ тому "надприродна". «а своњм зм≥стом культура не т≥льки розум ≥ мисленн¤, а сукупн≥сть людських вм≥нь ("людина з голови до п'¤т вт≥лена вдатн≥сть, знар¤дд¤, ¤ке стало живим т≥лом"). —аме культура формуЇ людину в людин≥, людина всьому навчаЇтьс¤ в≥д ≥нших людей, а не добуваЇ вм≥нн¤ ≥ навички ≥з самоњ себе. ѕереданн¤ культури передбачаЇ ≥стор≥ю, ≥стор≥¤ стаЇ ≥стор≥Їю культури, а ф≥лософ≥¤ ≥стор≥њ - ф≥лософською теор≥Їю культурно-≥сторичного процесу.

√ердер под≥л¤в загальнопросв≥тницьку в≥ру у сусп≥льний прогрес в≥д нижчого до вищого, але в≥н в≥ддавав пальму першост≥ в цьому не розуму ≥ п≥знанню, ≥ не розвитков≥ наук, а дл¤ нього б≥льш важливим було практичне та емоц≥йне житт¤ людей. «м≥ст ≥ ц≥л≥ ≥сторичного прогресу, за √ердером, пол¤гають у розвитку гуманност≥, ≥ цей процес зд≥йснюЇтьс¤ вс≥ма людьми ≥ вс≥ма формами культури ¤к самовихованн¤ ≥ що зародки гуманност≥ у вигл¤д≥ почутт¤ людськоњ сол≥дарност≥, прагненн¤ до комун≥кац≥њ ≥ взаЇмодопомоги глибоко закор≥нен≥ у потребах ≥ у зд≥бност¤х кожноњ людини на ус≥ часи. «агальний закон природи - "перетворенн¤ хаосу у св≥товий пор¤док (лад, космос)" - пануЇ також ≥ в ≥стор≥њ, ≥ зд≥йснюЇтьс¤ в≥н культурою.

ќтже, зд≥йснене мислител¤ми XVIII (перш за все –уссо, ¬≥ко ≥ √ердером) в≥дкритт¤ ≥сторичного вим≥ру культури ≥ ф≥лософське осмисленн¤ ≥стор≥њ культури надало новий поворот теор≥¤м вихованн¤, вдосконаленн¤ людини ≥ одночасно привело до перегл¤ду фундаментальних основ, властивих ф≥лософ≥њ великих метаф≥зичних систем.


І4. "ѕрирода" ≥ "—вобода"


як бачимо, ф≥лософськ≥ новоЇвропейськ≥ концепц≥њ культури у значн≥й м≥р≥ опиралис¤ на певн≥ теоретичн≥ у¤вленн¤ про свободу та њњ реал≥зац≥ю: своб≥дний в≥д зовн≥шнього примусу ≥ авторитет≥в суб'Їкт, ¤кий вдосконалюЇ св≥й розум; нос≥й громад¤нських прав ≥ свобод у штучн≥й правов≥й держав≥; своб≥дне людство у процес≥ своЇњ культурно-≥сторичноњ творчост≥.

ѕроте т≥льки з ≤.  анта, основоположника н≥мецькоњ класичноњ ф≥лософ≥њ, проблематика свободи у проекц≥њ на культуру набула зовс≥м новий вим≥р. як в≥домо, у критичн≥й ф≥лософ≥њ  анта людина ≥стота дво¤ка - вона одночасно належить св≥тов≥ "природи" (тобто феномен≥в, ¤вищ) ≥ царству "свободи" (тобто речей-в-соб≥, ноумен≥в). ѕрирода, за  антом, - це все, що ≥снуЇ у простор≥ та час≥, галузь можливого досв≥ду ("суще", все, про що можна сказати, що воно Ї). ¬ царств≥ "свободи" навпаки, мова йде не про те, що Ї, а про те що повинне бути, в≥дбуватис¤, хоча й н≥коли не в≥дбувалос¤.

 ант вважав, що теоретична ф≥лософ≥¤ ≥стор≥њ в принцип≥ неможлива, бо ф≥лософ≥¤ завжди виходить з рац≥ональних апр≥орних принцип≥в, тод≥ ¤к ≥сторичне знанн¤ базоване на фактах, емп≥рично. ѕроте ф≥лософ≥¤ ≥стор≥њ все ж таки можлива, але в ≥нш≥й ¤кост≥: не ¤к ф≥лософська теор≥¤ ≥сторичного процесу, а ¤к наш суб'Їктивний спос≥б њњ ф≥лософського осмисленн¤ у в≥дпов≥дност≥ з ц≥л¤ми природи, ¤к≥ ми вважаЇмо за можливими, тобто коли людина примислюЇ в≥д себе ц≥л≥ дл¤ природи. ѕроте  ант н≥коли не стверджував, що так≥ ц≥л≥ у природи Ї, що вони об'Їктивно ≥снують, навпаки, њх нема, це лише наша точка зору, породжена телеогон≥чними зд≥бност¤ми нашого розуму.

јле ¤кщо у природи нема самоц≥л≥ стосовно самоњ себе, то така "к≥нцева ц≥ль" природи Ї стосовно самоњ людини, ≥ такою ц≥ллю, за переконанн¤м  анта, Ї культура. ќстанн¤ ц≥ль природи - це те, щоб п≥дготувати людину до свободи, ≥ культура визначена ¤к "набутт¤ розумною ≥стотою здатност≥ ставити будь-¤к≥ ц≥л≥ взагал≥ (отже, у його свобод≥)".

” " ритиц≥ зд≥бност≥ судженн¤"  ант розр≥зн¤в всередин≥ культури "культуру вихованн¤" ≥ "культуру вм≥нь".

 ультура вихованн¤ покликана зв≥льнити людину в≥д природних пристрастей ≥ жадоби, в≥д часткового ≥ звеличити до "всезагального".  ультура вихованн¤, отже, негативна, вона т≥льки зв≥льн¤Ї людину в≥д њњ почуттЇвост≥. ј культура ум≥нь охоплюЇ засоби дс¤гненн¤ людиною ц≥лей, ¤ких вона ставить соб≥. Ќауки, мистецтва, культура робл¤ть людину б≥льш цив≥л≥зованою. јле повн≥стю реал≥зувати останню ц≥ль природи щодо людини можуть не ц≥ форми культури, а саме "громад¤нське сусп≥льство", тобто правовий статус ≥ всесв≥тньо-громад¤нське ц≥ле ¤к система вс≥х держав. ќтже, культура розгл¤даЇтьс¤  антом в ¤кост≥ засобу морального вдосконаленн¤ людства, тобто маЇ ≥нструментальний характер.

—учасник  анта ‘р≥др≥х Ўиллер, проте, зауважував, що прагнучи до дос¤гненн¤ ≥деального морального стану сусп≥льства, ми ризикуЇмо пожертвувати д≥йсно ≥снуючою "ф≥зичною людиною", в≥дкинути њњ заради у¤вноњ моральноњ сущност≥. “ому, на його думку, Ї т≥льки один реальний спос≥б утвердженн¤ свободи людини в житт≥. ÷ей шл¤х пов'¤заний виключно з красою, з формуванн¤м естетичноњ реальност≥. “обто культура повинна стати перш за все естетичною.

÷ентральним пон¤тт¤м його естетичноњ культуролог≥њ стало пон¤тт¤ "гра" ¤к зв≥льненн¤ в≥д нужди реальност≥, в≥д ф≥зичного ≥ морального примусу, в≥д пригн≥ченн¤ власних потреб, вона Ї своб≥дне застосуванн¤ душевних сил людини. «в≥льн¤ючись в≥д царства природи, людина переходить в царство гри. ÷е ≥ Ї входженн¤ в культуру. “≥льки в естетичн≥й держав≥, т≥льки у царств≥ естетичноњ видимост≥ повн≥стю зд≥йснюютьс¤ свобода ≥ р≥вн≥сть, ≥ т≥льки краса в стан≥ надати людин≥ сусп≥льн≥ ¤кост≥.

ѕор¤д з –уссо Ўиллер був одним з перших радикальних критик≥в ≥снуючоњ буржуазноњ культури. ¬≥н сформулював завданн¤ дос¤гненн¤ гармон≥чност≥ людини, њњ всеб≥чного розвитку засобами естетичного вихованн¤.

Ќоваторське перенесенн¤  антом культуролог≥чноњ проблематики у проблемне поле, утворене опозиц≥¤ми "природа-свобода, суще-належне, реальн≥сть-≥деал", ви¤вилос¤ наст≥льки теоретично перспективним, що саме в цьому проблемному пол≥ розвивалис¤ наступн≥ напр¤мки п≥сл¤кант≥вськоњ ф≥лософ≥њ.

Ќа чол≥ одного з них сто¤в √. ¬. ‘. √егель (1770-1831). ” його систем≥ абсолютного ≥деал≥зму терм≥н "культура" не абув суттЇвого катгор≥ального статусу, а б≥льш важливим стало пон¤тт¤ "об'Їктивний дух", ¤кий об'ЇктивуЇтьс¤ у сусп≥льних формах (право, мораль, с≥м'¤, громад¤нське сусп≥льство, держава). ” формах "абсолютного духу" (мистецтв≥, рел≥г≥њ та ф≥лософ≥њ) дух повертаЇтьс¤ до самого себе, зн≥маЇ власну предметн≥сть ≥ ос¤гаЇ себе в абсолютн≥й ≥стин≥. “обто, по сут≥, √егель залишаЇтьс¤ в≥рним кант≥вському пон¤ттю "культура вихованн¤" ¤к зв≥льненн¤ людини в≥д природноњ обмеженост≥ ≥ прагненн¤ до "всезагальност≥". √егель, а пот≥м ≥ ћаркс, прийн¤ли кант≥вський ≥деал культурноњ людини ¤к людини, здатноњ ставити соб≥ будь-¤к≥ своб≥дн≥ ц≥л≥, доповнивши, що людина ще й повинна зд≥йснювати ц≥ ц≥л≥ на практиц≥.

 ультурн≥сть, осв≥та, за √егелем, - це звеличенн¤ людини до духу ≥ в≥дпов≥дно до свободи, бо свобода ≥ Ї "субстанц≥¤ духа". якщо у  анта природа ≥ свобода абстрактн≥ протилежност≥, то дл¤ √егел¤ необх≥дн≥сть ≥ свобода перебувають у складних д≥алектичних взаЇмопереходах. ” ф≥лософ≥њ свободи √егел¤ всесв≥тн≥й ≥сторичний процес постаЇ ¤к процес прогресуючого вт≥ленн¤ свободи та њњ усв≥домленн¤ духом, ≥сторичн≥ культури розташовуютьс¤ за ≥Їрарх≥Їю ступен≥в усв≥домленн¤ свободи.  ожен народ вт≥люЇ в своЇму "духов≥ народу" те чи ≥нше усв≥домлнн¤ ≥ п≥д час цього процесу проходить етапи становленн¤, розкв≥ту ≥ занепаду, п≥сл¤ чого, реал≥зувавши певну форму свободи, сходить з ≥сторичноњ сцени. јле у всесв≥тньому духов≥ "взагал≥" н≥що не гине, все ≥снуЇ в перетвореному вигл¤д≥. “ому роль культури, дл¤ √егел¤, функц≥ональна, сл≥д ви¤сн¤ти њњ роль у сусп≥льно-≥сторичному процес≥ розвитку свободи.


nationalvanguard 

   
вверх  Ѕиблиографи¤ г. »вано-‘ранковск, √руппа исследовани¤ основ изначальной традиции "ћезоге¤", ”краина


Ќайти: на:
ѕ≥дтримка сайту: ќлег √уцул¤к spm111@yandex.ru / ќновленн¤ 

  найл≥пше огл¤дати у Internet
Explorer 6.0 на екран≥ 800x600   |   кодуванн¤: Win-1251 (Windows Cyrillic)  


Copyright © 2006. ѕри распространении и воспроизведении материалов об¤зательна ссылка на электронное периодическое издание Ђ»нститут стратегических исследований нарративных системї
Hosted by uCoz