Ќј„јЋќ    ѕ”ЅЋ» ј÷»»    Ѕ»ЅЋ»ќ“≈ ј    Ћ≈ ÷»»     ќЌ“ј “џ    E-MAIL    √ќ—“≈¬јя    „ј“    ‘ќ–”ћ / FORUM    —ќќЅў≈—“¬ќ  Ќаши счЄтчики

яндекс цитуванн¤

 

      
»нститут стратегического анализа нарративных систем
(»—јЌ—)
L'institut de l'analyse strategique des systemes narratifs
(IASSN)
≤нститут стратег≥чного анал≥зу наративних систем
(≤—јЌ—)лекц≥¤

‘≤Ћќ—ќ‘—№ ј јЌ“–ќѕќЋќ√≤я


Ћекц≥¤ 2. Ћюдина ¤к особливий р≥д сущого. “аЇмниц¤ антропогенези.

1. Ћюдина ¤к особливий р≥д сущого.

ѕредставники р≥зних напр¤мк≥в думки - ф≥лософи, письменники, вчен≥ - погоджуютьс¤ з визнанн¤м людини ун≥кальним твор≥нн¤м всесв≥ту, приймаючи цей погл¤д ¤к акс≥ому. «в≥сно, багато хто з них сперечаЇтьс¤ над тим, що ж у людин≥ таке надзвичайне - т≥ло, розум, душа, творчий дух чи т¤га до соц≥альност≥ (≥ ними людина визначаЇтьс¤ ¤к "в≥нець природи", "пол≥тична тварина", "мисл¤чий очерет", "людина вм≥ла"). ѕроте теза про вин¤тков≥сть ≥ неповторн≥сть людини не п≥ддаЇтьс¤ сумн≥ву. Ќав≥ть з боку тих, хто вважаЇ, що н≥¤кого барЇру м≥ж людиною ≥ зв≥ром нема, що багато з тих ¤вищ, ¤к≥ ми вважаЇмо людськими набутками (сп≥льн≥сть, альтруњзм, в≥рн≥сть, сп≥лкуванн¤), мають аналог≥њ у соц≥альн≥й повед≥нц≥ людини.

¬ загальному вигл¤д≥ проблема ун≥кальност≥ людини видаЇтьс¤ зрозум≥лою. «в≥сно, людина волод≥Ї групою незвичних властивостей. ¬она в≥дображаЇ у своњй св≥домост≥ безк≥нечну багатоман≥тн≥сть сущого. ¬она створюЇ св≥т культури. ” н≥й сам≥й - ц≥каве переплетенн¤ природних ≥ соц≥альних ¤костей. “обто людина надзвичайно складна. јле в ц≥й багатоман≥тност≥ образ≥в людини ≥ Ї важк≥сть розшифруванн¤ проблеми ун≥кальност≥ людини. ≤ в р≥зн≥ ≥сторичн≥ епохи мислител≥ по-р≥зному вбачали шл¤хи до њњ вир≥шенн¤.

ѕерший п≥дх≥д грунтувавс¤ на особлив≥й т≥лесност≥, на висок≥й орган≥зованост≥ ¤к б≥олог≥чноњ ≥стоти. ¬же греки прославл¤ли культ людського т≥ла, боги були антропоморфними, христи¤нська традиц≥¤ проголошувала людину образом ≥ подобою Ѕога, в≥нцем твор≥нн¤, т≥лесн≥сть ¤кого маЇ христолог≥чний, тобто божественний вим≥р.

ѕроте ≥нша група мислител≥в, розгл¤даючи т≥лесн≥сть людини ≥ оперуючи накопиченим емп≥ричним матер≥алом, проголошуЇ њњ не в≥нцем твор≥нн¤, а поб≥чним, ущербленим ≥ невдалим продуктом св≥тового розвитку, з причини, що людина взагал≥ вкрай погано закор≥нена у природ≥, не готова вести вини¤тково природне ≥снуванн¤ (ј. √елен). Ћюдина ви¤вл¤Їтьс¤ наданою сама соб≥ ≥ тому змушена шукати в≥дм≥нн≥ в≥д тваринних засоби в≥дтворенн¤ свого житт¤, тобто творить культуру. ≤ це незм≥нно призводить до послабленн¤ ≥нстинктивних функц≥й людини, позбавл¤Ї њњ в≥дчутт¤ безпосереднього злитт¤ з≥ св≥том. ¬ той час ¤к ≥снуванн¤ тварини характеризуЇтьс¤ гармон≥Їю м≥ж нею та природоюё тварина самою природою над≥лена зд≥бност¤ми, котр≥ допомагають њй вижити за певних умов.

ƒругий п≥дх≥д грунтувавс¤ на тому, що людина волод≥Ї ун≥каьною властив≥стю - розумом. ÷¤ ≥де¤ концептуально оформлюЇтьс¤ ще в грецьк≥й ф≥лософ≥њ. —в≥дом≥сть, лог≥ка, ≥нтелект - це дар, ¤ким волод≥Ї людина. ∆одна тварина не мислить, тому своЇр≥дн≥сть людини пол¤гаЇ саме в тому, що, будучи б≥олог≥чним орган≥змом, вона одночасно волод≥Ї незвичною властив≥стю, котра виводить њњ за меж≥ тваринного царства. ѕроте Ї група мислител≥в, за ¤кою розум не Ї джерелом сили ≥ ун≥кальност≥ людини. Ќаприклад, јвгустин Ѕлаженний ≥ ‘ома јкв≥нський вважали, що розум - одна з найсумн≥вн≥ших ≥ невизначених властивостей людини, доки не буде просв≥тлений божественним откровенн¤м. “обто те, що здавалос¤ вищою прив≥лег≥Їю людини, здобуло вид небезпечноњ спокуси, насл≥дком ¤коњ Ї звеличенн¤ влади розуму ¤к вищоњ сили людини. “акож ј. Ўопенгауер зауважував, що розум - це не особлива, в≥дпочатково дана людин≥ духовна сила, а жахливий насл≥док занепаду в людин≥ базових, природних характеристик. сл≥дом за ним йдуть неофрейдисти, ¤к≥ трактують безум ¤к активну реакц≥ю на руйн≥вн≥ ≥мпульси, ¤к≥ йдуть в≥д авторитету розуму ≥ розвитку ≥нтелекту. –ац≥ональна д≥¤льн≥сть людини ви¤вила себе ¤к насилл¤ ≥ злопороджуюче начало, спр¤моване на п≥дпор¤дкуванн¤ св≥ту. ¬≥н не т≥льки завойовуЇ особист≥сть зсередини, але й п≥дпор¤дковуЇ людину ззовн≥, насильно диктуЇ своњ ≥стини.

“рет≥й п≥дх≥д розгл¤даЇ ун≥кальн≥сть людини в њњ соц≥альност≥, дар≥ сп≥лкуванн¤. Ћюдина - ≥стота сусп≥льна, пол≥тична. јле цей признак мало що говорить про природу людини, адже людина - це стадна, а не самотньо проживаюча тварина. ѕроте ≥нш≥ ф≥лософи вважають, що людина принципово нездатна дл¤ сусп≥льного житт¤, вона надто егоњстична ≥ тому лише сусп≥льний догов≥р забезпечуЇ людин≥ нормальне ≥снуванн¤ (“. √оббс).

ќтже, у ф≥лософськ≥й антрополог≥њ охоплен≥ де¤к≥ суттЇв≥ риси, ¤к≥ говор¤ть про своЇр≥дн≥сть людини, - розум, соц≥альн≥сть, сп≥лкуванн¤, зверхн≥сть над природним царством. јле жоднен з даних огл¤д≥в не ви¤вл¤Ї людськоњ природи, њњ ц≥л≥сн≥сть. «в≥дси виникаЇ настанова: можливо, ун≥кальн≥сть людини взагал≥ не пов¤зана з самою людською природою, не зводитьс¤ до набору ¤костей, а про¤вл¤Їтьс¤ у нестандартних форм≥ њњ бутт¤? Ћюдина все ж таки щось "≥нше".

≥ ¤к вважають де¤к≥ ф≥лософи, д≥йсно ун≥кальною властив≥стю людини Ї ... њњ в≥дкрит≥сть, незавершен≥сть ¤к твор≥нн¤. Ќа в≥дм≥ну в≥д решти ≥стот вона здатна долати власну видову обмежен≥сть, бути нев≥дторгненою частиною живого св≥ту ≥ звеличуватис¤ над ним. ” ц≥й особливост≥ - дивна ≥ суттЇва своЇр≥дн≥сть людини. як ще зауважив в епоху ¬≥дродженн¤ ѕ≥ко делла ћ≥рандолла, людина - своЇр≥дний "хамелеон", здатний ≥м≥тувати вс≥ жив≥ форми ¤к вверху, так ≥ внизу, ¤к ангельськ≥, так ≥ демон≥чн≥: "Ћюдина - це не закрита посудина, а в≥дкрит≥ двер≥". —аме в цьому сенс≥ людину можна назвати "в≥нцем твор≥нн¤" ¤к богопод≥бну ≥стоту. Ћюдина, говорив ћ. Ѕерд¤Їв, "це точка перетину двох св≥т≥в". “обто ун≥кальн≥сть людини виражена в тому, що вона виступаЇ мостиком м≥ж м≥крокосмом ≥ макрокросмом, т≥льки через людину можна прорватис¤ до таЇмниць св≥тобудви. Ћюдина - це особливий р≥д сущого.

ќтже, ¤кщо людина - це особливий р≥д сущого, то ¤к сталос¤ це. ÷е могло трапитис¤ з вол≥ Ѕога (теолог≥чна верс≥¤), в насл≥док плавного накопиченн¤ певних специф≥чних людських задатк≥в (еволюц≥йн≥ теор≥њ), або в результат≥ метаморфози людськоњ повед≥нки (психоанал≥з) чи шл¤хом косм≥чного переселенн¤ (доктрина пансперм≥њ).

2. “аЇмниц¤ антропогенези.

” людини д≥йсно Ї ц≥ла група властивостей, котр≥ в≥дсутн≥ в довколишн≥й природ≥, у ≥нших живих ≥стот(розум, соц≥альн≥сть, прац¤, мова, сов≥сть, у¤ва, сп≥вчутт¤).  ожен мислитель, ¤кий намагаЇтьс¤ створити власну верс≥ю антропогенези, по сут≥, прагне довести, що саме та чи ≥нша ¤к≥сть дозволила людин≥ стати сам≥й собою, тобто виокремитис¤ з природного царства. “обто та чи набута ¤к≥сть перетворила людину на особливий р≥д сущого. ’оча ц≥ концепц≥њ часто суперечать одна одн≥й, але у них Ї щось ≥ сп≥льне.

–озгл¤немо основн≥ доктрини:

- теолог≥чну;

- д≥¤льн≥сно-трудову;

- б≥олого-психолог≥чну;

- психоанал≥тичну;

- символ≥чну.

“еолог≥чна верс≥¤ розгл¤даЇ людину ¤к створену ≥стоту ≥з "земного праху" (глини), тобто вилучена ≥з земноњ частини створеноњ матер≥њ, ≥ дл¤ зд≥йсненн¤ певноњ м≥с≥њ в нењ Ѕог вдохнув "дух житт¤" (глину зам≥шано на кров≥ переможеного бога-в≥дступника  ≥нгу). ќдночасно з цим ≥стота, ¤ка волод≥Ї суттЇвими вадами, обмежене у своњй можливост≥ розкити св≥й потенц≥ал з причин того, що впало гр≥х (або зам≥шане на "гр≥ховн≥й" кров≥). ≤ншими словами. людин≥ притаманний стан в≥дчудженн¤, коли людська ≥стота знаЇ, що вона в≥докремлена в≥д свого походженн¤, в≥д своЇњ ц≥л≥. ‘акт гр≥хопад≥нн¤ - найсуттЇв≥ша ознака людини в теолог≥чн≥й доктрин≥. ≤нш≥ ≥стоти так≥, ¤к≥ вони Ї. Ћюдська ж ≥стота не т≥льки Ї ¤¤к така, вона також знаЇ про себе щось б≥льше. Ћюдина усв≥домлюЇ, що вона не зможе бути тим, чим њй належалос¤ бути. Ћюдина Ї собою у б≥олог≥чному, але не в духовному або етичному сенс≥. ќтже, в людин≥ м≥ститьс¤ розгадка тањни бутт¤, бо людина - це макрокосм, ¤ка тимчасово ≥ з певною м≥с≥Їю вкинута у тварний м≥крокосм.

≤нша ж верс≥¤, ¤ка вже виникла не в рел≥г≥йному середовищ≥, а в сфер≥ науки ≥ ф≥лософ≥њ, принципово розводить так≥ пон¤тт¤ ¤к "тварина" ≥ "людина", починаючи з думки, що людина - це зовс≥м не тварина ≥ зак≥нчуючи позиц≥Їю, що людина - це тварина особливого типу. ѕроте ¤ким чином у людин≥ виникаЇ щось, що вивищуЇ њњ над тваринним св≥том? ѕершим спробував дати в≥дпов≥дь на основ≥ емп≥ричних доказ≥в своЇю еволюц≥йною теор≥Їю „. ƒарв≥н, а п≥сл¤ нього цей п≥дх≥д отримуЇ подльший розвиток у найнов≥ших концепц≥¤х.

¬≥к найдревн≥ших примат≥в с¤гаЇ 70 млн. рок≥в тому (динозаври зникли 45 млн. рок≥в тому; ще ран≥ше був сп≥льний предок примат≥в та кошачих). Ѕлизько 1,6 млн. - 100 тис. рок≥в тому на планет≥ ≥снуЇ предок людини homo erectus, ¤кий насел¤Ї јз≥ю, јфрику ≥ ™вропу ≥ однор≥дний за про¤вами культури (мисливтво, збиральництво, використанн¤ вогню, пост≥йн≥ житла, мова у вигл¤д≥ сигнал≥в ≥ жест≥в). ¬≥д нього поход¤ть африканськ≥ австралоп≥теки, хоча обидва види певний час сп≥в≥снували. «годом у вигл¤д≥ скачка з¤вл¤ютьс¤ неандертальц≥ (останн≥ залишки датуютьс¤ 25 тис. р. тому на ѕ≥рене¤х), а 80-40 тис. рок≥в тому з¤вл¤Їтьс¤ людина сучасного типу (кроманьонець), ¤кий 40 тис. р. тому залишаЇ свою прабатьк≥вщину в јфриц≥ ≥ перебираЇтьс¤ в јз≥ю б≥л¤ зходженн¤ јфриканського рогу ≥ јрав≥йського п≥в-острова ≥ м≥груючи вздовж океан≥чного шельфу ≥ залишаючи в≥дколи, ¤к≥ просуваютьс¤ в глиб ™враз≥њ вздовж р≥чок, добираЇтьс¤ десь у 20 тис. р. тому ≤ндонез≥њ та јвстрал≥њ, а пот≥м ≥ јмерики.

ќднак ¤к людина стал людиною? як виокремилас¤ з великоњ групи гом≥н≥д?

«г≥дно з трудовою теор≥Їю походженн¤ людини, мавпи начебто переконалис¤, що штучн≥ знар¤дд¤ б≥льш ефективн≥, н≥ж природн≥. “од≥ вони стали створювати знар¤дд¤ ≥ сп≥льно працювати. ћозок став розвиватис¤, з¤вилас¤ мова, бо т≥льки п≥д час прац≥ виникаЇ потреба сказати щось один одному... ќтже, прац¤ створила людину. јле ж щоб працювати, сл≥д волод≥ти хоча б ¤кимись проблисками св≥домост≥, ¤ким чином мавпа могла щось видумати, винайти, в≥дкрити, не вм≥ючи вигадувати, винаходити? “а й що таке прац¤? ’≥ба бобер не зд≥йснюЇ ц≥леспрмовану д≥¤льн≥сть, х≥ба вовки або г≥Їни не координують сп≥льн≥ д≥њ. якщо ж називати працею щось, що виокремлюЇ людину з природного св≥ту, розум≥ючи п≥д нею специф≥чно людський спос≥б життЇд≥¤льност≥, то ¤к в≥н з¤вивс¤ ран≥ше людини ? як взагал≥ людина могла набути те, що не закладене в њњ ≥нстинктах? ўо змушуЇ шукати позаприродн≥ шл¤хи самовираженн¤? Ќа ц≥ питанн¤ трудова теор≥¤ не в≥дпов≥даЇ.

≤нша ж теор≥¤ антропогенезу заперечуЇ особливу специф≥чну зд≥бн≥сть людського розуму. ћ≥ж твариною ≥ людиною тут нема жодноњ в≥дм≥нност≥, людина - це особливий вид тварини. ¬ н≥й присутн≥ т≥ ж сам≥ елементи, сили ≥ закони, ¤к≥ властив≥ вс≥м живим ≥стотам, але про¤вл¤ютьс¤ вони у б≥льш складних умовах. ¬се псих≥чне ≥ духовне виводитьс¤ з в≥дчутт≥в, ≥нстинкт≥в ≥ пот¤г≥в. Ћюдина, отже, ≥стота б≥олог≥чна ≥ ≥нстинктивна. ѕроте ¤к по¤снити походженн¤ таких людських властивостей ¤к розум, сов≥сть, в≥ра.

ќтже, виникаЇ думка: людина не могла походити в≥д тварини. јле могла виходити з "надтварини". јле зв≥дки вона вз¤лас¤? своЇр≥дну верс≥ю антропогенезу пропонуЇ психолог≥¤ (ѕоршнЇв Ѕ.¬., "ѕро початок людськоњ ≥стор≥њ"). «г≥дно з психолог≥чною теор≥Їю пралюдина була непогано закор≥нена в природ≥, але не займалас¤ хижацтвом. ѕроте надал≥ в≥дбулос¤ фатальне розщепленн¤ виду п≥зн≥х палеоантропних гом≥н≥д. “обто виник п≥двид пралюдини, ¤кий перетворивс¤ на хижака-людожера. „ерез те, що у природ≥ представники одного виду вкрай р≥дко поњдають своњх сп≥вродич≥в, то дана под≥¤ викликала справжн≥й вибух у плавному еволюц≥≥йному розвитку тварин.

ѕрихильники даноњ концепц≥њ вважають, що саме жертви ц≥Їњ метаморфози п≥шли шл¤хом олюдненн¤. Ќав≥юванн¤, сугестивн≥сть ≥ стала центром сап≥Їнтизац≥њ гом≥н≥д. ўоб пор¤туватис¤, приречен≥ на зњданн¤ змушен≥ були ускладнювати ≥нтердиктивну взаЇмод≥ю. ѕочутт¤ страху робило жертву невротиком (у нього в≥дбуваЇтьс¤ т.зв. "ультрапарадоксальна ≥нверс≥¤ процес≥в центральноњ нервовоњ системи", коли позитивний подразник викликаЇ заторможенн¤, а негативний викликаЇ позитивну реакц≥ю, збудженн¤). ÷е негативне, патолог≥чне ≥ ¤ке веде до загибел≥ ¤вище дл¤ тварини перетворилос¤ в опору принципово новоњ форми торможенн¤, ¤ка стала у людини позитивною нормою њњ вищоњ нервовоњ д≥¤льност≥.

≤ншими словами, склалос¤ дек≥лька тип≥в палеоантроп≥в. ѕерший - це палеоантропи-хижаки, ¤к≥ поњдають соб≥ под≥бних ≥ вони межово близьк≥ до дорозумного свого предка-нехижака. ƒругий тип (теж "хижаки") - це сугестори, ¤к≥ лише усп≥шно ≥м≥тували ≥нтердиктивн≥ д≥њ палеоантроп≥в-супертварин (але головним чином харчувалис¤ тваринною падаллю), але сам≥ ще не здатн≥ протисто¤ти псих≥чному тиску останн≥х. “рет≥й вид - дифузний. ÷е т≥ саме спожит≥ в њжу жертви, ¤к≥ не мали засоб≥в психолог≥чного захисту в≥д д≥й палеоантроп≥в, парал≥зуючих волю до спротиву. ÷е - "людина розумна". „етвертий вид - це неоантропи, ¤к≥ безпосередньо поЇднуютьс¤ з дифузним видом, але ¤к≥ сформувалис¤ дещо п≥зн≥ше. ¬они б≥льш продвинут≥ у напр¤мку сап≥Їнтизац≥њ ≥ здатн≥ вже усв≥домлено не п≥ддаватис¤ магнетизуючому впливов≥ ≥нтердикц≥њ.

ƒана концепц≥¤ прагне зобразити витоки еволюц≥йного стрибка у св≥домост≥ без в≥дсиланн¤ до знар¤дь. ¬ даному випадку нема потреби говорити, що мавпа зрозум≥ла, ос¤гнула, усв≥домила. пралюдина ви¤вилас¤ в екстремальн≥й ситуац≥њ ≥ тут склалис¤ зм≥ни у сам≥й псих≥ц≥ тварини.

ѕрихильники викладеноњ теор≥њ нав≥ть виокремили складен≥ типи людей не т≥льки в давнину, але й у вс≥й ≥стор≥њ.  онцепц≥¤ кидаЇ виклик ортодоксальн≥й б≥олог≥њ, ≥дењ поступальноњ еволюц≥њ, п≥д час ¤коњ успадковуютьс¤ спри¤тлив≥ навики. ѕроте вона зовс≥м не по¤снюЇ головного пункту: чому де¤к≥ пралюди стали раптом хижаками. ÷ей вих≥дний момент людськоњ пере≥стор≥њ залишаЇтьс¤ нерозкритим, головний, найсуттЇв≥ший стрибок у розвитку ви¤вл¤Їтьс¤ нерозкритим...

« даною теор≥Їю корелюЇтьс¤ теор≥¤ «. ‘рейда, ¤ка виникла дещо ран≥ше. «асновник психоанал≥зу вважав, що людина волод≥Ї властив≥стю, ¤коњ нема у тваринному св≥т≥. јле ц¤ ¤к≥сть не природжена у людин≥. ¬она виникаЇ неоч≥кувано, випадково, але не безглуздо. ћова йде про срв≥сть ¤к дар, ¤кий виокремив люди ну з царства тварин. ‘рейд виводив феномен сов≥ст≥ з первор≥дного гр≥ха, зд≥йсненого пралюдьми, - вбивства перв≥сного "батька" (тотема). —ексуальне суперництво д≥тей з батьком (¤ке на¤вне ≥ в тваринному св≥т≥) призвело до того, що вони вбили його ≥ з'њли, але пот≥м на них прийшло розка¤нн¤ ("комплекс ≈д≥па"). ƒ≥ти покл¤лис¤ н≥коли не робити таких вчинк≥в, орган≥зували екзогамний р≥д, тобто набули здатн≥сть до соц≥ального житт¤. “ак в≥дбулос¤, на думку ‘рейда, народженн¤ людини з тварини. јле ¤к могло про¤вити себе почутт¤, ¤ке до того не було в≥доме людин≥? "я повинен стверджувати, - пише «. ‘рейд, - що почутт¤ вини ≥снувало до вчинку... Ћюдей цих ц≥лком можна було б назвати злочинц¤ми внасл≥док усв≥домленн¤ вини". јле дана теор≥¤ Ї надто абстрактною, вона ц≥лком будуЇтьс¤ на факт≥ набутт¤ сов≥ст≥.

ќтже, людина втратила свою в≥дпочаткову природу. ƒе¤к≥ вчен≥ стверджують, що це п≥д впливом косм≥чного опром≥ненн¤ або рад≥оактивност≥ родовищ рад≥оактивних руд у —х≥дн≥й јфриц≥ в≥дбулис¤ мутац≥њ у механ≥зм≥ спадковост≥. –азом з втратою природного в≥дбувс¤ ще один регрес - послабленн¤ або втрата де¤ких ≥нстинкт≥в. Ћюдина ¤к б≥олог≥чна ≥стота ви¤вилас¤ приреченою на вимиранн¤, але не маючи ч≥ткоњ ≥нстинктуальноњ програми, не знаючи, ¤к вести себе в конкретних природних умовах з користю дл¤ себе, людина безсв≥домо почала пригл¤датис¤ до ≥нших тварин, б≥льш закор≥нених у природ≥. ¬она мовби вийшла за меж≥ видовоњ програми. «датн≥сть людини до подражанн¤ зовс≥м не ун≥кальна, вона Ї у мавп ("мавпуванн¤"), у мавп, у попуга¤, де¤ких вид≥в риб, тому людин≥, щоб подражати тваринам не потр≥бн≥ проблиски св≥домост≥. јле у поЇднанн≥ з ослабленою ≥нстинктивною базою схильн≥сть до подражанн¤ мала далек≥ насл≥дки. ¬она зам≥нила сам спос≥б людського ≥снуванн¤. ќтже, дл¤ ви¤вленн¤ специф≥чност≥ людини ¤к живоњ ≥стоти важлива не людська природа сама по соб≥, а форми њњ бутт¤.

ќтже, людина неусв≥домлено подражала тваринам. ÷е не було закладено в ≥нстинкт≥, але ви¤вилос¤ р¤т≥вною властив≥стю. ѕеретворюючись то в одну то в другу ≥стоту, вона поступово виробила певну систему ор≥Їнтир≥в, ¤к≥ надбудовуютьс¤ над ≥нстинктами, доповнюючи њх. Ќедол≥к поступово перетворювавс¤ у варт≥сть, у самост≥йний ≥ ориг≥нальний зас≥б пристосуванн¤ до оточуючого середовища.  онцепц≥¤ символ≥чного, ≥грового пристосуванн¤ людини до природного св≥ту розроблена у прац¤х ≈.  асс≥рера.

“варини безпосередньо реагують на зовн≥шн≥й стимул, а у людини ц¤ в≥дпов≥дь повинна зазнати мислиннЇвоњ обробки. Ћюдина живе вже не просто у ф≥зичному св≥т≥, але й у символ≥чному всесв≥т≥ (м≥фолог≥¤, мова, мистецтво ≥ наука). ƒл¤ людини характерний саме символ≥чний спос≥б сп≥лкуванн¤ з св≥том, в≥дм≥нний в≥д знакових, сигнальних систем тварин. —игнали Ї частинами ф≥зичного св≥ту, символи ж, не волод≥ючи субстанц≥йним бутт¤м, волод≥ють перш за все функц≥ональною ц≥нн≥стю.

ќтже, ось зв≥дки походить соц≥альна програма! ѕочатково вона складалас¤ з самоњ природи, з≥ спроби вц≥л≥ти, подражаючи тваринам. ѕот≥м у людини почала складатис¤ особлива система - вона стала творцем символ≥в. ” них про¤вилас¤ спроба закр≥пити р≥зн≥ стандарти повед≥нки, ¤к≥ п≥дказан≥ ≥ншими живими ≥стотами.

 


nationalvanguard 

   
вверх  Ѕиблиографи¤ г. »вано-‘ранковск, √руппа исследовани¤ основ изначальной традиции "ћезоге¤", ”краина


Ќайти: на:
ѕ≥дтримка сайту: ќлег √уцул¤к spm111@yandex.ru / ќновленн¤ 

  найл≥пше огл¤дати у Internet
Explorer 6.0 на екран≥ 800x600   |   кодуванн¤: Win-1251 (Windows Cyrillic)  


Copyright © 2006. ѕри распространении и воспроизведении материалов об¤зательна ссылка на электронное периодическое издание Ђ»нститут стратегических исследований нарративных системї
Hosted by uCoz